Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

faglig skrivning

faglig skrivning indskoling
by

Lotte Nielsen

on 21 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of faglig skrivning

Faglig skrivning
fælles fokus Fælles formål Skrivning - en vigtig læringsstrategi! Værktøjskassen grundlægges Indskoling - det grundlæggende arbejde med faglig skrivning. Mellemtrin - værktøjskassen udbygges - der sættes yderligere fokus på overføring mellem fagene. Overbygning - fokus fastholdes og værktøjskassens elementer er blevet en selvfølgelighed i elevernes arbejde med tekstarbejde og læseforståelse. . Kolonnenotat... Og nu til jeres opgave... . Status
Hvor står vi?
Hvad har vi gjort hidtil? Kvalitetskriterier
Det er vellykket når... Mål
Hvad vil vi opnå? Evalueringsplan
Hvordan skal vi evaluere? Handlingsplan
Hvad skal bidrage til målets opfyldelses? . . VØL

VØSLE Læseforståelsesstrategier •Hukommelsesstrategier, der kan bruges til at repetere dele af teksten for bedre at kunne huske den


•Organisationsstrategier, der kan bruges til at skabe overblik over indholdet af en tekst


•Elaboreringsstrategier, der kan bruges til at bearbejde den nye viden, så den bliver en del af læserens baggrundsviden


•Overvågningsstrategier, der kan bruges til at evaluere læserens egen forståelse af det læste I skriveprocessen er eleven aktivt skabende. Vi lærer mere ved at være i processen, end ved at høre om den! -At styrke elevernes kompetencer, så de får bedre forudsætninger for at forstå fagenes sprog. Vi skal:
- Udvikle elevernes læseforståelse.
- Give eleverne redskaber til at udvikle viden og forståelse.
- Udvikle vores praksis, så det vi ved om skrivningens betydning for læring, bliver det vi gør.
- Skrivning gør tankerne synlige.
Skrivning gør det praktisk muligt at holde rede på tankerne og finde dem frem igen.
Skrivning hjælper os med at få øje på nye sammenhænge, eller afsløre mangel på samme.
Skrivning fører til dybdelæring i stedet for overfladisk læring - hjælp til tilegnelse af fagstof. Olga Dysthe - lærings - og klasserumsforsker Dansklæreren:
underviser i læseforståelsesstrategier. underviser i afkodningsstrategier. Faglæreren skal med dette som grundlag:
udmønte og udvikle læseforståelsesstragierne i deres fag.
gøre elevernes bevidste om læseformål.
lære eleverne om fagets tekster - genrer. DE FANTASTISKE FIRE! FORUDSIGELSE
OPSUMMERING
STILLE SPØRGSMÅL
OPKLARING
Full transcript