Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MGF

mutilación genital femenina
by

Maria Martinez

on 22 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MGF

Maria Martinez Pascual
MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA
pràctica cultural??
violencia de gènere??
SOCIALS: rito iniciació a l'edat adulta
sentiment de pertenença al grup
SEXUALS: control de la sexualitat femenina
preservar virginitat /honor familiar
SALUT: fertilitat/part mes segur
HIGIÈNIQUES: dones impures
"blackjoro"
ESTÈTIQUES: manca de genitals = dona mes bella y i pura
RELIGIOSOS : pràctica cultural y social
NO religiós
pràctica preislàmica
Clitoridectomia
Excisió
Infibulació
Pràctiques de severitat variables
TIPO I
TIPO II
TIPO III
TIPO IV
Altres
MOLTES GRÀCIES
Indicadors de sospita de MGF
Tristeza i manca d'interès
Canvis de caràcter
Caminar amb les cames juntes o molt separades
Incomoditat al seure
Símptomes d'anemia aguda o subaguda
No voler realitzar exercici físic
Comentaris a les companyes
Absentisme escolar al.legant motius de salut
LA MGF, QUALSEVOL QUE SIGUI EL TIPUS PRACTICAT, ES UN DELICTE DE LESIONS TIPIFICAT I SANCIONAT EN L'ORDENAMENT JURIDÍC DEL CODI PENAL
ARTC 147-150
EDUCACIÓ SANITÀRIA: alimentació
MEDIADORA CULTURAL
SI INFIBULACIÓ
DESINFIBULACIÓ ENTRE 20- 28 SETMANES
SEGONA FASE DEL PART
INFORMACIÓ DE TÈCNICA I AVENTATGES
"La MGF no es un acto cultural,
no tiene aspectos tradicionales
ni religiosos.
Es un crimen que requiere justicia"
Waris Dirie

RITUAL :
SEPARACIÓ
MARGINACIÓ
AGREGACIÓ
Conseqüències immediates
Dolor intens
Hemorràgia severa/Shock hipovolèmic

Infecció local/ Septicèmia
Conseqüències a mitjà i llarg términi
Generals :
Infecciones vulvars, urinàries, ginecològiques
Anemia severa
Complicacions psicològiques
Obstétriques:
Desgarros
Retención urinaria
Incontinencia urineria /fecal
Hemorràgia post parto por atonia
Fístula obstétrica
Major mortalitat materna
Ginecològiques:
Retenció/incontinencia d'orina
Infeccions d'orina
Hematocolpos
Dismenorrea
Modificacions de la sensibilitat sexual
Vaginisme

