Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

YUNIT II (ARALIN 10-16)

No description
by

cherry blossom

on 15 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of YUNIT II (ARALIN 10-16)

(YUNIT II) Aralin 10-16


design by Dóri Sirály for Prezi
Aralin 10: Mga Sistemang Pang- Ekonomiya
Aralin 16 : Mga Katangian ng Pamilihan na may Di-Ganap na Kompetisyon
Aralin 11: Pagkilala sa Demand
Aralin 13 : Balanseng Pamilihan
Aralin 15 : Ang Larawan ng Pamilihan na may Ganap na Kompetisyon
Sistemang Pang-ekonomiya

-sumasaklaw sa mga estruktura, institusyon at mekanismo na batayan sa pagsasagawa ng mga gawaing pamproduksiyon.
MGA URI NG SISTEMANG PANG-EKONOMIYA
-ayon sa kinagawian, tradisyon at gampanin.
TRADISYONAL
COMMAND
-pinagpasyahan ng estado. (komunismo, sosyalismio, pasismo)
MARKET
-pinagpapasyahan ng indibidwal ayon sa merkado
PIYUDALISMO
-may kinalaman sa pagmamay-ari ng lupa. Pinagkakalooban ng fuedal lord ng fief (lupa) ang vassals (taong alipin).

- sentro ng agrikultural na gawain noong panahon ng sistemang manoryal.
MANOR
SERF
-mga magsasaka at alipin na nagbubungkal ng lupa.
MERKANTILISMO
-umiral sa pagitan ng ika-15 at ika-18 na siglo sa Europa kung saan ang batayan ng kapangyarihan ng bansa ay sa dami ng supply ng ginto at pilak.
KAPITALISMO
-mula 1800, ang kapitalismo ang pangunahing sistemang pang-ekonomiya sa Europa at Amerika. Isang sistemang pang-ekonomiya na ang pagmamay-ari ng yaman at prodksiyon ay nasa kamay ng mga indibidwal at pribadong sektor. Ang mga indibidwal at pribadong sektor ang gumagawa ng desisyon ukol sa uri ng produkto, dami ng gagawin at pamamaraan ng paglikha nito.
Adam Smith

-tinaguriang "Ama ng Makabagong Ekonomiks" Sinulat niya ang aklat na "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth Nations."
Laissez Faire
-sinasabi nito na hindi dapat makialam sa pagpapaunlad at pagpapatakbo ang pamahalaan sa mga indibidwal na industriya at negosyo.
KOMUNISMO
-binalangkas ang unang teorya nito nina Karl Marx at Friedrich Engels sa mga aklat na "Communist Manifesto" at "Das Kapital" na itinuring na bibliya ng komunismo. Isang sistemang pang-ekonomiya kung saan ang estado ang nagmamay-ari at kumokontrol sa yaman ng bansa.
Karl Marx
-tinawag na "Ama ng Komunismo".
Vladimir Ilyich Lenin
-kilala sa pangalang "Nikolai Lenin". Ang namuno sa Rusya bilang isang komunismong bansa.
PASISMO
-isang sistemang pang-ekonomiya at politikal na sinisimulan ni Benito Mussolini sa Italya noong 1922. Siya din ang nagtatag ng "Partidong Pasista"
nagpakilala ng Pasismo sa Italya. Sa sistemang ito, ang yaman at industriya ay kontrolado at pagmamay-ari ng sistado na pinamumunuan ng diktador.
Diktador -ang nagdedesisyon sa lahat ng gawain ng estado, pulitikal, sosyal at ekonomikal.
MICROECONOMICS
-nakatuon sa pagsusuri ng maliliit na bahagi ng ekonomiya
DEMAND- tumutukoy sa dami ng produkto at serbisyo na kaya at handang bilhin ng mga konsyumer sa alternatibong presyo sa isang takdang panahon.
KAGUSTUHAN +KAKAYAHAN = DEMAND
DEMAND FUNCTION
DEMAND FUNCTION
-nagpapakita ng relasyon ng Demand at presyo na sinasabing magkasalungat o di-tuwiran
MATHEMATICAL EQUATION-
sa pamamagitan nito maipapahayag ang ugnayan ng presyo at demand. Ang Qd (Quantity demanded) na dependent variable at P (Presyo) bilang Independent variable. Ang Qd ay nagbabago maaring tumaas at bumaba sa bawat pagbaba ng presyo.
Demand Schedule
-ipinapakita nito ang dami ng produkto na handa at kayang bilin ng konsyumer sa alternatibong presyo sa isang takdang panahon.
DEMAND CURVE- isang grapikong paglalarawan ng di-tuwirang relasyon ng presyo at dami ng bibilhing produkto.
Ceteris Peribus
- salitang Latin na ang ibig sabihin ay "all other things remain constant"
Downward Sloping
-naglalarawan ng di-tuwirang relasyon ng dalawang variable.
Market Demand
-makukuha kapag ang indibidwal na demand ng konsyumer ay pinagsama-sama
Batas ng Demand
-nagsasaad na habang ang presyo ng produkto ay tumataas, kakaunti ang nabibiling produkto ng konsyumer
MGA SALIK NA NAKAKAAPEKTO SA DEMAND
POPULASYON
- potensyal market ng isang bansa kapag maraming a
ng kumokonsumo ng mga produkto ay tumataas ang demand sa iba’t ibang produkto.

