Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MiTO

No description
by

Ryszard Ochódzki

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MiTO

Metody i techniki organizatorskie - ćwiczenia, pt N 11:15 Plan prezentacji 1. Model Leavitta
2. Zawężenie obszaru badań
3. Zaobserwowane dysfunkcje
4. Sfomułowanie i opis problemu
5. Określenie problemu szczegółowego
6. Techniki organizatorskie wspomagające rozwiązanie
problemu
7. Wybór rozwiązania
8. Wnioski i uwagi końcowe Model Leavitta Cele Zawężenie obszaru badań Dojście do diagnozy stanu Wywiad ze studentami Diagnoza stanu Ludzie Struktura Technologia Otoczenie Wykonali:
Katarzyna Walczak 183932
Maciej Szymanowski 179444
Kacper Rychard 170866 Prowadzący:
dr inż. Marian Molasy Cel strategiczny uczelni wyższej to polepszanie jakości we wszystkich obszarach działania aby mogła dostosowywać się do ciągle zmieniających się potrzeb na rynku pracy oraz pojawiających się nowoczesnych rozwiązaniach. Jest on określony na 5 lat obejmujący zakres dydaktyki, badań, inwestycji i promocji. Kadra naucząjaca Studenci Administracja Procesy nauczania Procesy zarządzania Badania Sieć informatyczna Studenci
Szkoleniobiorcy
Media
Inne uczelnie
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Szkoły średnie
itp. Obserwacja funkcjonowania uczelni Problemy z zapisami (34)
Brudne toalety (13)
Kolejki w dziekanacie (62)
Krótkie godziny przyjęć u dziekanów (23)
Niska temperatura
w salach ćwiczeniowych (46) Kryteria wyboru dysfunkcji Ilość skarg w ankiecie
waga 1
Szacowany koszt usunięcia
waga 2
Zaburzenia w funkcjonowaniu wydziału
waga 3 Ogólny problem organizatorski (próbka 100 studentów,
możliwość wielokrotnego wyboru) Zmniejszenie ilości skarg na kolejki w dziekanacie o 50% do końca przyszłego semestru akademickiego (sem. letni 2012/2013) Obszar problemu Cele:
"polepszanie jakości we wszystkich obszarach działania"
Ludzie:
Studenci, administracja
Technologia:
Procesy zarządzania, wysoka informatyzacja Przyczyny problemu:
diagram Ishikawy Problem szczegółowy Zniesienie konieczności składania podań w formie papierowej do końca przyszłego semestru akademickiego (sem. letni 2012/2013) Klasyfikacja
problemu szczegółowego Stopień złożoności problemu:
wysoce skomplikowany
Kryterium Simona i Newella:
dobrze ustrukturalizowany
Kryterium merytoryczne:
optymalizacyjny Technika diagnostyczna:
technika ankietowa Proces wdrożenia 1. Zmiana regulaminu
2. Przeszkolenie pracowników
3. Poinformowanie studentów
4. Kontrola wyników Wnioski końcowe Zaproponowane działania w przypadku pomyslnego wdrożenia powinny rozwiązać postawiony problem organizatorski (zarówno szczegółowy, jak i ogólny)
Za:
zmniejszenie kolejek do dziekanatu
zwiększenie zadowolenia studentów
Przeciw:
obowiązek skanowania podań Użyte metody wywiad
obserwacje nieuczestniczące
ankieta
wielokryterialne
podejmowanie decyzji
diagram Ishikawy
anketa
wielokryterialne
podejmowanie decyzji Literatura Skalik, Jan. Red., Metody i techniki organizatorskie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2002

Notatki Dziękujemy za uwagę (mierzalne taką samą aknietą, jak ta przeprowadzona) ą (mierzalny taką samą ankietą)
Full transcript