Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Module Kunst Algemeen

No description
by

CKV cultuurvleugel

on 7 July 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Module Kunst Algemeen

1450
1800
2014
1000
1950
Module Kunst Algemeen
Cultuur van de Kerk
Cultuur van het Hof
Cultuur van de Burgerij
Romantiek en Realisme
Cultuur van het Moderne
Cultuur van de Massa
Tips voor je examen
1144
1675
1900
Muziek
Dans
Beeldend
Drama
Muziek
Dans
Beeldend
Drama
Muziek
Dans
Muziek
Dans
Beeldend
Drama
Muziek
Dans
Drama
Muziek
Dans
Barok
Renaissance
tekenachtig - schilderachtig


twee dimensionaal - ruimtelijk


gesloten - open


meervoudig - enkelvoudig


absoluut duidelijk - relatief onduidelijk
tekenachtig
de lijn speelt de belangrijkste rol
scherp omlijnde vormen
heldere en duidelijke kleuren en figuren

Tekenachtig
Schilderachtig
schilderachtig
het vlak speelt de belangrijkste rol
wazige en vibrerende omtrekken
onduidelijke kleuren en figuren

Tweedimensionaal
gelaagdheid in platte parallelle vlakken
opstelling binnen elk vlak is naast elkaar
binnen elke opstelling is de aanschouwelijkheid maximaal

Gesloten
gebruik van horizontalen en verticalen
symmetrisch
past netjes binnen het kader (kaderbevestigend)
regelmatig ritme

Meervoudig
Het beeld is opgebouwd uit een optelsom van op zichzelf staande onderdelen die mooi in elkaar passen en een harmonie vormen

Absoluut duidelijk
Alles is absoluut duidelijk en te herkennen als datgene wat het moet voorstellen

Ruimtelijk
De opstelling gaat de diepte in
verbinding tussen objecten vooraan en achteraan
voelbare ruimtelijkheid die zich buiten het kunstwerk uitstrekt

Open
geen gebruik van horizontalen en verticalen
asymmetrisch
kaderontkennend
dynamisch
levendig

Enkelvoudig
Het beeld is opgebouwd
als één enkel onderdeel waarbij de verschillende delen samensmelten tot één geheel
Relatief onduidelijk
Objecten zijn relatief onduidelijk en er wordt meer gesuggereerd wat het moet voorstellen
16e eeuw
17e eeuw
Commedia dell'arte
Voorbereiding
Het examen zelf
Leer de boekjes zo dat je begrijpt wat de kern is van elke cultuurperiode.

Maak samenvattingen en onderscheidt hoofd- en bijzaken.

Leer de begrippenlijsten uit je hoofd!

Luister en bekijk de de CD-rom. Het is onmogelijk om alle beelden en geluidsfragmenten in de lessen te behandelen. Bestudeer deze zelf!

Maak proefexamens in de mediatheek.

Maak thuis examens en ga zelf op zoek naar de juiste beelden, geluids- en videofragmenten. Hierdoor verdiep je jezelf in de cultuurperiodes en analyseer je welk deel uit een langer fragment eigenlijk bevraagd wordt.
1. Lees de opgave zorgvuldig door zonder het beeld, muziekstuk of filmpje te bekijken/beluisteren.

2. Probeer te achterhalen wat er van je verwacht wordt. Als je vormaspecten moet benoemen , noem je vormaspecten. Als je inhoud moet benoemen, noem je inhoud. Als je compositie moet benoemen, benoem je de compositie. Lees de opgave goed!!

3. Herhaal de opgave alvast in het antwoord. Bijvoorbeeld:
o Opgave: Geef naar aanleiding van het filmpje twee choreografische kenmerken die typerend zijn voor het moderne ballet.
o Antwoord: Twee choreografische kenmerken die typerend zijn voor het moderne ballet zijn…
Hierdoor voorkom je dat je het ineens over het decor, de muziek, of iets anders gaat hebben.

