Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ISO 9001 гэж юу вэ?

No description
by

Tuguldur Gan-Ochir

on 17 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ISO 9001 гэж юу вэ?

Удирдлагын тогтолцоо гэж юу вэ?
Байгууллага өөрийн бодлого зорилгодоо хүрэхэд шаардагдах
бүх зорилтын гүйцэтгэлийг хангах үйл явц,үйл ажиллагааны тогтолцоо юм.

• Удирдлагын тогтолцооны төрөл:
• Чанарын удирдлагын тогтолцоо- /ISO 9001: 2008/
• Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо- /ISO 14001:2004/
• Ажлын байрны эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын тогтолцоо-/OHSAS/
• /ISO 18001:2007/
• Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо- /IS22000:2005/
• Бусад, тухайлбал- ЭЦАБШХТ /HACCP/
ҮЗД /GMP/
ИБУ /IMS/

ISO 9001:2008 ГЭЖ ЮУ ВЭ?
ISO 9001 олон Улсад танигдсан бизнесийн чанарын удирдлагын стандарт юм. Энэ нь аливаа байгууллагын гаргаж буй үйлчилгээ, бүтээгдэхүүний үйл явцад хяналт бий болгодог.
ISO 9001:2008 СТАНДАРТЫН БҮТЭЦ
1. Хамрах хүрээ
2. Норматив ишлэл
3. Нэр томъёо, тодорхойлолт
4. Чанарын удирдлагын тогтолцоо
5. Удирдлагын үүрэг, хариуцлага
6. Нөөцийн удирдлага
7. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл
8. Хэмжилт, задлан шинжилгээ, сайжруулалт

ISO 9001 гэж юу вэ?
Аливаа байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, үйлчилгээ үзүүлэх ажлын чанарыг удирдах, хянах тогтолцоо бөгөөд олон улсын стандартад нийцсэн болохыг баталгаажуулдаг чанарын удирдлагын болон үйл ажиллагааг харилцагч, хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг системтэйгээр хянах тогтолцоо юм.
ISO 9001
ISO 9000 цувралын тухайд
ISO 9000-Ерөнхий зүйл болон нэр томъёо, тодорхойлолт: Энэ нь удирдлагын тогтолцооны зарчмууд болон хэрэглэгдэх нэр томъёо, тодорхойлолтын талаар өгүүлдэг.
ISO 9000 цуврал нь дараах стандартуудаас бүрдэнэ. Үүнд:
ISO 9001: Шаардлагууд: Энэ нь хэрэв та чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлж, сертификат авах гэж буй бол ямар шаардлагуудыг хангасан байх ёстойг зааж өгдөг.
ISO 9004: Стандартыг хэрэгжүүлэх явцад шаардлагатай сайжруулалтыг хийх заавар.
• ISO/TR 10013:2000: Чанарын удирдлагын тогтолцооны баримт бичигт зориулсан заавар.
ISO 9001:2008 ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООНЫ ЗОРИЛГО
• Бизнес эрхлэх болон чанарыг удирдан чиглүүлэх ерөнхий суурийг тавьж өгнө

• Төрөл бүрийн салбарын компани, байгууллагууд өөр хоорондоо бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ ямар ч эргэлзээгүйгээр солилцох нөхцлийг хангаж өгнө


ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООНЫ ҮНДЭС
• Хийх зүйлээ ярьж,
• Ярьсан зүйлээ хийж,
• Хийсэн зүйлсээ бүртгэж,
• Гарсан үр дүнг хянаж,
• Зөрүүг арилгаж ажиллахISO 9001:2008 - НЬ ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН 8 ЗАРЧИМ
9001:2008 ХЭРЭГЖYYЛСНЭЭР ГАРАХ АШИГТАЙ ТАЛУУД
• Хэрэглэгчиддээ анхаарлаа төвлөрүүлэх
• Манлайлал
• Хүмүүсийг татан оролцуулах
• Процессийн арга барил
• Системийн арга барил
• Тасралтгүй сайжруулалт
• Баримтад тулгуурласан шийдвэр гаргалт
• Харилцан ашигтай нийлүүлэгч-үйлчлүүлэгчийн харилцаа

• Бодлого ба зорилгыг “Дээд удирдлага” тогтоох болно
• Үйлчлүүлэгчид сэтгэл ханамжийг бие болгохын тулд тэдний хэрэгцээг ойлгож ажиллана
• Тасралтгүй сайжруулалтыг компаний соёлын нэг хэсэг болгоно
• Үйлчилгээний үр ашиг дээшилнэ
• Хаягдал багасна
• Гол үйл явцуудыг байнга хянадаг болно
• Зөв ажиллагааны зуршлын стандарт бие болно
• Шинэ ажилчдыг сургаж бэлтгэх хэрэгсэл болно
• Ажилчдын мэдлэгийг дээшлүүлнэ
• Бүтээмж нэмэгдэнэ
• Удирдлагын хяналт сайжирна
• Цаг болон нөөцийг зөв ашиглана
• Бүх ажилчдын үүрэг хариуцлага ба эрх мэдэл тодорхойлогдоно
• Байгууллагын үйл явцыг ойлгох чадвар ихэснэ
• Гадаад болон дотоод харилцаа сайжирна
Full transcript