Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Kinezika

No description
by

Barbora Hlávková

on 24 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Kinezika

Kinezika - řeč těla
Jak tělo mluví?
Proč je řeč těla důležitá?
Nadpis předmětu: Komunikace
Téma hodiny: Multimédia ve vzdělávání
Informační fáze vyučovacího procesu
Autoři prezentace : Marek Bartoš, Josef Šťavík, Rostislav Chládek

Co je řeč těla?
Řeč těla je neverbální komunikace, která zahrnuje pohyb těla.
Řečí těla můžeme také nazývat gestikulaci, která je absolutním neverbálním významem slova komunikace.
Lidé na pracovišti mohou sdělovat velkou část informací i bez mluvení, pomocí neverbální komunikace.
Jako každý mluvený jazyk, i řeč těla má slova, věty a interpunkci.
Každé gesto je jako samostatné slovo a jedno slovo je může mít více různých významů.
Co se snažíme sdělit jedinci, se kterým komunikujeme verbálně, nemusí být přesně to, co sdělujeme neverbálním způsobem, např. tělem.
Řeč těla hraje velkou roli v intuici tím, že nám dává zprávu o druhé osobě, kterou můžeme interpretovat na intuitivní úrovni.
Zatímco pusa povídá nějaký příběh, gesta a pózy mohou sdělovat příběh jiný.
Mnohá gesta indikují otevřenost a upřímnost.
Otevřené ruce,
rozepnutý kabát či límec,
jemné naklonění na židli dopředu
Lidé, kteří jsou defensivní, mají obvykle:

strnulé tělo,
zkřížené ruce nebo nohy,
oči kloužou ze strany na stranu nebo občas hází očima,
minimální oční kontakt,
rty našpulené,
sevřené pěsti a skloněná hlava.
Hodnotící gestikulace
Hodnotící gesta říkají, že druhá osoba se zamýšlí a hodnotí to, co říkáte. Občas přátelsky, občas nepřátelsky.
Typické hodnotící gesta zahrnují:
nakloněná hlava,
ruka na tváři,
tendence naklánět se dopředu a
hlazení brady.
Podezření, tajemství, odmítnutí a pochybnost
Tyhle negativní emoce se projevují typicky pomocí:
pohledy směřující bokem,
minimální nebo žádný oční kontakt,
uhýbání tělem směrem od mluvícího,
dotýkání se nebo drhnutí nosu.
Nervozita
odkašlávání,
kouření jedné cigarety za druhou,
zakrývání si pusy rukou,
poťukávání prsty,
pískání,
hraní si s drobnými,
vrtění se,
cukání rtů a tváře.
Nuda a netrpělivost
Tyto neproduktivní pocity jsou obvykle vyjadřovány pomocí:
bubnování prstů,
držení hlavy ve dlaních,
houpání nohami,
yčesávání nebo vytrhávání žmolků na oblečení,
koukání se na hodinky nebo k východu.
Svraštění čela, neštěstí, zlost
Úsměvy: štěstí
Úšklebky: nelibost, znechucení.
Špulení pusy: zármutek
Obličejové výrazy – zobrazují emoce, pocity a postoje.
Tvář je jeden z nejspolehlivějších indikátorů lidského přístupu, citů a pocitů.
Analýzou výrazů tváře mohou být rozpoznány interpersonální přístupy, a tím i obdržena zpětná vazba.
Někteří lidé se snaží skrýt jejich pravé emoce.
Výraz těchto lidí popisuje výraz ,,poker face.“
Oční kontakt
Čestný člověk má se koukat přímo do očí při mluvení.
Lidé se vyhýbají očnímu kontaktu s druhou osobou, pokud je položená nepříjemná otázka.
Zvedání jednoho obočí ukazuje nedůvěru a zvedání obojího ukazuje překvapení.
Smích
Nejsilnější signál řeči těla k ovlivnění našeho prvního dojmu je smích.
Je to nejlépe rozpoznatelný signál kdekoli.
Smích je mezinárodní jazyk.
Pevný stisk je považován za znak síly a poctivosti
Pokud je podaná ruka ochablá - typu leklá ryba - svědčí to o poddajnosti a možné nedůvěře
Jemné tření za nebo vedle uší ukazováčkem anebo mnutí oka obvykle znamená, že druhá osoba si není jistá tím, co říkáte.
Naklonění dozadu se sepnutýma rukama za hlavou a podpírajícími hlavu většinou ukazují pocit sebedůvěry a nadřazenosti.
Zakrývání pusy jednou nebo oběma rukama, speciálně během řeči, mohou indikovat, že se tato osoba snaží něco skrýt.
Přiložením rukou na tváře nebo hlazení brady obecně zobrazuje přemýšlení, zájem nebo soustředění.
Zkřížené ruce obvykle vedou k defenzivním signálům. Zdánlivě hrají roli obrany proti neočekávanému útoku.
Naopak otevřené ruce a roztažené směrem k vám obecně indikují otevřenost a přívětivost.
Lidé, kteří si pevně kříží nohy se zdají, jakoby říkali, že nesouhlasí s tím, co říkáte nebo děláte.
Když ještě k tomu mají pevně překřížené paže, jejich vnitřní přístup je obvykle jeden s nejvíce negativních proti tomu, co se okolo něj děje.
Jedna z klíčových věci, kterých si lidé všimnou, je ,,jak se nosíte“ a jak se prezentujete.
Sezení s překříženýma nohama a vznešené pohybování s nimi do jemnými krouživými pohyby indikuje znuděnost nebo nedočkavost.
Zájem a zúčastněnost se obvykle projevuje sezením na předním okraji židle a jemným nakloněním dopředu.
Lidé, kteří chodí shrbení s rukama v kapsách mají tendenci být tajnůstkáři a kritičtí. Vypadají, že se jim nelíbí, co se kolem nich děje.
Lidé, kteří se o něco obávají nebo přemýšlí, většinou chodí se skloněnou hlavou, s rukama sepjatýma za zády a velmi pomalou chůzí.
Kulturní rozdíly
Též ve výkladu řeči těla a gest existují kulturní rozdíly. Příklady si ukážeme v následujícím videu.
Z čeho jsme čerpali?
Vyhledávač Google.cz (obrázky)
http://www.slideshare.net/wicaksana/communication-body-language
www.youtube.com (video)
Řeč těla a umění komunikace, Jaroslav Pech, NS Svoboda 2009
Full transcript