4. Formuleer voor jezelf wat je aan de hand van de opgave denkt te gaan zien/horen. Wat verwacht je dus?

5. Bekijk/beluister de beelden/filmpjes. En pas stap 2 toe.

6. Formuleer de juiste antwoorden.

7. Als je niet uit een opgave komt kun je de volgende dingen proberen:
o Kijk/luister naar het beeld/filmpje/muziekstuk en benoem alles wat je ziet of hoort. Kijk vervolgens welke elementen het beste bij je opgave passen.
o Ga terug naar de kernwaarden van een cultuur.
Kerk: zoeken naar God. Memento Mori. Samenleving belangrijker dan individu
Hof Renaissance: zoeken naar harmonie en orde. Humanisme. Mens en natuur worden belangrijker
Hof Barok: dynamiek en versiering.
Moderne: afzetten tegen het verleden. Zoeken naar de essentie (volkskunst). Utopisch verlangen.
Massa: individualistisch. Kunststijlen staan gelijkwaardig naast elkaar. Postmodernisme (heeft een hele lijst met kenmerken)

1. Werk duidelijk en gestructureerd.

2. Herhaal de opgave in het antwoord.

3. Gebruik bolletjes. Als je drie kenmerken moet noemen, noteer de antwoorden dan achter drie bolletjes (of streepjes).

4. Gebruik de juiste terminologie om kenmerken te duiden.

5. Onderstreep zo nodig kenmerkende woorden. Dit schept voor jezelf ook duidelijkheid. Je kan dan controleren of je wel alles genoemd hebt wat je volgens de opgave moet noemen.

6. Laat een witregel open tussen je opgaven. Wees niet zuinig met het papier!!

Begrippenlijst
Opdracht H5
Ga naar de mediatheek en zoek daar de volgende vier kunstwerken op:

een schilderij uit de Renaissance
een schilderij uit de Barok

een beeldhouwwerk uit de Renaissance
een beeldhouwwerk uit de Barok

Benoem zowel voor de twee schilderijen als voor de twee beeldhouwwerken de vijf verschillen tussen Renaissance en Barok. Maak daarbij gebruik van de juiste begrippen van de begrippenlijst.
Opgave
Op afbeelding 3 zie je Pantalone. Het gebruik van een masker verminderde de expressiemogelijkheden van de mimiek. De commedia dell’arte kende echter nog vele andere expressiemogelijkheden, bijvoorbeeld dans en muziek.

3p 5 Noem nog drie andere expressiemogelijkheden in de commedia dell’arte.

5 maximumscore 3
drie van de volgende:
grote gebaren / gestiek / dubbelzinnige gebaren
acrobatiek / jongleerkunst
gebruik van attributen / kostuumonderdelen / maskeronderdelen (iets van het masker, zoals de lange neus, kreeg een andere betekenis)
stem

Antwoord:

Drie andere expressiemogelijkheden (naast dans en muziek) in de commedia dell'arte zijn:Opgave
video 1
In hedendaags theater wordt soms teruggegrepen op elementen uit de commedia dell’arte. Videofragment 1 is het Largo al Factotum uit de opera De Barbier van Sevilla
van Giacomo Rossini, uitgevoerd door De Nederlandse Opera in de regie van Dario Fo uit 1992. In dit fragment zingt de hoofdrolspeler Figaro dat hij de grote ‘regelaar’ (factotum) van de stad Sevilla is. Hij helpt bij alle plannen, intriges, liefdesgeschiedenissen, huwelijksproblemen en erfenissen. De Italiaanse regisseur Dario Fo is een kenner en bewonderaar van de
commedia dell’arte. Dat is duidelijk te zien in videofragment 1, onder meer aan het speelse gebruik van attributen zoals lakens.

2p 7 Noem nog drie elementen uit de commedia dell’arte die je herkent in dit fragment.


