Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Re100

100
by

Misheel Ashley

on 28 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Re100

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН
ШИНЭЧЛЭЛИЙН ҮЗЭЛ САНАА “Хүн болох багаасаа, хүлэг болох унаганаасаа” буюу хүүхэд бүрт хичээл зааж сургах гэдэг ойлголтоос хүүхэд бүрийг өөрийн гэсэн сонирхолтой, хичээл хийх чадвартай, ном унших хүсэлтэй, амьдралын төлөө зүтгэдэг чармайлттай болгоход нь тусалдаг систем, эцэг эхчүүд сургууль, багш нартай хамтран ажиллах үүрэг оролцоог хөгжүүлэхийг зорьж байна. БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН
ШИНЭЧЛЭЛИЙН ТОГТОЛЦОО Хүний төлөө тэднийг дэмжин хөгжүүлэх агуулгаар хүмүүнлэг үйлчилгээ үзүүлэхэд чиглэсэн насан туршийн тасралтгүй хөгжлийг хангахад чиглэгдэнэ.
Зөв Монгол хүн төлөвших үйл явцыг зөвхөн сургуулиар бус бие хүний төлөвшил, гэр бүлийн төлөвшил, нийгмийн төлөвшлийн харилцан хамаарлын өргөн хүрээнд авч үзнэ.
Иймээс сургууль нь нийгэм, олон нийтийн оролцоонд тулгуурласан, гэр бүл, нийгмийн хөгжилд үүрэггүйцэтгэдэг хүний хөгжлийн төв болж хөгжих учиртай юм. БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГО “Зан чанар хандлагыг төлөвшүүлэх, мэдлэг эзэмших, чадвараа хөгжүүлэх” гэсэн гурван үндсэн суурийн тэнцвэрийг хадгалж, төлөвшсөн хувь хүн, өрсөлдөх чадвартай хүний нөөц, аз жаргалтай гэр бүлийг дэмжих үүрэгтэй. ШИНЖЛЭХ УХААНЫ БОДЛОГО

Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээний чанарын хувьсалд суурилсан удирдлага, санхүүжилтийн үр ашигтай тогтолцоог төлөвшүүлэн, “Боловсрол-Шинжлэх ухаан”-ны цогц хамтын ажиллагааг дэмжихэд чиглэгдэнэ. БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 100 ХОНОГТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТЭРГҮҮЛЭХ 4 ЧИГЛЭЛ “Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх” гэдэг нь зорилгын хувьд хүүхэд бүрийн онцлогийг тусгасан, агуулга нь хүүхэд бүрийн сонголтыг харгалзсан, арга зүй, хэрэглэгдэхүүн нь хүүхэд бүрийн сонирхлыг татсан, үнэлгээ нь өөртөө итгэх итгэлийг хүүхэд бүрд төрүүлж байх утгыг илэрхийлнэ.
Хүүхэд суралцана гэдэг нь мэдлэг эзэмших үйл явц бус, мэдлэгийг өөрөө бүтээх үндсэн арга болж, сургалт нь ирээдүйн амьдралд бэлтгэх үйл ажиллагаанаас илүү бүтээлч амьдралдаа хэзээд эзэн байх чадвар юм. ХҮҮХЭД БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ D Сургуулийн өмнөх боловсрол Бага боловсрол Ахлах боловсрол Дунд боловсрол D D D ХҮҮХЭД БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ Хүүхдэд байгалиас өгөгдсөн жам ёсны хөгжлийн үйл явцыг гэр бүл, сургалтын орчинд дэмжих чадварыг багшид эзэмшүүлэх, цэцэрлэгийн багшийн ажлыг хүүхдэд илүү хандсан чиглэл, арга зүйтэй болгон элдэв ачааллаас багшийг чөлөөлж, сургалтын байгууллагатай хамтран ажиллах чадварыг эцэг эхэд төлөвшүүлэн гэр бүлийг хүний хөгжлийн үндсэн орчин болгох суурийг тавина. БАГА БОЛОВСРОЛ - Бага боловсролын сургалт нь чадваржуулах, хөгжүүлэх, зохистой дадал төлөвшүүлэх, өөртөө итгэж урамшуулахад чиглэсэн арга зүйд суурилна.

- Сургалтын цаг төлөвлөлтийг хүүхдэд боломж олгох, хүүхдийн оролцоог хангасан байдлаар өөрчлөх чиглэлийг баримтална.

