Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Y7: Revision Quiz

Unit 1-4
by

.d. .c.

on 31 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Y7: Revision Quiz

Revision Quiz Kapitlu 1 - 4
1. Il-Vjaġġ tiegħi
2. Il-Qawwa ta' ġo Fija
3. Liema triq se nagħżel?
4. Il-Haversakk 1. Il-Vjaġġ Tiegħi
Wieġeb: Veru jew Falz 1. Ġesu' kellu tnax-il sena meta ntilef fit-tempju
2. Il-verb "iddeċiedi" ifisser timxi
3. Il-ġrajja ta' Għid il-Hamsin insejħulha "Pentekoste"
4. F'Għid il-Hamsin niżel l-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli
5. Alla ta l-liġi lil Ġożwè
6. Il-ġrajja tat-Torri ta' Babel insibuha fil-ktieb tal-Eżodu
7. Il-Ġenesi huwa l-ewwel ktieb tal-Bibbja
8. Dakinhar ta' Għid il-Hamsin, il-Lhud kienu qed iġeddu tal-Patt tas-Sinaj
9. Il-Griżma hu magħruf ukoll bħala s-sagrament tal-Konfirmazzjoni
10. Konfirmazzjoni tfisser responsabilita' Jien wieħed mill-Appostli: għid min jien?!
1. Kap tal-Appostli
2. Missieri Żebedew
3. Oħti Marta?
4. Hija Ġwanni
5. Ċħadt lil Ġesu' għal tletin biċċa tal-fidda
6. Kont pubblikan
7. Ktibt wieħed mill-evanġelji
8. Nissejjaħ l-Appostlu l-Maħbub
9. Ġesu' qalli biex nieħu lil Ġwanni b'ibni
10. Oħt Filippu Ikkoreġi l-iżbalji:
1. Il-Bibbja fiha 52 ktieb
2. Il-Bibbja fiha tlett taqsimiet kbar
3. Fit-Testment il-Ġdid nsibu l-ktieb tal-Eżodu
4. Eżodu tfisser "dħul"
5. Eżilju tfisser "ħarba".
6. Profs. Pietru Pawl Saydon qaleb l-Evanġelju għal Malti
7. San Luqa kien pittur u ħaddied
8. Fil-Bibbja hemm 147 Salm
9. San Mark kiteb l-Atti tal-Appostli
10 L-Pentatewku huma l-ewwel żewġ kotba Ikteb x'ġara f'dawn il-postijiet:
1. Ġerusalemm
2. Kana
3. Bethlehem
4. Nażaret
5. Betanja
6. Najm
7. Għemmews
8. Tabor Dun Ġorġ Ikteb dak kollu li taf fuq Dun Ġorġ
f'madwar 10 sentenzi
Full transcript