Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Læring og læringsteorier I

Side 159-169 i læreboka
by

Wilhelm Egeland

on 23 August 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Læring og læringsteorier I

Læring og læringsteorier I
Hvordan og hvorfor lærer vi?
Men hvorfor
lærer vi ikke?
Læring er en relativt varig forandring i atferd eller i mulig atferd som et resultat av erfaring
Gjennom læring tilegner vi oss bl.a
Fysiske ferdigheter
Kognitive ferdigheter
Sosiale ferdigheter
Atferd som kommer direkte fra instinkter
eller reflekser regnes ikke som læring
Det forekommer en vekseleffekt mellom arv og miljø
når læring finner sted
Hva må ligge til rette for at du skal lære på best mulig måte?
Læringsteorier:
De assosiative teoriene og De kognitive teoriene
Læring er en kopling av hendelser som henger sammen
Man sier at en gitt stimuli utløser en gitt respons
Assosiative læringsteorier deles videre inn i:
Klassisk betinging og Operant betinging
Ivan Pavlov (1849 - 1936) var
russisk fysiolog og gjorde
læringseksperimenter på hunder
Lyder knyttet til matlaging økte
spyttutskillelsen hos hundene. De
visste de skulle få mat. De assosierte
lydene med matlaging.
Man skiller her mellom ubetinget
og betinget stimulus og respons.
Matlyd - mat - spytt (lyd) - spytt (mat)
Betinget stimuli - ubetinget stimuli - betinget respons - ubetinget respons
En betinget respons er lært - en ubetinget respons er automatisk
Noen betingelser gjelder:
Tidsrommet
Generalisering
Ekstinksjon/utslokning
Conditioned emotional reactions
(Albert og rotta), Watson & Rayner 1920
Ga senere opphavet til eksponeringsterapi
Kan betinging overføres
til hverdagen vår?
Assosiative læringsteorier deles videre inn i:
Klassisk betinging og Operant betinging
Operant betinging knyttes til behaviorisme
og atferdspsykologi. Den viser hvordan man
kan lære NY atferd gjennom forsterkning.
Her foregår prøving og feiling.
B.F. Skinner (1904 - 1990)
“Too many people think of me as the person who taught
pigeons to play Ping-Pong. It turns up in the damnedest
places! I did that for a classroom demonstration to prove
what you could do with these techniques, to show people
the product of shaping behavior. I didn’t do it to teach the
pigeons to play Ping-Pong. That’s not the science!” Then
he added, with comic timing, “Although the pigeons did
get pretty good at it…angle shots and so on.”

Når en belønning gis like i etterkant
av atferden kalles dette en positiv
forsterkning. Å unngå et onde
kalles videre negativ forsterkning.
Straff er ikke en forsterker, men vil
redusere sannsynligheten for at den sist
utførete handlingen gjentas.
Kan slik forsterkning
overføres til vår egen
hverdag?
Vil straff eller belønning
være det beste middelet
for at en elev skal få sitt
læringsutbytte i timene?
Thorndike (1874-1949): “responses that produce a satisfying effect in a particular situation become more likely to occur again in that situation, and responses that produce a discomforting effect become less likely to occur again in that situation.”

Eller: "Hvis en handling fører til et vellykket resultat, er sjansene større for at denne handlingen vil bli gjentatt".

Denne setningen kalles Virkningsloven (Law of Effect).
En gammel mann plages av en gjeng
unger i nabolaget som skaper mye støy.
Hvordan blir han kvitt dem uten at de
kommer tilbake?
Thorndike mener dyrenes aktivitetsnivå øker tilfeldighetene
for at de skal finne rett løsning på et problem, i motsetning til
deres intellektuelle nivå.
En sammenligning

Klassisk betinging innebærer læring
i refleksiv atferd, mens operant betinging
er læring i målrettet, eller viljestyrt atferd
Full transcript