- Үнэлгээ нь стандарт буюу тоон илэрхийлэл бүхий дүн тавьж үнэлдэггүй, хүүхдийг эзэмшсэн мэдлэг, чадвараар нь уралдуулдаггүй, хүүхдийн гаргасан амжилтыг урамшуулах зарчмаар хэрэгждэг байна. ДУНД БОЛОВСРОЛ - Дунд боловсролын төвшинд хүүхэд бүрийн авьяас, сонирхол, чадварыг нээн хөгжүүлдэг арга зүй, хүүхдийн оролцоог хангасан уян хатан сургалтын агуулга хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлнэ. АХЛАХ БОЛОВСРОЛ - Ахлах боловсролд суралцагчийн эзэмших мэргэжил, авьяас сонирхолд баримжаалж нэмэлт агуулгаар баяжуулан кредитын системийг хэрэгжүүлж чанартай боловсролыг олгоно. Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх бага боловсролын технологи, арга зүй, сургалтын хөтөлбөр боловсруулж нийслэлийн Эрдмийн өргөө, 93, 44-р сургуулиудад хэрэгжүүлж эхэллээ. ХҮҮХЭД БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ Бага дунд боловсролын чанарын шинэчлэгдсэн үндэсний стандарт хөтөлбөрийг боловсруулан 2014-2015 оны хичээлийн жилээс эхлэн бага боловсролоос эхлэн үе шаттай хэрэгжүүлж цаашид олон улсын чанарын түвшинд хүргэхийг зорьж байна. ХҮҮХЭД БҮРИЙН АВЪЯАС ЧАДВАР ХӨГЖИНӨ Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын ”Хүүхдийн авъяасыг нээж, хөгжүүлэх арга хэмжээ авах тухай” А/51 дүгээр тушаал батлагдан хэрэгжиж байна. “Авъяас” хөтөлбөрийн хүрээнд судалгааны баг, зөвлөх баг, 21 авъяастаны сургалтын баг байгуулагдан сургууль нэг бүр өөрийн туршлага, давуу талд суурилан төлөвлөгөө зорилтоо тодорхойлоод байна. Завхан аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн “Ангиараа шатарчин” болох хөдөлгөөн өрнүүлж нийт хүүхдүүдийн 71 хувь нь шатарчин болсон байна. АНГИАРАА ШАТАРЧИН “Авъяас” хөтөлбөрийн хүрээнд дугуйлан, секцийг нээж хүүхдийн авъяасыг хөгжүүлэх хэрэглэгдэхүүнээр төрийн өмчийн сургууль нэг бүрийг хангана. 6 сарын 1 нд хүүхэд нэг бүр өөрийгөө нээн хөгжүүлсэн өөртөө итгэлтэйгээр ирээдүйгээ харсан ХҮҮХДИЙН БАЯР болгохыг зорьж байна. “Авьяас” хөтөлбөрийн үр дүнд хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх аргачлал бий болж цаашид энэ чиглэлээр судалгаа шинжилгээний ажил тасралтгүй хийгдэн Монгол хүүхдийг “Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх” хөтөлбөртэй болохыг зорьж байна. ДУГУЙЛАН СЕКЦ “Ном” хөтөлбөрийн хүрээнд “Номон дотор зам бий” сэдэвт цуврал лекц зохион байгуулж, үргэлжилсэн үгийн зохиол бичих, номын фото дүр бүтээх, эссэ бичих, номын сэдвээр мэтгэлцэх, ном унших арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх, номын чуулган зэрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гараад байна. Сургууль нэг бүрт бага ангиас эхлээд “Ангийн номын сан”-д иргэд олон нийтийн оролцооны аргаар сонгосон номын жагсаалтын дагуу номоор хангана. Хөдөөгийн бага сургуульд хэрэгжсэн төслийг үндэсний хэмжээнд өргөжүүлэн аймгийн төв, нийслэлийн сургуулийн анги бүрт “Ангийн номын сан” бий болгож хүүхэд бүхэн бүтээлчээр унших, бичих, ярих, сонсох, сэтгэн бодох чадварт сургах 5 арга зүйг багш, хүүхдүүд эзэмшинэ. НОМОН ДОТОР ЗАМ БИЙ АНГИЙН НОМЫН САН ХҮҮХЭД БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛДЭГ УР ЧАДВАРТАЙ БАГШ Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын А/51 дүгээр тушаалаар Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн багшлах арга зүйд тулгамдаж буй асуудлыг судлан илрүүлж, шийдвэрлэх арга замыг сонгон, ажлын байран дээр багш тасралтгүй хөгжих таатай нөхцөл бүрдүүлэх, хүүхдийг хөгжүүлэх багшийн тэргүүн туршлагыг түгээх, нэр хүндийг өсгөх зорилготой "Багшийн хөгжил" хөтөлбөрийг батлан үйлажиллагаагаа эхэлж 21 аймагт 105 багш ажиллахаар бэлтгэл ажлаа хангаад байна. Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх ур чадвартай багшийн мэргэжил дээшлүүлэх хэрэгцээний судалгааг тогтмол хийж, багшийг хөгжүүлэх чиг хандлага, эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан сургалтыг тогтмол зохион байгуулна. Мэдээлэл, туршлагаа харилцан солилцдог, өөрсдийгөө хөгжүүлдэг мэдээллийн цахим сүлжээ байгуулан ажиллуулах замаар багш хамтдаа хөгжих нөхцөл, боломж бүрдүүлнэ. СУРГАЛТ “Боловсролын технологийг дэмжих сан” байгуулж, үйл ажиллагааг эхлүүлнэ. МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАХИМ СҮЛЖЭЭ “Дархан Уул” Аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр Дархан сумын 15-р багийн нутаг дэвсгэрт 30,2 га газарт “Боловсрол хотхон” байгуулахаар газар авч ажлаа эхлүүлж байна.
Энэ хүрээнд “Альфа констракшн” ХХК 576 айлын орон сууц, “Минж Проперти” ХХК 376 айлын орон сууц барьж байгаагаас эхний ээлжийн 30 багш орон сууц авах гэрээ байгуулаад байна. Ур чадвар, бүтээмж, гүйцэтгэл дээр суурилсан цалин, урамшууллын тогтолцоог нэвтрүүлэх замаар багшийн ажлыг шударгаар үнэлж, мэргэжлийн нэр хүнд, үнэлэмжийг өсгөн, цалингаараа хангалуун амьдрах, орон сууц худалдан авах боломжийг бүрдүүлсэн “Багш” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. БОЛОВСРОЛ ХОТХОН БАГШ ХӨТӨЛБӨР ЭЦЭГ ЭХИЙН ОРОЛЦОО ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР Нийт нэгж байгууллагууд үндсэн үүрэг, хариуцлагын дагуу өөрсдийн давуу тал, онцлогт суурилан төлөвлөгөө зорилтоо нэгтэн гаргаж ололт амжилтандаа суурилан Боловсрол Шинжлэх ухааны ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ийг амжилттай хэрэгжүүлэн улс орны хөгжлийн хурдыг дэмжин ажиллана. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн дагуу 2012-2016 онд хийх тэргүүлэх 4 чиглэл хэрэгжүүлэх бодлого зорилтоо тодорхойлон гарын авлага болгон хэвлүүллээ. Харъяа байгууллага 21 аймаг 365 сум нийслэл дүүргийн сургууль цэцэрлэг бүрт хүргэн 2012.11.10 нд Өөрсдийн онцлог давуу талд суурилан Боловсролын чанарын шинэчлэлийг хэрхэн амжилттай хэрэгжүүлэх вэ? сэдэвт үндэсний хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Эцэг, эхийн нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа.
Нийслэлийн Боловсролын газар, Дорноговь аймагт эцэг эхийн зөвлөгөөн зохион байгуулж сургууль, цэцэрлэгийн эцэг эхийн зөвлөлтэй хамтран ажиллах төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж байна. Цэцэрлэг, сургуулийн удирдлага болон эцэг, эхчүүдийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, хамтран ажиллах дүрэм, арга зүйн зөвлөмжтэй болгоно. Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын менежмент, эдийн засаг, санхүү, хөрөнгө оруулалтын бодлогыг шинэчлэх. ГЕРМАН-МОНГОЛ ХАМТАРСАН ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ 100 хоногт Цаашид Монгол - Германы хамтарсан их сургууль байгуулах ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2012 оны 10 сарын 26-ны өдрийн А/91 дүгээр тушаалаар шинэчлэн байгуулсан. “Монгол Германы хамтарсан Технологийн дээд сургууль”-ыг 2014 онд байгуулахаар бэлтгэл хангагдаж байна. Боловсролын чанар, хүртээмж, өрсөлдөх чадварыг сайжруулах,насан туршийн боловсролын тогтолцоог бүрдүүлэх ХҮРЭЛ ТОГООТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ 100 хоногт Цаашид Залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд “Хүрэл тогоот” эрдэм шинжилгээний бага хурлыг шинжлэх ухааны 6 салбараар зохион байгууллаа. Энэхүү ажил их сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагын хүний нөөцийг чадавхижуулах, эрдэмтдийн залгамж халааг бэлтгэх, залуу судлаачдын судалгааны ажлыг чанаржуулах зэрэг ихээхэн үр нөлөө үзүүлнэ. Эрдэм судалгааны ажил, бүтээлээрээ шалгарсан 12 залуу судлаачдад тус бүр 4,0 сая төгрөгний судалгааны грантыг жил бүр олгож байхаар шийдвэрлэлээ. Боловсролын чанар, хүртээмж, өрсөлдөх чадварыг сайжруулах,насан туршийн боловсролын тогтолцоог бүрдүүлэх ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ - ТУРШИЛТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЦОГЦОЛБОР 100 хоногт Цаашид Уламжлалт анагаахын шинжлэх ухаан, технологи үйлдвэрлэлийн корпорацийн “Эрдэм шинжилгээ-Туршилт үйлдвэрлэлийн цогцолбор”-ын нээж, ашиглалтанд орууллаа. Энэхүү төв ашиглалтанд орсноор Монголын уламжлалт анагаах ухааны салбарт судалгаа шинжилгээний түвшин, цар хүрээ тэлж, стандартын шаардлага хангасан уламжлалт эмийн үйлдвэрлэл өргөжин, улмаар чанар үйлчилгээ сайтай, аюулгүй, хүртээмжтэй, нэмүү өртөг шингэсэн уламжлалт эм, шинэ эм, хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд хүн амыг өвчлөлөөс сэргийлэх, өвчин эмгэгийг анагаахад бодит хувь нэмэр оруулна. Боловсролын чанар, хүртээмж, өрсөлдөх чадварыг сайжруулах,насан туршийн боловсролын тогтолцоог бүрдүүлэх ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ЗӨВЛӨЛ 100 хоногт Цаашид Салбарын хэмжээнд шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх нэгдсэн бодлого боловсруулах, төсөл захиалах чиг үүрэг бүхий Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийг байгуулан, үйл ажиллагааг жигдрүүллээ. Эрдэм шинжилгээний ажлыг их, дээд сургуулиудад төвлөрүүлэх зорилгоор төрийн өмчит их сургуулиудын төлөөллийг зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд орууллаа. Боловсролын чанар, хүртээмж, өрсөлдөх чадварыг сайжруулах,насан туршийн боловсролын тогтолцоог бүрдүүлэх ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНЫ ЗЭРЭГ ДЭВ 100 хоногт Цаашид Эрдэм шинжилгээний ажилтны зэрэг дэвийн тодорхойлолт, нийтлэг шаардлага, шалгуур үзүүлэлтэд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2012 оны 10 сарын 25-ны өдрийн А/88 тоот тушаалаар баталлаа Эрдэм шинжилгээний байгууллагуудад ажиллаж буй эрдэм шинжилгээний үндсэн ажилтныг аттестатчилах, зэрэг дэв олгох ажлыг зохион байгуулахаар ажиллаж байна. Аттестатчиллын үйл ажиллагаанд нийт 50 гаруй байгууллагын 1600 эрдэм шинжилгээний ажилтан хамрагдана. Боловсролын чанар, хүртээмж, өрсөлдөх чадварыг сайжруулах,насан туршийн боловсролын тогтолцоог бүрдүүлэх МОНГОЛ СУДЛАЛЫГ ДЭМЖИХ САН 100 хоногт Цаашид Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 2012 онд зарлигийг хэрэгжүүлж, Монгол судлалын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, дэлхий дахинд сурталчлах зорилгоор “Монгол судлалыг дэмжих сан” байгуулахаар ажиллаж байна. “Засгийн газрын тусгай сангийн тухай” хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар “Монгол судлалыг дэмжих сан”-г байгуулан “Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай” хуулийн төслийн батлуулан хэрэгжүүлнэ. Боловсролын чанар, хүртээмж, өрсөлдөх чадварыг сайжруулах,насан туршийн боловсролын тогтолцоог бүрдүүлэх ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ОНЫ ШИЛДЭГ БҮТЭЭЛ 100 хоногт Цаашид Шинжлэх ухааны салбарын оны шилдэг бүтээл шалгаруулалт явагдаж байна.
Нийгмийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, онолын өндөр түвшинд хийгдсэн судалгааны ажлын үр дүнг боловсруулан туурвисан ном, зохиол, технологи, биет бүтээгдэхүүнүүд ирсэн бөгөөд бүтээлүүдэд үнэлгээ өгч, дүгнэлт гаргах шинжээчийн хэсгийг томилон ажилуулж байна. Шилдэг бүтээл, залуу судлаач эрдэмтдийг дэмжин урамшуулах зорилгоор үр дүнд суурилсан улс орны хөгжилд оруулж буй хувь нэмрийг нь үнэлэх үнэлгээ урамшуулалын системийг сайжруулна. Боловсролын чанар, хүртээмж, өрсөлдөх чадварыг сайжруулах,насан туршийн боловсролын тогтолцоог бүрдүүлэх ТӨГСӨГЧДИЙН ЯАРМАГ 100 хоногт Цаашид “Төгсөгчдийн яармаг-2012” өдөрлөгийг зохион байгуулав. Яармагийг Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, Ажил Олгогч Эздийн Холбоо, Хөдөлмөрийн бирж, Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль хамтран зохион байгуулжөдөрлөгт40 гаруй аж ахуйн нэгж, компани ажлын байрны үзэсгэлэн гаргав. ИДС ууд төгсөгчдөө ажлын байранд зуучлах, дэмжих үйл ажиллагааг зохион байгуулах алба ажиллуулах, мөн төгсөгчдийн чанарыг үндэслэн санхүүжилтын хувьд дэмжих бодлого хэрэгжүүлнэ. Боловсролын чанар, хүртээмж, өрсөлдөх чадварыг сайжруулах,насан туршийн боловсролын тогтолцоог бүрдүүлэх ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ОНЫ ШИЛДЭГ БҮТЭЭЛ 100 хоногт Цаашид Шинжлэх ухааны салбарын оны шилдэг бүтээл шалгаруулалт явагдаж байна.
Нийгмийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, онолын өндөр түвшинд хийгдсэн судалгааны ажлын үр дүнг боловсруулан туурвисан ном, зохиол, технологи, биет бүтээгдэхүүнүүд ирсэн бөгөөд бүтээлүүдэд үнэлгээ өгч, дүгнэлт гаргах шинжээчийн хэсгийг томилон ажилуулж байна. Шилдэг бүтээл, залуу судлаач эрдэмтдийг дэмжин урамшуулах зорилгоор үр дүнд суурилсан улс орны хөгжилд оруулж буй хувь нэмрийг нь үнэлэх үнэлгээ урамшуулалын системийг сайжруулна. Боловсролын чанар, хүртээмж, өрсөлдөх чадварыг сайжруулах,насан туршийн боловсролын тогтолцоог бүрдүүлэх СУРГУУЛЬ ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХҮРЭЛЦЭЭ

“Цэцэрлэг, сургуулийн хичээлийн байр болон дотуур байр, биеийн тамирын заалны барилгын хүчин чадлын хомсдлыг шийдвэрлэх, хангамжийг хэвийн болгох талаар хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг намрын чуулганаар хэлэлцүүлэхээр боллоо. Сургууль цэцэрлэгийн тоог нэмэгдүүлэх өргөтгөх замаар хүүхдийн ая тухтай суралцах орчныг бүрдүүлнэ. Шинээр барих болон ашиглалтын шаардлага хангахгүй шинэчилж барих нийт 1200 барилгыг барихад 1 их наяд 700 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтыг улсын төсөв, төсөл, зээл тусламж, концессийн хуулийн дагуу шийдвэрлэхийг зорьж байна. ИНТЕРНЕТ АЮУЛААС ХАМГААЛАХ АЯН Хүүхдийг интернетийн аюулаас хамгаалах сарын аяныг зохион байгуулж нийслэлийн цагдаагийн газартай хамтран компьютер тоглоом, интернетийн төвийн үйл ажиллагаанд үзлэг шалгалт хийж, интернетийн зүй зохистой хэрэглээний тухай хэлэлцүүлэг бага хурлыг зохион байгуулав. Интернетийн болон мэдээлэл харилцааны технологийн зүй зохистой хэрэглээний эрх зүйн орчныг бий болгох ажлыг шийдвэрлэнэ. ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТ Их, дээд сургуулийн нэгдүгээр курсын оюутнууд, Ерөнхий боловсролын сургуулийн 7,10 ангийн сурагчдаас ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт авч хяналт-шинжилгээ хийлээ. Боловсролын чанарын хяналтын үндэсний тогтолцоог бий болгож, чанарын судалгааг 3 жил тутамд хийж улмаар олон улсын чанарын үнэлгээнд оролцоно. ҮДИЙН ЦАЙ ХӨТӨЛБӨР “Хоолны зардлын дундаж норматив батлах тухай” Засгийн газрын 2012 оны 106 дугаар тогтоол батлагдлаа. Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 10 сарын 27 ны өдрийн 106 дугаар тогтоолоор “Хоолны зардлын дундаж норматив батлах тухай” цэцэрлэгийн хүүхдийн нэг өдрийн хоолны зардал 8-10 цагаар ажилладаг цэцэрлэгт 1650, 24 цагаар ажилладаг цэцэрлэгт 2400 төгрөг, ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-5 дугаар ангийн нэг хүүхдийн үдийн цайны өдрийн зардал 600 төгрөг, дотуур байранд амьдрах хүүхдийн зардлыг 2315 төгрөгөөр тогтоож баталлаа Сурагчдын үдийн цайны үйлчилгээний хэлбэр, тавигдах шаардлагыг шинэчлэн боловсруулж мөрдүүлнэ.
Ерөнхий боловсролын сургуулийн үдийн цай, цэцэрлэг, дотуур байрны хүүхдийн хоолны зардлын нормативыг хүүхдийн физиологи, илчлэг шим тэжээлийн норм, хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн өөрчлөлттэй уялдуулан тогтмол шинэчилнэ.
Дотуур байрны хангамж, дотуур байртай сургуулийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн сайжруулна.
Ерөнхий боловсролын сургуулийн “Үдийн цай” хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд мэргэжлийн байгууллага, эцэгэхийнхяналтыг тогтмолжуулж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна. СУРГУУЛИЙН АВТОБУС Сургуулийн автобус арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна.
Нийслэлийн сургуулийн сурагчдын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор ерөнхий боловсролын сургуулиудыг өөрийн автобустай болгож, 2793 сурагчдыг тээвэрлэх үйлчилгээ үзүүлж, 86 сургуулийн 76096 хүүхдэд цүнхний цацруулагч тэмдэгийг олгосон байна. Сургуулийн дотоод, гадаад орчны стандартуудыг боловсруулан баталж хүүхдийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллана. СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд тавигдах шаардлага, зохион байгуулах журмыг БШУ-ны Сайдын А/131 тоот тушаалаар баталлаа. Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд тавигдах шаардлага, журмыг хэрэгжүүлснээр сургуулийн өмнөх боловсролын хувилбарт сургалтын үйлчилгээний чанар, санхүүжилт сайжирна.
Цаашид сургуулийн өмнөх боловсролын хувилбарт сургалтыг дэмжих, хөрөнгө оруулалт хийх бодлого хэрэгжүүлнэ. 50 сурагч 20 сурагч Хүчин чадлын эрэлт, нийлүүлэлтийн зөрүү Сурагч, оюутан, багш хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх бодлого хэрэгжүүлж тогтолцооны шинэчлэл хийх 1.4 ЧАНАРТАЙ ДЭЭД БОЛОВСРОЛ ФОРУМ 100 хоногт Цаашид Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.Алтанхуягийн санаачилгаар “Чанартай дээд боловсрол”, “Чанартай дээд боловсрол, судалгаанд суурилсан их сургуулийн тогтолцооны шинэчлэл”, “Нийгэм, эдийн засаг хөгжлийн эрэлтэд суурилсан шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийн шинэчлэл” сэдэвт уулзалт хэлэлцүүлгийг зохиойн байгуулагдаж цаашдын чанарын шинэчлэлийн бодлогоо тодорхойллоо. ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА Монгол-Солонгосын багш солилцооны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж мөн БНСУ-н Боловсрол, шинжлэх ухааны технологийн яамтай. мэдээлэл технологийн танхим байгуулах талаар харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх чиглэлээр олон улсын туршилга судлах, СМАРТ сургууль байгуулах болон бусад олон чиглэлээр Олон улстай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх чиглэлээр амжилттай ажиллана. Сурагч, оюутан, багш хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх бодлого хэрэгжүүлж тогтолцооны шинэчлэл хийх 1.6 СУРГАЛТЫН ТӨРИЙН САН 100 хоногт Цаашид Сургалтын төрийн сангийн зээлээр суралцуулах сонгон шалгаруулалтын ажлыг ил тод, нээлттэй, шинэлэг хэлбэрээр зохион байгуулж, өндөр хөгжилтэй орны шилдэг их дээд сургуульд 17 иргэнийг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2012 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/59 дүгээр тушаалаар “Сургалтын төрийн сангийн зээлээр гадаадад суралцуулах тухай” суралцуулахаар шийдвэрлэлээ. “Өрсөлдөх чадвартай Монгол хүн” хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улсын хөгжлийн стратегийн тэргүүлэх чиглэлээр дэлхийн шилдэг их дээд сургуулиудад сургах үйл ажиллагааг ил тод нээлттэй болгон хөгжүүлнэ 6 ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН
6 АСУУДАЛ 1 2 3 4 5 6 ХУУЛЬ
ЭРХ ЗҮЙ ЧАНАР
ХЯНАЛТ ДЭЭД
БОЛОВСРОЛ
СУДЛАЛ ЭЛСЭЛТ
ТӨГСӨЛТ САНХҮҮ
ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТ ЗАСАГЛАЛ
МЕНЕЖМЕНТ Хөгжлийг дэмжих хуулийн өөрчлөлт, зохицуулалтыг боловсруулан баталгаажуулж хэрэгжүүлнэ. 1 Боловсролын тухай хууль, Дээд боловсролын тухай хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт нь:
1.1 Cургалтын байгууллагын бие даасан, хараат бус байдлыг хангаж, үйл ажиллагааныхаа үр дүнг хариуцах хариуцлагыг сайжруулна 1.2 рдмийн чөлөөт эрэл хайгуул, шүүмжит сэтгэлгээ, инноваци, бүтээлч хандлагыг хөхүүлэн дэмжинэ. Хөгжлийг дэмжих хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, дүрэм журмыг боловсруулан хэрэгжүүлнэ. 1 1.4 Сургалт дагнасан тогтолцооноос судалгаа-сургалт–үйлдвэрлэл хосолсон тогтолцоонд шилжүүлнэ. 1.5 Эрдэм шинжилгээ–сургалт-үйлдвэрлэлийн төвүүдийг хамтран ашиглах нөхцөл бүрдүүлнэ. 1.3 Чанарын төлөөх эрүүл өрсөлдөөнийг дэмжиж, академик эрх чөлөө, байгууллагын бие даасан байдлыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн байна. АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ Дээд боловсролын байгууллага (ДББ)-ын үйл ажиллагаанд хийх чанарын шинэчлэлийгмеханикаар, хэсэгчилсэн албадлагын аргаар шийдвэрлэж чадахгүй, харин хөгжлийнстратегид баримжаалж, үр дүнд урамшуулсан санхүү, хөрөнгө оруулалтын арга механизмыг цогцоор нь нэвтрүүлэх шинэлэг хандлага (holistic) баримтлах шаардлагатай байна. Дээд боловсролд чанарын шинэчлэл хийх бодлогын үндсийг дараах байдлаар төлөвлөж байна. Үүнд: Хөгжлийг дэмжих хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, дүрэм журмыг боловсруулан хэрэгжүүлнэ. 1 ХӨГЖИЛД ХОРИГ БОЛСОН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН ХӨГЖИЛД ХОРИГ БОЛСОН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН 1 АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ ЗАСАГЛАЛ, МЕНЕЖМЕНТ ДББ үүсгэн байгуулагчдын эрх ашгаас хамааралтай, удирдлагын шийдвэртэй холбогдон хариуцлага тооцох механизм дутмаг. Улс төрийн шийдвэр гаргагчид, хөрөнгө оруулагчдаас хамааралтай байдлыг өөрчилж, Удирдах зөвлөлийг эрх ашгийн тэнцвэрийг илэрхийлэх, сургуулийн бие даасан байдлыг хангасан менежментийг төлөвшүүлнэ.

