Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнэ

No description
by

Borjmaa Urangerel

on 9 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнэ

Мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнэ
Агуулга
Мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнэ
Түүний хэрэглээ
Төрөл ангилал
Дүгнэлт
Ашигласан материал


Хэрэглээ
Аж ахуй нэгж
Хувь хүмүүс
Мөнгөн урсгал
Дүгнэлт
Өнөөдрийн нэг төгрөг маргаашийн нэг төгрөгтэй тэнцэхгүй
Өнөөдөр нэг төгрөгөө хадгалуулбал хүүгээрээ өснө.
Ирээдүйн нэг төгрөгийн үнэ цэнэ тодорхойгүй.
Иймд хуримтлал үүсгэж хадгалуулахдаа эрсдэл болон хүртэх үр өгөөжийг тооцон үзэх нь зайлшгүй чухал юм.
Мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнэ
Жигд мөнгөн урсгал
Анниути
Анниути дю
Перпетиути
Жигд биш мөнгөн урсгал
Аж ахуйн үйл ажиллагааны явцад 2 ба түүнээс дээш жилийн хугацаанд орж ирэх (F1≠ F2 ≠ F3 ≠ F4 ≠ ... ≠ Fn) нөхцөлийг хангах n ширхэг мөнгөн урсгал
Мөнгөний ирээдүйн үнэ цэнэ
Мөнгөний өнөөгийн үнэ цэнэ
Тодорхой хугацааны дараах мөнгөн гүйлгээ ба дэс дараалсан мөнгөн гүйлгээний ирээдүйн хэмжээ
Ирээдүйн мөнгөн гүйлгээ буюу дэс дараалсан ирээдүйн мөнгөн гүйлгээнүүдийн өнөөгийн хэмжээ
Бодлого
Компани үйл ажиллагааны үр дүнд одоогоос 2 жилийн дараа $300 хүлээн авна. Түүний хөрөнгө оруулалт нь 6%-ийн өгөөжтэй бол одоо хамгийн ихдээ үйл ажиллагаандаа хэдий хэмжээний мөнгө оруулах вэ?

PV∙(1+0.06)^2=300
PV=267
Бодлого
Бат одоо 20 настай. Тэр өнөөдөр 1000долларыг ХААН банкинд жилийн 6,6%-ийн хүүтэйгээр хадгалуулсан. Тэр 5 жилийн дараа банкнаас хэдэн төгрөг авах вэ?
FV=1000(1+0.066)^5
FV=1'376.53
Бодлого
Бат одоо 20 настай. Тэр өнөөдөр $1000 ХААН банкинд жилийн 6,6%-ийн хүүтэйгээр хадгалуулсан. Тэр хэдэн жилийн дараа мөнгөө 2 дахин өсгөн авах боломжтой вэ?
n=72/6,6
n=10,9
Б. Урангэрэл
Б. Есүхэн
Бодлого
Бат одоо 20 настай. Тэр өнөөдөр 1,8сая төгрөгийг ХААН банкинд жилийн 15.1%-ийн хүүтэйгээр хадгалуулсан. Тэр 5 жилийн дараа банкнаас хэдэн төгрөг авах вэ?
FV=1'800'000(1+0.151)^5
FV=3'636'211.39
Тодорхой хугацааны турш ижил интервалд дэс дараалан тэнцүү хэмжээтэй өсөн нэмэгдэх мөнгөн урсгал
Тооцоонд хамрагдах хугацааны үе бүрийн эхэнд хийгдэх төлбөр
Байнга үргэлжлэх ижил хэмжээний дэс дараалсан төлбөр
“Бизнесийн санхүү” П. Баянсан 2003 он
www.khanbank.com
Full transcript