Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY LOGISTYCZNEJ

No description
by

Marta Pastuszka

on 3 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY LOGISTYCZNEJ

Infrastuktura
To podstawowe urządzenia, budynki użyteczności publicznej i instytucje usługowe, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki
i społeczeństwa.
Infrastruktura wspiera działalność produkcyjną, służy rozwojowi produkcji, choć sama nie bierze w niej bezpośredniego udziału. Oznacza układ i wzajemne relacje elementów stanowiących całość.
Plac składowy
Jest to teren ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, przystosowany do składowania towarów oraz poruszania się po nim magazynowych środków transportowych.
Budowle magazynowe półotwarte
Budowla częściowo osłonięta, przeznaczona do składowania wyrobów o ograniczonej odporności na warunki atmosferyczne.
Rodzaje budowli magazynowych półotwartych:

zasieki,
wiaty,
zbiorniki otwarte.
Budowle magazynowe zamknięte
Budowla całkowicie osłonięta za pomocą pełnych przegród budowlanych przeznaczona do składowania wyrobów nieodpornych na warunki atmosferyczne, wymagających odpowiedniej temperatury, wilgotności oraz odpowiedniego zabezpieczenia.

Rodzaje budowli magazynowych zamkniętych:
silosy,
zasobniki,
zbiorniki,
magazyny zamknięte.
Centrum logistyczne
Infrastruktura logistyczna
System dróg lądowych, wodnych, portów lotniczych, portów morskich
i/lub sieci telekomunikacyjnych znajdujących się na określonym terenie. W systemowym podejściu do logistyki wyróżnia się trzy składowe infrastruktury logistycznej: infrastrukturę liniową, punktową
i komunikacyjną (informatyczną).
CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY LOGISTYCZNEJ
Infrastuktura punktowa
Wyodrębnione przestrzennie obiekty służące stacjonarnej obsłudze ładunków (wyładownie ogólnodostępne, stacje, place i punkty przeładunkowe, centra logistyczne) oraz środków przewozowych transportu.
Infrastruktura liniowa
Istniejąca w państwie sieć rozumiana jako każdy wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu
lub postoju środków transportu wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi.
Najistotniejszym zagadnieniem dotyczącym placów składowych są nawierzchnie. Od ich stanu a przede wszystkim konstrukcji i wytrzymałości, zależy rodzaj składowanych towarów. Mają one również wpływ na rodzaj poruszającego się po nich sprzętu zmechanizowanego.
Zasieki

Przegrody wybudowane w postaci pionowych, pełnych lub ażurowych ścian oporowych dla składowanych zapasów, którymi najczęściej są materiały sypkie
Wiaty
Budowla zadaszona w zasadzie bez ścian, przeznaczona do ochrony zapasów magazynowych przed opadami atmosferycznymi, nasłonecznieniem i ewentualnie wpływem wiatru.
Zbiornik otwarty
Budowla posiadająca ściany i dno, jedno
lub wielokomorowe, nie posiadające przykrycia.
Silos
Jedno lub wielokomorowy obiekt charakteryzujący się dnem w kształcie leja ułatwiającego opróżnianie oraz wysokim stosunkiem wysokości komory do mniejszego wymiaru poziomego. Przeznaczone także do składowania materiałów sypkich.
Zasobnik
Pojemnik służący do czasowego przechowywania rzeczy, cieczy czy gazów. W zależności od potrzeb jednorazowy lub wielokrotnego użytku.
Wykonywany najczęściej z metalu, tworzyw sztucznych.
Zbiornik
Budowla jedno lub wielokomorowa całkowicie zabudowana.
Magazyn zamknięty
Obiekt budowlany przystosowany do składowania
i przemieszczania zapasów na wyodrębnionej przestrzeni.
Czym jest centrum logistyczne?
Jest to obiekt przestrzenie-funkcjonalny wraz
z infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi towarzyszące, świadczone przez niezależne w stosunku do nadawcy lub odbiorcy podmioty gospodarcze.
Czym zajmują się centra logistyczne?
Rolą centrów logistycznych jest tworzenie warunków do sprawnego przepływu dóbr, łagodzenie
i/lub eliminowanie uciążliwości, jaką działalność logistyczna wywiera na otoczenie, a także wspieranie,
i często inicjowanie, pozytywnych tendencji
oraz kierunków rozwoju działalności gospodarczej, głównie (ale nie tylko) w obszarze logistyki.
Gdzie w Polce znajdują się centra logistyczne?
Jednym z największych w Polsce centrów logistycznych jest Logistic City, które swoją siedzibę ma w Piotrkowie Trybunalskim.