Antwoord:

Nog drie elementen uit de commedia dell'arte die je (naast het speelse gebruik van de lakens) herkent in dit fragment zijn:7 maximumscore 2
drie van de volgende:
− figuren met (halve) maskers op / met herkenbare kostuums en maskers
/ Arlecchino-figuur
− figuren die acrobatische toeren uithalen / jongleren
− dansers
− figuren/knechten die de hoofdpersoon bespotten

Indien drie antwoorden juist 2
Indien twee antwoorden juist 1
Indien één antwoord juist 0
Opdracht Havo 5

Installeer je op de zitjes op de loopbrug en bestudeer de begrippenlijst.


Opdracht VWO 6

Installeer je op de zitjes op de loopbrug en bestudeer de begrippenlijst.


Abstractie
Surrealisme - Dada
Expressionisme
De weg naar abstractie
impressionisme
postimpressionisme
Cezanne
Kubisme
De Stijl
Bauhaus
Constructivisme
Surrealisme
Dada
Fauvisme
Synthetisch kubisme
Analytisch kubisme
Futurisme
Figuratief
Abstract
Magritte
Dali
Bunuel en Dali
Miro
Duchamp
Schwitters
Cabaret Voltaire
Der Blaue Reiter
Die Brücke
Van Dongen
Matisse
Kandinsky
Opgave
afbeelding 4, afbeelding 6
Ook Pablo Picasso (1881-1973) heeft zich laten inspireren door Afrikaanse beeldhouwkunst. Op afbeelding 6 zie je van hem Moeder met kind uit 1907.
De stilering van de gezichten op dit schilderij vertoont duidelijke
overeenkomsten met de stilering van het gezicht op afbeelding 4.

2p 13 Leg dit uit aan de hand van drie aspecten.
Opgave
afbeelding 7, afbeelding 8,
De kunstenaars André Masson (1896-1987) en Max Ernst (1891-1976) gebruikten technieken zoals het automatisch tekenen en de frottage om te verbeelden wat er in hun onderbewuste gebeurt. Bij de frottage wordt een stuk papier op een ruwe ondergrond gelegd en bekrast. De op deze manier ontstane vlekken worden uitgangspunt voor een tekening.
Op afbeelding 7 zie je van Masson een automatische tekening uit 1925-1926. Op afbeelding 8 zie je van Ernst een frottage uit het album Histoire naturelle uit 1926.

2p 14 Leg voor elk van beide technieken uit waarom deze bijdraagt aan het verbeelden van wat zich in het onderbewuste bevindt.


13 maximumscore 2
De gezichten zijn sterk vereenvoudigd weergegeven. Dit is te zien aan (drie van de volgende):
− grote, wijd opengesperde, ovale ogen die recht naar voren kijken
− ovale vorm van de hoofden
− lange rechte neuzen
− opgebouwd uit eenvoudige vlakken
− De onderlinge verhoudingen in het gezicht zijn anatomisch niet correct.

14 maximumscore 2
• Bij de automatische tekening tekent de kunstenaar (in een gemakkelijk hanteerbaar materiaal) wat in hem opkomt (zonder tussenkomst van het verstand), om zo wat er in het onderbewuste gebeurt alle kans te
geven naar boven te komen 1
• Bij de frottage associeert de kunstenaar op min of meer willekeurige vlekken (en probeert zo zoveel mogelijk zijn verstand uit te schakelen) 1


Opgave
Architectuur
De Cultuur van het Moderne
Breken met het verleden
Utopisch verlangen
Terug naar de kern
Form follows function
Less is more
platte daken
terughoudend kleurgebruik
herindeelbare plattegronden
grote ramen voor veel licht
zichtbare constructies
geen overbodige versiering
Internationale Stijl - CIAM
Dom-Ino
Mies van der Rohe
Le Corbusier
Frank Lloyd Wright
afbeelding 11, tekst 4
Lees tekst 4.
Salvador Dalí probeerde dromen vast te leggen in zijn zogenaamde ‘handgeschilderde droomfoto’s’ vol dubbelzinnige symbolische betekenissen. Op afbeelding 11 zie je hiervan een voorbeeld, gemaakt in 1931.

