Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kwadraad Jaarplan 2014

No description
by

elke louwers

on 23 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kwadraad Jaarplan 2014

Jaarplan 2014
Realisatie 2013
Inhoud
KPI's
Inhoudsmatrix
inleiding (missie visie)
de wereld om ons heen, van buiten naar binnen
realisatie 2013
matrix, effecten en doelen
kpi's
De wereld om ons heen
Koploper/Productleider--> ' Als generalist de beste'
kwaliteit, innovatie, visie, producten
Marktontwikkeling en Acquisitie --> Partners in een brede opgave
partnerschap, verbreden werkveld, nieuw vervangt oud, nieuwe financiering/nieuwe manier van vraag
Financiën --> Realistisch en voorzichtig
omzet, begroting
Interne organisatie --> ondersteunend en aanvullend
investeren in personeel, resultaatsturing
Inhoudsmatrix
Koploper:

Effect
Doel
Resultaat
Kwaliteit
innovatie
visie
producten
Marktontwikkeling:
Partnerschap
Verbreden werkveld
Nieuw vervangt oud
Nieuwe financiers/nwe manier van vraag
Inhoudsmatrix
Financiën:
omzet
begroting
Interne organisatie
ondersteunend
kwaliteit personeel
integraal werken
Effect
Doel
resultaat
Koploper/productleider:
tevredenheid stakeholders
klanttevredenheid
Marktontwikkeling
tevredenheid stakeholders
financiële resultaten
Financiën:
financiële resultaten
Interne organisatie:
medewerkerstevredenheid
effectiviteit van de dienstverlening
Communityvorming. wijkwerken, arbeidsmarkt en participatie, snelheid waarmee de veranderingen plaatsvinden (eerste 6 mndn 2014 cruciaal), samenwerken en het sluiten van partnerships en ons opstellen als partner voor gemeenten, intensiveren van bijv digitale/blended hulp en dossiervorming, binnen de organisatie het gedachtengoed beter laten landen
Eigenaarschap van de burger, SNS, afrekenen op toegevoegde waarde, kennis delen=kennis krijgen, aangaan van duurzame coalities, boodschap naar buiten en intern conguent: klant in regie, koploper, registratie aansluiten op de vraag.
Koploper 'als generalist de beste'
Startproces--> afgelopen jaar veel opgestart maar de daadwerkelijke vruchten moeten nog geplukt
Er is veel efford gegaan naar bewustwording. In 2014 omzetten naar praktijk

Kwaliteit
: Het eerste jaar training SNS is succesvol
Innovatie
: vernieuwd aanbod groepswerk ontwikkeld en in 2014 in de teams actief
armoedebestrijding is niet voldoende uitgewerkt
Visie
: client als eigenaar is onder andere zichtbaar in de gestegen inzet van 'mijn kwadraad'
Organisatie
: Nieuwe topstructuur ingezet, winkelverantwoordelijkheid vergroot

Martkontwikkeling en acquitie
'partners in de brede opgave'
Stroomt het wel in de organisatie van werkvloer naar management naar directie en weer terug?
Partnerschap
: er zijn diverse partnerschappen gesloten. (Wijdezorg, 100PK, Fundis,...)de relatie met Participe is verstevigd, inhoudelijke bijdrage aan transitiearrangementen,
Brede kijk op werkveld
: van individueel naar collectief vergt extra aandacht.
financiering
: partipatie, ouderen, publiek/privaat zoals de wijk (k.vk, rabobank), innovatiefondsen, zorgverzekeraars verdienen extra aandacht. aanbestedingen rotterdam DH, K&B, ... binnengehaald
financieel gezond 'realistisch en voorzichtig'
de infrastructuur is verbeterd maar leidt nog niet tot proactieve sturing
M-gesprekken positief maar mogen meer gericht op proactieve sturing en kansen,
inzicht in productie is verbeterd, forecasting niet uitgewerkt, flexibele schil loopt terug, de overproductie is te groot en sturing reactief
Begroting is voorzichtig en stimuleert onvoldoende tot het pakken van kansen en genereren van meer omzet.
Interne organisatie 'ondersteunend en aanvullend'
Ondersteuning richt zich op de uitvoering maar heeft onvoldoende grip op de resultaten
flexibele schil te klein, anders organiseren 'beleid en innovatie' geeft zelfde resultaat ( wel weinig capaciteit), eenvoud en vertrouwen meer actie geven en vertalen in gedrag, communicatie intern ( e&V, mdwtevredenheid) onvoldoende stimulerend op de stroom mdw, man, dir en terug, tweede stap van de branding (meten is weten, stakeholders)in 2014 inzetten
Kwadraad wil koploper zijn
*Client echt in regie (doe wat je bedacht hebt)
*nieuwe identiteit maatschappelijk
werker beter laden
* kennis delen = kennis krijgen
*
Kwadraad academy voor vrijwilligers, mdw, partners heeft een jaarprogramma uitgevoerd
transparante organisatie
soepele lenige organisatie
*flexibele schil vergroot
*max fit met markteisen
diversiteitsbeleid maken en uitvoeren( opleidingsniveau/vrwijwilligersinzet, afspiegeling werkgebied)
*opleidingen afstemmen op doelen van de organisatie
opleidingsplan maken en uitvoeren
*e&v is zichtbaar in gedrag
en houding van de mdw
Duurzaam in eigen continuïteit
investeren
*goede marges, eigen vermogenversterken,
*groei van de organisatie, groei van
het genererend vermogen vd org
*managers versterken in hun verkoopvermogen
Partners in de gezamenlijke opgaven
*verstevigen partnerships in going concernzaken
*binnenhalen contracten in cocreatie en zelfstandig
* werkvelden participatie, ouderen, AWBZ, schuldhulp toevoegen aan huidige opgaven
* actief partnerschap in gezamenlijke investeringen in preventie van gemeenten en verzekeraars
Full transcript