Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

bijeenkomst 2: pedagogiek en onderwijskunde

Onderwijskunde en pedagogiek
by

Ankie van de Broek

on 13 September 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of bijeenkomst 2: pedagogiek en onderwijskunde

pedagogiek communiceren pedagogische opdracht
van de basisschool Wat is de opdracht van een basisschool?
Wat leren kinderen op een basisschool? Schoolgids basisschool De Rank:
“veel foto’s maken van kinderen, een grote gezellige ruimte in het midden van de school en de kring van kinderen aan het begin van de dag…vrijheid voor het kind, zelfstandigheid en samenwerken…”
Opvoeden van kinderen tot zelfstandige mensen die in staat zijn om samen te werken met anderen.
Kind staat centraal.
Keuzevrijheid, zelfstandigheid en samenwerking zijn belangrijke uitgangspunten. Keuzes maken:

Waartoe willen we kinderen opvoeden?

Inrichting en keuzes van de school

Wat vindt het team belangrijk in de opvoeding van en het onderwijs aan kinderen. onderwijskunde Pedagogie
Pais (kind)
Agogein (leiden)
Paideia (leiden of begeleiden van kinderen)
Waar naar toe begeleiden we kinderen? (doelen van de opvoeding)

In hoeverre is de school verantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen? Hoe ver reikt de pedagogische opdracht van de school? welbevinden van leerlingen,
levensbeschouwing,
waarden en normen in relatie tot de taak van de school en
voor de plaats van de school en haar leerlingen in de samenleving Wat vinden wij de pedagogische opdracht van de school? Kinderen leren zelfstandig mee te doen in de maatschappij en samen te leven en te werken met anderen.

Kinderen begeleiden bij menswording (meeloper en dwarsligger worden bij het leren betrokken, sociale volwassenen te worden). Een goede school heeft leraren die niet alleen goed les kunnen geven maar ook verstand hebben van opvoeden op school. De leerkracht
Pedagogische opdracht is de kern van ons onderwijs. Hoe om te gaan met de pedagogische opdracht? ‘Leraren, investeer in het contact met elke leerling
en elke ouder. Ook als het niet vanzelf gaat’ De band met de leerkracht is voor elk kind belangrijk.
Als het klikt doet het kind meer en beter zijn best.

In gesprek blijven met kinderen is hiervoor belangrijk.
Ook bij lastige leerlingen. Ouders en leerkrachten voeden samen de kinderen op, maar
ouders zijn de natuurlijke opvoeders en zijn eindverantwoordelijk.

De school verzorgt in opdracht van de ouders op een professionele manier dat onderdeel van de opvoeding waarin ouders niet kunnen voorzien.

Advies: beide opvoeders maken afspraken over opvoedingsregels en het handhaven daarvan. Kern van onderwijskunde:
Leren en Instructie Hoe leren mensen? Hoe geef je goed onderwijs? Welke visie zit achter mijn onderwijs? Welke middelen heb ik nodig om deze visie vorm te kunnen geven? (organisatie, klassenmanagement, methodes,enz.) Waarom onderwijskunde EN pedagogiek? Pedagogiek en onderwijskunde op de Pabo Opdracht 1a (noteer):
Denk nog eens terug aan je eigen (basis)schooltijd en denk terug aan de beste leraar.
Waarom was hij/ zij de beste leraar? Opdracht 2:
Welke taken hebben leerkrachten? klasniveau
schoolniveau Beroepstaken complete en zinvolle taken die de leraar moet beheersen om het vak goed te kunnen uitoefenen. voorbeelden:
gesprekken voeren met kinderen
instructie geven
activiteiten voorbereiden
inrichten van leeromgeving
ouders Competenties/
bekwaamheidseisen voor leerkrachten 1. interpersoonlijke competentie
2. pedagogische competentie
3. vakinhoudelijk didactische competentie
4. organisatorische competentie
5. competent in samenwerken met collegae
6. competent in samenwerken met omgeving
7. competent in reflectie en ontwikkeling http://www.leraar24.nl/video/1876/groeien-naar-pedagogisch-competent ad 3. motiveert de leerlingen voor hun leertaken,
daagt hen uit om er het beste van te maken
en helpt hen om ze met succes af te ronden; Voorbeeld hoe je communicatie pedagogisch benadert De juf werkt al lang niet meer met kleuters,
maar haar verhaal blijft.
Terwijl zij op een ochtend de poppenkast gereed maakt en de kinderen zich daaromheen scharen
hoort ze ineens uit de mond van Ferrie,
een van haar vierjarigen: “vuil, vies rotwijf”.
Iedereen schrikt en wacht af. De juf loopt naar Ferrie en vraagt: “Ferrie, wat is er?”. “M’n zussie zit niet goed”.
“Nou”, zegt de juf, “dan geven wij je zussie toch een andere plaats”.
De juf en Ferrie kennen elkaar nog maar net.
De volgende anderhalf jaar is er geen onvertogen
woord meer gevallen.
Ferrie en zijn juf konden het goed vinden.
'Gesprekken voeren met kinderen' doet beroep op je interpersoonlijke,
pedagogische,
didactische en
organisatorische competenties. Waarom aandacht voor communiceren met kinderen? Hoe? Kenmerken van communicatie met kinderen 8 regels om te gebruiken in je communicatie met kinderen (M. Delfos) Kinderen hebben iets te vertellen en willen dit ook.
Hoe kunnen we met hen communiceren om die mening te weten te komen en die informatie te verkrijgen? Vooral als kinderen erg jong zijn en nog weinig taal hebben, vinden we het moeilijk te communiceren. Het kind moet zich veilig (en dus gewaardeerd) voelen Niet alleen verbaal communiceren ECHT contact maken respect hebben en bescheiden opstellen Belangrijkste hulpmiddel:
mond dicht houden en het kind helpen spreken.
(Luisteren, ruimte geven en het kind op het gemak stellen). Vraagtechnieken zijn belangrijk, maar houding nog veel meer Zijn eigen maatwerk hulp komt naar boven als je de ander het gevoel kunt geven dat hij begrepen wordt en dat er geluisterd wordt. Metacommunicatie Vorm Ga je spelen of praten?
Durf ondeskundig te zijn
Gebruik materiaal en instrumenten van het kind
Let op sekseverschillen (jongens willen doen; meisjes willen praten)
Neem continue mee hoe het verbale zich verhoudt tot het non-verbale en de lichaamstaal
Bekijk of en hoe je met voorwerpen kunt communiceren als je merkt dat woorden moeilijk zijn. Vraagtechnieken Vraagtechnieken staan bij communiceren met kinden NIET centraal
HOUDING van de volwassene staat centraal
Goed luisteren en doorvragen
Stel geen vragen over tijd, maar over ruimte.

