Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Przemiany społeczne i kulturowe lat 60.

No description
by

Joanna Cielatkowska

on 29 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Przemiany społeczne i kulturowe lat 60.

Przemiany społeczne i kulturowe lat 60.
FONTS
Bunty studenckie
W USA podłoże protestów i wystąpień społecznych stanowiły głównie wojna w Wietnamie oraz nierówności kulturowe. W Europie bunty na uniwerytetach wynikały natomiast ze sprzeciwu wobec systemu nauczania w szkołach wyższych oraz frustracji absolwentów uczelni poszukujących pracy.
Sobór watykański II
1962r.
- zwołanie
Soboru Watykańskiego II
z inicjatywy papieża
Jana XXIII
. Podjęto na nim wiele reform w Kościele, m.in. przyjęto nową liturgię, zniesiono indeks ksiąg zakazych oraz wprowadzono nabożeństwa w językach narodowych.
Walka z segregacją rasową
W latach 50. na czele ruchu walczącego o prawa czarnoskórych stanął
Martin Luther King
.
Ruchy kontestatorskie
Hipisi
-
dzieci kwiaty
. Sprzeciwiali się instytucjom społecznym, takim jak małżeństwo czy Kościół. Wśród hipisów panowała moda na narkotyki i wolną miłość. Byli także pacyfistami i organizowali liczne wystąpienia, szczególnie przeciwko wojny w Wietnamie.
Rewolucja obyczajowa
W latach 60. nastąpiły przełomowe zmiany obyczajowe. Zaowocowały one m.in. tzw.
rewolucją seksualną
(wywołaną wprowadzeniem na rynek tabletki antykoncepcyjnej w 1962r.) oraz zwiększeniem popularności krótkotrwałych i niezobowiązujących związków.
Ruchy feministyczne
Wkrótce po pracy "
Mistyka Kobiecości
"
Betty Friedan
, zamężne kobiety zaczęły awansować w strukturach społecznych - np. w USA w 1970r. czynnych zawodowo było ich już ponad 40%.

Rozwinęła się wówczas także ideologia feministyczna zakładająca walkę o pełne równouprawnienie kobiet oraz wyzwolenie ich z zależności od mężczyzn.
Studenci w krajach zachodnich zafascynowani komunizmem domagali się wprowadzeniem tego systemu.
Lewacki terroryzm
Świat po roku 1968
Festiwal w Woodstock
w USA w 1969r. zgromadził ok. 500 tys. osób. Impreza stała się legendą.
Zapraszamy do przeczytania tesktu źródłowego :)
1,2 / 303
Ruch ekumeniczny
Kwestionowanie dotychczasowych norm życia społecznego przyczyniło się do ukształtowania wielu subkultur młodzieżowych.
Lewackie oraganizacje terrorystyczne, które powstały pod koniec lat 60.:
Francja
- Aktion Direkt
RFN
- Rote Armee Fraktion
Włochy
- Czerwone Brygady
Zespół
The Beatles
ikoną kultury.
Demonstrujący zwolennicy Parii Czarnych Panter
- ugrupowanie walczące o poprawę sytuacji czarnoskórej ludności USA.
Jednocześnie wśród młodzieży ogromną popularność zdobyły powstałe w tym czasie
zespoły rockowe
-
The Beatles
,
The Rolling Stones
,
The Animals
czy
The Doors
.
Wprowadzone jeszcze podczas wojny secesyjnej ustalenia ograniczające prawa ludności murzyńskiej oraz segregację biało- i czarnoskórych, obowiązywały w południowych stanach USA także po II wojnie światowej.
1964r.
- uchwalona została ustawa zapewniająca równy dostęp wszystkich obywateli do urządzeń użyteczności publicznej oraz szkół.
1948r.
- powstanie Światowej Rady Kościołów na zjeździe w Amsterdamie, która objęła Kościoły protestanckie, starokatolickie oraz część prawosławnych. Łączyła więc Kościoły nieuznające zwierzchnictwa papieża.
Po upowszechnieniu się
punk rocka
w
1976r.
nowym hasłem młodzieży stało się hasło kultowego zespołu
Sex Pistols
: "
No future
".
QUIZ!
Co spowodowało rewolucję seksualną?
Wymień przynajmniej dwa zespoły, które powstały w latach 60.
Co było następstwem pojawienia się pracy Betty Friedan?
Co było celem lewackiego terroryzmu?
Z czyjej inicjatywy zwołany został Sobór Watykański II?
Symbolem czego był Martin Luther King?
Full transcript