Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Anyhony Giddens'ın Yapılaşma Teorisinde Eylem Sorunsalı

No description
by

ugur binici

on 24 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Anyhony Giddens'ın Yapılaşma Teorisinde Eylem Sorunsalı

Anthony Giddens'ın Yapılaşma Teorisinde Eylem Sorunsalı
Eylem Sorunsalı
Eylem teorileri:
Fail
Yapı
Sosyolojinin temel araştırma nesnesi: birey
Toplumsal yapı bireylerin eylemlerinin toplamından oluşur
İşlevselcilik/yapısalcılık:
Fail
Yapı
Sosyolojinin temel araştırma nesnesi: sosyal sistem/ yapı
Toplumsal yapı / sistem failin davranışını ve eylem imkanlarını belirler
Sosyal Teorideki Düalizmler
Yapı
Eylem
Nesnelcilik
Öznelcilik
Makro
Mikro
Toplum
Birey
Kurumsal analiz
Yorumcu analiz
Versus
Versus
Versus
Versus
Versus
Yapılaşma Teorisi: yapı ve eylemin içsel ilişkisi
EYLEM
YAPI
TOPLUMSAL PRATİKLER
EYLEM
YAPI
YENİ YAPI KAVRAYIŞI
a) Mümkün Kılıcı / Eylemin Sonucu
b) Kısıtlayıcı / Eylemin Aracı
YENİ EYLEM KAVRAYIŞI
a) Niyetlenilmiş Sonuçlar / Üretim(değişim)
b) Niyetlenilmemiş Sonuçlar / Yeniden Üretim(istikrar)
YAPININ İKİLİĞİ
Eylemin Dönüştürme Kapasitesi Olarak Güç
Eylemin Zamansal-Mekansal Doğası
Bilinç Tabakalaşma Modeli
Sözel Bilinç
Pratik Bilinç
Bilinçdışı
Eylemin Tabakalaşma Modeli
Eylemin Niyetlenilmemiş Sonuçları

Eylemin Güdüsü

Eylemin Rasyonalizasyonu

Eylemin Refleksif Gözetimi

EYLEM

Eylemin İfade Edilmemiş Koşulları

“Sosyal bilimlerin araştırma alanı, yapılaşma teorisine göre, ne tekil bireylerin deneyimleri ne de belirli bir toplumsal bütünlük biçiminin varlığıdır, aksine zamansal ve mekânsal olarak düzenlenmiş toplumsal pratiklerdir”
Failler ve yapıların inşası birbirinden bağımsız olarak yer alan iki olgu öbeği, bir düalizm değildir, aksine bir ikiliği gösterir. Yapının ikiliği düşüncesine göre, sosyal sistemlerin yapısal özellikleri onların tekrar tekrar organize ettikleri pratiklerin aracı ve sonucudur.
Giddens’ın eylemi veya failliği temellendirme çabasının sonuçlarına baktığımızda özellikle gündelik hayatta eyleyen bireyin durumunu açık seçik bir şekilde ortaya koyduğu söylenebilir. Sonuç olarak onun oluşturduğu kavramsallaştırmaları ve modelleri somut gerçekliğe bakıp örneklemek istenirse teorik eserlerden daha çok romanlara müracaat edilebilir. Giddens’ın aktarmaya çalıştığımız eylem veya faillik kavramsallaştırmasını, özellikle bilinç akışı tekniği ile yazılmış romanlarda görmek oldukça kolaydır. Bu tarz romanlarda karakterlerin iç konuşmasını kısa bir süre takip etmek failliğin nasıl cereyan ettiğini görünür kılar.
Full transcript