Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Teknoloji Kültür İlişkisi

No description
by

Fatoş Dinler

on 10 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Teknoloji Kültür İlişkisi

Teknoloji Kültür İlişkisi
Teknoloji nedir?
Kültür nedir?
Teknolojimi kültürü etkiler kültürmü teknolojiyi etkiler?
Teknoloji nedir?
Kültür nedir?
Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettigi ve kuşaktan kuşaga aktardıgı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir.

Kültür, bir toplumun kimligini oluşturur, onu diger toplumlardan farklı kılar. Kültür, toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır.
Her yeni icat edilen teknoloji ve bu teknolojinin topluma yayılmasıyla birlikte, kültürün bu araçlar tarafından yönlendirilmesi sonucu çok çeşitli degişiklikler yaşamaya başlarız. 90’lı yıllardan itibaren iletişimin ve internetin gücü, bilişim sistemlerinde kaydedilen gelişmeler bizi yeni teknolojik çalkalanmalara sürüklemiştir. Kültür, teknik ve toplum arasındaki ilişkinin açıklanması önemli bir soruyu da beraberinde getirmektedir.
Teknolojik gelişmeler kültürleri oluşturup, onları degiştirebilirler mi? Fransız kuramcı Pierre Lévy’e göre; teknik ve kültür birbirinden ayrı olarak asla varolamazlar. Teknolojinin tek başına bir anlamı yoktur, ancak bir kültür içinde varoldugu zaman gerçek anlamını bulur.
Teknolojik gelişmeler çogunlukla toplumların gelişmeleriyle dogru orantılı olarak ilerler. Yeni teknolojilerin toplumlar ve kültürler üzerindeki ani etkisi pek çok araştırmacının ilgisini çekmektedir.
André Vitalis, Bordeaux Üniversitesinde Medya Araştırmaları Merkezi Sorumlusu, aslında herşeyin iki kelimeye yükledigimiz anlamla ilgisi oldugunu vurgular; toplum ve bilişim.
Bilişim bagımsız olarak bir degişim yaratır ve toplum bu degişime zorunlu olarak katlanır, ona uyum saglamaya çalışır.
Toplum yeni gelişen bir teknolojiyi kabul edip etmeyecegine, ona uyum saglayıp saglayamayacagına ve onu özümseyip özümseyemecegine karar verir.
Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aygıtları kapsayan bilgi, uygulama bilimi. Teknoloji ayrıca, bir sanayi dalıyla ilgili üretim yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgidir.

* Kültür duragan degildir. Zaman içinde degişir. Maddi ögeler daha hızlı degişir. Ayrıca her toplumda kültürel degişim hızı birbirinden farklıdır.

* Kültür tarihseldir. Yani geçmişten günümüze süregelmektedir.
KÜLTÜRÜN ÖZELLIKLERI
* Kültür insan eseridir. Insanlar hem kültürü oluştururlar hem de kültürden etkilenir.
* Kültür görelidir. Yani her toplumun kendine özgü kültürü vardır.
Teknolojimi kültürü etkiler kültürmü teknolojiyi etkiler?
Maddi dünyayı ve onun kültürel uzantıları olan, görüntü ve imajları birbirinden ayırt edemeyiz. Bu durumda teknolojiyi bir toplumun ya da kültürün parçası olarak ele almak daha yerinde olur. Bir sorunun sadece teknik oldugunu düşünmek yerine onun sosyal ekonomik ve kültürel uzantıları oldugunu da varsaymalıyız. Böylece kültür ve teknoloji arasındaki ilişkiye, onu kullanan, yorumlayan, benimseyen ya da reddeden toplumun aktörlerini de katmış oluruz.
Full transcript