Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MASUSING BANGHAY ARALIN SA FILIPINO 2

No description
by

johnmar tobias

on 4 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MASUSING BANGHAY ARALIN SA FILIPINO 2

MASUSING BANGHAY ARALIN SA FILIPINO 2
I. LAYUNIN
Sa loob ng isang oras na talakayan ang mga mag-aaral ay inaasahang:
A. Natutukoy ang dinaramdam o mensaheng ibig ipaalam ng mga hayop
B. Naibibigay ang iba’t ibang huni o ingay na nagagawa ng hayop
C. Nakapagsalita nang maliwanag

II. PAKSANG ARALIN
A. PAKSA: Pagtukoy sa dinaramdam o mensaheng ibig ipaalam ng mga hayop.
B. SANGGUNIAN: Landas sa Wika at Pagbasa pahina 9-12
C. KAGAMITAN: Projector, speaker at laptop
D. PAGPAPAHALAGA: PAg-unawa sa dinaramdam na mensaheng nais iparating ng mga hayop sa tao.

III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain
Bago tayo magsimula sa ating aralin magsitayo muna tayo para sa isang nakakaaliw na sayaw at kanta.

1. Balik- Aral
Bago tayo magsimula sa ating bagong paksa balikan muna nati an gating paksa kahapon.

Ganito ang gagawin natin, hahatiin ko kayo sa dalwang grupo. Ang unang grupo ay magbibigay ng pangalan ng hayop at ang pangalawang grupo naman ang magbibigay ng huni o tunog ng hayop. Nauunawaan ban g lahat?

Unang grupo:
Baka
Manok
Baboy
Kambing
Ibon

Pangalawang grupo:
Maa! Maa!
Tiktilaok!
Oink!oink!
Meeeheeee!meeeheee!
Twit!twit!

Magaling mga bata, talagang alam na alam na ninyo ang mga huni ng iba’t ibang hayop.

2. Pagganyak
Sino-sino ba sa inyo ang may alagang hayop sa bahay?

(hahayaang magbahagi ng kwento ang mga mag-aaral tungkol sa kanilang mga alagang hayop sa bahay.)

B. Panlinang na Gawain
ISang araw, kasama ng kanyang ina si Bisiro. Naghahanap sila ng sariwang damo.

“MAa! Maa! Maa! Inay, maari po bang pumunta ako roon? Nakita kop o kasi na sariwa ang damo roo”, sabi ni Bisiro.

“O sige Bisiro. Huwag ka lamang lalayo at baka maligawa ka”, sabi nang kanyang ina.

Napunta si Bisiro sa lugar na maeraming damo.
Napalayo siya sa kanyang ina.
Napunta si bisiro s lugar na hindi diya alam at hindi na rin niya alam ang daan pauwi sa kanyang ina.

“Naku! Wala na si Inay. Naligaw na yata ako. Maa! Maa! Maa!” ani ni BIsiro.

Walang sumasagot sa kanya. Sa paglalakad, nasalubong niya si Muning.

“Ngiyaw! Ngiyaw! Ngiyaw! Kamusta ka? Tila nagiisa ka kaibigang Bisiro?

Maa! Maa! Maa! Nawawala ako. Nakita mo ba ang nanay ko?”

Patuloy sa paglalakad si BIsiro. Nasalubong niya si Bantay.

Aw! AW! Aw! Nagiisa ka yata Bisiro? Kamusta na? matagal na tayong hindi nagkita.”

“Maa! MAa! Maa! Naligaw ako. Hindi o na alam ang pauwi sa amin! Tulungan mo ako!”

“Sige, sasamahan kita sa pag-uwi.”

Sa paglalakad ng dalwa, naraanan nila si tsonggo.
“Kra! Kra! Kra! Tila naliligaw kayong dalawa.

“Nakita mo baa g nanay ko?”

“Sinamahan ko si Bisiro pauwi sa kanila”

Maya-maya, narinig nila na may tumatawag kay Bisiro.

“Bisiro! Bisiro! Bisiro! Nasaan ka?

Tuwang-tuwa na hinahanap ni Bisiro ang naghahanap sa kanya. Sumigaw siya ng malakas.

“Maa! Maa! Maa! Narito ako!”

Nakita niya si Lito, ang nagaalaga sa kanya at tumuturing sa kanya ng kaibigan.

“Hay salamat! Nakita rin kita, Bisiro akala ko mawawalan na ako ng matalik na kaibigan. Halka umuwi na tayo. #

Oh! Naunawaan niyo ba ang ating binasa?

