Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SO

description
by

Erik Jaraker

on 24 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SO

Samhällsorienterandeämnen
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
orsaker
Varför?
varför händer saker?
Exempel: En av orsakerna till franska revolutionen var att 98% av befolkningen inte hade makt och inflytande. De var missnöjda och gjorde därför revolution för att förändra samhället.
konsekvenser/föjder
Saker som inträffar får alltid konsekvenser/följder
Exempel: En konsekvens av andra världskriget var att nazisterna mördade sex miljoner judar, fem miljoner slaver, romer, homosexuella, handikappade och psykiskt sjuka.
Tänk så här i SO:
Jämförelser
Paralleller
Kritiskt förhållningssätt
Perspektiv
Globala frågor
Naturresurser
Sammanhang
Miljöproblem
Befolkning
Landskap
Städer
Kristendom
Livsfrågor
Etik
Reflektion
Tro
Traditioner
Jorden
Förändring över tid
Politiska
Ekonomiska
Sociala
Förhållanden
Världsmakter
Då och nu
Källor
Personer
Händelser
Perspektiv
Rättigheter
Skyldigheter
Ekonomi
DEmokrati
Lagar
Konsumtion
Åsikter
Påverkan
Argumentation
Makt
Likheter och skillnader
Likheter och skillnader
När du har upptäckt likheter och skillnader mellan några företeelser är det viktigt att du funderar kring orsakerna till skillnaderna(Varför?) och vad dessa får för konsekvenser.
Exempel: SVerige och Uzbekistan är ungefär lika stora till ytan men Uzbektistan har mer än dubbelt så stor befolkning. Det innebär att Uzbekistan har högre befolkningstäthet. Detta beror på att man i Uzbekistan föder fler barn per kvinna är i Sverige och därför ökar befolkningen snabbare där.
Att dra paralleller är att säga att två saker påminner om varandra trots att de uppkommit i olika situationer.
Exempel: Du kan dra en parallell mellan terrorattacken mot Worldtradecenter 2001 och attacken mot Pearl harbour under andra världskriget. Båda orsakade höga dödssiffror, stora ekonomiska kostnader, ledde USA in i krig samt kom som totala överraskningar.
Det är viktigt att värdera och granska de källor du använder, särskillt internet. Ställ alltid följande frågor:
Vem? Vem ligger bakom texten eller bilden.
Vad? Vad är budskapet.
Varför? I vilket syfte har texten skrivits.
När? Är texten fortfarande aktuell.
Hur? Hur ser webbsidan ut grafiskt och språkmässigt.
Exempel: En tysk soldat beskrev troligtvis Andravärldskrigets slut annorlunda än en brittisk soldat, George Bush och Saddam Hussein hade förmodligen olika syn på kriget i Irak. politisk ser en högerpolitiker och en vänsterpolitiker skattehöjningar på olika sätt.
Att se saker ur olika perspektiv innebär att du ser något ur olika synvinklar.
Lyngen Nordnorge
Kirketaket Romsdalen
Shemshak Iran
Capsim Marocko
Sidi Kaoki Marocko
Dreamland Bali
Uluwatu Bali
Smycke av Erik
Efter tio dags meditation i Thailand
Redo för en cyckelresa genom Burma
Övernattning vi Irrawaddyfloden
Bagan med sina tusentals stupor
Torres del Paine Patagonien Chile
I väntan på lift i Patagonien
Bahia Brasilien
Iguazufallen Argentina
Cusco Peru
Salar de Uyuni Bolivia
Kapstaden
Nelson Mandelas cell
Full transcript