Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kap 11 - Lagstiftning och integritet

No description
by

Andreas Krenz

on 8 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kap 11 - Lagstiftning och integritet

Kap 11
Lagstiftningen och integriteten
Lagar & Förordningar
Marknadsföringslagen

Prisinformationslagen

Distans -och hemförsäljningslagen

Konsumentkreditlagen
Marknadsföringslagen
I vissa fall styrs det av branschföreningar.Internationella Handelskammaren (ICC)
Affärsetik och uppförandekoder har också tagits fram av ICC.
Reklamombudsmannen (RO) tar upp fall där företag bryter mot ICC's etiska regler.
Förbudsregler
1. Reklamidentifiering - Det ska tydligt framgå att det är fråga om reklam

2. Köperbjudande - Produktens egenskaper skall framgå; pris, säljarens identitet, betalningsvillkor. Även ångerätten.

3. Vilseledande marknadsföring - Inga osanna påståenden om ex. kvalitet, konkurenters produkter, pris och betalningsvillkor.

4. Vilseledande förpackningsstorlekar - Får ej ge intrycket att produkten är större än den är, eller innehåller mer än den gör.

5. Vilseledande efterbildningar - Kopior. Får ej göras så lika att de förväxlas med den äkta produkten.

6. Konkursutförsälning - Bara med de egna varorna i en konkurs.

7. Utförsäljning - Får endast användas om det handlar om en slutförsäljning av hela eller delar av det egna varulagret, och om priserna sätts betydligt lägre än normalt.

8. Realisation - Får bara användas om det är en tidsbegränsad utförsäljning av det ordinarie sortimentet. Priset måste dessutom vara betydligt lägre än normalt.
Jämförande reklam / Obeställd reklam
Jämförande reklam
EU's svarta lista
31 punkter som behandlar vilseledande och aggresiv marknadsföring.

Aggresiv marknadsföring är innebär att det gjorts med; hot, trakasserier eller med andra aggresiva påtryckningsmedel.

Vilseledande är när marknadsföringen på ett oacceptabelt sätt påverkar köpbeslutet.

"Marknadskommunikation ska respektera mänsklig värdighet.
Marknadskommunikation får inte uppamma eller överse med någon form av diskriminering, inbegripet sådan som hänför sig till ras, nationalitet, härkomst, religion, kön, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.
Marknadskommunikation får inte utan vägande skäl spela på rädsla eller fruktan eller utnyttja olycka eller lidande.
Marknadskommunikation får inte vara ägnad att framkalla eller ge intryck av att överse med våld och får inte heller uppmuntra annat beteende som är olagligt eller på annat sätt förkastligt från allmän synpunkt.
Marknadskommunikation får inte vädja till övertro eller vidskepelse."
Artikel 4 - Socialt ansvar
Lagen
Etiken
Är tillåten när produkterna är avsedda att användas på samma sätt och produkterna jämförs på ett opartiskt sätt. Reklamen får inte tala illa om andra företag och inte heller snylta på andras goda rykte.
Obeställd reklam
Man måste ge sitt tillstånd. Man måste kunna tacka nej som konsument.
Prisinformationslagen
Priset måste anges när man säljer varor eller tjänster till konsumenter. Även när man bedriver näthandel.

För vissa varor, främst livsmedel gäller även jämförpris, kilo eller styck.

Tot kostad. Även tillägg...

Kravet gäller bara detaljist. För tillverkare gäller istället cirkapriser
Distans- och hemförsäljningslagen
(E-handelslagen)
Reglerar : näthandel, hemförsäljning och telefonförsäljning.

Undantag tjänster: hotellbokning och kulturevenemang.

Gäller ej: Om kunden handlar av privatperson eller vid auktionsköp via internet.

Vid distansförsäljning finns ingen beloppsgräns, men vid hemförsäljning måste beloppet överstiga 300 kr för att lagen ska gälla.
E-handelslagen
Kompletterar hem & distansförsäljningslagen.

Preciserar vilka krav på information och hjälpmedel som bör finnas på hemsidan vid försäljning. T.ex:

- Namn, adress och org-nr.
- Pris. Samt skatt och fraktkostnader som ev tillkommer.

I samband med beställning:

- Man ska kunna rätta till inmatningsfel innan beställning. Info om hjälpmedel.
- Språkval om det finns flera alternativ.
- Du ska få ett bekräftelsemail.
- Avtalsvillkor som rör din beställning ska finnas tillgängliga på ett sätt så att du kan spara dem.
Konsumentkreditlagen gäller avtal om kredit som en näringsidkare, till exempel en bank, erbjuder dig som konsument.

Lagen gäller även vid köp av varor och tjänster på kredit och avbetalning.

Lagen är tvingande till konsumentens förmån. Det betyder att säljaren eller kreditgivaren inte får erbjuda dig sämre villkor än vad som står i lagen.

Ett kreditköp är när en säljare lämnar dig anstånd med någon del av betalningen eller när hela eller någon del av betalningen finansieras med pengar som du får låna av säljaren eller någon annan kreditgivare. Exempel på kreditköp är när du köper något på avbetalning eller delbetalning i en butik eller på internet.
Konsumentkreditlagen
Den som är satt i skuld är aldrig fri...
Prov - Mån 17/3, KL.12.10
Instuderingsfrågor

Sammanställningar + Prezi

Föreläsning
Full transcript