Сургуулийн хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох, түүний хэрэгжилтэд хувь нэмэр оруулах чадвартай, хүсэл эрмэлзэлтэй хэрэглэгчдийн төлөөлөл Удирдах зөвлөлд түлхүү ажиллах нөхцлийг хангана.

Удирдах зөвлөл, эрдмийн зөвлөл, хамт олон, оюутны саналыг үндэслэн чөлөөт сонгон шалгаруулалтаар захирлыг томилдог болно. Сургуулийн засаглал, менежментийн тогтолцоо нь төр, үүсгэн байгуулагч, хөрөнгө оруулагчдаас хараат Тухайлбал, Боловсролын тухай хуульд:

Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн 51-60 хувийг үүсгэн байгуулагчийн төлөөлөл бүрдүүлж, захирлыг томилох, өөрчлөх эрх мэдлийг үүсгэн байгуулагчид өгсөн, сургалтын агуулга, зохион байгуулалттай холбогдсон үндсэн шийдвэрийг сургуулийн гадна талын этгээд гаргаж байхаар зохицуулсан нь эцсийн үр дүнг хариуцах эзнийг тодорхойгүй болгож байна. Үндсэн үйл ажиллагааны үр дүнг бүрэн хариуцах, сургуулийн хөгжлийг дэмжихэд үйлчилдэг засаглал, менежментийн үр нөлөөтэй тогтолцоо бүрдүүлнэ. Сургуулийн засаглал, менежментийн тогтолцоо нь төр, үүсгэн байгуулагч, хөрөнгө оруулагчдаас хараат 2 ЗАСАГЛАЛ, МЕНЕЖМЕНТ Их сургуулиудыг хотхон байгуулах газар, хөрөнгө оруулалтын шийдэл тодорхойгүй 2 “Их сургуулиудыг хотхоноор хөгжүүлэх чиглэл”-ийг Засгийн Газрын 2010 оны 149 дүгээр тогтоолоор баталсан хэдий ч газар, хөрөнгө оруулалтын шийдэл тодорхойгүй АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ Их сургуулиудын хотхоны техник, эдийн засгийн үндэслэл ерөнхий болон хэсэгчилсэн төлөвлөгөөг баталж эхний ээлжийн барилга байгууламжыг барьж эхлүүлнэ. ДББ-ууд нь үйл ажиллагаагаа явуулахад хүрэлцэхүйц орлого бүрдүүлэхийн тулд төлбөр хийхийг зөвшөөрсөн оюутныг олноор нь элсүүлж байна.

Төрийн бус өмчийн сургуулиуд санхүүжилтын бараг 90%-ийг, төрийн өмчийн сургуулиуд санхүүжилтын 80%-ийг сургалтын төлбөрөөс бүрдүүлж байна. Дээд боловсролын үйл ажиллагааг хөрөнгө, санхүүгээр дэмжсэн ажил олгогч, хөрөнгө оруулагчдыг татвараас хөнгөлөх бодлого хэрэгжүүлнэ.

