Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dyrlæge

No description
by

Emilie Mouret

on 28 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dyrlæge

Dyrlæge
Fakta om uddannelsen
Man kan tage uddannelsen til dyrlæge på Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, som det enste sted i Danmark.


Hvert år optages 180 nye veterinærstuderende på uddannelsen hvoraf ca. 15% er mænd og 85% er kvinder.
Uddannelsen varer i alt 5 år og 6 måneder og består af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2 år og 6 måneder lang kandidatuddannelse.
Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet hvor jeg drømmer om at læse veterinærmedicin.
Nogle af fagene på Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin
Infektionsmikrobiologi


Patologi
Veterinær kemi
Mikrobiel Fødevaresikkerhed
Farmakologi
Biokemi
Husdyrernæring

Besætnings- og folkesundhed
Basal klinisk teori
Anvendt teologi
Optagelseskrav på Bacheloruddannelsen i veternærmedicin
For at blive optaget på becheloruddannelsen, skal man have bestået en adgangsgivende eksamen hvor man skal have bestået de nedenstående fag med et gennemsnit på mindst 6,0. Adgangskvotienten i 2013 var dog på 10,7:
Fysik B
Kemi B eller Bioteknologi A
Matematik A
Dansk A
Engelsk B
Da jeg kommer til at have en international studentereksamen er min ansøgningsfrist for optagelse senest den 15. marts. Hvis man har et International Baccalaureate Diploma bliver ens ansøgning set på lige som hvis det var en dansk adgangsgivende eksamen.
Optagelseskrav på Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin
Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin
Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin er en bred biologisk uddannelse. Man lærer blandt andet, hvordan medicin virker i dyr og mennesker, og hvordan man sikrer sunde fødevarer. Og man får indblik i, hvordan man kan spore smitsomme stoffer i fødevarerne. Desuden kommer man til at deltage i debatten om etiske spørgsmål og holdninger til brugen af dyr.
Undervisningen veksler mellem forelæsninger, gruppearbejde og praktisk arbejde.
Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin
Når du har gennemført bacheloruddannelsen ved man, hvorfor dyr bliver syge og hvordan kroppen reagerer, når den udsættes for smitstoffer, giftstoffer og stress. Man kender husdyrs biologiske opbygning og funktioner. Man kan lave basale mikrobiologiske analyser og håndtere store og små husdyr sikkert. Man kan også foretage bakteriologisk fødevarekontrol og vurdere den kvalitets- og sundhedsmæssige betydning af uønskede stoffer i fødevarer og fodermidler.
Kandidat-
uddannelsen i veterinærmedicin
Efter man har udført sin bachelor i veterinærmedicin skal man tage en kandidatuddannelse i veterinærmedicin for at blive dyrlæge. Kandidatuddannelsen byder på nogle flere praktiske fag i forhold til bacheloruddannelsen. Man beskæftiger sig med emner, som fylder meget i vores hverdag, f.eks. indenfor fødevarekvalitet, medicinudvikling eller dyrevelfærd. Man lærer, at diagnosticere og behandle syge dyr, at forebygge sygdomme og at lave fødevarekontrol.
Kandidat-
uddannelsen i veterinærmedicin
I den sidste del af din kandidatuddannelse vælger man et specielt område. Man har fire valgmuligheder: mindre husdys sygdomme, hestesygdomme, biomedicin, besætningssundhed og fødevaresikkerhed. Personligt vil jeg højst sandsynligt vælge mindre husdyrs sygdomme, da det er det, jeg finder mest spændende.
I mit sidste studieår vil
jeg rigtig gerne et par semestre
til udlandet og læse. F.eks. i
England, Frankrig eller USA.
Efter endt uddannelse
Efter bestået kandidateksamen og aflæggelse af dyrlægeløftet skal man ansøge Fødevaredirektoratet om at få tildelt autorisation til at virke som dyrlæge. Det er et krav, at man behersker enten dansk, svensk eller norsk for at kunne opnå autorisation som dyrlæge i Danmark. Dyrlægen har efter kandidatuddannelsen mulighed for at læse videre på den 3-årige ph.d.-forskeruddannelse.
Dyrlægeløftet
Dyrlægeløftet er den ed, som nyuddannede dyrlæger aflægger. Den nugældende danske udgave lyder således:
Undertegnede veterinær [navn], som er eksamineret ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, lover på ære og samvittighed, at alle de forretninger, hvortil jeg enten af det offentlige eller af private måtte blive kaldet som dyrlæge, samvittighedsfuldt vil anvende de kundskaber, jeg har erhvervet mig, og at jeg vil afgive de erklæringer, som måtte blive afkrævet mig, i nøjeste overensstemmelse med sandhed, samt at jeg i øvrigt af yderste evne ærligt og redeligt skal opfylde de mig som offentligt prøvet dyrlæge påhvilende pligter.
Jobmuligheder for en dyrlæge
Ca 40% af de uddannede dyrlæger vælger at blive praktiserende dyrlæger. Men man kan også vælge, at arbejde med miljø. Og levnedsmiddelkontrol I f.eks. Fødevarestyrelsen eller med kødkontrol på slagterierne. Man kan også beskæftige sig med forskning på et universitet, på en sektorforskningsinstitution eller I en virksomhed. Desuden kan man arbejde med produktudvikling I det private erhvervsliv, f.eks. I medicinal- og fodermiddelindustrien.

Udover disse jobmuligheder kan man også vælge at læse endnu 2 år og få en p.hd.-grad I veterinærmedicin hvor endnu flere jobmuligheder åbner sig.
Løn
Gennemsnitslønnen for en dyrlæge i Danmark er ca. 49.000 kr. om måneden.
En video om hvordan det er, at være dyrlæge. Dette er dog en video fra USA, så uddannelsesbeskrivelsen passer ikke til Danmark. Men ellers synes jeg, ar dengiver et godt indblik i, hvordan det er, at være dyrlæge.
Hvordan er det at være dyrlæge?
Hvordan er det at være dyrlæge?
En dyrlæge bliver stillet overfor mange forskellige opgaver i løbet af en arbejdsdag. F.eks. skal man behandle syge dyr og sørge for, at ejerne får en god oplevelse. Selvfølgelig skal en dyrlæge også kunne aflive dyr og det er nok den ting, der har holdt mig mest tilbage. Men når man ved, at det er for dyrets eget bedste, synes jeg ikke, at det er så slemt alligevel.
Min karriere
Jeg drømmer om, at tage uddannelsen som dyrlæge og derefter arbejde et par år som praktiserende dyrlæge. Men min største drøm er, at rejse til udlandet og arbejde, og måske endda åbne mit eget dyrehospital i et fattigt u-land.
Full transcript