Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

kas kuvveti

No description
by

Funda Akçiçek

on 15 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of kas kuvveti

servikal ekstansiyon
baş ekstansiyonu
Hastanın Pozisyonu: Baş yataktan dışarıda duracak şekilde yüzüstü yatar. Kollar gövde yanında. Terapistin pozisyonu: Hastanın başının hizasında ayakta durur. Bir el oksiput üzerinden direnç uygular . Diğer el başın hareketinin aksi yönünde direnç uygulandığında başı desteklemek amacıyla sarkan başın altında yerleştirilir.


baş fleksiyonu
Hastanın Pozisyonu: Başı yatakta sırtustu uzanır. Kollar govde yanında.
Terapistin Pozisyonu: Yatağın başında yuzu hastaya donuk durur. Yukarı ve geriye doğru direnc vermek icin her iki eli mandibulanın altına yerleştirir .
Derecelendirme
5 Değeri (Normal): Kişi maksimal dirence karşı mevcut olan eklem hareket acıklığını tamamlar. Bunlar cok guclu kaslardır.
4 Değeri (İyi): Hasta orta dirence karşı mevcut olan eklem hareket acıklığını tamamlar.

kas kuvvetınin degerlendirilmesi
Hastanın pozisyonu: Baş yataktan sarkacak şekilde yuzustu pozisyonda yatar. Kollar vucut yanındadır.
Terapistin Pozisyonu: Hastanın başının yanında ayakta durur. Direnc icin bir el parieto-oksipital alana yerleştirilir . Diğer el direnc verilirken baş aniden duşmesin diye cenenin altına yerleştirilir.

Derecelendirme
5 Değeri (Normal): Hasta tam eklem hareket acıklığını tamamlar ve maksimal dirence karşı tutar.
4 Değeri (İyi): Hasta tam eklem hareket acıklığını orta dirence karşı tamamlar.
3 değeri
Hastanın pozisyonu: Baş yataktan dışarıda yuzustu pozisyonda.Kollar govde yanındadır.
Terapistin pozisyonu: Bir el alından destekleyerek (veya desteklemek icin hazır bir şekilde) hastanın başı hizasında ayakta durur .
Derecelendirme
3 Değeri (Orta): Hasta tam eklem hareket acıklığını tamamlar fakat direnc alamaz.
2,1,0 değeri
Hastanın Pozisyonu: Baş tamamen yatakta destekli sırtustu yatar. Kollar govde yanındadır.
Terapistin Pozisyonu: Hastanın yuzune donuk bir şekilde yatağın başucunda durur. Her iki el başın altına yerleştirilir.
Derecelendirme
2 Değeri (Zayıf): Hasta terapistin eline doğru bastırarak ufak bir hareket acıklığıyla boynunu ekstansiyona getirir.
1 Değeri (Eser): Servikal ekstansorlerde kontraksiyon palpe edilir.
0 Değeri (0): Kaslarda palpe edilebilen bir kontraksiyon yoktur.
tensiometre
dinamometre
bir maksimal tekrar
bilgisayar ilaveli aletlerle,kuvvet ve kasın yaptığı işin gösterilerek belirlenmesi
manuel kas testi
manuel kas testi
Kas testinde, hasta başlangıç pozisyonuna yerleştirilerek hareketi yapması istenir ve sözel uyaranlarda bulunularak motivasyonu sağlanır.
Kas testlerine 3 değeri ile başlanır.
3 değerini yapabilen kasın 3+ , 4 ve 5 değerlerine bakılır.
Eğer 3 değerini yapamıyorsa 2, 1 veya 0 değerlerine bakılması gerekir.


kas kuvveti,bir kas veya kas grubunun maksimal efor ile
dirence karşi harcadiği güç olarak tanimlandiği gibi,
kişinin belli bir zaman içersinde kasta oluşan kuvvet veya torque'u
ortaya çikarma yeteneği olarak tanimlanmaktadir.
kas kuvveti
ve
değerlendirme yöntemleri

tensiometre
eklemde hareket olmadan,statik veya izometrik kontraksiyon ile kasta oluşan çekme gücü ölçülmektedir.
alet hafif,dayanıklı,taşınabilir ve birçok kas grubunun kuvvetini ölçmek için adapte edilebilir.
testler objektif olmakla birlikte yinede 2-3 kez tekrarlanması daha iyi sonuç vermektedir.

