Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Jordas indre krefter

No description
by

Magne Pettersen

on 16 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Jordas indre krefter

Jorda vår
Husker du de forskjellige delene i jordas indre, og om de er faste eller flytende?
Hvorfor har jorda høye fjell og dype daler?
Hvorfor har jorda høye fjell og dype daler?
I denne perioden skal vi finne ut hvorfor verden/Norge/Ringerike ser ut som den gjør. Hvilke krefter er det som skaper topografien, og hva konsekvensene av disse kreftene kan være.
Pangaea
For 420 millioner år siden lå Norge ved ekvator
For 250-200 millioner år siden var alt land et stort sammenhengende kontinent som vi kaller for Pangaea
Pangaea betyr "alt land"
Forklar hva Pangaea er.
Snu deg til den ved siden av
deg og fortell hva Pangaea er
Tektoniske plater
Jordskorpen er delt i mange plater som flyter oppe på magmaen. Noen flyter mot hverandre, andre fra hverandre.Jordas indre
Hva skjer når platene beveger seg fra hverandre?
Lava vil strømme opp fra jordens indre og bli til ny havbunn og skape en midthavsrygg
På land vil det være mye vulkansk aktivitet, og dette vil skape forkastninger. Kanskje vil landet dele seg i to?
Ofte blir det sprekker i jordskorpa som lager skjoldvulkaner.
fast
fast
flytende
flytende
Tegn i boka di.
Magma som strømmer ut av jorda kalles lava
Great Rift Valley
Den østlige delen av Afrika vil kanskje om 50 millioner år brekke av resten av Afrika og danne et eget kontinent
Grunnen til dette er at jordskorpen er i ferd med å sprekke i en ekstra plate, jordskorpen er tynn her, og magmaen er ekstra varm
Geologien på Ringerike
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/460702
Forklar hva som skjer når plater går fra hverandre
Hva tror du skjer når platene går fra hverandre?
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/267740
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/796226
Norge kolliderte med Grønland for litt over 400 millioner år siden. (Kamrosilur) Ringerikssandstein ble formet i denne tiden. Kjempefjell førte til store elver som førte med seg sand til Ringerike.
For nesten 300 millioner år siden begynte jordskorpa å sprekke opp fra Skien til Hamar. Etterhvert kom forkastninger og vulkaner.
Over hele Krokskogen ligger Rombeporfyr, som er dannet i magmaen langt nede i jorda. Denne fløt utover Krokskogen og størknet.
Rombeporfyr finnes også på Kolahalvøya, ved Kilimanjaro og i Antarktis.
Dette foregikk i rundt 70 millioner år før det plutselig ga seg
Hva skjer når platene beveger seg mot hverandre?
Enten: En havbunnsplate(hav) går under en kontinentalplate(land) og smelter i mantelen. Denne smeltemassen vil flyte opp og skape vulkaner og vulkansk aktivitet. Eks: Hele vestkysten av Amerika
Eller: To kontinentalplater krasjer, og dette fører til at landet folder seg(fjellkjedefolding). Eks: Himalaya/Norge-Grønland
I denne prosessen vil det ofte være jordskjelv på grunn av spenninger mellom platene.
Om et jordskjelv skjer i havet kan det oppstå en Tsunami (kjempebølge)
Ligger i Indonesia
Ca 100000 døde - over hele verden
Årsak: Enorme mengder aske la seg som en sky i atmosfæren, beveget seg rundt jorda og blokkerte for sola
Konsekvens: Avlinger ble mange steder dårlig, og mange fikk for lite mat
1815 kalles "året uten sommer"
Tambora - 1815
Colombia - ca 23000 døde
Årsak: Pyroklastiske strømmer smeltet isen over vulkanen og vulkansk aske og vann formet laharer som oversvømte landsbyer i nærheten.
Konsekvens: Mange døde i gjørmehavet, men mange ble også rammet av sykdommer fra bakterier i gjørmen. Vanskelig å få på plass nødhjelp p.g.a ustabile politiske forhold og dårlig veistandard.
Nevado del Ruiz - 1985
Ligger i Wyoming, USA
Ikke hatt utbrudd på 640000 år
Får den utbrudd vil rundt 1000 kubikkmeter lava sprute ut
Har hatt utbrudd med ca 600000 års mellomrom
http://www.tv2.no/a/5551823
Yellowstone
Kina - 8 på Richters skala
Trolig rundt 650000 døde
5,3 millioner hus ødelagt
Årsak: Tettbefolket, dårlige hus, tok ikke faresignalene på alvor, like sterkt etterskjelv.
Tangshan - 1976
Utenfor øya Sumatra - 9 på Richters skala
220000 døde (84 norske)
Årsak: Jordskjelvet skapte en tsunami som rammet hele det Indiske Hav, men særlig den sterkt bebodde øya Sumatra
Konsekvens: Store oversvømmelser førte til store ødeleggelser - store kostnader til gjenoppbygging og flere år med svak turisme. System for å varsle tsunamier ble innført.
Indiahavet 2004
Port Au Prince - 7 på Richters skala
316000 døde - 1,2 millioner husløse
Årsak: Fattig land - dårlige hus og vanskelig å få på plass nødhjelp. Skittent vann førte til 3500 døde i koleraepedemi.
Konsekvens: Fremdeles bor mange hundre tusen i telt, og de sliter med kolera
Haiti - 2010
Vulkaner

