Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dun Karm

Il-Poeta Nazzjonali
by

Ruth Cassar

on 24 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dun Karm

Dun
Karm tal-poeta nazzjonali fl-anniversarju tal-mewt Dun Karm Psaila... il-poeta nazzjonali ta’ Malta li kiteb l-innu nazzjonali ta’ pajiżna. Dun Karm Psaila... il-poeta nazzjonali ta’ Malta li kiteb l-innu nazzjonali ta’ pajiżna. Dun Karm twieled fit-tmintax t’Ottubru tal-elf tmien mija wieħed u sebgħin f’Ħaż-Żebbuġ. Missieru kien jaħdem fuq il-baħar u ommu kienet taħdem fir-raba'. Huwa studja fl-iskola primarja ta’ Ħaż-Żebbuġ biex fl-elf tmien mija ħamsa u tmenin huwa daħal is-Seminarju fejn minn hemm qabad it-triq biex isir qassis. Fatt interessanti huwa li Dun Karm dejjem kien jikteb bit-Taljan sakemm fl-elf disa’ mija u tnax Monsinjur Pawl Galea u Ġuże Muscat Azzopardi, li kien kittieb ieħor ħajruh jibda jikteb bil-Malti. Huwa beda jikteb l-ewwel poeżiji tiegħu bil-Malti f’riviżta apposta jisimha l-Ħabib. Dun Karm kellhu biżgħa jekk jirnexxilux jikteb sewwa bil-Malti u mar jitlob quddiem xbieha tal-Madonna. Filfatt l-ewwel poeżija tiegħu kien jisimha Quddiem Xbieha tal-Madonna. Matul ħajtu Dun Karm għex f’Ħaż-Żebbuġ, il-Belt u tas-Sliema. Minn dawn il-lokalitajiet kiteb ħafna poeżiji u innijiet bl-aktar wieħed li jibqa' jissema huwa l-innu Malti li qiegħed forma ta’ talba. Il-kliem tal-innu Malti nkiteb fl-elf disa’ mija tlieta u għoxrin iżda sar l-innu uffiċjali ta’ pajjiżna kważi għoxrin sena wara. Dun Karm miet fit-tlettax t’Ottubru tal-elf disa’ mija wieħed u sittin... ħamest ijiem qabel għalaq disgħin sena. Wara rajna din l-informazzjoni fuq ħajtu, issa se naraw lil Dun Karm, f'vidjow li jitkellem aktar fuq id-dehra tiegħu. Kulleġġ tal-Bniet Santa Margerita, Bormla Wara li l-ġimgħa l-oħra
Dun Karm għalaq żmienu
mejjet, illum se
niċċelebraw dan
l-anniversarju. Se naraw u nisimgħu lil Elonia Aquilina. Hi se titkellem fuq il-ħajja ta' Dun Karm. Issa se nisimgħu l-poeżija
ta' Dun Karm "Għaliex?"
kantanata minn Lawrence Gray.

Din il-poeżija titkellem fuq
l-importanza tal-ilsien Malti. Għaliex tarmih l-ilsien li tatek ommok,
u titlef għaqlek wara lsien barrani?
Maltija kienet l-ewwel kelma f'fommok
bil-Malti tkellimt tifel daħkani.
U kiber miegħek dak l-ilsien ewlieni,
u ġmielu ntiseġ mal-ġrajjiet ta' ħajtek:
bih fissirt qalbek meta sfajtli hieni,
bih fissirt għommtok meta mbikki rajtek.
Għaliex immela tiċħad, Malti ħija,
lil dan il-Lsien li bih int Malti sewwa?
Ħobb, jekk jiswewlek, l-Ilsna barranija,
iżda le tbarri lil min hu ta' ġewwa
Full transcript