Por
Angoixa
Complicacions obstètriques , ginecològiques i sexuals
Disparèunia
Anorgàsmia
MANEIG HABITUAL
ASSOCIACIÓ DOLOR PART/TRAUMA MGF
VALORAR ELASTICITAT DE TEIXIT
NO EPISIOTOMIA SISTEMÀTICA
ATENCIÓ ASPECTES PSICOLÒGICS
SI DESINFIBULACIÓ EN EL EMBARÀS:
Analgesia adequada
Limitar exploracions vaginals
EML NO sistemàtica
Expulsivo: 1.Episiotomia Anterior (abans que el teixit es tensi )
2.Episiotomia ML ( si es necessari)
Transmissió d'infeccions: HIV, Hepatitis , Tetanos
SI NO DESINFIBULACIÓ: fer-la en contracció
PRIMERA VISITA : COL.LABORACIÓ AMB MARIT O DONA TRADUCTORA DE LA COMUNITAT
NO EXPRESAR LA NOSTRA POSICIÓ RESPECTE A LA MGF
ANOTAR EN L'HISTÒRIA, NO ABORDAR EL TEMA EN LA PRIMERA VISITA
200 milions de dones afectades
2 milions de dones son mutilades cada any
6000 nenes cada dia (4-10 anys)
suturar episiotomia deixant clítoris (o restes) cuberts amb pell
suturar els dos costats de la infibulació per separat i els possibles strips de l'expulsiu amb sutures fines i atraumátiques (dexon /vicryl 3/0-4/0)
Controls habituals post part/ coordinació AP / Pediatria
Assessorament per inici de RS
ATENCIÓ SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA
RECOMANACIONS PER PROFESSIONALS
Proporcionar els coneixements necessaris als professionals
Assegurar que les families coneguin les conseqüències
Treballs de reflexió amb els grups practicants
Promoure l'acció de dones africanes
En casos de consumación actuar según dicta la ley
Suport psicològic de la dona en totes les etapes
Treball en xarxa amb la resta de professionals i associacions
2030: 84 milions
...86 milions en 2030
Problemes d'alcoholisme i abús de drogues,
secundaris a imposibilitat
de practicar coit
Impotencia per por a fer mal a la seva dona en la penetració
Recerca del plaer sexual
fora de la parella :
> ITS , depresions etc
Practiques que impliquen l'extirpació total o parcial dels genitals externs femenins o altres agressions als órgans genitals de las dones
per raons culturals, religioses o altres amb finalitat No terapeútica
I NOSALTRES QUÉ PODEM FER ...?
primers casos en1993
Dr Barri Soldevila
Responsable del Programa de Reconstrucció de l'Institut Dexeus (2007)
Dr Ivan Mañero.
Director de IM
Barcelona 2015
CAMERÚN
GUINEA BISSAU
WORLD VISION
KENIA
114 MICROCRÈDITS A "TALLADORES"
PER EMPRENDRE NOU OFICI
15.000 FAMILIES HAN REBUT INFORMACIÓ
S'HA EVITAT LA MGF DE + 3000 NENES
Proposta d'alternatives al ritual

EMBERA KATÍO
EMBERA CHAMÍ
L'EXISTENCIA DE LA LLEI ES UNA AJUDA IMPORTANT, PERÒ EL MÉS EFECTIU ÉS APOSTAR PER TREBALLS DE SENSIBILITZACIÓ , EDUCACIÓ I INFORMACIÓ.
LA MGF ES UN DELS PRINCIPIS DE JUSTICIA UNIVERSAL
57.251 mujeres
( > 40% respecto a 2008)
ZAMBIA
OMÁN

Experiències negatives :
Perdua de filles

Lesions en els teixits del voltant
França : 2003
cobert SSP
15 hospitals
1950. Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans

1995. Declaració i Plataforma de Pekin 1995
2009. Parlament Europeu
2001. Consell de l'Unió Europea
ÀMBIT INTERNACIONAL
FACTORS DE RISC
Familia/ Ètnia practicant
Antecedents de familiars con MGF
Intenció de retorn al país d'origen
Proximitat de viatge o vacances al seu pais
SEMPRE AMB EL CONEIXEMENT DE LA SEVA CULTURA I ELS SEUS MOTIUS.
PROCÉS D'ABANDONAMENT LENT I PROGRESSIU
Les estratègies per eradicar aquesta pràctica comporten una transformació social , cultural i religiosa mes enllà de prohibicions legals o decrets que difícilment son respetats i acatats .
Àmbits d'actuació
Total de población procedente de paises practicantes :204.434
Neonatals :
Increment de la tasa de mortalitat neonatal
Major index de SFA: mes reanimacions neonatals
1966. Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics
1995. IV Conferència Mundial sobre la dona, Beejing
Conèixer els valors, relacions i estil de vida
A. Social: Treball families
A. Educatiu: Població de risc
A. Sanitàri :AP/AE
La eradicació de la MGF ha de ser abordada de forma integral
Titulars dels drets : dones i nenes MG o en risc.
Titulars de les obligacions : estats, sistemes públics de salut , educació , justicia.
Titulars de les responsabilitats: familíes, autoritats tradicionals , circuncidadores ,líders religiosos, societat civil organitzada ( ONGS) mitjans de comunicació .
Professionals privats de la salut
"DONES ARUNTE "

93%
88%
96%
76%
Introcisió
Incremento de nenas en riesgo de MGF:61,4% en los últimos 4 anys
Infeccions vaginals /uterines
Sexuals :
Vida sexual amb dificultats
ASSISTÈNCIA AL PART MGF I ,II
ASSISTÈNCIA AL PARTO MGF III
ANALGESIA!!
ORIGENS
Ells també necessiten informació, consells i recolzament