2p 16 Leg uit waarom ‘handgeschilderde droomfoto’ een toepasselijke benaming is voor de vormgeving van dit schilderij. Betrek in je antwoord zowel de vormgeving als de voorstelling.

16 maximumscore 2
• vormgeving: Het schilderij is met fotografische precisie geschilderd 1
• De voorstelling is een droombeeld

Tekst 4 - Salvador Dalí

In 1929 sloot de kunstenaar Salvador Dalí (1904-1989) zich aan bij de
surrealistische beweging. Over zijn werk schreef hij: “Ik probeer fantastische
dingen te scheppen, magische dingen, dingen zoals in een droom. De wereld
heeft meer fantasie nodig. Onze beschaving is te mechanisch. Wij kunnen het
fantastische werkelijk laten worden en dan is het meer werkelijkheid dan wat
eigenlijk bestaat”. Om dit te realiseren beperkte Dalí zich niet alleen tot de
beeldende kunst. Hij raakte geïnteresseerd in meer commerciële media zoals
reclame, modeontwerpen en de Hollywoodfilm. De andere surrealisten noemden
hem daarom ‘Avida Dollars’ (Spaans: verzot op dollars; een anagram van
‘Salvador Dalí’) en hij werd uit de surrealistische beweging gezet. Dalí maakte
het surrealisme bekend bij een groot publiek.

Opgave
afbeelding 9, afbeelding 10, afbeelding 11, afbeelding 12
In nazi-Duitsland was Albert Speer de favoriete architect van Hitler. Speer bouwde in 1939 het nieuwe nazi-hoofdkwartier in een aan het classicisme verwante stijl.
Van de architectuur van Speer is vaak gezegd dat deze gezien kan worden als een manifestatie van het kwaad. In zijn gebouwen zou het intimiderende karakter van de fascistische dictatuur tot uitdrukking komen.

2p 31 Geef twee argumenten die deze interpretatie ondersteunen.

31 maximumscore 2
twee van de volgende argumenten:
− De architectuur heeft een megalomane schaal. Dit intimideert de
mensen die ermee geconfronteerd worden.
− De classicistische stijl is zeer streng en sober toegepast. Dit geeft de
gebouwen een ongenaakbaar karakter, dat dan ook intimiderend werkt.
− Het exterieur van de gebouwen is zeer gesloten. Dit schept afstand
en/of sluit beschouwers buiten.

Opgave
afbeelding 13
Na de oorlog raakte de ‘foute’ architectuur van Speer uit de gratie. Er ontstond opnieuw belangstelling voor het Modernisme of Nieuwe Bouwen van vóór de oorlog. Deze architectuur werd na 1945 uitgangspunt voor veel nieuwbouw in West-Europa.

2p 32 Geef een ideologisch en een praktisch argument voor deze naoorlogse waardering van het Modernisme.

32 maximumscore 2
• ideologisch: het Modernisme of Nieuwe Bouwen was niet besmet door de nazi-ideologie en/of de architectuur van het Nieuwe Bouwen streefde naar licht, lucht en ruimte voor iedereen en/of zag er fris, nieuw en vooruitstrevend uit en was daarom geschikt om de wederopbouw van de maatschappij vorm te geven 1
• praktisch: Door de grootschalige verwoestingen tijdens de oorlog en/of door een geboortegolf na de oorlog, moest er snel, veel en goedkoop worden gebouwd. De architectuur van het Nieuwe Bouwen was daarvoor geschikt omdat daarin functionaliteit en eenvoud de uitgangspunten waren
Drie aspecten waarin de stilering van het schilderij overeenkomt met het masker zijn:Bij het automatisch tekenen draagt dit bij aan het verbeelden van het onderbewuste omdat...

Bij de frottage...
Opgave
Brecht was een vernieuwer, die de houding van zijn publiek wilde veranderen. Hij ontwikkelde het niet-aristotelisch theater, ook wel ‘episch theater’ genoemd.

