Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PENGURUSAN ALAM SEKITAR MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

No description
by

Shazey Henixy

on 7 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PENGURUSAN ALAM SEKITAR MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

PENGURUSAN ALAM SEKITAR MENURUT PERSPEKTIF ISLAM
DEFINISI ALAM SEKITAR
Menurut Barat
Alam sekitar merujuk kepada fenomena fizikal sama ada biotik atau abiotik yang melingkungi suatu organisma. Fenomena fizikal ini termasuk juga fenomena yang berkait dengan iklim dan cuaca

Menurut Islam
Alam Sekitar berasaskan kepada ajaran tauhid atau kefahaman kesatuan yang menggabungkan manusia, alam dan tuhan. Agama Islam menjadikan akhlak sebagai teras hubungan antara manusia, alam dan tuhan.
Pencemaran Air
Pencemaran Bunyi
Pencemaran Udara
Pencemaran Darat


" Pembangunan yang tidak mengambil kira ataupun tidak diseimbangkan dengan kemampuan alam sekitar sudah semestinya akan menyebabkan konsep pembangunan berterusan tidak dapat direalisasikan "
HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALAM SEKITAR MENURUT ISLAM
Manusia mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan alam sekitar kerana manusia dijadikan daripada unsur-unsur alam dan akhirnya akan kembali seperti asal kejadiannya.

Hubungan manusia dengan haiwan
Hubungan manusia dengan tumbuhan
Hubungan manusia dengan permilikan tanah

Unsur alam mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan manusia kerana ia membina pertumbuhan dan kesihatan manusia disamping kesejahteraan manusia.

""Dengan ini, betapa j kompleksnya kejadian manusia dihubungkan terus dengan unsur-unsur bumi dan manusia mestilah memakmur, mentadbir, mengurus dan membangunkan alam ini mengikut syariat dan hukum Allah sera melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar.""
PENGURUSAN ALAM SEKITAR
Islam meletakkan 5 konsep penting yang perlu diterapkan ke dalam diri manusia supaya wujudnya proses pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

1) Konsep Tauhid
2) Konsep Syariah
3) Konsep Ilmu
4) Konsep Khalifah
5) Konsep Akhlak

" Konsep penting yang perlu diterapkan ke dalam diri manusia supaya wujudnya proses pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. "

ISU–ISU ALAM SEKITAR
Konsep Tauhid

Dalam pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar, aspek penting yang paling ditekankan ialah konsep tauhid. Ini kerana ia merupakan keperluan asas dalam Islam. Dalam pandangan tauhid, manusia hanya takut pada satu kuasa dan dipertanggungjawabkan dihadapan seorang hakim sahaja, mengadap pada satu kiblat dan menumpukan harapan dan kehendak pada satu sumber sahaja.
Konsep Syariah

Syariah adalah teras perundangan hidup Islam. Segala teori Syariah merangkumi semua aspek kehidupan manusia dan meliputi kehidupan peribadi, sosial, politik dan intelektual. Secara praktiknya, ia memberi makna dan isi kepada perbuatan orang Islam dalam kegiatan mereka di dunia

Konsep Ilmu

Sebagai langkah ke arah pemeliharaan dan pemuliharaan
alam sekitar, ilmu pengetahuan merupakan perkar penting yang mesti ditekankan. Ini kerana orang yang berilmu dan mengamalkannya tidak akan melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan diri, masyarakat dan juga alam sekitar.

Konsep Khalifah

Dalam konsep mengurus alam sekitar, konsep ini amat penting untuk manusia menjaga alam sekitar. Apabila mereka sedar diri mereka sebagai seorang khalifah, maka mereka tidak akan melakukan kerosakan kepada alam sekitar malah akan menjaga dengan sebaik mungkin

Konsep Akhlak

Akhlak adalah amat penting terutama sekali kearah pengurusan ala sekitar.
Akhlak yang mulia adalah akhlak yang mengarahkan ke arah kebaikan dan keharmonian. Dalam konsep penjagaan alam sekitar, sifat-sifat mulia seperti kasih sayang, sifat suka menjaga kebersihan, bertanggungjawab dan sikap murni yang lain amat penting dalam menjaga alam sekitar dengan sebaiknya.

Kesimpulan

Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa semakin pantas dunia berkembang seiring dengan teknologi terkini, maka begitu juga semakin bertambahnya masalah-masalah yang melibatkan alam sekitar.

Iklim duni ayang semakin panas akibat pemanasan global merupakan salah satu contoh mudah bagaimana kegagalan manusia dalam memelihara alam sekitar.

Sememangnya Islam menggalkan umatnya agar sentiasa memajukan diri dengan pelbagai nikmat yang dikurniakan di alam ini. Namun perlu diingat ianya juga tidaklah boleh sehingga melampaui batas yang telah ditetapkan oleh syariat.


ThanK yOu
Full transcript