dinamometre
el-bacak-sırt dinamometresi olarak kullanılmaktadır.
ölçüm kompresyon prensibine dayanır
sonuç kg yada pound olarak kaydedilir.
bir maksimum tekrar

kas kuvvetinin değerlendirilmesinde dinamik bir yöntemdir.
ağırlık kaldırma şeklindeki kuvvetlendirme egzersizlerinden önce,programa temel teşkil eden bir maksimum ağırlık saptanmalıdır.
buna göre hastanın 10 max tekrarı bulunarak tedavi programı çizilmektedir.
bilgisayar ilaveli aletlerle kuvvet ve kasın yaptıgı ışIN BELIRLENMESI
izokinetik kas kuvveti,sabit bir hızla ekstremite hareketine izin veren elektromekanik aletlerle ölçülmektedir.
izokinetik aletler sadece kas kuvvetini değil, kas enduransını değerlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır.
Test: Hasta çenesini yukarı kaldırarak başını onaylama pozisyonundaki gibi ekstansiyona alır (servikal omurga ekstansiyon yapmaz).

Derecelendirme
5 Değeri (Normal): Hasta servikal ekstansiyonu yapmadan mevcut eklem hareket acıklığını tamamlar. Maksimal direnci tolere edebilir (bu guclu kas grubudur).
4 Değeri (İyi): Hasta servikal ekstansiyon yapmadan mevcut eklem hareket acıklığını tamamlar. Gucluden orta dirence kadar tolere edebilir.
3Değeri :

Hastanın Pozisyonu: Hastanın başı yataktan dışarıda terapist tarafından desteklenir. Kollar vucut yanındadır.
Terapistin pozisyonu: Hastanın başı hizasında durur. Bir el kaslar pozisyonu korumayı başaramazsa başı tutabilmek icin başın altında durmalı .
Test: Hasta direnc olmadan mevcut eklem hareket acıklığını tamamlar.

2,1,0 değeri

Hastanın Pozisyonu: Baş yatakta sırtustu yatar. Kollar govde yanındadır. Not: Yercekiminin minimalize edildiği pozisyon (yan yatma) boyun testleri icin 2 ve daha duşuk dereceler icin onerilmez cunku test fizyoterapist harekete yardım sağlamadan başı desteklemesiyle olur.

Test: Hasta başı masadan kaldırmadan geriye değerlendiren kişiye doğru bakmaya calışır.

Derecelendirme
2 Değeri (Zayıf): Hasta limitli eklem hareket acıklığını tamamlar.
1 Değeri (Eser) ve 0 Değeri (Sıfır): Oksiput tabanında omurganın hemen lateralinde baş ekstansorlerinin palpasyonu zor olabilir, Splenius capitis daha lateralde, Rekti spinoz proseslerin hemen lateralinde yer alır.
3 değeri
Hastanın Pozisyonu: Başı yatakta destekli sırtustu uzanır.
Kollar govde yanındadır.
Terapistin Pozisyonu: Yuzu hastaya donuk yatak başında durur.
3 Değeri (Orta): Hasta direncsiz mumkun olan eklem hareket acıklığını tamamlar.

2,1, 0 değeri
Hastanın Pozisyonu: Başı yataktan destekli sırtustu yatar. Kollar govde yanındadır.
Terapistin Pozisyonu: Yatak başında yuzu hastaya donuk
durur.
2 Değeri (Zayıf): Hasta kısmi eklem hareket acıklığını tamamlar.
1 Değeri (Eser): Kapital fleksor kaslarda palpe edilebilen kontraksiyon aktivitesi vardır, fakat zordur ve sadece minimal direnc kullanılmalıdır.
0 Değeri (Sıfır): Kaslarda palpe edilebilen bir kontraksiyon yoktur.
servikal fleksiyon
5, 4,3 değeri
Hastanın Pozisyonu: Butun fleksiyon testlerinin başlangıc pozisyonuna uyun. Kollar govde yanında sırtustu yatar. Baş yataktan desteklidir.
Terapistin Pozisyonu: Hastanın başının yanında ayakta durur. El direnc icin alına yerleştirilir. Sadece iki parmağınızı kullanın.Diğer el goğus uzerine yerleştirilebilir, ama stabilizasyon sadece govde gucsuzse gerekir.
Derecelendirme
5 Değeri (Normal): 2 parmağın orta direncine karşı mevcut olan eklem hareket acıklığını tamamlar.
4 Değeri (İyi): Hasta 2 parmağın hafif direncine karşı mevcut olan eklem hareket acıklığını tamamlar.

