Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

C&DU

Resultaten onderzoek C&DU interviews
by

Emiel van Wegen

on 22 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of C&DU

.... ?
METRICS
FORECASTS
Marktonderzoek
Iets minder dan de helft heeft ervaring met Forecasting bij andere farmaceuten. Bij hen valt op dat zij daar zelf:
meer verantwoordelijkheid hadden in Forecastingproces
de forecast zelf moesten berekenen (op een simpelere / minder gedegen manier)

Het grote voordeel van " zelf forecasten " is dat de marketeer dan " "... beter in de cijfers zit..."

De nadelen zijn dat er veel minder nauwkeurig werd geforecast. Tijd en moeite worden ook genoemd door een enkeling.

Het zelf moeten doen van de Forecast (hypothetisch) zou voor meerderen " ... vreselijk ... " zijn: niet efficient, niet goed (genoeg) en het zou ten koste gaan van andere zaken.
Bovendien hebben sommige producten baat bij een "Forecast-Facilitator" (Remicade).
Los van C&DU is er een veelheid aan ad-hoc bronnen die door enkelen af en toe ook gebruikt worden:
SAM
Patiëntenverenigingen
internet / eigen deskresearch
Klanten / veld

Indien C&DU dit niet zou faciliteren, zouden marketeers dit over het algemeen zelf doen.
Een enkeling geeft aan vertrouwen in onderzoeksbureaus te hebben en daarom geen behoefte aan een " objectieve " bedrijfsonderzoeker.

Spontaan wordt gemeld dat anticiperen op langere termijn (dmv structureel overleg) welkom zou zijn.
Voor anderen is meer informatie op indicatiegebied nodig (bijvoorbeeld een eigen MSD panel voor Remicade).
Taken C&DU / Spontaan
Het belang van de afdeling voor de marketeer verschilt over het algemeen niet van het belang van de afdeling voor MSD NL
Vrijwel iedereen noemt spontaan:
(voorbereiden / bereken van) Forecast
(faciliteren van de) Metrics
(ondersteuning bij) Marktonderzoek
Een enkeling noemt nog:
bron van Marktkennis / Marktverkenning

Eén persoon denkt dat Fred onderdeel uit maakt van C&DU
onderwerpen waar C&DU op kan ondersteunen
iets minder dan de helft weet niets te noemen
de rest meldt een veelvoud van onderwerpen, van breed tot smal:

een specifiek patiëntenmodel
centraal plaatsen / meer beschikbaar krijgen van info voor bedrijf
meer proactief data / info delen
meer info op indicatiegebied (ipv totaal)
Over het algemeen worden alle slides van de metrics maandelijks in meer of mindere mate bestudeerd / gebruikt

Slides die (vrijwel) nooit worden gebruikt:
landkaarten (1 persoon)
stippellijngrafiek (1 persoon: onduidelijk)
de " IMS slide " (1 persoon)

Volledigheid, tijdigheid, juistheid en praktische bruikbaarheid ontvangen vrijwel door iedereen waarderingen van 8 of hoger (op schaal van 10).

Een paar melden dat men " aanneemt" dat de juistheid goed is (9 of 10)
Gebruik METRICS
Wat zonder METRICS
Enkelen gaan alternatieven zoeken:
andere afdeling (finance)
daily sales
De meeste gaan zelf aan de slag, maar
zou veel tijd en moeite kosten
Waar nog meer behoefte aan?
Finance zou vooral meer info over TBS (ivm claims) willen zien, de unit forecast en meer over verliezen door prijs (WGP aanpassingen)
Een enkeling mist metrics van bepaalde producten (Modiodal / Sinemet) en ook meer patentverlopen volgen (Zomig Naramig)
METRICS - IDEEËN
Over het algemeen worden al onze voorbeelden omarmd. Uitzondering:
een paar zien geen aanleiding om aanbevelingen toe te voegen, of althans niet op de slide;
een enkeling zou dit op ad-hoc basis (bijv. voor PP) wel waarderen, maar niet iedere maand nodig vinden
Bas Jansen: "Aanbevelingen...? gebeurt dat nu al niet dan?
De suggesties worden opnieuw vrijwel unaniem als positief ervaren.
IDEEËN
marktonderzoek IDEEËN
Over het algemeen worden opnieuw de voorstellen als goede aanvullingen gezien, soms als " nice to have" meestal als " goed idee " .
C&DU
Eerste indrukken onderzoek:
Karin
...
Berbel
...
Dominique
...
Emiel
...
Marian
...
Full transcript