Ngayon naman alamin natin ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. At ito ay ipapakita ko sa inyo sa pamamagitan ng mga larawan o aktwal na sitwaston.
Tumingin at making kayo ng mabuti.
Maliwanag ba?
1. Paglalahad ng Paksa
1. Bisiro
2. Nasalubong
3. Sariwa
4. Naligaw
5. Naraanan
6. damo

1) Sabihin niyo kung ano ang damdaming nais ipahayag ni Bisiro sa kanyang tagapag-alaga.

Magaling! Si Bisiro ay gusting magpasalalamt sa kanyang taga-pagalga hindi siya nito painabayaang nawal nang tuluyan.

2) Mahalaga ba si Bisiro sa Kanyang tagapag- alaga?

3) Bakit kaya mahalaga si Bisiro kay Lito?

4) Nauunawaan ba ni Lito si Bisiro?
5) Sa papaanong paraan?

Magaling!

" Naligaw si Bisiro"
C. Pangwakas na Gawain
1. Pangkatang Gawain
Hahatiin ko kayo sa dalawa. Ang unang pangkat ay magpapakita sa larawan ng hayop. Ang pangalawang pangkat naman ang magbibigay ng huni o tunog ng hayop at pahuhulaan sa unang pangkat kung ano ang nais ipahiwatig ng tunog ng hayop.
Malinaw ba mga bata?

Unang pangkat
1. nauuhaw na pusa
2. Nagugutom na liyon
3. Natutuwa na aso
4. Pagod na pagod na matsing

Pangalawang pangkat.....gagawa ng tunog

Magaling! Nagenjoy ba kayong lahat?

Ngayon naman, ibigay ninyo ang nararamdaman na hayop batay sa huni/tunog na ipanaririnig nila.

Magaling mga bata?

Ano naman ang ibig ipahiwatig ng ibong umaawit?

Magaling!

Ano naman ang ibig ipahiwatig ng kalabaw ng unga-unga?

Eh yong aw! Aw!

Ngayon, alam niyo kung anu-ano ang ibig ipahiwatig ng mga huni o tunog ng mga

...
2. Paglalahat


Anu-ano ang mga iba’t ibang huni o tunog na nagagawa ng iba’t ibang hayop?

Sagot ng mga bata:

Maaring siya po ay nagugutom, natatakot o nagbibgay po ng babala na mayroong tao sa labas ng bahay.

Anu-ano naman ang kadalasang mensahe o nararamdaman ng mga hayop?

Sagot ng mga bata:

Maaring slap o ay gutom at pagod sa maghapong araro sa bukid o kaya naman po ay uhaw na uhaw.

Magaling ,ga bata!

3. Paglalapat


Hahatiin ko kayo ulit sa dalawang pangkat. Ang isang pangkat ay magbibigay ng pangalan ng hayop na nais nilang pabigyan ng huni o tunog sa ikalawang pangkat. At ang ikalawang pangkat ang magbibigay ng tunog o huni ng hayop na ibibigay ng unang pangkat.

Maliwanag ba?

Magaling!

IV. Pagtataya
Panuto: Piliinang titik ng tamang sagot

1. Tuwing umaga, naririnig mo ang tilaok ng alaga mong tandang. Ano ang dapat mong gawin?
a. Bubugawin ang tandang
b. Maghahanda sa pagpasok sa paaralan
c. Kukunin at hihimasin
2. E-e-e-e-k! E-e-e-e-k! ang sabi nang baboy, ito ay:
a. Inaantik
b. Nagugutom
c. nasisyahan
3. Hoy! Baka! Bakit ka ng moo ng moo? Ito ay _____.
a. Nasisiyahan
b. Natutuwa
c. nauuhaw
4. Hiii! Hiii! Ang huni ng kabayo na nasa loob ng kwadra. Ito ay ____.
a. Nagagalit
b. Nagugutom
c. nauuhaw
5. Meehee! Meehee! Kambing na nasa gitna ng gubat na malayo sa ilog, ito ay?
a. Natatakot
b. Nauuhaw
c. Nagagalit

V. Takdang aralin
1. Manok na nagingitlog
2. Baboy na gutom na gutom
3. Mga palakang busog sa ulan at tubig
4. Huni ng ibong masayang umaawit
5. Unggoy na nagugutom

Gagayahin ang huni ng mga sumusunod na hayop at ipakita sa sunod na araw.
Inihanda ni:
Johnmar G. Tobias BEED 2-C
Full transcript