Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ilkyardım eğitim sunumu

No description
by

aylin çiçek

on 22 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ilkyardım eğitim sunumu

HAZIRLAYAN: DİLAN ÇİMEN

İLKYARDIM
İLKYARDIM EĞİTİM KONULARI
GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ
HASTA-YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
HAVA YOLU TIKANIKLIĞINDA İLKYARDIM
KANAMALARDA İLKYARDIM
YARALANMALARDA İLKYARDIM
KIRIK ÇIKIK VE BURUKLARDA İLKYARDIM
BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM
ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM
HAYVAN ISIRIKLARINDA İLKYARDIM
GÖZ-KULAK-BURUNA YABANCI CİSİM KASINDA İLKYARDIM
BOĞULMALARDA İLKYARDIM
KAN ŞEKERİ DÜŞÜKLÜĞÜ VE LP KRİZİNDE İLKYARDIM
ISI DENGESİ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM
GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ
İLKYARDIM NEDİR
İLKYARDIMCI KİMDİR
İLKYARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI NELERDİR
1-KORUMA
2- BİLDİRME
3-KURTARMA
Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu
yaşamı tehlikeye girmiş olan kişiye,
Olay yerinde,
sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar
hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini
önleyebilmek amac ı ile tıbbi araç gereç aranmaksızın,
mevcut araç ve gereçlerle yapılan
ilaçsız
uygulamalardır.
İlkyardım tanımında belirtilen amaç
doğrultusunda;
Hasta veya yaralıya tıbbi araç-gereç aramaksızın
Mevcut araç-gereçlerle
İlaçsız uygulamalar ı yapan
Eğitim almış kişilerdir.
İlkyardımcının temel görevleri
Korumak, Bildirmek, Kurtarmak
Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını yada
başka kazaların oluşmasını önlemek için
olay yerinin değerlendirilmesi
• Olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri
belirleyerek güvenli bir çevre
oluşturmaktır.
Olay / kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir
şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığı ile
ücretsiz telefon hattına sahip olan 112 ye
bildirilmelidir.
• Olay yerinde hasta / yaralılara
müdahale hızlı ancak sakin ve
kendinden emin bir şekilde
yapılmalıdır.
DEĞERLENDİRMEDE YAPILACAK İŞLEMLER
1-
2-
3-
AMAÇ:
HASTA/YARALI VE OLAY YERİNİN İNCELENMESİ
AMAÇ:
• Olay yerinde tekrar kaza olma riskini ortadan
kaldırmak,ortam güvenliğini sağlamak.
• Olay yerindeki hasta/yaralı sayısını ve
türlerini belirlemek , 112 ye doğru bilgi
aktarmak.
• Olay yerinin hızlı bir şekilde
değerlendirilmesinin ardından yapılacak
müdahaleler planlanır.
• Olay yerinde hasta/yaralıya yapılacak
yardımı güçleştirebilecek veya
engelleyebilecek meraklı kişiler olay
yerinden uzaklaştırılmalıdır.
• Olası patlama ve yangın riskini önlemek
için olay yerinde sigara içilmemelidir.
• Hasta/yaralının endişeleri giderilmeli, nazik
ve hoşgörülü olmalıdır.
• Hasta/yaralının paniğe kapılmasını
engellemek için yarasını görmesine izin
verilmemelidir.
• Hasta/yaralı ve olay hakkındaki bilgiler
kaydedilmelidir.
• Yardım ekibi gelene kadar olay yerinde
kalınmalıdır.
• Hasta/yaralı yerinden hareket ettirilmemeli.
• Hasta/yaralı hızla yaşam bulguları
yönünden (ABC) değerlendirilmelidir.
• Hasta/yaralı kırık ve kanama yönünden
değerlendirilmelidir.
• Hasta/yaralı sıcak tutulmalıdır.
• Hasta/yaralıya ağızdan hiçbir şey
verilmemelidir.
Hastalık yada yaralanmanın ciddiyetini
değerlendirmek
İlkyardım önceliklerini belirlemek
Yapılacak ilkyardım yöntemini belirlemek
Güvenli bir müdahale sağlamak
TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
SOLUNUM DURMASI VE KALP DURMASI NEDİR?
TEMEL YAŞAM DESTEĞİ NEDİR?
BİLİNÇ KONTROLÜ
İLKYARDIMIN ABC'Sİ
TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
Solunum durması: Solunum hareketlerinin durması
nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan
oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay
solunuma başlanmaz ise bir süre sonra kalp
durması meydana gelir.
Kalp durması: Bilinci kapalı kişide büyük arterlerden
nabız alınamaması durumudur. Kalp durmasına 5
dakika içinde müdahale edilmezse dokuların
oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı oluşur.
¸ Hayat kurtarmak için havayolunu açmak,
¸ Solunumu durmuş kişiye yapay solunum yaparak
¸ akciğerlerine oksijen gitmesini sağlamak,
¸ Kalbi durmuş kişiye dış kalp masajı yaparak kalpten
¸ kan pompalanmasını sağlamak
¸ Dokulara yeterli düzeyde temiz kan gitmesini
¸ sağlamak üzere yapılan, ilaçsız müdahalelerdir.
• Önce hasta/yaralının (H/Y) ve kendimizin güvenli ği
sağlanır.
• H/Y’nın omuzlarından hafifçe dokunulur ve “İyi
misiniz?” diye sorularak bilinç kont rolü yapılır.
Bilinç yok ise;
• 112 tıbbi yardım istenir.

