Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

In- Normanni f' Malta

No description
by

Kimberly Attard

on 24 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of In- Normanni f' Malta

In- Normanni gew Malta meta pajjijzna kien immexxi mill- Gharab.
In- Normanni gejjin min- Normandija, fit- tramuntana ta' Franza.
In- Normanni kienu gellieda qalbenin u kienu Nsara. Min huma in- Normanni u minn fejn gejjin? Il- Konti Ruggieru kien il- kap tan- Normanni.
Rebah lil Malta minghajr tixrid ta' demm.
Wara sar imsejjah il- "Hakem ta' Malta".
Il- Konti Ruggieru ma keccihomx lill- Gharab minn Malta.
Il- kap ta' l- Gharab kien imsejjah il- Qadi. Min kien il- Konti Ruggieru? Imma biex l- Gharab setghu jibqghu hawn Malta, kellhom jaccettaw li: Jehilsu l- ilsiera insara kollha.
Ihallsu somma flus kull sena bhala taxxa.
Jaghtu l- armi u z- zwiemel kollha li kellhom lin- Normanni.
Jaghrfu lill- Konti Ruggieru bhala s- sid ta' Malta. In- Normanni ma qerdux id- drawwiet tal- Maltin, u lanqas fixklu t- twemmin taghhom, li hafna minnhom kienu Musulmani.
In- Normanni hallew lill- Maltin jitkellmu bil- Malti, izda riedu li jintuza l- Latin ghall- ittri ufficjali.
In- Normanni riedu lil Malta ghax qeghda f' nofs tal- bahar Mediterran, bejn Sqallija u l- Afrika ta' fuq. B' hekk, Malta qeghda fic- centru tal- bahar Mediterran. In- Normanni f' Malta Malta kienet immexxija mill- Gvern Normann li kien f' Palermo fi Sqallija.
Wara ftit taz- zmien bdiet tonqos l- influwenza Gharbija u bil- mod bdew dehlin drawwiet Insara u snajja' Ewropej.
Hafna Maltin, mbaghad, saru Insara. Leggenda.... Hemm leggenda li tghid li l- Konti Ruggieru tana il- bandiera bajda u hamra, billi qabad il- mantell tieghu u qasmu fi tnejn, u ghamlu bandiera.
Full transcript