Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TFG Intel·ligència i TDAH Anna

No description
by

Anna Vidal Calsina

on 1 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TFG Intel·ligència i TDAH Anna

Introducció
Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat
Mètode
Resultats
Comparació de les mostres amb les proves del WISC
Discussió
Comparació de les mostres segons les Aptituds de Rendiment Acadèmic
Conclusions
Moltes gràcies
per l 'atenció!

Estudi comparatiu de la capacitat i les aptituds intel·lectuals en nens amb TDAH i població normal. Estudi pilot
Actualització bibliogràfica
La intel·ligència, el rendiment acadèmic
i el TDAH
Funcions executives i flexibilitat mental
Inhibició de respostes automàtiques i regulació de la conducta
Intel·ligència no verbal
Rendiment de les tasques acadèmiques
Participants






Anàlisi de dades
WISC IV
Comprensió verbal: semblances, vocabulari, comprensió, informació, endevinalles.
Raonament perceptiu; cubs, conceptes, matrius, figures incompletes.
Memòria de treball; dígits, lletres i nombres, aritmètica.
Velocitat de processament; claus, cerca de símbols, animals.
BADY - G
Analogies verbals
Sèries numèriques
Matrius de figures
Completar oracions
Problemes numèrics
Encaixar figures
Memòria auditiva de relats orals
Memòria visual ortogràfica
Atenció
Discriminació de diferències
Descripció de les variables
V. independent (X): TDAH
V. dependents (Y): intel·ligència mesurada per dues escales.
Comparació de les mostres amb les proves del BADY-G
Comparació de les mostres segons
Intel·ligència Potencial
Anna Vidal Calsina, 1241733
2 de Juny del 2014
Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona
Congrès de TFG 2014
Intel·ligència General
La intel·ligència és un concepte complex, format per àrees molt diferents entre elles

No existència de relació directe TDAH-Intel·ligència

El TDAH afecta a alguns aspectes de la intel·ligència, provocant un menor rendiment en tasques que requereixen;

Atenció, motivació i resistència a tasques repetitives
Planificació, organització i retenció de la informació
Capacitat associativa i d'abstracció

El TDAH no provoca un menor desenvolupament de les aptituds intel·lectuals de rendiment acadèmic

Conclusions (II)
Limitacions
Propostes de futur
Mida de la mostra
Característiques dels subjectes
Comorbilitat del TDAH
Biaxios dels resultats del test BADY-G
Realitzar estudis tenint en compte el subtipus de TDAH
Estudis amb mostres grans i representatives de la població
Replantejament del tractament psicoterapèutic
Prevenció de fracàs escolar
Menys estigmatització dels nens amb TDAH a l'aula
Augmentar la motivació i implicació de les escoles i mestres al tractament del trastorn
Aptituds Intel·lectuals de Rendiment Acadèmic
Anna Vidal Calsina, 1241733
Congrés TFG 2014

Objectiu
Hipòtesis d'estudi
Relació TDAH vs. intel·ligència
El TDAH emmascara la capacitat real
Descobrir les àrees intel·lectuals on el TDAH influeix.
Relació de causalitat entre TDAH- fracàs escolar.

Implicació del TDAH en la intel·ligència. Possibilitat de produir un biaix en la intel·ligència que a la llarga provoca fracàs escolar



Organització, planificació i resolució de conflictes

Proves del WISC IV:
Semblances, Informació
i Animals





Intel·ligència no verbal

Proves del WISC IV:
Cerca de Símbols i Lletres
i Números








- Flexibilitat mental i funcions executives
- CI baix: deteriorament de l’habilitat de control de conductes
TDAH provoca un menor rendiment i eficàcia i major rapidesa en tasques de visopercepció i abstracció
Tasques acadèmiques

Índex total del BADY-G:
Puntuacions menors en
mostra de TDAH


Tasques de matemàtiques

Proves del BADY-G:
Problemes Numèrics i
Càlcul Numèric


Tasques de memòria i aprenentatge

Proves del BADY-G:
Memòria Visual i
Memòria Auditiva
TDAH provoca biaxios en tasques de rendiment acadèmic
TDAH dóna rendiments inferiors en tasques de lectura, memòria aprenentatge
TDAH presenta dificultat de control mental i canvi de tasques
Instruments
Full transcript