Сургалтын байгууллагууд бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэх замаар санхүүжилтээ нэмэгдүүлэх боломжийг хуулиар нээлттэй болгоно. Их сургуулийн судалгааны ажлыг дэмжсэн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

Дээд боловсролын байгууллагад нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн хяналтын дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлж ил, тод нээлттэй байдлыг бий болгоно. АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ Дээд боловсрол үндсэндээ сургалтын төлбөрөөс санхүүжиж байна ДББ-ын санхүүжилтийг олон эх үүсвэртэй болгоно. Дээд боловсрол үндсэндээ сургалтын төлбөрөөс санхүүжиж байна 3 БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫГ ОЛОН УЛСЫН ТҮВШИНД ХҮРГЭНЭ ДББ-ыг сургалтын төвлөрсөн хөтөлбөрт суурилан хөгжих тогтолцоог дэмжих замаар тэргүүлэн хөгжүүлэх стратегийн ач холбогдолтой 10 хөтөлбөрт олон улсын магадлан итгэмжлэл авахад дэмжлэг үзүүлнэ.

Олон улсын магадлан итгэмжлэлийн шаардлагад хүргэх зорилгоор цахим мэдээллийн эх үүсвэр, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, тоног төхөөрөмж авах, багш нарыг сургах зэрэгт өрсөлдөөнт санхүүжилтийн тогтолцоог нэвтрүүлнэ. БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫГ ОЛОН УЛСЫН ТҮВШИНД ХҮРГЭНЭ Удирдлагын мэдээллийн систем (UNIMIS)-ийг нийт их, дээд сургуульд нэвтрүүлнэ. АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ Боловсролын чанарын баталгааг ОУ-н түвшинд хүргэх нэгдсэн бодлогогүй ЧАНАР, ХЯНАЛТ Боловсролын чанарын баталгаажуулалтыг дээшлүүлэх Олон улсын түвшинд хүрсэн боловсролын чанарын баталгааг бий болгох, хөгжүүлэх талаар нэгдсэн бодлогогүй, дэмжлэггүй явж ирсэн. БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫГ ОЛОН УЛСЫН ТҮВШИНД ХҮРГЭНЭ 4 АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ Дээд боловсролын салбарын хөгжлийн судалгаа сул байна Дээд боловсролын салбарын хөгжлийн судалгаа сул байна Монголын дээд боловсролын салбарын судалгаа нь олон улсын байгууллагын төслийн санхүүжилтэд хөтлөгдсөн, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын арга зүй, мэдээллийн сан сул дорой, хөгжлийн бодлогын үндэслэл болгох үр дүн хомс. ДЭЭД БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛ Дээд боловсрол судлалыг хөгжүүлнэ • Боловсролын хүрээлэнд дээд боловсролын судалгаа хариуцсан нэгж бий болгохын хамт бусад байгууллагад болон бие даан судалгаа хийх, харилцан мэдээлэл солилцох ажлын төрөл хэлбэр, хүрээг өргөтгөнө.

• Дээд боловсролын хөгжлийн асуудлаар хийж буй судалгааны ажлын явц, үр дүнг хэлэлцэх, бодлогын шийдвэрийн үндэслэл болгох бүтэц тогтолцоо байгуулж ажиллуулна. 5 Оюутнууд сургуулиа төгсч, диплом авсан боловч мэргэжлийн ур чадвар, төлөвшил нь ажил олгогчдын шаардлага, зах зээлийн эрэлтэд нийцэхгүй байна АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ ЭЛСЭЛТ, ТӨГСӨЛТ Хөдөлмөрийн зах зээлийн хэрэгцээг хангаж чадахгүй элсэгчид болон төгсөгчид Хөдөлмөрийн зах зээлийн хэрэгцээг хангаж чадахгүй элсэгчид болон төгсөгчид Элсэлтийн шалгалтаар шинжлэх ухааны мэдлэг, чадварыг үнэлэхээс гадна бие хүний хандлага төлөвшил, тухайн мэргэжлээр суралцах хүсэл, сонирхол, эх хэл эзэмшилтийн төвшин зэргийг үнэлж сонгон шалгаруулдаг болно.

