Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Erfgoed, gemeenschap & waarde

intorductiecursus 1 Cultureel-erfgoedwerker FARO 29-04-20110
by

Rob Belemans

on 17 February 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Erfgoed, gemeenschap & waarde

verleden gemeenschap metonymie relict proces symbolisch representeren
van een inherente relatie
anders dan een metafoor
(bv. "een boom van een man") verwijzing naar het verleden,
naar een realiteit die niet meer
aanwezig is "vererfgoeding":
- actueel
- zich herhalend
- nooit definitief afgrenzing eigenheid toerekening en toe-eigening

in- en uitsluiting

socio-culturele groepsconstructie identificatie individu - groep

tijdsgeest

genius loci waarde een zekere zeldzaamheid

algemenere zeggingskracht representatief mee bepaald door de actuele normen en waarden

mee bepaald door kennis over het verleden

voldoende onbeladen om deelbaar te zijn

voldoende prototypisch generieke uniciteit vererfgoeden identiteitsconstructie makelaardij bemiddeling in functie van gemeenschaps-
vorming aanwezig
&
in vraag
stellen culturele relicten
die
het ik
connecteren met het uitwendige - verleden = tijd buiten de tijd
- gemeenschap = groep buiten/rond het ik
- waarden = buitennatuurlijke conventies (cultureel) erfgoed = een socio-culturele
constructie van
gemeenschappelijke eigenheid identiteitsconstructie - tussen individueel aansprekend en
de groepsidentificerend

- conflict met gelaagde identiteiten:
welke geografische perimeter?

- conflict binnen heterogene groepen
(zijn er andere?) ultieme conflict =

SEGREGATIE makelaardij - kritisch begeleiden van zich
vormende e-gemeenschappen

- permanent wegkijken / doorzien van
het gevestigde, te evidente erfgoed

- on the edge = the future centre ultieme conflict =

CANON-
VORMING vererfgoeden ultieme conflict =

MACHTS-
BEVESTIGING - identificeren van erfgoed

- beleefbaar maken van erfgoed voor
zijn gemeenschap

- representeren van de gemeenschap
naar buiten via zijn erfgoed sleutels:

dynamisch, kritisch,
open, hernieuwend,
tegendraads, ... vererfgoeden =

met relicten van het verleden
werken aan de toekomst verleden gemeenschap waarde erfgoed waarde gemeenschap 1 - 693
2 - 713
3 - 733
4 - 753
5 - 773
...
56 - 1893
57 - 1913
58 - 1933
59 - 1953
60 - 1973
61 - 1993
62 - 2013 De Shinto-tempels van Ise Jingu (Japan)

heiligdom met twee grote tempels uit cypressenhout:
- GEKU (5e eeuw) = buitenste schrijn
Toyouke, de geest van kleding, voedsel en wonen
- NAIKU (3e eeuw) = binnenste schrijn
Amaterasu, de godin van de zon

sinds 693 de traditie van het "shikinen sengu" =
- afbreken en heropbouwen van beide tempels
- om de 20 jaar
- gedurende 2 à 4 jaar door lokale schrijnwerkers
- kedenchi = lege plaats naast elke tempel voor volgende Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society
(CETS 199 - Faro 27-10-2005)

Article 2 – Definitions

For the purposes of this Convention,

a) cultural heritage is a group of resources inherited from the past which people identify, independently of ownership, as a reflection and expression of their constantly evolving values, beliefs, knowledge and traditions. It includes all aspects of the environment resulting from the interaction between people and places through time;

b) a heritage community consists of people who value specific aspects of cultural heritage which they wish, within the framework of public action, to sustain and transmit to future generations. Met het oog op de democratische participatie in de zorg voor erfgoed stipuleert de Conventie van Faro (Art. 12 b & c) dat Verdragspartijen (= lidstaten die ratificeren):
- “take into consideration the value attached by each heritage community to the cultural heritage with which it identifies”
and
-“recognize the role of voluntary organisations both as partners in activities and as constructive critics of cultural heritage policies”.
- waarde is altijd contextueel

- waarde verschilt van betekenis, relevantie, nut

-het waardeconcept van erfgoed is verbonden aan het concept van “public goods”

-mogen/moeten overheden een controlerende filter zetten op bepaalde waarden (exclusief, ondemocratisch) die ook van onderop door een gemeenschap aan erfgoed kunnen verbonden worden (zijn neo-nazi’s een erfgoedgemeenschap?)

- wat met het omgekeerde gevaar van een top-down politieke/nationalistische instrumentalisatie van erfgoed? (waarom zijn de Franstalige bewoners van de Vlaamse Rand geen erfgoedgemeenschap?)

- kan/mag waardebepaling van erfgoed het permanent tussentijdse resultaat zijn van een continue populariteitspoll of van een ‘survival of the fittest’?

- vrijwilligersorganisaties moeten in deze als partner van de overheid gezien worden, maar tegelijk is een echt onafhankelijke opstelling ook vaak bedreigend voor hun ondersteuning

- als erfgoed een gemeenschapsvormende factor is via waardendeling, welke rol kan/mag/moet erfgoed dan spelen in inburgering en integratie?

- wie heeft uiteindelijk het laatste woord als het gaat over waardebepaling: de overheid (die betaalt) of de gemeenschap (die verantwoordt en borgt)?
Full transcript