Kolejnym wielkim centrum logistycznym
w Polsce jest Pomorskie Centrum Logistyczne w Gdańsku.


Wykonanie: Marta Pastuszka klasa I B Technikum
Bibliografia:
Definicja infrastruktury: http://pl.wikipedia.org/wiki/Infrastruktura

Definicja infrastruktury liniowej: http://www.logistyka.net.pl/slownik-logistyczny/szczegoly/390,infrastruktura_liniowa

Definicja infrastruktury punktowej: http://www.logistyka.net.pl/slownik-logistyczny/szczegoly/392,infrastruktura_punktowa

Definicja infrastruktury logistycznej: http://www.logistyka.net.pl/slownik-logistyczny/szczegoly/391,infrastruktura_logistyczna

Plac magazynowy: http://www.zofia.pl/placeskl.htm

Definicja budowli magazynowej półotwartej: http://www.logistyka.net.pl/slownik-logistyczny/szczegoly/76,budowla_magazynowa_polotwarta

Definicja zasieków: http://www.logistyka.net.pl/slownik-logistyczny/szczegoly/1727,zasieki
Grafika: http://www.muryoporowe.pl/images/zasieki_z_murow_oporowych_lit.png

Definicja wiaty magazynowej: http://www.logistyka.net.pl/slownik-logistyczny/szczegoly/1502,wiata_magazynowa
Grafika: http://www.k3agro.pl/sites/default/files/styles/lightbox/public/IMG_0825.JPG

Definicja zbiornika otwartego: http://www.logistyka.net.pl/slownik-logistyczny/szczegoly/1736,zbiornik_otwarty
Grafika: http://miastozwizja.pl/assets/images/19-06-2014/image007.jpg

Definicja budowli magazynowej zamkniętej: http://www.logistyka.net.pl/slownik-logistyczny/szczegoly/77,budowla_magazynowa_zamknieta

Definicja silosu: www.logistyka.net.pl/slownik-logistyczny/szczegoly/1201,silos
Grafika: http://www.gesilos.com.au/images/pellet/3%20x%2026%20Tonne%20Pellet%20Silos.jpg

Definicja zasobnika: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasobnik
Grafika: http://www.zbiorniki-silosy.pl/imgnovinky/maly-hranaty-zasobnik-4-big.jpg

Definicja zbiornika zamkniętego: http://www.logistyka.net.pl/slownik-logistyczny/szczegoly/1737,zbiornik_zamkniety
Grafika: http://www.powderandbulk.pl/pl-PL/files/materialy_2011/zel_bet_sil.jpg

Definicja magazynu budowlanego: http://pl.wikipedia.org/wiki/Magazyn_%28budowla%29
Grafika: http://www.lognet.com.pl/sites/default/files/lognet_logistyka.jpg

Definicja centum logistycznego: http://www.logistyka.net.pl/slownik-logistyczny/szczegoly/90,centrum_logistyczne
Czym zajmują sie centra logistyczne?: http://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_logistyczne
Grafika: http://spedycje.pl/images/artykuly/2009/Image/sept09/RDCII_juli2008.jpg
Grafika: http://www.eostroleka.pl/luba/dane/pliki/obrazy/terytorium_centrum-0.jpg

Gdzie w Polsce znajdują się centra logistyczne?:
http://www.logisticcity.pl/centrum-logistyczne,45.html
http://pl.goodman.com/nieruchomosci/nieruchomosci/pomeranian-logistics-centre

Full transcript