Тухайн хөтөлбөрөөр суралцагчийн эзэмшсэн байх мэдлэг, чадварын төвшин, төгсгөгчид тавих шаардлагыг тодорхой болгож, явцын болон төгсгөлтийн шалгалт, хяналт үнэлгээний системтэй болно. Элсэлт, төгсөлтийн шалгуур үзүүлэлтийг тодорхой болгож мөрдүүлнэ. 6 БНБелУ-ын Боловсрол яам, Вьетнамын шинжлэх ухаан, техникийн яам, ХБНГУ-ын Эрдмийн солилцооны албаны хооронд Хамтарсан тэтгэлгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай хэлэлцээрт гарын үсэг зурлаа. Багш оюутан сурагчдыг дэмжих олон улсын хөтөлбөр
гэрээ хэлэлцээр амжилттай хийгдлээ СУРАГЧ, ОЮУТАН, БАГШ ХҮҮХЭД
НЭГ БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГО ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ТОГТОЛЦООНЫ ШИНЭЧЛЭЛ ХИЙХ СУРАГЧ, ОЮУТАН, БАГШ ХҮҮХЭД НЭГ БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГО ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ТОГТОЛЦООНЫ ШИНЭЧЛЭЛ ХИЙХ СУРАГЧ, ОЮУТАН, БАГШ ХҮҮХЭД НЭГ БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГО ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ТОГТОЛЦООНЫ ШИНЭЧЛЭЛ ХИЙХ СУРАГЧ, ОЮУТАН, БАГШ ХҮҮХЭД НЭГ БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГО ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ТОГТОЛЦООНЫ ШИНЭЧЛЭЛ ХИЙХ Хүүхэд 0-3 насандаа бие бялдрын, 3-4 насандаа харилцаа хандлагын, 5-6 насандаа оюун санааны хувьд түлхүү хөгждөг учраас сургуулийн өмнөх нас нь хүн болж төлөвших хамгийн чухал үе байдаг. СУРАГЧ, ОЮУТАН, БАГШ ХҮҮХЭД НЭГ БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГО ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ТОГТОЛЦООНЫ ШИНЭЧЛЭЛ ХИЙХ СУРАГЧ, ОЮУТАН, БАГШ ХҮҮХЭД НЭГ БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГО ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ТОГТОЛЦООНЫ ШИНЭЧЛЭЛ ХИЙХ СУРАГЧ, ОЮУТАН, БАГШ ХҮҮХЭД НЭГ БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГО ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ТОГТОЛЦООНЫ ШИНЭЧЛЭЛ ХИЙХ СУРАГЧ, ОЮУТАН, БАГШ ХҮҮХЭД НЭГ БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГО ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ТОГТОЛЦООНЫ ШИНЭЧЛЭЛ ХИЙХ ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЦААШИД … СУРАГЧ, ОЮУТАН, БАГШ ХҮҮХЭД НЭГ БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГО ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ТОГТОЛЦООНЫ ШИНЭЧЛЭЛ ХИЙХ ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЦААШИД … Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын “Ном унших арга зүй түгээн дэлгэрүүлэх тухай” А/50, дугаар тушаал батлагдан хэрэгжиж байна. АВЪЯАС ХӨТӨЛБӨР ХҮҮХДИЙН БАЯР СУРАГЧ, ОЮУТАН, БАГШ ХҮҮХЭД НЭГ БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГО ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ТОГТОЛЦООНЫ ШИНЭЧЛЭЛ ХИЙХ АВЪЯАС ХӨТӨЛБӨР ХҮҮХЭД БҮРИЙН АВЪЯАС ЧАДВАР ХӨГЖИНӨ НОМ ХӨТӨЛБӨР НОМ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАГДЛАА ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЦААШИД … ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЦААШИД … СУРАГЧ, ОЮУТАН, БАГШ ХҮҮХЭД НЭГ БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГО ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ТОГТОЛЦООНЫ ШИНЭЧЛЭЛ ХИЙХ ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЦААШИД … СУРАГЧ, ОЮУТАН, БАГШ ХҮҮХЭД НЭГ БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГО ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ТОГТОЛЦООНЫ ШИНЭЧЛЭЛ ХИЙХ ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЦААШИД … СУРАГЧ, ОЮУТАН, БАГШ ХҮҮХЭД НЭГ БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГО ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ТОГТОЛЦООНЫ ШИНЭЧЛЭЛ ХИЙХ ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЦААШИД … СУРАГЧ, ОЮУТАН, БАГШ ХҮҮХЭД НЭГ БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГО ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ТОГТОЛЦООНЫ ШИНЭЧЛЭЛ ХИЙХ БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖ, ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫГ САЙЖРУУЛАХ,НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖ, ӨРСӨЛДӨХ
ЧАДВАРЫГ САЙЖРУУЛАХ, НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН
ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ СУРГУУЛЬ ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ
СУДАЛГАА ХИЙЖ ТӨЛӨВЛӨЛТ ГАРГАЛАА БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖ, ӨРСӨЛДӨХ
ЧАДВАРЫГ САЙЖРУУЛАХ, НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН
ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖ, ӨРСӨЛДӨХ
ЧАДВАРЫГ САЙЖРУУЛАХ, НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН
ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖ, ӨРСӨЛДӨХ
ЧАДВАРЫГ САЙЖРУУЛАХ, НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН
ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖ, ӨРСӨЛДӨХ
ЧАДВАРЫГ САЙЖРУУЛАХ, НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН
ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖ, ӨРСӨЛДӨХ
ЧАДВАРЫГ САЙЖРУУЛАХ, НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН
ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЦААШИД … ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЦААШИД … ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЦААШИД … ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЦААШИД … ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЦААШИД … ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЦААШИД … ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЦААШИД … Үдийн цай
Өмнө Одоо
400төгрөг 600төгрөг ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЦААШИД … Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын менежмент, эдийн засаг, санхүү, хөрөнгө оруулалтын бодлогыг шинэчлэх Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын менежмент, эдийн засаг, санхүү, хөрөнгө оруулалтын бодлогыг шинэчлэх “Боловсролын салбарт мэдээллийн технологийн талаар баримтлах бодлого (2012-2016)”-ыг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2012 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/24 дүгээр тушаалаар баталж боловсролын удирдлагын мэдээллийн нэгдсэн системийг боловсруулах мастер төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж эхлээд байна. Эрдэмнэт сүлжээний үйл ажиллагааг боловсролын салбарын үндсэн сүлжээ болгон хөгжүүлж боловсролын удирдлага төлөвлөлтийг сайжруулан орчин үеийн мэдээллийн болон харилцаа холбооны техник, технологийн хөгжилд гарч буй дэвшлийг нэвтрүүлэн ажиллана. МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЦААШИД Сангийн сайдын 156 –р тушаал болон Боловсролын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг салбарын ажилтан ажиллагсадын нийтлэг эрх ашиг, онцлог улс орны төсвийн чадамжинд суурилан зөв шийдвэр гаргахад хамтран ажиллаж зохих үр дүнд хүрлээ. Ажил үүргийн хуваарь, ажлын байрны тодорхойлолтонд дүн шинжилгээ хийж салбарын онцлогт тохирсон хөгжилд хөтөлсөн цалин урамшуулалын системийн боловсруулалтыг хийнэ. 156-р тушаал буюу тэтгэмж ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЦААШИД Олон нийтийн хэрэгцээ, санал зөвлөмж, хүсэлтийн дагуу салбарын бүхий л мэдээ мэдээллийг ил тод нээлтэй болгож шуурхай үйлчилгээ үзүүлнэ. Салбарын тухай үнэн зөв мэдээ мэдээллийг хүргэхээс гадна бүх нийтийг соён гэгээрүүлэх болон нийгмийн хандлага, төлөвшилд эерэгээр нөлөөлөх зорилгоор 30 гаруй хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсны дагуу үр дүнтэй ажиллана. Олон нийттэй харилцах алба Олон нийттэй харилцах албыг шинээр нээж, иргэдээс биеэр болон утас, факс, цахим хуудсаар ирүүлсэн санал, гомдол, мэдээлэл, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэлээ.
Боловсролын чанарын шинэчлэлд оруулах санал хүлээж авах зорилго бүхий 1209, Шинэчлэлийн Засгийн газрын 1111 тусгай дугаар, цахим хуудсаар боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой нийт 538 иргэний санал хүсэлт, гомдол ирсний 534 буюу 99,5%-ыг эцэслэн шийдвэрлэсэн байна. ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЦААШИД ГЕРМАН-МОНГОЛ ХАМТАРСАН ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЦААШИД Монгол - Германы хамтарсан Технологийн сургууль байгуулах ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2012 оны 10 сарын 26-ны өдрийн А/91 дүгээр тушаалаар шинэчлэн байгуулсан. “Монгол Германы хамтарсан Технологийн дээд сургууль”-ыг 2014 онд байгуулахаар бэлтгэл хангагдаж байна. ХҮРЭЛ ТОГООТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ Залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд “Хүрэл тогоот” эрдэм шинжилгээний бага хурлыг шинжлэх ухааны 6 салбараар зохион байгууллаа. Энэхүү ажил их сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагын хүний нөөцийг чадавхижуулах, эрдэмтдийн залгамж халааг бэлтгэх, залуу судлаачдын судалгааны ажлыг чанаржуулах зэрэг ихээхэн үр нөлөө үзүүлнэ. Эрдэм судалгааны ажил, бүтээлээрээ шалгарсан 12 залуу судлаачдад тус бүр 4,0 сая төгрөгний судалгааны грантыг жил бүр олгож байхаар шийдвэрлэлээ. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ - ТУРШИЛТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЦОГЦОЛБОР Уламжлалт анагаахын шинжлэх ухаан, технологи үйлдвэрлэлийн корпорацийн “Эрдэм шинжилгээ-Туршилт үйлдвэрлэлийн цогцолбор”-ын нээж, ашиглалтанд орууллаа. Энэхүү төв ашиглалтанд орсноор Монголын уламжлалт анагаах ухааны салбарт судалгаа шинжилгээний түвшин, цар хүрээ тэлж, стандартын шаардлага хангасан уламжлалт эмийн үйлдвэрлэл өргөжин, улмаар чанар үйлчилгээ сайтай, аюулгүй, хүртээмжтэй, нэмүү өртөг шингэсэн уламжлалт эм, шинэ эм, хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд хүн амыг өвчлөлөөс сэргийлэх, өвчин эмгэгийг анагаахад бодит хувь нэмэр оруулна. ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ЗӨВЛӨЛ Шинжлэх ухаан, технологийн үндэсний зөвлөлийн бие даасан байдлыг бэхжүүлж, зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг Засгийн газрын 2012 оны 98 дугаар тогтоолоор шинэчлэн батлуулав.
Гадаад хэрэг, санхүү, хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагуудаас бусад бүх яамд шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн бүтэц, бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулсан байна.
Эрдэм шинжилгээний ажлыг их, дээд сургуулиудад төвлөрүүлэх зорилгоор төрийн өмчит их сургуулиудын төлөөллийг зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд орууллаа. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНЫ ЗЭРЭГ ДЭВ Эрдэм шинжилгээний ажилтны зэрэг дэвийн тодорхойлолт, нийтлэг шаардлага, шалгуур үзүүлэлтэд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2012 оны 10 сарын 25-ны өдрийн А/88 тоот тушаалаар баталлаа Эрдэм шинжилгээний байгууллагуудад ажиллаж буй эрдэм шинжилгээний үндсэн ажилтныг аттестатчилах, зэрэг дэв олгох ажлыг зохион байгуулахаар ажиллаж байна. Аттестатчиллын үйл ажиллагаанд нийт 50 гаруй байгууллагын 1600 эрдэм шинжилгээний ажилтан хамрагдана. МОНГОЛ СУДЛАЛЫГ ДЭМЖИХ САН Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 2012 онд зарлигийг хэрэгжүүлж, Монгол судлалын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, дэлхий дахинд сурталчлах зорилгоор “Монгол судлалыг дэмжих сан” байгуулахаар ажиллаж байна. “Засгийн газрын тусгай сангийн тухай” хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар “Монгол судлалыг дэмжих сан”-г байгуулан “Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай” хуулийн төслийн батлуулан хэрэгжүүлнэ. ШИНЖЛЭХ УХААНЫГ ТҮГЭЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЖ,
СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР Шинжлэх ухааны түгээн дэлгэрүүлж, соён гэгээрүүлэх хөтөлбөрийн төслийг боловсруулж олон нийтийн нээллтэй хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Энэ хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны хүрээнд “Эрдэмтдийн үг” цуврал лекц зохион байгуулахаар төлөвлөсний дагуу лекц зохион байгуулж байна. Энэхүү хөтөлбөрийг боловсруулж мөрдүүлнээр шинжлэх ухаанч хандлагатай, зөв Монгол хүн төлөвшүүлэх, нийгмийн бүх давхаргыг соён гэгээрүүлнэ. ТӨГСӨГЧДИЙН ЯАРМАГ “Төгсөгчдийн яармаг-2012” өдөрлөгийг зохион байгуулав. Яармагийг Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, Ажил Олгогч Эздийн Холбоо, Хөдөлмөрийн бирж, Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль хамтран зохион байгуулж өдөрлөгт 40 гаруй аж ахуйн нэгж, компани ажлын байрны үзэсгэлэн гаргав. ИДС ууд төгсөгчдөө ажлын байранд зуучлах, дэмжих үйл ажиллагааг зохион байгуулах алба ажиллуулах, мөн төгсөгчдийн чанарыг үндэслэн санхүүжилтын хувьд дэмжих бодлого хэрэгжүүлнэ. ЧАНАРТАЙ ДЭЭД БОЛОВСРОЛ ФОРУМ Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.Алтанхуягийн санаачилгаар “Чанартай дээд боловсрол”, “Чанартай дээд боловсрол, судалгаанд суурилсан их сургуулийн тогтолцооны шинэчлэл”, “Нийгэм, эдийн засаг хөгжлийн эрэлтэд суурилсан шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийн шинэчлэл” сэдэвт уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулагдаж цаашдын чанарын шинэчлэлийн бодлогоо тодорхойллоо. СУРГАЛТЫН ТӨРИЙН САН Сургалтын төрийн сангийн зээлээр суралцуулах сонгон шалгаруулалтын ажлыг ил тод, нээлттэй, шинэлэг хэлбэрээр зохион байгуулж, өндөр хөгжилтэй орны шилдэг их дээд сургуульд 17 иргэнийг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2012 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/59 дүгээр тушаалаар Сургалтын төрийн сангийн зээлээр гадаадад суралцуулахаар шийдвэрлэлээ. 6 ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН
6 АСУУДАЛ 1 2 3 4 5 6 ХУУЛЬ
ЭРХ ЗҮЙ ЧАНАР
ХЯНАЛТ ДЭЭД
БОЛОВСРОЛ
СУДЛАЛ ЭЛСЭЛТ
ТӨГСӨЛТ САНХҮҮ
ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТ ЗАСАГЛАЛ
МЕНЕЖМЕНТ Хөгжлийг дэмжих хуулийн өөрчлөлт, зохицуулалтыг боловсруулан баталгаажуулж хэрэгжүүлнэ. 1 Боловсролын тухай хууль, Дээд боловсролын тухай хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт нь:
1.1 Cургалтын байгууллагын бие даасан, хараат бус байдлыг хангаж, үйл ажиллагааныхаа үр дүнг хариуцах хариуцлагыг сайжруулна 1.2 рдмийн чөлөөт эрэл хайгуул, шүүмжит сэтгэлгээ, инноваци, бүтээлч хандлагыг хөхүүлэн дэмжинэ. Хөгжлийг дэмжих хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, дүрэм журмыг боловсруулан хэрэгжүүлнэ. 1 1.4 Сургалт дагнасан тогтолцооноос судалгаа-сургалт–үйлдвэрлэл хосолсон тогтолцоонд шилжүүлнэ. 1.5 Эрдэм шинжилгээ–сургалт-үйлдвэрлэлийн төвүүдийг хамтран ашиглах нөхцөл бүрдүүлнэ. 1.3 Чанарын төлөөх эрүүл өрсөлдөөнийг дэмжиж, академик эрх чөлөө, байгууллагын бие даасан байдлыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн байна. АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ Дээд боловсролын байгууллага (ДББ)-ын үйл ажиллагаанд хийх чанарын шинэчлэлийгмеханикаар, хэсэгчилсэн албадлагын аргаар шийдвэрлэж чадахгүй, харин хөгжлийнстратегид баримжаалж, үр дүнд урамшуулсан санхүү, хөрөнгө оруулалтын арга механизмыг цогцоор нь нэвтрүүлэх шинэлэг хандлага (holistic) баримтлах шаардлагатай байна. Дээд боловсролд чанарын шинэчлэл хийх бодлогын үндсийг дараах байдлаар төлөвлөж байна. Үүнд: Хөгжлийг дэмжих хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, дүрэм журмыг боловсруулан хэрэгжүүлнэ. 1 ХӨГЖИЛД ХОРИГ БОЛСОН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН ХӨГЖИЛД ХОРИГ БОЛСОН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН 1 АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ ЗАСАГЛАЛ, МЕНЕЖМЕНТ ДББ үүсгэн байгуулагчдын эрх ашгаас хамааралтай, удирдлагын шийдвэртэй холбогдон хариуцлага тооцох механизм дутмаг. Улс төрийн шийдвэр гаргагчид, хөрөнгө оруулагчдаас хамааралтай байдлыг өөрчилж, Удирдах зөвлөлийг эрх ашгийн тэнцвэрийг илэрхийлэх, сургуулийн бие даасан байдлыг хангасан менежментийг төлөвшүүлнэ.