Wees je er bewust van dat je op je eigen manier je zaken in je archief opslaat en dat je in communicatie met je eigen archief bij de ander in een ander archief binnenstampt. Motivatie Zowel jij als het kind hebben een motivatie
Kinderen hebben niet zo'n hoge motivatie voor een gesprek met een volwassene
Het kind moet ook zin krijgen in het gesprek
Een afspraak is vaak een regel (welke van bovenaf is opgelegd) Denkkader In gesprek gaat het om maken en ontdekken van denkkaders (welke regels zijn van toepassing).
Welke afspraken maken we b.v. alleen feiten vertellen en geen fantasie. Cultuurverschillen Vastgelopen communicatie tips om het gesprek weer op gang te krijgen:
1. iets doen
2. geven
3. gevoel laten zien
4. geef al voordat het kind iets vraagt
5. 'practise what you preach' probeer erachter te komen wat je moet weten van andere cultuur om het kind goed te kunnen begrijpen (bv denkkaders)
vraag dit aan het kind en de ouders
een stroef lopend gesprek krijg je weer vlot door metacommunicatie! VEILIGHEID Verschil praten met en praten tegen kinderen? Wat verder belangrijk is bij het communiceren.

Zorg voor een rustige omgeving, met weinig prikkels
Zorg dat het kind vlakbij u is
Maak oogcontact
Noem de naam van het kind
Let op uw gezichtsuitdrukking,lichaamshouding en
manier van praten. Opdracht:
hoe kun je je het beste voorstellen bij kinderen van 4-5 jr, 6-8 jr 8-10 jr en 10-12 jr?
Opdracht:
8 jarig kind is nieuw op school. Vraag hoe het was op school. Je krijgt al snel het antwoord: leuk. Formuleer 5 gesloten vragen die het kind helpen een aantal dingen te vertellen.
Kies daarop volgend een open vraag.
Deel Alkema uit Meer dan Onderwijs
‘de pedagogische opdracht’. Staat in reader.

http://www.leraar24.nl/video/168/didactisch-competent DIDACTISCH COMPETENT.

Beeld op beroep websites….BEKIJK DEZE.
De leerkracht heeft meerdere rollen en taken.

- hoge verwachtingen hebben - aan het werk zetten en houden
- elk individu in beeld hebben - kinderen nieuwsgierig maken
- organisatie van de klas Een open gesprek is noodzakelijk en helpend voor kinderen.

Dat betekent: niet meteen zitten, praten en elkaar aankijken.

Kinderen kiezen belangrijke gesprekken
vaak op ongelukkige momenten.
Dan is jouw aandacht niet zo intens
op het kind gericht en is het makkelijker om over het probleem te praten. Huiswerk Bronnen: Deze presentatie is tot stand gekomen op basis van de verplichte literatuur voor de studenten van pabo 1. Als een samenvatting zijn delen uit de teksten in deze presentatie geplaatst. Waarover communiceer
je met kinderen? School gezondheid huiswerk pesten maar waar wil het kind
eigenlijk over praten Hoe komt het? Wereld volwassenen en kinderen is erg verschillend. Het kost dus extra inspanning om open en geïnteresseerd te kunnen communiceren. Welke waarden en normen vinden we belangrijk?
Hoe bereiden we de kinderen voor op een plek in de democratische samenleving?
Wat moeten kinderen leren en hoe doen we dat?
Welke doelen hebben we voor ogen?
Hoe laat je dit zien aan elkaar, ouders en kinderen?
Hoe gaan we om met straffen? wat is de pedagogische opdracht
van deze school? welke rol speelt de basisschool (nu)
in de opvoeding van kinderen opdracht b:
wat is pedagogisch en wat onderwijskundig opdracht c:
waar voldoet de ideale leerkracht uit het artikel aan? http://www.lerarenweb.nl/bekwaamheidseisen/ sbl (stichting beroepskwaliteit leerkrachten) opdracht 3:
- viertallen krijgen
competenties op papier
- tweetal bekijkt competentie 2
- tweetal bekijkt competentie 3
- bedenk voorbeelden bij elke punt
- uitwisselen van de voorbeelden huiswerk voor volgende week:
- bekijken site competenties
http://www.lerarenweb.nl/bekwaamheidseisen/
- artikel Delfos lezen
- artikel de ideale leerkracht meenemen Uitleg
pedagogische grondhouding
(uitvoering: week 6) volgende week Pedagogische opdracht van deze school: Twee kwesties:
Full transcript