Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Seminarski rad

No description
by

Dubravka Zimonjic

on 11 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Seminarski rad

Sadržaj
1. Uvodna razmatranja
2. Poslovni sistemi, IS, MIS
3. Analiza poslovnih procesa preduzeća
4. Analiza zahteva stejkholdera za MIS
5. Integracija poslovnih procesa i dizajn MIS za
podsistem Razvoj proizvoda
6. Dizajn aplikativnog softvera MIS preduzeća u WEB okruženju
7. Zaključak

Uvod
- Brz razvoj IT
- Primena IT u preduzeću
- Pojava MIS-a
- Dublji pristup postojećim procesima u preduzeću
- Praktičan primer preduzeća "P...S...FASHION" - sektor Razvoj proizvoda
2. Poslovni sistemi, IS, MIS
2.1 Koncepti i definicije
- Šta je informacioni sistem?
- Razlika između IS i IT
- Šta je menadžment informacioni sistem?

4. Analiza zahteva stejkholdera za MIS
4.1 Zahtevi stejkoldera na operativnom nivou
4.2 Zahtevi stejkholdera na taktičkom nivou
4.3 Zahtevi stejkholdera na strategijskom nivou
2.1 Nivoi upravljanja i odlučivanja i vrste IS
-
Šta je donošenje odluka?
-
Proces donošenja odluka:
1. identifikovati problem koji treba rešiti
2. otkriti činjenice i ustanoviti uzrok
3. razraditi neke od mogućih rešenja problema
4. suziti izbor alternativnih pravaca delovanja
5. doneti odluku
6. sprovesti donešenu odluku
7. analizirati posledice tog rešenja
Prema hijerarhijskom nivou:
- strateške
- taktičke
- operativne

Seminarski rad
iz predmeta
Menadžment informacioni sistemi
Tema
Integracija poslovnih procesa i izgradnja menadžment informacionog sistema za preduzeće "P...S...Fashion" Čačak
Mentor:


Student:
Prof. dr Zora Arsovski Dubravka Zimonjić,
Broj indeksa: 2014/1


Sistemi za podršku odlučivanju u menadžmentu su:
1. Upravljački informacioni sistemi (Managament Information Systems - MIS)
2. Sistemi za podršku odlučivanju (Decision Support Systems - DSS)
3. Ekspertni sistemi (Expert System - ES)

2.3 Uticaj okruženja na razvoj MIS-a
Promene u okruženju odnose se na promene:
- uslova poslovanja,
- tehnologija,
- metoda,
- standarda i
- informacionih sistema
Jedan od odgovora je razvoj sopstvene strategije u oblasti:
- poslovanja,
- automatizacije,
- integracije,
- informacija i
- iskorišćenja resursa


2.4 Podrška IT poslovnim komunikacijama
Internet, intranet i ekstranet
Rukovodioci provode skoro 90% vremena u komunikaciji
- Služe kao nervni centri
2.5 Internet i e biznis
- Šta je internet?
- E commerce

3. Analiza poslovnih procesa preduzeća
3.1 Organizacija preduzeća i koncept upravljanja
„Mi u P....S.... čvrsto verujemo da najnoviji IT uređaji, ne samo da nude „hi-tech“ rešenja za našu administraciju, već nam omogućavaju prognoziranje i predviđanje trendova, zahteva naših klijenata, kao i planiranje proizvodnog kapaciteta.”
- 1996. godine
- preko 400 zaposlenih
- proizvodni kapacitet 46000 kom mesečno
- 60 gradova
- srednja stručna sprema