Сургуулийн хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох, түүний хэрэгжилтэд хувь нэмэр оруулах чадвартай, хүсэл эрмэлзэлтэй хэрэглэгчдийн төлөөлөл Удирдах зөвлөлд түлхүү ажиллах нөхцлийг хангана.

Удирдах зөвлөл, эрдмийн зөвлөл, хамт олон, оюутны саналыг үндэслэн чөлөөт сонгон шалгаруулалтаар захирлыг томилдог болно. Сургуулийн засаглал, менежментийн тогтолцоо нь төр, үүсгэн байгуулагч, хөрөнгө оруулагчдаас хараат Тухайлбал, Боловсролын тухай хуульд:

Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн 51-60 хувийг үүсгэн байгуулагчийн төлөөлөл бүрдүүлж, захирлыг томилох, өөрчлөх эрх мэдлийг үүсгэн байгуулагчид өгсөн, сургалтын агуулга, зохион байгуулалттай холбогдсон үндсэн шийдвэрийг сургуулийн гадна талын этгээд гаргаж байхаар зохицуулсан нь эцсийн үр дүнг хариуцах эзнийг тодорхойгүй болгож байна. Үндсэн үйл ажиллагааны үр дүнг бүрэн хариуцах, сургуулийн хөгжлийг дэмжихэд үйлчилдэг засаглал, менежментийн үр нөлөөтэй тогтолцоо бүрдүүлнэ. Сургуулийн засаглал, менежментийн тогтолцоо нь төр, үүсгэн байгуулагч, хөрөнгө оруулагчдаас хараат 2 ЗАСАГЛАЛ, МЕНЕЖМЕНТ Их сургуулиудыг хотхон байгуулах газар, хөрөнгө оруулалтын шийдэл тодорхойгүй 2 “Их сургуулиудыг хотхоноор хөгжүүлэх чиглэл”-ийг Засгийн Газрын 2010 оны 149 дүгээр тогтоолоор баталсан хэдий ч газар, хөрөнгө оруулалтын шийдэл тодорхойгүй АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ Их сургуулиудын хотхоны техник, эдийн засгийн үндэслэл ерөнхий болон хэсэгчилсэн төлөвлөгөөг баталж эхний ээлжийн барилга байгууламжыг барьж эхлүүлнэ. ДББ-ууд нь үйл ажиллагаагаа явуулахад хүрэлцэхүйц орлого бүрдүүлэхийн тулд төлбөр хийхийг зөвшөөрсөн оюутныг олноор нь элсүүлж байна.

