Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Retorik

No description
by

Azadeh Javam

on 17 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Retorik

Retorik - Att hålla ett argumenterande tal - SVE 2
Retorik (läran om talekonsten) utvecklades redan under antiken och hänger samman med demokratins framväxt.
De som lärde sig att tala väl och argumentera för sin sak, kunde påverka och förändra saker och ting.
.

I kursen Svenska 2 ska du genomföra muntlig framställning av argumenterande slag inför grupp. Du ska använda dig av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra din muntliga framställning. (Centeralt innehåll, Svenska 2, Gy11)
Att hålla ett argumenterande tal i skolan
Retorik

Genom ethos försöker du framstå som trovärdig och sympatisk. Detta genom att anpassa talet till mottagaren. Ditt kroppsspråk och röst är viktiga här.
Logos
Logos innebär att du försöker övertyga med fakta. Du är så väl påläst att dina fakta känns övertygande och seriös för lyssnaren.
Pathos
Här handlar det om att beröra åhörarnas känslor.
Genom att försätta åhöraren i en viss känslostämning får du möjlighet att påverka med dina övriga argument.

Ethos
Retorikens tre huvudsyften
Delectare
- Att behaga
Movere
- Att beröra
Cicero: För att övertyga din publik krävs balans mellan dessa delar ...
Docere -Att undervisa och instruera
Dessutom ska du som demokratisk medborgare i Sverige få möjlighet att utveckla din förmåga att kritisk granska och bedöma det du ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor. (Övergripande kunskapsmål, Gy 11)
Talets sex punkter

När du har bestämt dig om vad du vill argumentera om, försök hitta material om området du ska tala om.
Associera fritt och gör anteckningar, till exempel i form av tankekarta eller punktuppställning.
Sålla inte bort från början, det kan blockera dig, utan skriv ner allt du kan komma på.

2. Hitta uppslag, argument och fakta
1. Börja med att tänka
Vad är syftet med ditt tal?
Vem är mottagaren?

3. Ordna ditt material och gör en disposition
Disposition av argumenterande tal:
Du ska här fånga lyssnarens intresse.
I. Inledning
II. Mittparti
III. Avslutning
Inledning
Du ska vara trovärdig!
Tänk på ditt kroppspråk och röstläge!
Avslöja helst inte vad det är du vill än, avväpna publiken först!
Några tips:
Du kan börja med en retorisk fråga
En kort berättelse, om dig själv eller något du bevittnat eller läst.
Mittpartiet
Detta är talets största del
Ge bakgrunden
Lägg fram din tes - ditt huvudtanke
Lägg fram dina argument och utveckla dem.
Ge svar på tänkbara motargument
Avslutning
Denna del kan antingen sammanfatta
Upprepa din tes
Ge förslag inför framtiden
Go out with a BANG!
Ett tips:
Låt bli att avsluta med:

"Nu är det slut!" eller "Jaa.. det var allt."
4.Utforma talet!
Hitta rätt stil för ditt tal och tänk på dina åhörare!
Här kan man använda sig av olika
stilgrepp
som citat, liknelser, metaforer …
Hitta lämpliga, tydliga och fina formuleringar.

Tänk på att din inledning och avslutning ska vara extra starka!

4. Lär dig talet!
Försök att äga orden!
Ha gärna talmanus, men läs inte av hela meningar! Försök att ha stödord istället.
Glöm inte att det kräver många genomläsningar för att ditt tal ska kännas oansträngd!
5. Tala och agera
Ha inte bråttom, tänk på att de andra
inte har hört den lika många gånger som du,
Så tala tydligt!
Tänk på ögonkontakt, kroppsspråk och gester.
Glöm inte att ditt tekniska hjälpmedel ska förtydliga och väcka intresse för publiken,
inte bli störande eller förvirrande!
Ett argumenterande tal
Att både undervisa, beröra och behaga för att övertyga om sin egen ståndpunkt!
Ta hjälp av sidorna 440 - 453
Försök att krydda talet med olika stilfigurer
Full transcript