Hastanın ve Terapistin Pozisyonu: Normal test ile aynıdır. Alın uzerinden direnc uygulanmaz.

3 Değeri (Orta): Hasta mumkun olan eklem hareket acıklığını tamamlar.
2, 1, 0 değeri
Hastanın Pozisyonu: Başı yataktan destekli sırtustu yatar. Kollar govde yanındadır.
Terapistin pozisyonu:Yatak başında yuzu hastaya donuk
durur. Her iki elin parmakları (veya sadece işaret parmağı) test sırasında Sternocleidomastoid kaslarını palpe etmek icin yerleştirilir
2 Değeri (Zayıf): Hasta kısmi eklem hareket acıklığını tamamlar. Sağ Sternocleidomastoid sol tarafa donmeyi ve sol sternocleidomastoid sağ tarafa donmeyi sağlar.
1 Değeri (Eser): Hareket acığa cıkmaz, fakat bir kasta veya her ikisinde kontraksiyon alınabilir.
0 Değeri (0): Kaslarda palpe edilebilen bir kontraksiyon veya hareket yoktur
kombine boyun ekstansiyonu
5, 4 değeri
Hastanın Pozisyonu: Baş yataktan sarkık yuzustu yatar. Kollar govde yanındadır.
Terapistin Pozisyonu: Hastanın başının yanında ayakta durur. Bir el aşağı ve ileri yonde direnc vermek icin parieto- oksipital bolgenin uzerine yerleştirilir. Diğer el eğer kaslar direnc sırasında boşalırsa başı yakalamak icin cenenin altında hazır bulunmalıdır.
Test: Hasta mevcut hareket acıklığında başı kaldırarak ve yukarı bakarak başını ve boynunu ekstansiyona getirir.
Hastaya Talimatlar: “Başınızı kaldırın ve tavana doğru bakın. Tutun. Başınızı aşağı itmeme izin vermeyin.”
Derecelendirme
5 Değeri (Normal): Hasta maksimum dirence karşı mevcut eklem hareket acıklığını tamamlar.
4 Değeri (İyi): Hasta mevcut olan eklem hareket acıklığını

3 değeri
Hastanın Pozisyonu: Hasta başı yataktan sarkık yüzüstü yatar. Kollar gövde yanındadır.
Terapistin Pozisyonu: Hastanın başının yanında ayakta durur.
3 Değeri (Orta): Hasta yerçekimi dışında bir direnç olmadan mevcut olan eklem hareket acıklığını tamamlar.
Alternatif 3 Değeri Testi: Bu test kişide gövde veya kalça ekstansör güçsüzlüğü varsa kullanılır. Test üst sırtın fizyoterapist tarafından stabilize edilmesi dışında önceki test ile aynıdır.

2, 1, 0 değeri

Hastanın Pozisyonu: Başı tamamen yatakta destekli yüzüstü yatar. Kollar gövde yanındadır.
Terapistin Pozisyonu: Hastanın gövdesinin yanında ayakta durur. Her iki el palpasyon icin servikal bölgede ve oksiputun tabanındadır.
2 Değeri (Zayıf): Hasta kısmi eklem hareket açıklığını tamamlar.
1 Değeri (Eser): Baş ve servikal ekstansör kaslarda palpe edilebilen kontraksiyon aktivitesi vardır, fakat hareket yoktur.
0 Değeri (0): Kaslarda palpe edilebilen bir kontraksiyon yoktur.
kombine servikal fleksiyon
Hastanın pozisyonu: Baş yataktan destekli sırtustu yatar. Kollar govde yanındadır.
Terapistin pozisyonu: Omuz seviyesinde yatağın yan tarafında ayakta durur. El direnc vermek icin hastanın alnına yerleştirilmiştir.Eğer govde gucsuzluğu varsa bir el toraksın stabilizasyonunu sağlamak icin kullanılabilir. Boyle durumlarda onkol goğus uzerine kaburgaların distal uclarına doğru yerleştirilir. Bu kol direnc vermese de govde stabilizasyonunu sağlamak icin onemli derecede guc gerekmektedir. İri bir hastada boyle bir stabilizasyonu sağlamak icin her iki kol da gerekebilir, alt kol pelvisi sabitler. Değerlendiren kişi dikkatli olmalı ve karın gibi kolayca yaralanabilen kemiksiz alanlara aşırı yuk veya guc uygulamamalıdır.