Organizaciona šema
"Radni nalog"
Najveći doprinos implementacije MIS-a u ovom preduzeću ogleda se u:
1. skraćenju vremena obavljanja operacija,
2. mogućnosti komuniciranja različitih sektora bez odlaganja,
3. kompletnom uvidu u sve procese,
4. lakšoj kontroli proizvodnje, nabavke i prodaje,
5. lakšem obračunavanju zarada
6. lakšem određivanju normi
Najveći izazovi:
1. kašnjenja u završavanju skica
2. kašnjenje sa unošenjem skica u sistem
3. nepotpunih podataka sa skica
4. loše koordinacije službe nabavke materijala i glavnih dizajnera
5. loše koordinacija službe cena i dizajna
6. loše koordinacija službe kontrole materijala i modelara


1. nedostatak unošenja skica sa svim karakteristikama (nedostatak podataka o tipu dizajna, planiranoj količini, problem sa nazivima modela i njihovim pretraživanjem, rokovi za izlazak u prodaju, broj varijanti, broj planiranih artikala po varijanti, nedostatak podataka o dizajneru određenog modela, osnovnim karakteristikama materijala itd)
2. loša povezanost magacina pomoćnog materijala i dizajna (nemogućnost preciznog planiranja proizvodnje)
3. loša povezanost magacina materijala i dizajna (koliko je nabavljeno)

Najveći izazovi u razvoju proizvoda su :
3.2 Dokumentacija preduzeća
Primer Nabavke:
Dokumenta u razvoju proizvoda
1. Skica
2. Zahtev za kreiranjem novog proizvoda
3. Uputstvo za kreiranjem uzorka
4. Trebovanje za kreiranjem uzorka
5. Izveštaj o planu proizvodnje
6. Plan proizvodnje

3.3 Procedure i uputstva
- Prema utvrđenim fazama MIS2OPEN programa
- Uputstva nisu statička
- Procesi održavanja prostorija, održavanja materijala, programska uputstva
3.4 Primenjeni standardi
- SRPS ISO 8559 (Garment construction and anthrophometic surveys – Body dimensions) - Konstrukcija odeće i anatomski prikaz merenja ƒ
- SRPS ISO/TR 10652 (Standard sizing system for clothes) - Standardni sistemi veličina odećeƒ
- SRPS ISO 3636 (Size designation of clothes) - Označavanje veličina odeće gornjih odevnih predmeta za žene i devojčice
- ISO norme 3635 i uvođenje konstrukcije piktograma
- SRPS ISO 4416 (Size designation of clothes) - Označavanje veličina odeće. Rublje za spavanje i bluze za žene i devojčice
- ISO 26000 – Standardi o društvenoj odgovornosti

3.5 Metode i tehnike za realizaciju poslovnih procesa
- metoda minimalnih zaliha
- radni nalog MIS2OPEN
- Metoda uklapanja materijala

Tehnika:
- tehnika za raspoređivanje veličina odevnih predmeta (tabela mera)
- tehnike raznih vrsta šivenja
3.6 Primenjene ICT tehnologije
- Windows 7 operativni sistem,
- Windows XP, 1 gb ram memorije, 32bitni, procesor sa 2 jezgra
Programi: P.S Line, MIS2Open, Adobe CS4
4.1 Na operativnom nivou
- broju planiranih modela po tipu dizajna (bazni, komercijalni, inovativni) – samo se gleda katalog
- pravilnom rasporedu modela po modelarima (često se dešava da neki modelar ima dosta skica određeni dan a neko drugi skoro nijednu),
- upoređivanju cena određenih tipova modela po godinama (isti modeli se prodaju svake godine tačnije par istih)

4.2 Na taktičkom nivou
- mogućnost integracije “PS Line” sa MIS-om
nedostatak informacija o nabavljenoj količini pomoćnog materijala koje se često ne poklapaju sa podacima iz MIS-a

4.3 Na strategijskom nivou
- preciznije definisanje ciljne grupe
Zahtevi procesa proizvodnje
• Poboljšanje operativnog planiranja i organizacije proizvodnje,
• Upravljanje tokovima proizvodnje,
• Evidentiranje i praćenje troškova,
• Kontrola zaliha na stovarištima/magacinima, radi blagovremene inicijalizacije nabavke sirovina i repromaterijala u realizaciji kontinuiranje proizvodnje i zadovoljenja potreba kupaca,
• Analiza i izveštavanje o realiaciji

