Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Florante At Laura

No description
by

michaela alberto

on 9 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Florante At Laura

PAGLINANG NG KASANAYAN SA TALASALITAAN :
ARALIN 7 :
Paalam Sa Minamahal At Pagtanggap Sa Kamatayan
(Saknong 105-125)
Para sa iyo, ano ang simbolo ng KAMATAYAN?
Bakit?
PAMAMAALAM NI FLORANTE HABANG NASA BINGIT NG KAMATAYAN

Muling narinig ang
panambitan
ni Florante kay Laura. Hindi pa man natatapos ang kaniyang sinasabi ay may dalawang leong
humahangos
nang palakad papunta sa kinalalagyan niya.

Saknong 118 ( "O Laura" )
"Dustang kamatayan ang bihis mong bayad,
datapwa't sa iyo'y nagpapasalamat,
kung pakamahali't huwag ipahamak
ang tinatangisang isang giliw ng nagsukab."
Saknong 119 ( "O Laura" )
"Yaong aking Laurang hindi
mapapaknit
ng kamatayan man sa tapat kong dibdib
paalam, bayan ko, paalam na ibig,
magdarayang sintang di manaw sa isip."
Saknong 120 ( "O Laura" )
"Bayang walang loob, sintang alibugha,
Adolfong malupit, Laurang magdaraya,
magdiwang na ngayo't
manulos
sa tuwa
at masusunod na sa'kin ang nasa."
-
panambitan

ni Florante kay Laura
* panawagan o kahilingan
- leong
humahangos
nang palakad
* nagmamadali
- hindi
mapapaknit

ng kamatayan
* hindi mawawala/maalis
-
manulos
sa tuwa
* magalak
ARALIN 8 :
Halaga Ng Pakikipag-Kapwa-Tao
(Saknong 126-155)
Minsan ka na bang nakapagligtas ng isang kaibigan o kapwa na nasa panganib? Paano mo nalutas ang suliranin?
PAGLILIGTAS NI ALADIN KAY FLORANTE
Tinunton at hinanap ni Aladin ang nauulinigang boses ni Florante.
Inusig
niya ng taga ang dalawang leon. Matapos ay kinalag ni Aladin ang gapos ni Florante.
Inagapayanan
niya ang halos bangkay nang katawan nito. Sa ilang sandali'y nagising si Florante at tinawag si Laura.
Sambit nito :
"Halina, giliw ko't gapos ko'y kalagin,
Kung mamamatay ako'y gunitain mo rin,
Pumikit na muli't napatid ang daing,
Sa may kandong namang takot na sagutin."
Hindi nagsalita si Aladin sa pangambang tuluyang malagutan ng hininga ang
lipos-dalitang
si Florante. Nagpalitan sila ng ganitong pahayag:
"Ipinahahayag ng pananamit mo,
taga-Albanya ka at ako'y Persiyano,
ikaw ay kaaway ng baya't sekta ko
sa lagay mo ngayo'y magkatoto tayo.