Төрийн бус өмчийн сургуулиуд санхүүжилтын бараг 90%-ийг, төрийн өмчийн сургуулиуд санхүүжилтын 80%-ийг сургалтын төлбөрөөс бүрдүүлж байна. Дээд боловсролын үйл ажиллагааг хөрөнгө, санхүүгээр дэмжсэн ажил олгогч, хөрөнгө оруулагчдыг татвараас хөнгөлөх бодлого хэрэгжүүлнэ.

Сургалтын байгууллагууд бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэх замаар санхүүжилтээ нэмэгдүүлэх боломжийг хуулиар нээлттэй болгоно. Их сургуулийн судалгааны ажлыг дэмжсэн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

Дээд боловсролын байгууллагад нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн хяналтын дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлж ил, тод нээлттэй байдлыг бий болгоно. АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ Дээд боловсрол үндсэндээ сургалтын төлбөрөөс санхүүжиж байна ДББ-ын санхүүжилтийг олон эх үүсвэртэй болгоно. Дээд боловсрол үндсэндээ сургалтын төлбөрөөс санхүүжиж байна 3 БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫГ ОЛОН УЛСЫН ТҮВШИНД ХҮРГЭНЭ ДББ-ыг сургалтын төвлөрсөн хөтөлбөрт суурилан хөгжих тогтолцоог дэмжих замаар тэргүүлэн хөгжүүлэх стратегийн ач холбогдолтой 10 хөтөлбөрт олон улсын магадлан итгэмжлэл авахад дэмжлэг үзүүлнэ.

Олон улсын магадлан итгэмжлэлийн шаардлагад хүргэх зорилгоор цахим мэдээллийн эх үүсвэр, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, тоног төхөөрөмж авах, багш нарыг сургах зэрэгт өрсөлдөөнт санхүүжилтийн тогтолцоог нэвтрүүлнэ. БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫГ ОЛОН УЛСЫН ТҮВШИНД ХҮРГЭНЭ Удирдлагын мэдээллийн систем (UNIMIS)-ийг нийт их, дээд сургуульд нэвтрүүлнэ. АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ Боловсролын чанарын баталгааг ОУ-н түвшинд хүргэх нэгдсэн бодлогогүй ЧАНАР, ХЯНАЛТ Боловсролын чанарын баталгаажуулалтыг дээшлүүлэх Олон улсын түвшинд хүрсэн боловсролын чанарын баталгааг бий болгох, хөгжүүлэх талаар нэгдсэн бодлогогүй, дэмжлэггүй явж ирсэн. БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫГ ОЛОН УЛСЫН ТҮВШИНД ХҮРГЭНЭ 4 АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ Дээд боловсролын салбарын хөгжлийн судалгаа сул байна Дээд боловсролын салбарын хөгжлийн судалгаа сул байна Монголын дээд боловсролын салбарын судалгаа нь олон улсын байгууллагын төслийн санхүүжилтэд хөтлөгдсөн, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын арга зүй, мэдээллийн сан сул дорой, хөгжлийн бодлогын үндэслэл болгох үр дүн хомс. ДЭЭД БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛ Дээд боловсрол судлалыг хөгжүүлнэ • Боловсролын хүрээлэнд дээд боловсролын судалгаа хариуцсан нэгж бий болгохын хамт бусад байгууллагад болон бие даан судалгаа хийх, харилцан мэдээлэл солилцох ажлын төрөл хэлбэр, хүрээг өргөтгөнө.

• Дээд боловсролын хөгжлийн асуудлаар хийж буй судалгааны ажлын явц, үр дүнг хэлэлцэх, бодлогын шийдвэрийн үндэслэл болгох бүтэц тогтолцоо байгуулж ажиллуулна. 5 Оюутнууд сургуулиа төгсч, диплом авсан боловч мэргэжлийн ур чадвар, төлөвшил нь ажил олгогчдын шаардлага, зах зээлийн эрэлтэд нийцэхгүй байна АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ ЭЛСЭЛТ, ТӨГСӨЛТ Хөдөлмөрийн зах зээлийн хэрэгцээг хангаж чадахгүй элсэгчид болон төгсөгчид Хөдөлмөрийн зах зээлийн хэрэгцээг хангаж чадахгүй элсэгчид болон төгсөгчид Элсэлтийн шалгалтаар шинжлэх ухааны мэдлэг, чадварыг үнэлэхээс гадна бие хүний хандлага төлөвшил, тухайн мэргэжлээр суралцах хүсэл, сонирхол, эх хэл эзэмшилтийн төвшин зэргийг үнэлж сонгон шалгаруулдаг болно.

Тухайн хөтөлбөрөөр суралцагчийн эзэмшсэн байх мэдлэг, чадварын төвшин, төгсгөгчид тавих шаардлагыг тодорхой болгож, явцын болон төгсгөлтийн шалгалт, хяналт үнэлгээний системтэй болно. Элсэлт, төгсөлтийн шалгуур үзүүлэлтийг тодорхой болгож мөрдүүлнэ. 6 “Өрсөлдөх чадвартай Монгол хүн” хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улсын хөгжлийн стратегийн тэргүүлэх чиглэлээр дэлхийн шилдэг их дээд сургуулиудад сургах үйл ажиллагааг ил тод нээлттэй болгон хөгжүүлнэ ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЦААШИД … Шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааны чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх Шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааны чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЦААШИД ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЦААШИД ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЦААШИД ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЦААШИД ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЦААШИД СТС-н санхүүжилтын хэмжээ
/нэг оюутанд/ СТС-н хуваарилалт /ноогдох хувь/ Сургалтын төрийн сангийн үйлчилгээний зорилтот хэсгийг зөв тогтоож, тэдэнд дэмжлэг хүргэх механизмыг шинэчлэн, сурлагын амжилттай уялдуулахын сацуу нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд нэн эрэлттэй чиглэлийн мэргэжлээр суралцагчдыг дэмжих зохицуулалттай болгоно.

Сургалтын төрийн сангийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэн чадавхижуулж, бүртгэл, хяналтын системийг нэвтрүүлэн, чанарын ахиц дэвшлийг дэмжих байгууллага болгоно. ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЦААШИД ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЦААШИД ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЦААШИД ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЦААШИД Шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааны чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх Шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааны чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх Шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааны чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх Шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааны чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх Шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааны чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх Шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааны чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх Шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааны чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх Шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааны чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх Шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааны чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын менежмент, эдийн засаг, санхүү, хөрөнгө оруулалтын бодлогыг шинэчлэх Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын менежмент, эдийн засаг, санхүү, хөрөнгө оруулалтын бодлогыг шинэчлэх СУДАЛГАА БОЛОВСРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ҮР ДҮН Дарханы Ургамал газар тариалангийн хүрээлэнгийн эрдэмтдийн 20 гаруй жилийн хөдөлмөрөөр бий болсон ган, халуунд тэсвэртэй зусах буудайн “Дархан-144” сортыг БШУЯ-ны санхүүжилтээр тариалалтыг нэмэгдүүлэн 2012 онд 400 гаруй тонн ургац хурааж, энэхүү элит үрийг улсын нөөцийн үрэнд хүлээлгэн өглөө. Эрдэм шинжилгээний ажлын чанар, үр өгөөжийн сайжруулан, судалгаа-инновацийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, эрдэмтдийн судалгаа боловсруулалтын ажлын үр дүнд бий болсон оюуны өмчийг үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд нэвтрүүлснээр эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд хувь нэмэр оруулахад өөрчлөлт хийнэ ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЦААШИД Шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааны чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх “ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ” БОДЛОГЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.Алтанхуяг тус салбарын 800 эрдэмтэдтэй ”Шинжлэх ухааны салбарын шинэчлэл” хэлэлцүүлэг зохион байгуулав. Шинжлэх ухаан, технологийн байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох талаар ШУА, их дээд сургуулийн төлөөлөл хэлэлцлээ.
Шинжлэх ухаан, технологийн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг шинэчилж, Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хууль, Шинжлэх ухааны академийн эрхзүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах замаар шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааг төгөлдөржүүлнэ ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
100 ХОНОГТ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ЦААШИД Шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааны чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх
Full transcript