“Uluslararası standartlarda ABC harfleri İngilizce
• Airway ( Havayolu )
• Breathing ( Bak-Dinle -Hisset )
• Circulation ( Dolaşım )
sözcüklerinin baş harflerinden oluşmaktadır.
A. Hava yolu açıklığının
değerlendirilmesi
(Ağız içi kontrolü-Baş-çene pozisyonu)
B. Solunumun değerlendirilmesi
( Bak-Dinle-Hisset)
C. Dolaşımın değerlendirilmesi
(Şah damarından 5 saniye nabız alınarak yapılır)
HAVA YOLU TIKANIKLIĞINDA İLKYARDIM
HAVA YOLU TIKANIKLIĞI NEDİR
* Hava yolunun, solunum için gerekli
havanın geçişine engel olacak şekilde
tıkanmasıdır.
* Tıkanma, hava geçişinin tamamen
engellendiği tam tıkanma yada azda
olsa bir miktar hava geçişinin olduğu
kısmi tıkanma şeklinde olabilir.
KISMİ TIKANIKLIK OLAN KİŞİLERDE:
Bilinçli Kişilerde Heimlich Manevrası;
(=Karına bası) uygulaması
Eğer kişinin hava yolunda yeterli hava giriş çıkışı
mevcutsa, kazazede öksürmeye teşvik edilmeli,
yakından izlenmeli ve başka bir girişimde
bulunulmamalıdır. Kazazedenin henüz ayakta
durabildiği bu dönemde onun arka tarafında yer
alınmalıdır.
n Bu durumda, kazazede öncelikle bulunduğu
pozisyonda bırakılmalıdır.
* Hasta ayakta yada oturur pozisyonda
olabilir
* Arkadan sarılarak gövdesi kavranır,
* Bir elin baş parmağı midenin üst
kısmına, göğüs kemiği altına gelecek
şekilde yumruk yaparak konur.
* Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır,
Bilinçli Kişilerde Heimlich Manevrası;
(=Karına bası) uygulaması
* Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru
bastırılır,
* Bu hareket 5-7 kez yabancı cisim
çıkıncaya kadar tekrarlanır,
* Solunum değerlendirilir,
* Tıbbi yardım istenir (112)
DIŞ KANAMALARDA İLKYARDIM
KANAMALARDA İLKYARDIM
• Kanayan bölgeyi yukarı kaldırın,
• Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı
uygulayın,
• Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek
ilkyardımcı varsa, yaralı güç koşullarda bir yere
taşınacaksa, uzuv kopması varsa ve baskı
noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa
turnike uygulayın,
• Şok pozisyonu verin,
• Sık aralıklarla yaşam bulguları değerlendirin
(2-3dk),
• Kanayan bölge dışarıda kalacak şekilde
üstünü örtün,
• Yapılan uygulamalar varsa turnike ile ilgili
bilgileri yazın,
• Hızla sevk edilmesi sağlayın.
Şok Nedir?
Kalp-damar sisteminin yaşamsal
organlara uygun oranda kanlanma
yapamaması nedeniyle ortaya
çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile
seyreden bir
akut dolaşım yetmezliğidir.
Şok Belirtileri Nelerdir?
• Endişe, huzursuzluk
• Hızlı ve zayıf nabız
• Ciltte solukluk, soğukluk ve nemlilik
• Bilinç seviyesinde azalma
• Hızlı ve yüzeysel solunum
• Dudaklar veya mukozada solukluk yada
morarma
• Susuzluk hissi
• Kan basıncında düşme
Şok Pozisyonu Nasıl Verilir?
• Hasta / yaralı düz olarak sırt üstü yatırılır,
• Bacaklarını 30 cm kadar yukarı kaldırarak
altına destek konur (Çarşaf, battaniye yastık,
kıvrılmış giysi vb.),
• Üzeri örtülerek ısıtılır,
• Yardım gelinceye kadar hasta / yaralının
yanında kalınmalıdır,
• Belli aralıklarla (2-3 dk) bir yaşam bulguları
değerlendirilmelidir.
YARALANMALARDA İLKYARDIM
YARALANMA NEDİR?

