Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ontwikkelingspsy 6januari

thema's in de KDV/IBO
by

Kaat Verhaeghe

on 6 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ontwikkelingspsy 6januari

Verhalen
Ik heb zo'n grote tanden om je beter te kunnen opeten. De wolf sprong uit bed en verslond Roodkapje in één hap...
Ontwikkelingsnoden
- creatief en scheppend bezig zijn
- prikkelen van denken in beelden
- orde brengen in gevoelswereld
- kennis over zz, anderen en leefwereld
een oefening
waarom spreken verhalen aan?
eenvoudige structuur
tegenstellingen (groot-klein, arm-rijk, goed-slecht, mooi-lelijk...)
duidelijk verloop (lang geleden, happy-end...)
herkenbaarheid
identificeren met figuren (klein duimpje, het lelijke eendje)
een sprookje analyseren:
- welke angsten zitten in dit sprookje?
- is er een zwart-wit tegenstelling
- met welke figuren kunnen kinderen zich identificeren?
- is er een happy-end?
waarom zouden kinderen op een bepaald moment altijd hetzelfde verhaaltje willen horen?
Welke verhalen zijn nu geschikt voor welke leeftijd?
2-4j: verkennen
zintuiglijke boekjes

4-7: sprookjesfase
fantasie-realiteit, angsten

7-13j: robinson-fase
avonturen, uitdagingen en spanning
waar kunnen we op letten als we de leeshoek in de opvang uitbreiden?
belevingswereld van het kind
gevarieerd aanbod van thema's
leeftijd
goede afwisseling fantasieverhalen-realiteitsverhalen
geen seksistisch rollenpatroon
geen racistisch gekleurde ideeën
mate van geweld
Seksuele ontwikkeling
'van doktertje spelen naar tongzoenen'
'Seksualiteit bij jonge kinderen' wat denken jullie?
nadenken over casussen
Casus 1: 'doktertje spelen'
Zoë 3 j en Melle 3,5j spelen in de poppenhoek 'ziekenhuisje'. Zoë onderzoekt de buik en piemel van Melle. Hij lacht om haar gekriebel en de koude stethoscoop. Daarna doet Zoë haar broekje naar beneden. Melle is nu de dokter.
wat denken jullie? kan dit? waarom wel/waarom niet
casus 2: stel, je vindt een driejarige peuter in haar bedje wrijvend met een knuffel tussen haar benen? Het is zich van geen kwaad bewust.
hoe reageer je hierop?
omgaan met seksualiteit bij kinderen
- kennis nemen van de normale seksuele ontwikkeling van 0-12j
- bewust zijn van je eigen normen, waarden en grenzen
- praten met kinderen: eerlijk ingaan op vragen
- praten met collega's: over welke grenzen redelijk zijn
- kinderen duidelijk aangeven wat de grenzen zijn
- geen dwang of letsel toestaan
waar of niet waar?
'ongeveer de helft van de kinderen tussen 2 en 4 is heel actief en masturbeert vaak'
Seksuele ontwikkeling bij kinderen van 0-12
baby's
egocentrisch geboren
verzorgen = iemand die wensen bevredigt
huid! genotsorgaan, lichaamscontact! intimiteit
leren en ontwikkeling via zintuiglijke ervaring
6m --> ontdekken van geslachtsorganen
18m --> doelgericht gaan opzoeken, lustgevoelens, masturberen
peuters
verschil tussen mannen en vrouwen
gender-identiteit
'kijken'
ook masturberen
geheimzinnige ontdekken --> expres gaan uitkleden
veel nood aan lichamelijk contact
kleuters
seksueel spel met elkaar (rollenspel): vader en moedertje, doktertje...
begin van schaamtebesef
veel vragen stellen: is vrijen leuk = waarom is de aarde zwart
6-10Jaar
kinderen wat introverter
begrip van sociale regels
seks = vies
eerste verliefdheid
vragen over technische en emotionele kanten van seksualiteit: bv. hoe gaat de voortplanting
10-12jaar
vanaf 10j: 30-40% jongens en 18-30% meisjes masturberen
jongens leren het van elkaar
meisjes ontdekken het zelf
steeds meer buiten zicht van volwassene
puberteit: seksualiteit gaan echt leven
spelen - flirten - voorzichtige toenadering
Wat is seksualiteit
onschuldige kindbeeld...
Freud --> seksueel gedrag bij kinderen autoritair verbieden
handjes boven deken --> afleiden bij seksueel gedrag -->
seksualiteit als onderdeel van de ontwikkeling
toch nog weinig over bekend

seksualiteit bij kinderen = SENSUALITEIT
ontdekken van eigen lichaam
intimiteit
omgaan met elkaar
sensuele wezens op een taboeloze manier
Wat vind jij? Moeten ze van jou hun broekje in de poppenhoek aanhouden? Vertel jij hoe een baby uit de buik komt? Doe jij gauw een luier eroverheen als een baby een stijve piemel heeft? Roepen dit soort voorbeelden bij jou gevoelens van schaamte en onzekerheid op?
Opvoeding, cultuur, hoe jij reageert op de kinderen is bepalend voor de sfeer en omgang in de groep, om te reageren op deze situaties en kinderen hierin te begeleiden heb je kennis hierover nodig
'weten dat kinderen je met seksueel gedrag of vragen kunnen confronteren. onthouden dat seksualiteit nauw samen met eigen normen en waarden. hierbij is het belangrijk te weten hoe en waarom je bepaalde grenzen stelt. Seksualiteit hoort bij het leven, ruimte geven aan kinderen voor persoonlijke seksuele ontwikkeling is belangrijk om dat ze seksualiteit zouden zien als iets positief'
ok 'Seksuele ontwikkeling'... maar hoe begeleiden?
Hoe ver mogen kinderen gaan?
eigen grenzen door opvoeding, normen en waarden
--> prima om grenzen te stellen, zolang je vertelt waarom en alternatieven heeft
--> positief gevoel over seksualiteit als je open en duidelijk bent
vragen van kinderen
--> onderwerpen open en serieus benaderen
--> boekjes over seksualiteit
--> kringgesprek
pedagogisch beleid
belangrijk om een standpunt in te nemen
hoe ga je er mee om?
pedagogisch uitgangspunten (bv. respect voor het kind en zijn ontwikkeling
afspraken
hoe? gesprekken met team, ouders
openheid en respect
omgangsregels
nooit dwang
geen pijn
leeftijd
geen dingen gebeuren waarbij je je ongemakkelijk voelt
Full transcript