OKASYON-
sa bawat pagdiriwang tumataas ang demand sa mga produkto na naayon sa okasyon.
KITA –

ang salapi na tinatanggap ng tao kapalit ng ginawang produkto at serbisyo.
NORMAL GOODS
- ang tawag sa produkto na tumaas ang demand kasabay ng pagtaas ng kita ng tao.
INFERIOR GOODS
- tawag sa produktong hindi tumaas ang demand kahit tumaas ang kita ng mga tao.

PANLASA O KAGUSTUHAN
- ang pagkahilig ng mga konsyumer sa produkto ang isa sa mga dahilan sa pagtaas ng demand.
Presyo ng magkakugnay na produkto
SUBSTITUTE GOODS
- produktong pamalit sa ginagamit na produkto .
COMPLEMENTARY GOODS
- produktong kinokonsumo nang sabay.

EKSPEKTASYON
- ang mga konsyumer ay nagpapanic buying lalo na ang mga taong may sapat at labis na pera.
ELASTISIDAD NG DEMAND
PRICE ELASTICITY DEMAND
- pagsukat ng mga porsyento ng pagtugon ng konsyumer sa bawat porsyento ng pagbabago ng presyo
MGA URI NG ELASTISIDAD
ELASTIK-

naglalarawan ng dito ang value na mahigit sa isa ipinapakita nito na kaya magbawas ng malaking porsiyento sa demand.
GANAP NA ELASTIK
- nagpapakita na ang konsyumer ay hindi handang tumanggap ng anumang pagtaas ng presyo ng mga produktong na maraming kapalit at hindi gaanong kailangan.
DI-ELASTIK
- ang pagtugon ng konsyumer sa porsyento ng pagbabago ng presyo ay higit na mababa.
GANAP NA DI-ELASTIK
- makikita rito ang kawalan ng kakayahan ng konsyumer na magbawas ng demand sa bawat pagtaas ng presyo.
UNITARY-
ang pagtugon ng konsyumer sa porsyento ng pagbabago ng presyo.
Komputasyon ng Presyong Elastisidad ng Demand
EP (Elastisidad) = % ∆ Q (porsiyento ng pagbabago ng dami) / % ∆ P (porsiyento ng pagbabago sa presyo

