Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Het profiLEERnetwerk

No description
by

Suus Barendse

on 8 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Het profiLEERnetwerk

Het profi
LEER
netwerk is een initiatief van pabostudenten, met als doel het activeren en enthousiasmeren van medestudenten om uiteindelijk de beste leerkrachten te worden!
.. dezelfde inzet op de pabo als in de stage!
Pro-actieve houding van studenten ..
Kinderen
VERDIENEN
leerkrachten die ERVOOR GAAN!
"Wij gunnen leerlingen
de leerkrachten die
HET VERSCHIL MAKEN
en
VOL PASSIE

voor de klas staan!"
Hoe is het
profiLEERnetwerk
ontstaan?

Wat is het
profiLEERnetwerk?

Van een 6 naar een ...?
Studenten gaan op zoek naar uitdagingen buiten het vaste lesprogramma.
Studenten verdiepen zich in de literatuur zodat ze goed voorbereid de uitdaging aan kunnen gaan.
Studenten ontmoeten mensen uit het werkveld en wisselen kennis en ideeën met elkaar uit.
Hier gaat het om het daadwerkelijk 'uitvoeren' van de uitdaging.
Deze stap kan samenvallen met stap 3: Netwerken.
Studenten nemen na afloop de uitvoering kritisch onder de loep. Op deze manier wordt het maximale uit de uitdaging gehaald.
Studenten die naast hun studie uitdagingen aangaan, spelen zichzelf in de kijker en vergroten hiermee de kans op een baan direct na hun studie.
ONZE DRIVE
de werkwijze
Onze uitdagingen
Onze drive om het dd
met studenten te delen

"Enthousiaste medestudenten maken de opleiding leuker!"
"100 % inzet van studenten brengt de opleiding naar een hoger niveau"
TOTALE OPBRENGST
betrokken, ondernemende, nieuwsgierige
&
innovatieve
leerkrachten in de

21ste eeuw

Studenten begeleiden
Begeleiden en coachen van medestudenten op de pabo bij het maken van verslagen, het uitvoeren van opdrachten en het voorbereiden op tentamens.
Getrainde vaardigheden: coachen en begeleiden
Onderwijsexpeditie
naar Kenia
Met Edukans naar Kenia om, door middel van 'Active Learning', samen te werken aan beter onderwijs in ontwikkelingslanden.
Getrainde vaardigheden: eigen kennis en vaardigheden delen met studenten in het buitenland
Dag van de dialoog
Een echt Rotterdams evenement binnengehaald door Thomas More Hogeschool om pabostudenten en VMBO studenten nader kennis te laten maken met elkaar
Getrainde vaardigheden: het in goede banen leiden van een gesprek a.d.h.v. een stappenplan
Marcel van Herpen
Een lezing over het
pedagogisch handelen in de klas. Leerkrachten en studenten worden geprikkeld om na te denken over '
op het goede moment het juiste doen, óók in de ogen van de leerling
'.
Leeropbrengst: actief nadenken over het pedagogisch handelen in de klas en het contact leggen met andere leerkrachten
Profileringsstage
Een stage op een opleidingsschool waarbij een specifieke 'rijke leeromgeving' wordt geboden en studenten extra uitdagingen aangaan tijdens het leren in de praktijk.
Leeropbrengst: verdieping in de 'niet lesgevende' taken zoals het voeren van oudergesprekken, het onderzoeken van IB-taken en het actief deelnemen aan teamvergaderingen en werkgroepen
LIO-'zoektocht'
In de praktijk op onderzoek uitgaan naar een passende stageplek voor pabo 4 door verschillende scholen te bezoeken en in gesprek te gaan met groepsleerkrachten en directies.
Getrainde vaardigheden: een kritische houding aannemen, het vormen van eigen visie en
het voeren van gesprekken binnen scholen
Wetenschaps-
knooppunt
Een samenwerking tussen geneeskundestudenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam en pabostudenten om leerlingen van
8 tot 14 jaar een warme kennismaking te bieden met wetenschap en onderzoekend leren.
Getrainde vaardigheden: overdracht van kennis en vaardigheden en het coachen en begeleiden bij het ontwikkelen van lessen
Leraren met Lef!
Manifestatie waar '
leerkrachten met lef
' en '
directeuren zonder vrees
' ideeën over het onderwijs van deze tijd met elkaar uitwisselen. Pabostudenten namen hier de rol van gespreksleider in.
Leeropbrengst: het trainen van de gespreksvaardigheden
Symposium
hoogbegaafdheid
Een middag georganiseerd door pabostudenten om met mensen uit het werkveld en mensen van de pabo kennis te delen over meer- en hoogbegaafdheid. Het symposium werd verrijkt door de aanwezigheid van een landelijk expert als gastspreker.
Getrainde vaardigheden: organiseren, begeleiden en netwerken
Introductiekamp organiseren
Het aansturen en coördineren van het kamp-organisatie team van pabo 1
Getrainde vaardigheden: leiding nemen, het coördineren van een grote groep studenten en het trainen van time management
ProfiLEERnetwerk is een initiatief van
STUDENTEN THOMAS MORE HOGESCHOOL
profileernetwerk@outlook.com
Vandaar de naam
profileren
&
leernetwerk
om energie van te krijgen!
Natasja de Jongh - Suus Barendse
Lisa van Rooijen - Michelle Langstraat
1. uitdaging
2. Intensiveren
3. netwerken
4. verwezenlijken
5. Reflecteren en
evalueren
6. breder toekomst-
perspectief
door je als student te
profileren
krijg je meer
uitdagingen
en meer
plezier
in het leren!
een artikel over de les van het wetenschapsknooppunt
Door je als student te profileren vergroot je je kennis en vaardigheden. Dit zorgt ervoor dat je
sterk & stevig

voor de klas kunt staan en

jij die
unieke leerkracht
wordt!

"Inzet en houding van studenten is een
actueel
en
relevant
onderwerp.
Een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding is essentieel in de
21ste eeuw"
geluidsfragment: pabo 3 studenten Thomas More Hogeschool '14-'15
Ambassadeurs: Marjo Quartel en Nyree Schipper
Docenten Thomas More Hogeschool
Binnen pabo 3 werden ons verschillende kansen en uitdagingen aangeboden. Door deze uitdagingen aan te gaan, hebben we een heel netwerk kunnen opbouwen.De opbrengst van deze positieve
ervaring willen we graag met
medestudenten delen.
Met Marjo Quartel en Nyree Schipper;
ambassadeurs Thomas More Hogeschool
met jet bussemaker, minister van onderwijs, cultuur en wetenschap
Full transcript