Magma trenger seg opp i magmakammer under vulkanen, og bl.a mengde silisium i magmaen avgjør hvor eksplosiv den er
Finnes ved alle slags plategrenser, og ved noen såkalte hotspots (Hawaii) der jordskorpa er ekstra tynn, og/eller magmaen er ekstra varm.
Lava, aske og pyroklastiske strømmer i forskjellige mengder
I noen tilfeller blir toppen blåst av
Is kan smelte og gi jordskred
Lava og pyroklastiske strømmer kan legge seg over nærliggende områder.
Aske kan gå opp i atmosfæren og forme skyer som kan skygge for sola, og dermed forandre klimaet, og gi trøbbel for flybransjen.
Olika vulkaner
Det finns olika sorters vulkaner.

Konvulkan
Under utbrottet kastar vulkanen ut en mängd heta stenar.
Stenarna byggs upp i en hög kon runt kratern.
De flesta konvulkaner får bara ett utbrott.
Konvulkaner blir mellan 30 och 400 meter höga.

Sköldvulkan
Sköldvulkaner bildas av utbrott av löst flytande lava.
Lavan breder ut sig utan att bilda några höga toppar.
Sköldvulkanen sprider sig därför över landskapet.
Island och Hawaii har många sköldvulkaner.

Stratovulkan
Stratovulkanen byggs upp av trögflytande lava, aska, lavabomber och stenar.
Ofta kommer magman ut via sidokanaler i den växande vulkanen.
Stratovulkanen kastar ofta ut stora mängder aska.

Supervulkan
Supervulkaner så stora att deras utbrott kan förändra utseendet på en kontinent.
Den kan även ändra klimatet.
Det är den farligaste sorten av vulkaner.
Det är också den mest ovanliga.
Alla supervulkaner som människan stött på är slocknade.

Sprickvulkan
I en sprickvulkan bildar inte lavaflödet ett rör.
Den tränger istället genom sprickor i jordskorpan.
Resultatet blir inte ett berg utan en sjö av lava.

Undervattensvulkan
De flesta vulkanutbrotten sker under havsytan.
Det blir oftast inte så mycket skada från dem.
Lavan som pressas ut stelnar oftast genast.

Lervulkan
Lervulkanen bildar heta gaser, vatten och olika mineraler.
Det finns ingen magma som tränger upp.
De är därför mycket svalare än vanliga vulkaner.
Lervulkaner kan bli upp till 700 m höga.
Många lervulkaner finns i havet.

Subglaciär vulkan
Dessa vulkaner dyker upp under glaciärer.
Värmen från lavan smälter isen och får lavan att svalna.
Resultatet blir ett berg med konstig platt topp.
Man använder VEI-skalan (Volcanic Explosive Index) för att mäta styrkan på en vulkan.
VEI-skalan visar hur farlig vulkanen är.
Skalan går från 0-8.
7 till 8 beskriver en supervulkan.

Jordskjelv
Plater som presser mot hverandre og plutselig glipper
Finnes ved alle typer plategrenser, men de sterkeste er der jordplater kolliderer
Den største faren er bygninger, broer, veier som kollapser, og gassledninger som ødelegges (og påfølgende brann)
Ved jordskjelv i havet kan det oppstå tsunami
Havet løfter seg, og det dannes en stor bølge. Ute på havet vil denne være lang, men når den nærmer seg land vil denne kortes ned og bli høyere
Jordskjelv måles i Richters skala, som går fra 1 til 10
Plater som krasjer fører til fjellkjedefolding og vulkaner, mens plater som går fra hverandre fører til vulkaner og sprekker i jorda.
Av og til får vulkaner utbrudd og det kan bli jordskjelv - dette kan føre til stor skade
Jorda er stadig i forandring p.g.a disse platene som flyter på magmaen.
Full transcript