Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bölüm 9 - Sosyal Ağlar

No description
by

Onur Isbulan

on 12 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bölüm 9 - Sosyal Ağlar

Sosyal Ağlar
SOSYAL AĞLAR
Sosyal ağlar, işbirliğini, bilgi paylaşımını, etkileşimi, kişilerin iletişimini farklı ortamlarda destekleyen ve onların kendi ilgileri, ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda bir araya gelmelerini sağlayan yazılımlardır
Facebook
Kuruluş yılı: 2004

Üye Sayısı: 1 milyar 300 milyon +++

İnternet
İnternet, iletişim teknolojilerinin mümkün kıldığı, günümüzde milyonlarca insan ve bilgisayarı birbirine bağlayan, fiziksel mekândan bağımsız sanal bir iletişim, ticaret, bilgi, eğlence ve paylaşım ortamıdır
Web
Web’in temeli internettir. Web, internet üzerinde kurulmuştur ve internetin sunduğu birçok olanağı kullanarak kullanıcı ile buluşur.

Web 1.0
Web 2.0
Web 3.0
Sosyal Ağların Gelişimi
BAŞLICA SOSYAL AĞLAR
Facebook

Twitter

Instagram

Google Plus

LinkedIn
Web 2.0
Web 2.0 teknolojilerinin getirmiş olduğu bu özellikler özellikle sosyal ağ platformunda kendini bulmuş ve günümüzde sosyal ağlar artık bir fenomen haline gelmiştir.
Twitter
Kuruluş Yılı: 2006

Üye Sayısı: 260 milyon
Instagram
Kuruluş Yılı: 2010

Üye Sayısı: 220 milyon


Google Plus
Kuruluş Yılı: 2011

Üye Sayısı: 550 milyon
LinkedIn
Kuruluş Yılı: 2003

Üye Sayısı: 320 milyon
Eğitimde Sosyal Ağ Kullanımı
Öğreticinin öğrencinin ortamında yer alması
Sanal Topluluk
Zamandan ve mekandan bağımsızlık
Yapılan Araştırmalar
İşbulan 2014
Teknoloji Kabul Modeli
Karma Desen
Öğretmen adayları
4 hafta boyunca Facebook üzerinden etkinlik
Tartışma grupları, video paylaşımı, materyla paylaşımı
Yapılan Araştırmalar
İşbulan 2014
Sonuçlar
:

Facebook eğitsel amaçlı kabul edilmiştir.
Öğretmen adayları mezun olundca Facebook'u eğitsel amaçlı kullanmaya niyetlilerdir.
Algılanan öğrenme düzeyleri yüksektir.

Yapılan Araştırmalar
Wang & diğ. 2012
Facebook --> öğrenme yönetim sistemi
Singapur
Üniversite öğrencileri
2 ders Facebook grubu ile işlenmiş
tartışma grupları, pdf, sunum, metin dosyaları, google docs
Yapılan Araştırmalar
Wang & diğ. 2012
Sonuçlar

Öğrenciler bu etkinlikten tatmin
Facebook öğrenme yönetimi sistemi olarak kullanılabilir
Öğrenciler kendilerini güvende hissetmemişlerdir
Tanımadıkları kişiler ile aynı grupta olmak istememektedirler.
Yapılan Araştırmalar
Yuen & Yuen 2008
Lisans öğrencileri
Her öğrenci kendi profil alanını oluşturmuş
Öğrenciler kendi kişisel bloglarını, videolarını, fotoğraflarını, müziklerini paylaşmışlardır.
Kurulan grupta tartışmalar yürütülmüştür.
Sonuçlar