% ∆ Q = Q2 – Q1 / Q
% P = P2 - P1 / P

EP = Q2-Q1 / Q1- Q2 / 2/ P2-P1 / P1+ P2 / 2
Aralin 12 : Ang Pagpokus sa Supply
SUPPLY
- dami ng produkto at serbisyo ma handa at nais ipagbili sa iba't ibang lebel ng presyo sa loob ng isang takdang panahon. Naaapektuhan ng presyo ang supply.
SUPPLY FUNCTION
-mailalarawan ito sa pamamagitan ng mathematical equation
SUPPLY SCHEDULE
-isang talahanayan na nagpapakita ng dami ng produkto na handa at kayang ipagbili ng prodyuser sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon
SUPPLY CURVE
-tumutukoy sa grapikong paglalarawan ng tuwirang relasyon ng presyo at dami ng handang ipagbiling produkto ng mga prodyuser at nagbebenta
BATAS NG SUPPLY
- nagsasaad na habang ang presyo ng produkto ay tumataas, marami ang handang ipagbili ng mga prodyuser.
Pagtaas ng Presyo
Pagtaas ng Supply
Pagbaba ng Presyo
Pagbaba ng Supply
MGA SALIK NA NAKAKAAPEKTO SA SUPPLY
Subsidy
-tulong na ipinagkakaloob ng pamahalaan sa maliliit na negosyante a magsasaka upang paramihin ang kanilang produksiyon at pataasin ang suppy ng mga produkto
Panahon o Klima
-naaayon sa kalagayan ng panahon sa isang lugar ang supply ng produkto.
Teknolohiya
-tumutukoy sa paggamit ng makabagong kaalaman at kagamitan sa paglikha ng produkto.
Ekspektasyon
-dahil sa inaasahan na pagtaas ng presyo sa daraying na araw bunga ng pangyayari sa kapaligiran, ang mga prodyuser ay nagbabawas ng supply ng produkto na nagiging dahilan ng pagbaba ng supply
Dami ng nagtitinda
-ang dami ng tindera ay dahilan ng pagdami ng supply ng nasabing produkto
Gastusin
-iba't ibang gastusin ang nakapaloob sa paglikha ng mga produkto. ang dami ng gastusin ay ang pagbaba ng supply.
Presyo ng Ibang Proukto - kapag ang presyo ay tumataas, ang supplier ay nagaganyak na magbenta ng nasabing produkto
PAMILIHAN
-isang lugar kung saan nagaganap ang epektibong transaksiyon sa pagitan ng konsyumer at prodyuser
Ekilibriyo
-isang kalagayan kung saan walang sinuman sa konsyumer at prodyuser ang gusting gumalaw at kumilos dahil lahat ng gusto at kayang bilhin ng konsymer sa presyong nakatakda ay tamang-tama sa gusto at kayang ibenta ng prodyuser
Presyong Ekilibriyo
-lebel ng presyo na umiiral sa pamilihan upang maganap ang bilihan o bentahan sa pagitan ng konsyumer at prodyuser
EKILIBRIYONG
PRESYO at DAMI
Prodyuser
Supply
Konsyumer
Demand
Ekilibriyong Dami
- dami ng produkto na handang bilhin ng konsyumer at ipagbili ng prodyuser sa napagkasunduang presyo. Ang pagbabago o paggalaw ng demand at supply ay makakaapekto sa ekilibriyong pamilihan

