Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Plani i biznesit !

No description
by

drilon zekaj

on 15 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Plani i biznesit !

Lenda Mesimore :
Fu BAUHAUS
Profesoresha :
Mixhide Çollaku
Nxensi :
Drilon Zekaj

design by Dóri Sirály for Prezi
Emri i Nderrmarrjes : FU BAUHAUS
Vendi i nderrmarrjes : SHME "Ymer Prizreni'' Prizren
Adresa e nderrmarrjes : Bajram Curr 20000
E-mail : Fubauhaus@yahoo.com
Data e themelimit 20.09.2005
Filloj punën si një Firmë Ushtrimore në shtator të vitit 2005, ku si pririotet primar do të ketë trajnimin e nxënëseve në aspektin ekonomik-profesional.
Përgaditja e nxënësve të viteve të 12-ta nga profesorët e caktuar do ti bëjë ata të aftë në menagjim efikas, të sigurt dhe në drejtimin e punëve të sukseshëme në ndërmarrje, varësisht nga sketori që nxënësit marrin.
Synimi i Fu Bauhausit
Si çdo firmë e ndërrmarrje edhe FU BAUHAUS në programin e saj i ka të caktuar disa synime, të cilat drejtohen në mënyrën e duher që ndërmarrja Fu Bauhaus të jetë e njohur si brenda vendit ashtu edhe jashtë saj, me produktet dhe shërbimet që ndërrmarrja ofron për konsumatorët e saj.
Andaj secili puntor në ndërrmarrje i ka të caktuar detyrat dhe përgjegjsit që u takojnë, të cilat realizohen gjithmon me prosperitet, gjë që i permbush synymet e ndërrmarrjes.
FU BAUHAUS Qdo her shikon ?
A janë të gatshëm që të blejnë produktin apo shërbimin tonë?
A egzistojnë mundësit që nga shitja e produkteve apo shërbimeve ndërrmarrja të realizojë punë më të madhe?
Pasi ti ketë përgjigjet e këtyre pytjeve, atëher ndërrmarrja FU BAUHAUS bën lansimin dhe plasmanin e një prodhimi apo shërbimit në treg.
Plani
i

Biznesit

Fu Bauhaus ka për qëllim
Që ti plotësoj të gjitha kërkesat dhe dëshirat e konsumatorit.
Të punojnë në përmisimin e vazhdushëm dhe efektive të proceseve punuse dhe aftësive të përsonelit.
Të veprojnë sipas përgjegjsive të ndara dhe procedurave të përcaktuara.
Ti përmbushin në vazhdimësi kërkesat që dalin nga direktivat dhe standartet europiane.
Bauhaus si firmë ushtrimore ka shënuar rritje të vazhdushme çdo vit, duke sjellur kështu jo vetëm risi në ndërrmarrje por edhe në tregun vendor si dhe jashtë vendit.
Produktet cilësor dhe unike e bën FU BAUHAUS të veqant nga prodhusit e tjerë, pasi që të gjitha produktet dhe shërbimet që ofrohen nga BAUHAUS janë ma avensuar, duke i dhurar konsumatorëve produktet e tyre të dëshiruar.
Produktet e Fu Bauhaus
Fu Bauhaus është një firmë ndërtimore e cila në kuadrin e saj përmban një mori të madhe të produkteve dhe shërbimeve të ndryshme , duke filluar nga elementet bazë të një ndërtimi e deri tek gjëerat më të vogla të një cilësie të lartë. Të gjitha këto cilësi e bën Fu Bauhaus të njohur si brenda vendit ashtu edhe jashtë saj me gamen e produkteve, të blloqeve, tjegullave, dyreve dhe dritareve, ngjyrave dhe fasadave, mjeteve dhe paisjeve për punë, matrialit ndëertimor etj.
Zhvillimi i tregut i FU BAUHAUS dhe stategjit e saj
Produktet dhe shërbimet e Fu Bauhausit përveq që posedojnë karakteristikat e cilësisë, fortësis, qëndrushmerisë, rezistushmerisë si dhe pamjes vizuale ato janë të një qmimi mjaftë të volitshëm, shumë në trend si dhe qka është më e rëndesishme ato kërkohen shum nga konsumatorët
Marketingu dhe stategjia e FU BAUHAUSIT
Stategjitë e çmimeve për qdo produktë
Porduktet dhe vendosjet relative vlersimet dhe hedhja në treg :
Marketingu mix i produkteve, i cili do të përfshijë programet e marketingut specifik;
Plasmani i produkteve në treg dhe njohja e tyre nga blerësit.
Shpenzimet e FU BAUHAUS
Si Qdo Firmë edhe BAUHAUS duhe ti kryej obligemet e veta, duke i paguar kështu të gjitha shpenzimet të cilat ndodhin brenda ndërrmarrjes siç janë :
Shpenzimet e energjis elektrike,
Shpenzimet e mirëmbajtjes,
Në rast të shfrytëzimit të ndonjë kredi për qëllime të firmës, pagesa e kësteve mujore.
Tatimet dhe Obligmet ndaj shtetit.
Fu Bauhaus dhe stafi saj
Ka gjithsej 26 punëtor të ndarë nëpër sektorë të ndryshëm:
Drejtori Firmes 180€
Shefat e Sektoreve 160€
Punëtorët 140€
Full transcript