Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Y10: U5

Kapitlu 5
by

.d. .c.

on 4 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Y10: U5

Kwestjonarju???
Semmi erbgħa affarijiet li matul l-Istorja ġew influwenzati ħafna minn Ġesu' u t-tagħlim tiegħu:
_______
_______
_______
_______
Minn kull mitt żagħżugħ(a) Maltin, kemm taħseb li lil Ġesu':
jagħtuh l-akbar importanza f'ħajjithom
jagħtuh importanza kbira?
ma jagħtuh ebda importanza?
Taħseb li fostna l-Maltin jeżistu ideat żbaljati dwar Ġesu?
Jekk iva, x'taħseb li huma dawn l-ideat żbaljati?
Ġesu' b'sentimenti tassew Umani
Tnejn tnejn ħa tniżżlu dawk il-ġrajjiet mill-ħajja ta' Ġesu' fejn taraw lil Ġesu' bħala veru bniedem!!
Kuntrarju ta' Ġwanni l-Battista, Ġesu' għex ħajja mill-aktar normali
Ġwanni kif għex mela?
U Ġesu'?
Ġesu'
jitqanqal
bil-ħniena għall-morda;
jitħassar
lil min kien imnikket;
jilmenta
mad-dixxipli li kienu daqshekk tqal biex jifhmu; u
jinkorla
magħhom talli żammew it-tfal milli jersqu lejh;
jifraħ
meta kien ikun min jifhmu u jilqa' l-messaġġ tiegħu;
jitnikket
għall-aħħar għall-qalb iebsa tal-kittieba u l-Fariżej; narawh
b'kuraġġ kbir
ikeċċi l-bejjiegħa tat-tempju u narawh ukoll
maħkum mill-biża' u d-dwejjaq
fil-Ġnien taż-Żebbuġ;
jistagħġeb
għall-fidi kbira;
jegħja u jistrieħ
u saħansitra
jibki
għall-mewt ta' ħabibu Lazzru.
Rec: Parabbola taż-Żerriegħa
Ġesu':
Onesta' Straordinarja
Karattru Ħieles, Sod u Determinat
Rispett lejn Kull bniedem
Qalb tassew kbira u ġeneruża
Ġesu' pero juri li hu aktar minn bniedem
Mill-Mirakli/Sinjali
Mill-Kliem li beda jgħid fuqu nnifsu
Il-Qawmien mill-Mewt
Il-Knisja ta' Ġesu' rat kif għamlet biex ssib kliem tajjeb u addattat biex tispjega sew min hu Ġesu':
"Alla minn Alla...
Dawl minn Dawl
Alla veru minn Alla veru
Mnissel mhux Magħmul
Natura waħda mal-Missier
Bih sar kollox
Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin
għall-fidwa tagħna
ħa l-ġisem bis-saħħa tal-Ispirtu s-Santu
minn Marija Verġni
u sar
Bniedem
video: Paġna Ġdida f'Hajti
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-15385144
http://www.bbc.co.uk/programmes/b016lts7
Ġesu - Personaġġ Storiku
Dokumenti Pagani
Dokumenti Lhud
Dokumenti Nsara
Pagani:
Taċitu: Kittieb Kbir tal-Istorja ta' Ruma

"Bħala ħtija tal-ħruq ta' Ruma, Neruni akkuża lil dawk li n-nies komuni jsejħulhom kristjani u kkundannahom għal torturi mill-aktar qliel. Dawn l-insara ħadu dan l-isem minn Kristu li nqatel b'sentenza tal-prokuratur Ponzju Pilatu, fi żmien l-imperatur Tiberju."

Plinju ż-Żgħir: Gvernatur Ruman


Fl-Ittri tiegħu lill-Imperatur Trajanu
jgħid kif kien jiġġudika u jikkundana lill-insara
"fil-jum miftiehem kienu jiltaqgħu qabel is-sebħ, u jkantaw innu lil Kristu bħallikieku kien xi alla..."
Lhud

Talmud: ktieb li jfisser l-Iskrittura tal-Lhud (TaNaK)
fih hemm referenza għal Jeshu/Nazzarenu li kien ġie msallab lejlet il-festa tal-Lhud

Ġużeppi Flavju: l-akbar storiku Lhudi
Flavju kiteb li Ġesù, bniedem għaref, kien ġabar ħafna dixxipli, iżda spiċċa msallab b'ordni ta' Ponzju Pilatu.
Dokumenti Nsara: L-Evanġelji

Mattew
Mark
Luqa
Ġwanni
Full transcript