EPEKTO NG PAGKASAWA SA PAGKONSUMO NG PRODUKTO
Ang tao ay nagbabago ng panalsa at umaabot sa pagkasawa na bilhin ang isang produkto kaya binabasan ang binibili ng mga ito.
EPEKTO NG PAGTAAS NA GASTUSIN SA PRODUKSIYON
-Lumiliit ang supply kapag dumadami ang gastusin sa produksiyon
MAGKASABAY NA PAGBABAGO NG DEMAND AT SUPPLY
-Ang sabay na pagbabago ng supply ay bunga ng mga salik na nakaaapekto sa dalawang konsepto
Aralin 14: Ang Pagkontrol ng Presyo ng Pamahalaan
Ang pamahalaan ay may mahalagang gampanin upang masuportahan ang prodyuser at konsyumer.
Ang pagkakasundo ng prodyuser at konsyumer ay mahalaga sa pamilihan. Ang ekilibriyong presyo ay nakakamit sa pamamagitan ng interaksiyon ng konsyumer at prodyuser. Ngunit may pagkakataon na ang presyo ay itinatakda ng pamahalaan upang protektahan ang konsyumer o prodyuser.
Price Control
PAMAHALAAN
ay nagtatadhana ng pinakamababa at pinakamataas na presyong maaaring itakda sa mga produkto at serbisyo. Naglalayon na sugpuin ang mga mapagsamantalang mga negosyante at bigyang proteksiyon ang mga konsyumer
-para sa mga konsyumer
REPUBLIC ACT 7581 o PRICE CONTROL ACT
-ipinatupad upang makontrol ng pamahalaan ang presyo sa pamilihan
NATIONAL PRICE COORDINATING COUNCIL
-nabuo sa tulong ng Price Control Act
PRICE CEILING
-pinakamataas na presyong itinakda ng pamahalaan upang ipagbili ang produkto. Mas mababa ito sa presyong ekilibriyo.
BLACK MARKET
-isang pamilihan kung saan ang mga produkto ay mabibili sa presyo na higit sa price ceiling
Price Support
-para sa mga prodyuser
FLOOR PRICE
-pinakamababang presyo na maaring bilhin ang isang produkto. Itinuturing ng mga prodyuser na ang presyong ekilibriyo ay hindi sapat upang tustusan ang kanilang gastusin n produksiyon at pangangailangan sa buhay
SURPLUS
-labis na produkto
Dalawang istraktura ng Pamilihan:
Ganap na Kompetisyon
Di- ganap na Kompetisyon
Ang pamilihan ay sinasabing may ganap na kompetisyon kapag ang sinumang negosyante ay walang kapangyarihan na palutan o baguhin ang presyo sa pamilihan.
KATANGIAN NG GANAP NA KOMPETISYON
Magkakatulad ang mga produkto
Ang mga produkto sa loob ng pamilihang may ganap na kompetisyon ay magkakatulad (homogenous) gaya ng sa palengke. Hindi na kailangan ang pag-aanunsiyo dahil ang katangian ng produkto ay walang pagkakakilanlan
Marami ang Konsyumer at Tindera ng Produkto
Ang pagkakaroon ng napakaraming konsyumer at nagtitinda ng produkto ang isang dahilan ng kawalan ng puwersa o kapangyarihan na magtakda ng presyo. Sumusunod sila sa presyong umiiral. Ang mga negosyante ay nagsisilbing PRICE TAKER dahil wala silang impluwensiya sa presyo.
May Kalayaan sa Paglabas at Pagpasok sa Negosyo
Ang sinumang negosyante ay may kalayaang makapamili ng mga produkto na nais niyang ibenta.
Malayang Paggalaw ng mga Salik ng Produksiyon
Upang maging ganap ang kompetisyon, dapat walang sinumang negosyante ang nakakakontrol sa paggalaw ng mga salik ng produksiyon at walang hadlang sa pagpasok sa bagong industriya ng mga salik ng produksiyon
Sapat na Kaalaman at Impormasyon
Ang bawat negosyante at konsyumer ay dapat na may ganap na kaalaman sa nangyayari sa pamilihan. Para sa isang konsyumer, makabubuting malaman ng konsyumer ang presyong umiiral sa pamilihan upang maisaayos ang pagbabadyet ng kita. Para naman sa isang negosyante ang ganiting katangian ay makakatulong upang makagawa ng desisyon kung anong produkto ang gagawin at ipagbibili.
REVENUE