Rešenja MIS-a
5. Integracija poslovnih procesa i dizajn MIS za podsistem Razvoja proizvoda
5.1 Definisanje ciljeva poslovanja
Vizija jeste da “P....S....” postane međunarodno priznat brend koji je prepoznatljiv po svom kvalitetu, unikatnom dizajnu ali koji je prevashodno lider na domaćem tržištu. Ispunjavanje potreba kupaca je jedan od primarnih ciljeva ove firme i nastoje da povećavaju kvalitet svojih proizvoda ali uz pristupačnu cenu.
5.2 Definisanje ciljeva MIS
Ciljevi MIS -a u preduzeću “P…S…” su:
• Integrisanje poslovnih funkcija i procesa PS FASHION,
• Integrisanje PS FASHION sa relevantnim okruženjem,
• Integralno softversko rešenje za sve operacije i transakcije u PS FASHION,
• Kompletna ERP funkcionalnost,
• Podrška strategijskom, taktičkom i operativnom menadžmentu,
• Obezbeđenje osnova za elektronsko poslovanje,
• Razvoj i strukturalne promene u PS FASHION

5.4 Redizajniranje poslovnih procesa u novom ICT ambijentu
Konteksni dijagram za preduzeće “P...S...FASHION"
Konteksni dijagram za podsistem Razvoj proizvoda
Korenski dijagram za podsistem Dizajn proizvoda
Korenski dijagram za podsistem Definisanje uzorka
5.5 Dizajn novog logičkog modela procesa
5.5 Dizajn logičkog modela podataka
Skladište podataka Zahtev za kreiranjem novog proizvoda
Logički model podataka
6. Dizajn aplikativnog softvera MIS preduzeća u Web okruženju
6.2 Dizajn ulaza – ekrana za registrovanje podataka
Primeri
6.3 Dizajn izlaza – izveštaja za operativni, taktički i strategijski nivo
Primeri
6.4 Dizajn interfejsa
6.5 Dizajn Web sajta za e biznis preduzeća
6.6 Integrisani aplikativni softver
Literatura

1. Zora Arsovski, "Informacioni sistemi", (2008), Ekonomski fakultet, Kragujevac
2. Laudon C. Kenneth, Laudon P. Jane, “Managemant Information system” – Managing the digital firm –, Prentice Hall , England (2010)
3. Kronke M. David, „Using MIS“, Prentice Hall, (2011)
4. Laudon C. Kenneth, Laudon P. Jane, Elragal A. Ahmed “Managemant Information system” – Managing the digital firm –, Prentice Hall , England (2012)
5. Kroneke D., Hatch R., “Management Information System”, Mc Graw Hill, 1994, str. 51
6. http://www.poslovniforum.hr/management/donosenje_odluka.asp Naziv sajta: Poslovni forum Hrvatske (10.03.2015)
7. Adeoti A., „The importance of management information systems“, University of Ilorin, Nigeria (2000)
8. „MIS – Management Information System“ – Tutorial point (2012), sa foruma www.tutorialpoint.com
9. Welukar R., „Management Information System“, University of Mumbai, Mumbai (2011)
10. http://www.efmo.ba/public/down/PojamInformacionihSistemia.pdf , Naziv sajta “Ekonomski fakultet Mostar” (01.03.2015)
11. http://www.veza.biz/mkukrika/3.html Naziv sajta: “Veza” (01.03.2015)
12. http://sr.wikipedia.org/wiki/Eлектронскатрговина Naziv sajta: “Wikipedia” (01.03.2015)
13. Veljović A., Radojičić P. M., Vesić J., “Menadžment informacioni sistemi”, (2007), Tehnički fakultet, Čačak
HVALA NA PAŽNJI!
Full transcript