Öğrenciler ortama olumlu tutum sergilemektedirler
Bu ortamda kendilerini rahat hissetmektedirler.
Kaynak paylaşımı, soru sorma, çalışma grupları konusunda Facebook'un kullanılabileceğini belirtmektedirler.
Yapılan Araştırmalar
Yuen & Yuen 2008
DİĞER ÇALIŞMALAR
McLoughlin ve Lee (2008), Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinin pedagojik araçlar olarak da düşünülebileceğini ve bireylerin çalışmalarında sosyal destek ve bağlanabilirlik, işbirlikli bilgi keşfi ve paylaşımı, içerik oluşturma, bilgi ve enformasyon kümelemesi gibi amaçlarla kullanabileceklerini ifade etmiştir.
DİĞER ÇALIŞMALAR
Brown (2008), öğrencilerin Facebook ortamını, okul temelli kitapları alıp vermek, kulüpler, grup ödevleri, uygulamalar ve dersler için kullanıldıklarından bahsetmiştir.
Araştırıcı öğrencilerin diğer öğretmenleri kendilerine arkadaş olarak ekleyebileceğini, çalışma konularına ait gruplar oluşturarak veri toplayabileceklerini ve tartışma başlatabileceklerini belirterek tarih, edebiyat derslerinde, kültürel rehberlerin hazırlanmasında ve programlama uygulamalarında da sosyal paylaşım sitelerinin kullanılabileceğinden bahsetmiştir
DİĞER ÇALIŞMALAR
Lockyer ve Patterson (2008), yüksek lisans öğrencileri ile bir dersi sosyal paylaşım sitesi üzerinden yürütmüşlerdir.

Öğrenciler oluşturulan platform üzerinde tartışmış, bu platforma resimler eklemiş ve eklenen resimleri de yorumlamışlardır. Araştırma sonucunda öğrencilerin sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı esnasındaki sosyal etkileşim düzeyinin oldukça yüksek olduğunu saptanmıştır. Sosyal ağları ilk kez kullanan kişilerin ise bu siteleri kullanarak teknoloji kullanımını öğrendiklerini de belirtilmiştir.
DİĞER ÇALIŞMALAR
Munoz ve Towner (2009), yaptıkları çalışmada, öğrencilerin dersleriyle ilgili konulara ilişkin uygun resimlerin, videoların, mesajların, derslere ait ödevlerin ve uygulamaların Facebook sosyal ağında eğitim amaçlı kullanılabileceğini, öğretmenlerin Facebook ortamında web sitelerine ait adresleri, derse ait videoları, Google belgelerini, sunuları, ödevleri ve diğer ürünleri paylaşabileceğini belirtmişlerdir.
DİĞER ÇALIŞMALAR
Martin (2009), tarafından yapılan diğer bir araştırmada, sosyal ağların kullanımı ile akademik başarı arasındaki ilişki incelenmiştir.

1127 öğrenci üzerinde yapılan araştırmada, öğrencilerin sosyal ağları kullanmalarının ders başarıları üzerine olumlu ya da olumsuz bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin sosyal ağ kullanım nedenleri ile ilgili bulgulara da yer verilerek, öğrencilerin en fazla sosyal ve eğlence amaçlı, en az mesleki amaçlı sosyal ağları kullandıkları; Facebook’un en fazla, LinkedIN’in ise en az kullanılan sosyal ağlar olduğunu belirtmiştir.
DİĞER ÇALIŞMALAR
Mazman ve Usluel (2009), sosyal paylaşım sitelerinin eğitsel bağlamda kullanılmasını etkileyebilecek olası faktörleri ortaya koyan bir model önerisi geliştirmişlerdir.

Modelde temel yapı olarak sosyal faktörler, kullanım kolaylığı, algılanan yarar ve yenilikçilik; bu yapıların belirleyicileri olarak ise imaj, öznel norm, kolaylaştırıcı faktörler ve topluluk kimliğini ele alınmıştır.
DİĞER ÇALIŞMALAR
Çavdar, Yiğit ve Alev (2010),’in yürüttükleri araştırmada ise, öğretmen adaylarında sosyal ağ sitelerine yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.

Nitel araştırma yaklaşımının kullanıldığı çalışmada öğretmen adaylarının bu ortamları öğretimde iletişim, işbirliği ve kaynak/materyal paylaşımı şeklinde etkili bir şekilde kullanabildikleri ve öğretmen adaylarının bu ortamların kalıcı öğrenmeyi sağlamada birçok getirisi olduğu konusunda hemfikir olduklarını tespit edilmiştir.
Full transcript