Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tekstinių uždavinių sprendimas

No description
by

irena medelinskaite

on 28 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tekstinių uždavinių sprendimas

MBK(x;y) = ═ 360
DBD(x;y) =═ a
Tuomet x =═ 3a
y =═ 5a
15a = 360
a ═ = 24
x ═= 72
y ═ = 120
Ats.: 72; 120
  I skaičius – x
II skaičius x+75
 
  
Tuomet
x(x + 75) – 1000 ═ 227x + 113

Ats.: 159 ir 234.
 
  I skaičius – x
II skaičius x+10
 
Tuomet x(x + 10) – 40 ═ 39x + 22

Ats.: 31 ir 41. Apskaičiuokite visų natūraliųjų, ne didesnių už 1000 ir nesidalijančių iš 13, sumą. 14. Minutinė juda 12 kartų
greičiau už valandinę.
Per 1 min minutinė pajuda
60 , o valandinė pajuda 0,50.
0,50 t +1500 =═ 60 t
1500 =═ 5,50 t
t ═ = 1500 / 5,50 Laikrodis rodo 5 h. Po kiek minučių minutinė rodyklė pirmą kartą pavys valandinę rodyklę? 13. Nykstamosios geometrinės progresijos narių suma dvigubai didesnė už pirmųjų n narių sumą. Apskaičiuokite tos progresijos vardiklį. 12. Trikampio vienas kampas 120 0 , jo kraštinės sudaro aritmetinę progresiją. Raskite to trikampio kraštinių santykį. 11. Daugindamas du teigiamus skaičius, kurių vienas 75 vienetais didesnis už kitą, per klaidą gauta sandauga, 1000 vienetų mažesnė už tikrąją. Norint patikrinti atsakymą, gautoji sandauga buvo padalinta iš mažesniojo dauginamojo. Gautas dalmuo 227, o liekaną 113. Raskite dauginamuosius. 10. Daugindamas du skaičius, kurių vienas 10 vienetų didesnis už kitą, mokinys padarė klaidą – sandaugos dešimčių skaitmenį sumažino 4 vienetais. Norėdamas patikrinti atsakymą, jis gautą sandaugą padalijo iš mažesniojo dauginamojo ir gavo dalmenį 39, o liekaną 22. Raskite dauginamuosius. 9. Dviženklį skaičių padalijus iš tam tikro sveikojo skaičiaus, gaunamas dalmuo 3 ir liekana 8. Dalinio skaitmenis sukeitus vietomis, o daliklį palikus tą patį, gaunamas dalmuo 2 ir liekana 5. Raskite pradinį dalinį. 7. Iš 25% ir 50% tirpalo reikia pagaminti 500g 34% rūgšties tirpalo. Kiek kiekvienos rūšies tirpalo reikia sumaišyti? 5. Du auto krautuvai, dirbdami kartu, gali atlikti darbą per 20 h. Per kiek valandų gali šį darbą atlikti kiekvienas auto krautuvas, dirbdamas atskirai, jeigu žinoma, kad antrasis gali jį atlikti 9 val. greičiau negu pirmasis? 4. Kelionės laikas
t= x :120 + (x+78) : 150 + (x-30) :48 = (129x – 450) : 3600

120 ═ (4x+15) · 3600 : (129x – 450)
x = 100
 s = 400 + 15 = 415 (km)

Ats.:415 km. Tam tikrą atstumą traukinys važiavo 120 km/h greičiu, po to 75 km ilgesnį kelią – 150 km/h greičiu, o likusią kelio atkarpą, kuri 135 km trumpesnė už įveiktąją, - 96 km/h greičiu. Paaiškėjo, kad vidutinis traukinio greitis lygus 120 km/h. Kokio ilgio buvo visas kelias? 3. 1. Šeimoje yra tėvas, motina ir trys dukterys; visiems kartu 90 metų. Mergaičių amžiaus skirtumas – 2 metai. Motinos amžius 10 metų didesnis už dukterų amžių sumą. Tėvo ir motinos amžių skirtumas lygus viduriniosios dukters amžiui. Kiek metų turi kiekvienas šeimos narys? Dviejų skaičių mažiausias bendrasis kartotinis yra 360. Šiuos skaičius padaliję iš jų didžiausiojo bendrojo daliklio gauname dalmenis 3 ir 5. Raskite šiuos skaičius. 15. Stačiakampio perimetras lygus 18 cm. Jei jo ilgį sumažinsime 20%, o plotį padidintume 25%, tai perimetras nepasikeistų. Raskite stačiakampio plotą. 8. 1000·0,12═ 120 1000-120 880
sudarome lygčių sistemą:
0,1x+0,2y = 120 /·(-9)
0,9x+0,8y = 880
-0,9x-1,8y=  -1080
0,9x+0,8y = 880
sudėję gauname:
-y = -200
y =200 (g)
Įstatome į pirmąją ir gauname: 40+0,1x = 120
0,1x = 80 x = 800 (g)
10  tirpalo reikės įpilti 800 g,
20  tirpalo reikės įpilti 200 g.
Ats. : 800 g; 200 g. Kiek reikia paimti 10% ir 20% koncentracijos tirpalo, norint sumaišius gauti 1000 ml 12% tirpalo? 6. A ═ 1 15 min ═ 0,25 h 100 : (x+20) – 60 : x ═ 0,25
Ats. : 100 km/h, 80 km/h 2. 5/8 viso kelio turistas važiavo automobiliu, o kitą dalį plaukė kateriu. Katerio greitis 20 km/h mažesnis negu automobilio. Automobiliu turistas važiavo 15 min. ilgiau negu plaukė kateriu. Visas turisto kelias lygus 160 km. Koks automobilio greitis ir koks katerio greitis? Ats.: 4x+18+3x+16+3x+6 = 90
x = 5 x+2d x+d 1200 x  
 
 
 
prieš ilgiausią kraštinę didžiausias kampas
(x + 2d) ═ = x + (x + d) -2x(x + d)cos 120
cos 12 =═ - 0,5, todėl x +4xd + 4d ═-2 x + x +2xd +d +x +xd
2x2 –xd -3d2 =═ 0 /:d2
2(x/d)2 - (x/d)-3 = 0
D ═ =1 + 24 ═ =25
(x/d) = -1 (netinka)
(x/d) =1,5
x ═ 1,5d

Tuomet
1,5d : 2,5d : 3,5d ═ 3 : 5 : 7

Ats.: 3 : 5 : 7
  sudarome lygčių sistemą:
0,25x+0,5y  =170 (1)
0,75x+0,5y  =330 (2)
(1) Lygtį padauginę ir pridėję prie (2) lygties gauname:
0,5x  =160
x  =320 (g)
Įstatome į pirmąją ir gauname:
80+0,5y  =170
0,5y  =90
y  =180 (g)
25  tirpalo reikės įpilti 320 g, 50  tirpalo
reikės įpilti 180 g.
Ats. : 320 g; 180 g.
  500 ·0,34= ═ 170 500-170= 330 2 2 2
Full transcript