Derecelendirme
5 Değeri (Normal): Hasta mevcut olan eklem hareket acıklığını tamamlar ve guclu direnci tolere edebilir (Bu kombine fleksiyon testi baş veya servikal komponentin tek başına testinden daha kuvvetlidir).
4 Değeri (İyi): Hasta mevcut olan eklem hareket acıklığını tamamlar ve orta direnci tolere edebilir.

5 ve 4 değeri için

3 değeri
Hastanın pozisyonu: Baş yataktan destekli sırtüstü yatar.
Kollar gövde yanındadır.
Terapistin pozisyonu: Göğüs seviyesinde yatağın yanında ayakta durur. Baş hareketine direnç verilmez. Gövde güçsüzlüğü varlığında toraks stabilize edilir.
Derecelendirme
3 Değeri (Orta): Hasta mevcut olan eklem hareket açıklığını dirençsiz tamamlar.

2,1,0

Hastanın Pozisyonu: Başı yataktan destekli sırtüstü yatar.
Kollar gövde yanındadır.
Terapistin Pozisyonu: Yatak başında yüzü hastaya donuk durur. Her iki elin parmakları veya tercihen sadece işaret parmağı palpasyon için bilateral olarak Sternocleidomastoid’e
Derecelendirme
2 Değeri (Zayıf): Hasta kısmi eklem hareket açıklığını tamamlar.
1 Değeri (Eser): Kas kontraksiyon aktivitesi palpe edilir, ama hareket açığa cıkmaz.
Ön boynu palpe ederken çok dikkat edin.
0 Değeri (Sıfır): Kontraksiyon aktivitesi palpe edilemez.

servikal rotasyon
5 Değeri (Normal), 4 Değeri (İyi) ve 3 Değeri (Orta)
Hastanın Pozisyonu: Servikal omurga notralde sırtustu yatar (Fleksiyon ve ekstansiyon) Baş yatakta destekli olarak yuzunu bir tarafa dondurebildiği kadar dondurur. Butun testler icin oturma alternatif pozisyondur.
Terapistin Pozisyonu: Yatağın başında yuzu hastaya donuk durur. El direnc vermek icin başın yan tarafına kulağın ustune yerleştirilir (sadece 5 ve 4 Değeri icin).
Derecelendirme
5 Değeri (Normal): Hasta başını hem sağ hem de sola maksimum dirence karşı tam olarak cevirebilir.
4 Değeri (İyi): Hasta başını hem sağ hem de sola orta direncle tam olarak cevirebilir.
3 Değeri (Orta): Hasta başını hem sağ hem de sola direncsiz tam olarak cevirebilir.

2 Değeri (Zayıf), 1 Değeri (Eser), 0 Değeri (Sıfır)
Hastanın Pozisyonu: Oturur. Baş ve govde yuksek arkalı bir sandalyeyle desteklenir. Baş notral pozisyondadır.
Terapistin Pozisyonu: Hastanın tam onunde durur.
Derecelendirme
2 Değeri (Zayıf): Hasta kısmi eklem hareket acıklığını tamamlar.
1 Değeri (Eser): Sternocleidomastoid ve posterior kaslarda gorulebilen veya palpe edilebilen kontraksiyon aktivitesi var fakat hareket yoktur.
0 Değeri (Sıfır): Kontraksiyon palpe edilemez.
gövde ekstansiyonu
lumbal omurga

5 Değeri (Normal) ve 4 Değeri (İyi)
Hastanın Pozisyonu: Eller baş arkasında kenetli yuzustu pozisyonda.
Fizyoterapistin Pozisyonu: Eğer hasta normal kalca kuvvetine sahipse ayak bileklerinin biraz ustunden alt ekstremiteleri stabilize eder
Derecelendirme
5 Değeri (Normal) ve 4 Değeri (İyi): 5 ve 4 Değerini testi yapan kişi deneyimle ayırır . 5 Değerli kas kilit gibi sabit tutar, 4 Değerli kas son noktadaki elastik kaliteden dolayı hafifce esner. Normal sırt ekstansor kasları olan hasta hızlıca son pozisyona gelir ve bu pozisyonu efor sarfetmeden koruyabilir. 4 Değerindeki kas da son pozisyona gelebilir fakat bu pozisyonda tutabilmek icin efor sarfetmesi gerekir.