at nasasaklaw rin ng utos ng langit
dini sa puso ko'y kusang natititik,
natural na leong sa aba'y mahapis."
Sinabi ni Florante na hindi nito kailangan ang awa ng generong Moro dahil hindi niya batid ang binabatang hirap, kaya nais pa nitong mamatay na lamang. Napahiyaw sa malaking
hapis
si Aladin sa sinabi ni Florante at siya ay nanlumo.
PAGLINANG NG KASANAYAN SA TALASALITAAN:
-
inusig
ng taga ang mga leon
* inatake
-
inagapayan
ang halos bangkay na katawan
* inalalayan/ginabayan
-
lipos-dalitang
si Florante
* aba/mahirap
- napahiyaw sa malaking
hapis
* matinding paghihirap
ARALIN 9:
Alaala Ng Kamusmusan
( Saknong 156-187 )
Paano nabuo ang iyong pangalan?
PAG - AARUGA NI ALADIN KAY FLORANTE ;
ALAALA NG KAMUSMUSAN
Kinalong ni Aladin si Florante at inilapag niya ito sa isang malapad at malinis na bato. Kinabukasan ay nanumbalik na ang kanyang lakas kaya laking pasasalamat niya sa Morong kinakandungan.
Nag-uumapaw
sa saya si Florante kaya naman naikuwento niya ang kanyang kamusmusan.
Ipinanganak siya sa Albanya na bayan ng kanyang ama na si Duke Briseo. Ang kanyang ina ay si Prinsesa Floresca ng Krotona. Kung siya ang papipiliin, ay mas pipiliin niyang ipinanganak na lamang siya sa mapayapang siyudad ng Krotona kaysa sa magulong siyudad ng Albanya. Si Duke Briseo ang kanang kamay ni Haring Linseo, at pinagkakatiwalaan.
Halos naririnig niya hanggang ngayon ang palayaw na tawag sa kanya ng ama habang
kinakandili
ang musmos -- siya si Florante, "bulaklak na bugtong".
Aniya : ( Saknong 180 )
"Ito ang ngalan ko mulang pagkabata,
nagisnan sa ama't inang nag-andukha,
pamagat na ambil na lumuha-luha,
at kayakap-yakap ng madlang dalita."
Walang mahalagang nagyari sa kanyang kamusmusan kundi halos kapahamakan. Nang minsan namang naglalaro siya sa gitna ng salas,
sinambilat
ng arkon ang kupidong diyamante na nakasabit sa kanyang dibdib. Nililibang niya ang sarili sa tabi ng gubat, "hanggang sa
tingal-in
ng sandaigdigan ang mukha ni Pebong hindi matitigan."
PAGLINANG NG KASANAYAN SA TALASALITAAN:
-
kinandili
si Florante
* pinalaki
-
nag-uumapaw
sa saya
* sobrang galak
-
sinambilat
ng arkon ang diyamante
* kinuha/hinablot
-
tingal-in
ng sandaigdigan
* tingalain
ARALIN 10 :
Laki Sa Layaw
Nakapaglalaro ka ba ng malaya sa labas ng iyong bahay? Bakit ? Bakit hindi?
PAGIGING LAKI SA LAYAW NI FLORANTE
Nang lumaki si Florante, tuwing
bukang-liwayway
ay libangan niya ang pumunta sa burol at gubat dala ang kanyang busog at palaso. Ginagamit niya nag mga ito na panghuli ng ibon at pampatay ng mga hayop.
Kapag napagod sa pamamana ay umuupo siya sa tabi ng "matuling
bukal
at mananalamin sa linaw ng Kristal." Habang nagpapahinga ay nawiwili siyang makinig sa tinig ng, "nangagsasayang nayadas sa batis at taginting ng lirang katono ng awit" sapagkat mabisa itong pamawi ng lumbay.
Natanto ni Florante na hindi dapat palakihin sa saya ang isang bata.
Aniya : ( Saknong 197-198 )
"Pag-ibig anaki'y aking nakilala
di dapat palakihin ang bata sa saya,
at sa katuwaa'y kapag
namihasa
,
kung lumaki'y walang hihinting ginhawa.

Sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis
mamamaya'y suka't tibayan ang dibdib.
Lumaki sa tuwa'y walang pagtitiis,
anong ilalaban sa dahas ng sakit?"
Sa huling saysay tungkol sa kanyang kalayawan ay sinabi niyang :

"Ang laki sa layaw karaniwa'y hubad,
sa bait at muni't sa hatol ay salat;
masaklap na bunga ng maling
paglingap
,
habag ng magulang sa irog na anak."
( Saknong 202 )
PAGLINANG NG KASANAYAN SA TALASALITAAN:
- tuwing
bukang-liwayway
* madaling araw
- matuling
bukal
* batis
- katuwaa'y kapag
namihasa
* nasanay
- bunga ng maling
paglingap
* pag-aalaga
MICHAELA
ALBERTO
NOREEN
TUMIBAY
KAREN CERIN
ANDREA
BALAGTAS
JOY
CARANGUIAN
ANZTRONN
DELA CRUZ
ANGELA SOPHIA
JASMIN
JESSICA
SALAZAR
RYAN
RODRIGUEZ
PATRICK
SANTIAGO
GROUP IV ( Vlll - FIBONACCI )
SALAMAT SA
AT
.
Full transcript