Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

АРХИВ АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ

No description
by

Odontuya Nyamsuren

on 30 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of АРХИВ АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ

Notes
Ideas
Ideas
Ideas
АРХИВ АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ
Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн зааврыг мөрдүүлж хэрэглэхийн ач холбогдол
Албан бичгийн агуулга бүтэц, хэв загварыг ижилтгэх,
Баримт бичигтэй ажиллах ажлын арга хэлбэрийг боловсронгуй болгох,
Албан хэрэгт хөтлөгдөж буй баримт бичгийн эмх цэгц, хадгалалт ашиглалтыг сайжруулах,
Төрийн албан хаагчдын албан бичиг боловсруулалтын түвшинг дээшлүүлэх

Баримт бичиг гэж ямар нэг материаллаг тээгчид агуулагдсан баримтжуулсан мэдээлэл юм.

Цаасан суурьтай
Цахим баримт /CD, Диск гэх мэт/
Зураг төсөл, техникийн
Гэрэл зураг /позитив, нeгатив/

Step 3
БҮРТГЭЛ ХЯНАЛТЫН КАРТ ХӨТЛӨХ
Баримт бичгийн эргэлтийн мэдээг гаргаж байх
БАРИМТ БИЧГИЙН НЭР ТӨРӨЛ
Нийт 29 нэр төрлийн баримт үүснэ
захирамжлалын

Тушаал
Зарлиг
Захирамж
Шийдвэр
Тогтоол
Албан даалгавар
Албан шаардлага

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧИГ
Албан бичиг
Акт
Илтгэл
Зөвлөмж
Гэрээ
Тайлан
Хөтөлбөр
Тэмдэглэл
Төлөвлөгөө
Дүгнэлт
Дүрэм
Журам
Заавар
Удирдамж
Төсөл

Мэдээлэл лавлагааны баримт бичиг

Илгээлт
Мэдэгдэл
Санал
Илтгэх хуудас
Тодорхойлолт
Мэдээлэл
Танилцуулга
Үйл ажиллагааны чиглэлээр гаргасан /А/ болон боловсон хүчний чиглэлээр гаргасан /Б/ тушаалуудад тус тусд нь дугаар олгох, ангилан төрөлжүүлэх
Тушаал, болон явуулсан бичгийн тэргүү бүрдэл жижиг үсгээр бичих
Бичвэрийн мөр хоорондын зайг зөв авах
Баримт бичгийг зохион үйлдэхэд бичвэр боловсруулах програмын 6.0-гаас дээш хувилбарыг ашиглан Arial 10,11,12 хэмжээтэй үсэг хэрэглэнэ.
Баримт бичгийн бичвэрийг А4 хэвлэмэл хуудсанд бичихдээ мөр хоорондын зайг 1.0-1.5-аар, А5 хэвлэмэл хуудсанд бичвэрийн мөр хоорондын зайг 1-ээр авч бичнэ.

мэдээллийг эрж хайх тэмдэглэл хийж байх
Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээг гаргаж байх
архив
1. Байгууллагын архивын дүрэм боловсруулж мөрдөх, үүнд архивын ажил зохион байгуулалтыг тодорхой тусгах
2. Архив, бичиг хэрэг хариуцсан ажилтны ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулж батлуулах, ажлын чиг үүргийг бүрэн зөв тусгах
3. Архив, бичиг хэрэг хариуцсан ажилтны төлөвлөгөө боловсруулах
4. Байгууллагын архивын үндсэн эх үүсвэр болох ХХНЖ-ыг боловсруулж, бөтлуулах
5. Байгууллагын дэргэд Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулж дүрэм боловсруулан баталж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

Албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр
Бүртгэл хяналтын карт хөтлөх
Мэргэжилтэн Н.Одонтуяа
Full transcript