torasik omurga

5 Değeri (Normal) ve 4 Değeri (İyi)
Hastanın Pozisyonu: Baş ve ust govde meme başı seviyesine kadar yataktan sarkacak şekilde sırtustu yatar .
Fizyoterapistin Pozisyonu: Alt ekstremiteyi ayak bileğinden stabilize etmek icin ayakta durur.
Derecelendirme
5 Değeri (Normal): Hasta caba sarfetmeden, rahatca govdesini hızlı bir şekilde one fleksiyon pozisyonundan horizontal (veya geri) pozisyona getirir .
4 Değeri (İyi): Hasta govdesini horizontal duzleme getirir. Fakat bunu guc harcayarak yapar.
lumbal ve torasik omurga
3 Değeri (Orta)
Hastanın Pozisyonu: Kollar govde yanında yuzustu yatar.
Fizyoterapistin Pozisyonu: Yatak yanında ayakta durur.
Alt ekstremiteler ayak bileğinin hemen uzerinden stabilize edilir.
Değerlendirme
3 Değeri (Orta): Hasta eklem hareket acıklığını tamamlar.
2 Değeri (Zayıf), 1 Değeri (Eser) ve 0 Değeri (Sıfır)
Bu testler 3 Değerinden ayrıdır, değerlendiren kişi lumbal ve torasik omurga ekstansorlerini omurganın iki yanından palpe eder. Kaslar tek tek izole edilemez.
Derecelendirme
2 Değeri (Zayıf): Hasta kısmi eklem hareket acıklığını tamamlar.
1 Değeri (Eser): Kontraksiyon aktivitesi palpe edilebilir, ama hareket yoktur.
0 Değeri (Sıfır): Kontraksiyon aktivitesi yoktur.
pelvik elevasyonu
5 Değeri (Normal) ve 4 Değeri (İyi)
Hastanın Pozisyonu: Kalca ve lumbal omurga ekstansiyonda
sırtustu veya yuzustu uzanır. Hasta direnc sırasında
stabilizasyonu sağlamak icin kenarları kavrar (Şekilde
gosterilmemiş).
Fizyoterapistin Pozisyonu: Yuzu hastaya donuk ayak ucunda
ayakta durur. Fizyoterapist test edilecek bacağı her iki
elle ayak bileğinden kavrar ve kaudal olarak cekme uygular . Direnc traksiyon şeklinde
verilir.
Derecelendirme
5 Değeri (Normal): Bu hareket, kesinlikle yalnızca Quadratus
lumboruma bağlanamaz, etkilenen kaslar buyuk miktardaki
direncle hareketi bozmadığı zaman normaldir.
4 Değeri (İyi): Hasta cok guclu direnci tolere edebilir. Bu
hareketin test edilmesi biraz daha fazla klinik hakimiyet
gerektirir.

3 Değeri (Orta) ve 2 Değeri (Zayıf)
ekstansiyonda, lumbal omurga notralde veya ekstansiyonda.
Fizyoterapistin Pozisyonu: Yuzu hastaya donuk yatağın ayak ucunda durur. Bir el ayak bileğinin ustunden destekler, diğeri bacağın hafifce yataktan cıkarak friksiyonu azaltmak icin dizin altındadır
Değerlendirme
3 Değeri (Orta): Hasta eklem hareket acıklığını tamamlar.
2 Değeri (Zayıf): Hasta kısmi eklem hareket acıklığını tamamlar.
1 Değeri (Eser) ve 0 Değeri (Sıfır)
Klinik doğruluk nedeniyle bu değerlerden kacınılmalıdır. Pelvis elevasyonunu yapan sorumlu kas, paraspinal kas kutlesinin altında bulunur ve nadiren palpe edilebilir. Yoğun govde atrofisi olan veya ciddi zafiyeti olan kişilerde paraspinal kas aktivitesi palpe edilebilir ve mumkundur fakat inandırıcı olarak gerekli olmayan Quadratus lumborum palpe edilmesidir.
Full transcript