1993. Resolució d l'Assamblea General de l'ONU 48/104
2003. Protocol de Maputo
2008. Assemblea Mundial de la Salut de la OMS .Eliminació de la MGF
2012. Resolució 67/146 Assemblea General de Nacions Unides
Una historia real...
Una reflexió
2015
"Aunque algunos argumenten que esta práctica es una "tradición", debemos recordar que la esclavitud, los llamados crímenes de honor y otras prácticas inhumanas se han defendido con el mismo argumento débil. El hecho de que una práctica perjudicial haya existido durante mucho tiempo no justifica que se continúe.
Todas las tradiciones que degradan, deshumanizan y lesionan son violaciones de los derechos humanos que debemos combatir activamente hasta que desaparezcan",
AP-ASSIR
Dona sol.licita visita per a reconstrucció al Servei de Ginecologia de l'HCB
1ª Visita a l'HCB Servei de Ginecologia : VALORACIÓ
2ª Visita a l'HCB
Servei de Ginecologia
+
Cirurgia Plástica
Cirurgia Reconstructiva
Derivació a
l'AP- ASSIR
amb informe
CIRCUITO DERIVACIÓN CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA MGF
Temps màxim 1 mes des de la sol.licitud
Postoperatori Immediat
Visites post-alta
Ban Ki-moon, Secretario General Naciones Unidas, 2014.
Retenció d'orina
Formació de quists, abscessos, queloides
Shock neurogènic pel dolor, el traumatisme i esgotament ( crits i resistència )
MIP, Neuromes
Resolució WHA61.06
i de les Llibertats Fonamentals
ÉTNIES PRACTICANTS:
SARAHULES, DJOLA, TUCULAR, MANDINGUES, FULAS,
SONINKES, BÀMBARA, DOGON, EDOS, AWUSA, FANTE

ÉTNIES NO PRACTICANTS :
WOLOF, SERER, NDIAGO,
Els resultats d'entrevistes a homes : complexa xarxa cultural per mantenir la pràctica de la MGF
Cures de caràcter genèric ( necesitats de la dona )
Factors sexuals i religiosos : gran importància (poligamia --> sistema androcèntrico)
Treball en xarxa
Posició a favor de la MGF
Lluitar contra la medicalització de la pràctica : intervenció sanitària /legititmizació /negació acte violència
Población empadronada
Por cada mujer / 4 hombres
PREVENCIÓN
DISUADIR
Informar
Sensibilizar
ANTICIPAR
DETECTAR
Detectar situaciones de riesgo
Actuar antes que sucedan
A. Comunitari : Associacions, ONGs, Med.Interculturals
A. Judicial
Forçes de seguritat
FORMACIÓ
Personal qualificat
ACTUACIÓ
Diferents àmbits
spmc16@hotmail.com
When men are opressed, it's tragedy
When women are opressed, it's tradition
Letty Cottin Pogrebin
Cada vez que una mujer se levanta por si misma posiblemente, sin saberlo, sin clamarlo, se levanta por todas las mujeres.
Maya Angelou
58%
97%
70%


1. El dret a la llibertat sexual.
2. El dret a l'autonomia, la integritat i la seguretat sexual del cos.
3. El dret a la privacitat sexual.
4. El dret a l'equitat sexual.
5. El dret al plaer sexual.
6. El dret a l'expressió sexual emocional.
7. El dret a la lliure associació sexual.
8. El dret a la presa de decisions reproductives lliures i responsables.
9. El dret a la informació basada en el coneixement científic
10. El dret a l'educació sexual integral.
11. El dret a l'atenció de la salut sexual.Els drets sexuals són drets humans universals basats en la llibertat, dignitat i igualtat inherents a tots els éssers humans ja que la salut és un dret humà fonamental
DECLARACIÓ DELS DRETS SEXUALS
La salut sexual és el resultat d'un ambient que coneix, respecta i exerceix aquests drets sexuals:
Dr Pierre Folbes
Hospital Bichat Claude Bernat
POSPART
IMMEDIAT:
Full transcript