Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt

No description
by

Mina Anger

on 12 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt

"Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt"
Varför språk i alla ämnen?
Olika modeller
Tankeskifte
Hur ger vi alla elever samma möjligheter?
Våra elever kommer till skolan med olika förutsättningar:-i alla ämnen
Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt
Språkutvecklande arbetssätt
PISA-rapporten
Sjunkande resultat i såväl matte och NO som läsförståelse.

Bara 6 länder inom OECD är sämre

25% av pojkarna har inte läsförståelse nog att klara skolan

PISA testar problemlösning

För att klara PISA behöver man språk

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter
att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera
och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.”

Kap 1: ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter
att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera
och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.”


Kap 2: "Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt"


Kap 3: I kursplanerna: "Kommunicera" "Argumentera" "Informera" "Resonera" Använda ämnesspecifika ord och begrepp osv


I LGR 11 framgår tydligt att språkutveckling är allas ansvar:
Genrepedagogik
Reading 2 Learn
Reciprocal Teaching: En Läsande klass/Lässtrategier
TCRWP
Explicit undervisnng
Stöttning
Modeller och modellande
"Do what you teach"
Visuellt stöd
Lärarlett men elevaktivt
Höga förväntningar
Göra tillsammans
Kognitivt utmanande
Våra elever kan inte tillräcklig svenska -
Vad gör jag?
Förenklar - använder berättande text och/eller enklare ord?


Stöttar och modellerar?
eller
Vi lär i samspel med andra
Vygotsky
Närmaste utvecklingszon
Stöttor och modeller
Cummins
Hajer 2002
Våra elever har för låg läsförståelse-
vad gör jag?
Ger dem mer lästid, fler läsförståelsetexter och mer läsläxa?
eller
Stöttar och modellerar?
Genre
Reading 2 Learn
Teachers College Reading and Writing project
TCRWP
Reciprocal Teaching
En läsande klass
Barbro Westlund
Läsfixarna
Bygger på att goda läsare har vissa strategier gemensamt:

Förutspå
Sammanfatta
Vara nyfiken
Klargöra oklarheter

Läraren kan inte förutsätta att eleverna vet hur man gör utan behöver visa hur de själva gör som läsare. Lära ut strategier.
”Läsfixarna”, Natur & Kultur,
www.nok.se/lasfixarna, Illustratör: Åsa Gustafsson
Alla ämnen har ett ämnesspecifiktspråk som man måste lära sig. Skolans språk är ingens modersmål.

Alla texter i skolan kan delas in i tre huvudgenrer;
Berättande, faktamässiga, evaluerande (Martin & Rose)

Varje genre har ett eget syfte, ett eget språk och en egen struktur
Istället för att förenkla - stöttar och modellerar läraren. Visar hur och gör tillsammans med eleverna
F-3
4-9
Är en vidareutveckling av genrepedagogiken. Utgår från de olika texttyper/genrer vi läser i skolan.

Genom att arbeta nära texterna och genom att ge eleverna ett metaspråk hjälper vi elever att förstå text, själva kunna producera och att på ett bra sätt återge faktatext
Läraren visar hur och gör tillsammans med eleverna. Lämnar inte eleverna ensamma i sitt lärande
F-3
Läs och skrivutvecklingsprojekt från USA startat av Lucy Calkins

Skapa förutsättningar för läsande och skrivande hos barn. Lärarna argerar förebilder. Visar hur man läser och skriver och vilka strategier hen själv använder i sk mini-lessons. Läraren använder sig själv som modell och exempel- "Do what you teach". Aktiv läsning på rätt nivå,
10 000 svenska ord eller inga alls
2000 timmar högläsning eller inga alls
Mängder av ord och begrepp på ett väl utbyggt modersmål eller inte?
Men skolans språk är ingens modersmål - de flesta elever behöver stöttning
...men är inte all undervisning språkutvecklande?
De är språk och kunskapsutvecklande till skillnad från ensamarbete och undervisning på för hög eller låg nivå
Full transcript