2p 23 Leg uit waarom Brecht zijn doel niet met aristotelisch theater kon bereiken.
Leg ook uit op welke manier het gebruik van oosterse theaterelementen bij kon dragen aan zijn episch theater.

Opgave
De Duitse dichter, toneelschrijver en regisseur Bertolt Brecht (1898-1956) verwierf naamsbekendheid met zijn vroege werk, dat rebels en expressief van toon was. Zijn latere theaterwerk had een gericht politiek karakter en domineerde het Duitse theater van de twintigste eeuw.
Brecht zette zich af tegen het burgerlijk theater van zijn tijd, dat volgens hem de toeschouwer alleen maar wilde vermaken. Hij wilde een nieuw soort theater maken en eiste daarbij een andere houding van zijn publiek.

3p 22 † Leg uit in welk opzicht Brecht vernieuwend was. Betrek de functie van het theater en de rol van het publiek in je antwoord.23 maximumscore 2
De antwoorden moeten de volgende strekking hebben:
• Aristotelisch theater is gericht op het meeleven van het publiek met de hoofdpersoon: niets mag hen afleiden van het verhaal (het publiek moet volledig in de voorstelling op kunnen gaan zonder zich af te vragen of het gespeelde echt of niet echt is) 1
• Oosterse theaterelementen waren niet of nauwelijks bekend bij het westers publiek. Zij creëren een afstand tussen het publiek en de voorstelling, waardoor meeleven van het publiek wordt vermeden en het nadenken over de voorgestelde situatie (en daarmee de maatschappelijke of sociale bewustwording die Brecht beoogt) wordt versterkt

Maximumscore 3
22 † De antwoorden moet de volgende strekking hebben:
• Brecht wilde vanuit een marxistische theorie (episch) theater maken met een didactische
functie 1
• Vernieuwend is: hij wilde de werkelijkheid niet nabootsen maar demonstreren, of Brecht
wil geen emotionele ontwikkelingen op het toneel maar een directe confrontatie met de
wereld 1
• De toeschouwer mocht zich niet zoals voorheen overgeven aan gevoelens van medeleven
met de personages en/of niet wegdromen of zich verliezen in een verhaal, maar moest actief
participeren in de voorstelling en/of gaan nadenken over de maatschappij


Opgave
In 1928 ging Die Dreigroschenoper van Brecht en Weill in première in het Theater Am Schiffbauerdamm te Berlijn. Brecht had hiervoor de thematiek van de achttiende-eeuwse Beggars’ Opera van John Gay vertaald naar de Duitse omstandigheden van de late jaren twintig.

1p 24 † Geef aan waarom de thematiek van de achttiende-eeuwse Beggars’ Opera zich goed leende voor de Duitse situatie in de jaren twintig.


Maximumscore 1
24 † Het antwoord moet de volgende strekking hebben:
In Duitsland was na de Eerste Wereldoorlog een grote economische crisis ontstaan, met
veel werkeloosheid (en een machteloze regering). De Beggarsopera van Gay handelt over
criminele praktijken, ontstaan onder invloed van een corrupte regering die het volk aan zijn
lot overlaat. Brecht gebruikt dit thema omdat hij zijn publiek daarmee kan attenderen op
misstanden in de politieke situatie in Duitsland.


Beeldend
Beeldend
Drama
Beeldend
Drama
Geometrisch kubisme
Breken met het verleden
Utopisch verlangen
Terug naar de kern
Inhoudelijk: zoeken naar de kern van de mens.
het onderbewuste, dromen en psychologie
seksuele verlangens
emoties
nieuwe spiritualiteit; theosofie en antroposofie
Vorm: zoeken naar de vormgeving van de inhoudelijke aspecten.
het weergeven van dromen en verlangens
het verbeelden van rauwe emoties
het weergeven van "het hogere" dmv abstractie
Het weergeven van de kern der vormtaal; pure vormen zoals enkele lijnen en primaire kleuren
Full transcript