Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Intern kommunikasjon

No description
by

Mette Jensen

on 15 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Intern kommunikasjon

Intern kommunikasjon Kulturenheten Mål? Hva trenger vi?
Hva bør vi vite?
Hva er interessant? Planer og strategier? Alle medarbeidere skal vite hvordan de kan innhente informasjon som er nødvendig for å få utført jobben mest mulig effektivt

Alle medarbeiderne skal vite nok om enhetens tjenestetilbud til at de kan være ambassadører ikke bare for sitt prosjekt, men også for hele enheten Nødvendig informasjon for å utføre daglig arbeid – rutiner Informasjon om annen aktivitet i enheten – ambassadører for hverandre Kanaler - hvilke har vi og hvordan fungerer de? Utfordringen er ikke kanalene,
men å få folk til å bruke dem Intranett, facebook, møter, direkte kontakt/telefon Hva med nye løsninger som chat og yammer? Gjøre info tilgjengelig
Oppsøke nødvendig informasjon Ansvar Kommunikasjon er toveis Hvem har ansvar?
Hva med ny modell?
Hva oppleves som nødvendig?
Hvem skal vi spørre? Økonomi
Timelister
Lønn
Utbetaling av honorar
Innkjøp
Arkiv
Kvaliteket
Maler
Personal Problemstillinger: Uklare ansvarslinjer: Daglig leder - fagansvarlig -
leder - kontorteam/støtte Oppdaterte nettsider
Ikke tilgang intranett? Sykemeldinger Hvem har ansvar for å informere om rutiner? Tiltak Rydde i rutiner
Gjennomgang intranett/kvaliteket
Bedre samkjøring kontorteam – mål: få samme svar uansett hvem du spør
Opplæring av nyansatte og daglige ledere
Ansvarliggjøre daglige ledere/prosjektledere på ansvar for å oppsøke info og sette seg inn i rutiner
Klarere ansvarslinjer Uten kjennskap til hverandre anerkjenner vi heller ikke hverandres aktivitet og kompetanse Ambassadør for enheten? Hva er tilstrekkelig info om andre? Viktig i organiseringsprosessen vi er i nå! Oppsøke informasjon? Merarbeid? Hospitering - delt erfaring Oppleves som irrelevant? Problemstillinger Tiltak


Virksomhetsplan - hvor aktivt brukes den? Felles rutiner som følges Bevisstgjøring av ansvar Ukas prosjekt?
Nyhetsbrev? Gi informasjon Oppsøke informasjon Videreformidle
informasjon Oppsummert Ryddige rutiner
Ansvarliggjøring
Bevissthet – hvorfor bruke tid på dette? Diverse uklarheter Hvordan blir dette med ny organisering?
Nytt intranett?
Nytt TK-nett eksternt
Yammer?
Chat?
Full transcript