-kabayaran sa mga binebentang produkto na tinatanggap ng mga nagtitinda.
TOTAL REVENUE
kabuuang benta
Average Revenue
ang benta sa bawat produkto
AR= Total Revenue / Dami (Q)
TR= Dami x Presyo
MARGINAL REVENUE
karagdagang benta sa bawat karagdagang produkto na ipinagbili
MR= TR / Q
TUBO
TR - TC
(Total Revenue - Total Cost)
OPTIMUM LEVEL
-pinakamainam na lebel ng produksiyon
MR - MC
(Marginal Revenue - Marginal Cost)
DI- GANAP NA KOMPETISYON
Sa pagkakataong ito, may kumokontrol sa presyo, may hadlang sa pagpasok ng negosyante at tindera, nabibilang ang dami ng konsyumer at negosyante at limitado ang pagpipiliang produkto.
MGA PAMILIHAN SA DI- GANAP NA KOMPETISYON
MONOPOLYO
estruktura ng pamilihan na iisa ang nagbebenta ng produkto. Isang prodyuser ang kumokontrol sa malaking porsiyento ng supply ng produkto sa pamilihan
-Iisa ang Prodyuser
MONOPOLISTA
tawag sa nag-iisang prodyuser ng produkto sa pamilihan. Kumokontrol sa presyo at dami ng mga produkto sa pamilihan. Sila ay tinuturing na
PRICE MAKER
dahil sa kapangyarihan na magtakda ng presyo.
Kakayahang Hadlangan ang Kalaban sa Negosyo
Ang monopolyo ay malaking kompanya na nagtataglay ng puwersa na kontrolin ang bilihan ng produkto
PATENT
lisensya na ipinagkakaloob ng pamahalaan sa isang negosyo na magkaroon ng karapatan gumawa, gumamit at magbenta ng produkto.
COPYRIGHT
pagtatalaga ng karapatang-ari sa isang kompanya na maglathala ng isang makasining na gawain sa isang takdang panahon.
FRANCHISE
isang pahintulot mula sa pamahalaan upang walang ibang negosyante ang maaaring magbenta sa mga produkto na kanilang ipinagbibili
Walang Malapit na Kapalit ang Produkto
Ang mga produkto na ipinagbibili ng mga monopolista ay walang kauri o malapit na kapalit, kaya madali nilang makontrol ang demand ng produkto.
MONOPSONYO
istruktura ng pamilihan na kabaligtaran ng monopolyo. Makikita ang kapangyarihan ng konsyumer na pababain ang itinakdang presyo ng produkto at serbisyo. Magagawa ng konsyumer na pumili ng produkto na may pinakamataas at pinakamagandang kalidad para sa kaniyang kapakinabangan
OLIGOPOLYO
-istruktura ng pamilihan na kaunti ang prodyuser. Halos magkakapareho ang mga ipinagbibili. Ang mga ito ay nakilala sa kanilang brand name.
DUOPOLY
-oligopolyo na may dalawang kasapi; ang pinakasimpleng uri ng Oligopolyo
PAGBUO NG COLLUSION
COLLUSION
pagsasabwatan ng mga kompanya upang matamo ang kapakinabangan sa negosyo
KARTEL
grupo ng kompanya o negosyante na nagkaisa upang imitahan ang produksiyon, magtaas ng presyo at magkamit ng pinakamataas na tubo
HINDI NAGLALABAN SA PRESYO
kapag may collusion ay nagtatakda ng presyo ang mga negosyante. Naglalaban lang sila sa anyo, anunsyo, kalidad at uri ng kanilang mga produkto.
Pag-aanunsiyo
paraan upang tangkilikin ang mga produkto
KINKED DEMAND CURVE
nangyayari kapag ang isang kompanya ay nagtaas ng presyo ngunit ang kanyang kakumpitensya ay hindi sumunod at nagsagawa ng ibang aksyon.
MAGKAKATULAD NA REAKSIYON
Ang pagkilos ng isang oligpolista ay naaayon sa pinagkasunduan ng ibang oligopolista para sa kanilang kapakinabangan
MONOPOLISTIKONG KOMPETISYON
Maraming bumibili ng magkakatulad ngunit magkaibang produkto at kakayahang itakda ang presyo. Ang mga produkto ay nakilala sa pamamagitan ng brand name na naging tanyag dahil sa pag-aanunsiyo. Ang bawat prodyuser ay may kalayaan na lumabas at pumasok sa pamilihan upang magtamo ng malaking tubo.
by: Group 3
Full transcript