• Bir travma sonucu deri yada mukozanın
bütünlüğünün bozulmasıdır.
• Aynı zamanda kan damarları, adale ve
sinir gibi yapılar etkilenebilir.
• Derinin koruma özelliği bozulacağından
enfeksiyon riski artar.
KAÇ ÇEŞİT YARA VARDIR?

• Kesik Yaralar
• Ezikli Yaralar
• Delici Yaralar
• Parçalı Yaralar
• Kirli (Enfekte Yaralar)
YARALANMALARDA İLKYARDIM NASIL OLMALIDIR
• Kanama varsa durdurulur,
• Üzeri kapatılır,
• Yaradaki yabancı cisimlere
dokunulmamalıdır,
• Yaraya batan cisim varsa çıkarılmaz,
hareketten etkilenmemesi için batan
cismin etrafı temiz bir bezle desteklenir,
YARALANMALARDA İLKYARDIM NASIL OLMALIDIR?
• Yaralı bölge mümkün olduğunca kalp
seviyesinin üzerinde tutulur,
• Tetanos konusunda uyarıda bulunulur,
• Sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır,
• Yaralanma ve kanama ciddi ise 112
aranır.
KIRIK ÇIKIK VE BURUKLARDA İLKYARDIM
KIRIK NEDİR?
*Kırık, kemik bütünlüğünün
bozulmasıdır.
*Kırıklar darbe sonucu yada
kendiliğinden oluşabilir.
*Yaşlılık ile birlikte
kendiliğinden kırık oluşma
riski de artar.
KAÇ ÇEŞİT KIRIK VAR?

*Kapalı kırık: Kemik
bütünlüğü bozulmuştur.
Ancak deri sağlamdır.
*Açık kırık: Deri
bütünlüğü bozulmuştur.
Kırık uçları dışarı
çıkabilir. Beraberinde
kanama ve enfeksiyon
tehlikesi taşırlar.
KIRIK BELİRTİLERİ

*Hareket ile artan ağrı
*Şekil bozukluğu
*Hareket kaybı
*Ödem ve kanama nedeni yle morarma
KIRIKLARDA İLKYARDIM
*Kırık şüphesi olan bölge, ani
hareketlerden kaçınılarak bir alt ve bir
üst eklemleri de içine alacak şekilde
tespit edilir.
*Tespit malzemeleri, sopa, tahta, karton
gibi sert malzemelerden yapılmış olmalı
ve kırık kemiğin alt ve üst eklemlerini
içine alacak uzunlukta olmalıdır,
KIRIKLARDA İLKYARDIM
*Açık kırıklarda, tespitten önce yara
temiz bir bezle kapatılmalıdır,
*Kırık bölgede sık aralıklarla nabız,
derinin rengi ve ısısı kontrol edilir,
*Kol ve bacaklar yukarıda tutulur,
*Tıbbi yardım istenir (112).
KIRIK
KIRIK ÇIKIK VE BURUKLARDA İLKYARDIM
BURKULMA NEDİR?
*Eklem yüzeylerinin
anlık olarak
ayrılmasıdır .
*Zorlamalar sonucu
oluşur.
BURKULMA BELİRTİLERİ NELERDİR?
*Burkulan bölgede ağrı
*Kızarma, şişlik
*İşlev kaybı
BURKULMADA İLKYARDIM
*Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan
eklem tespit edilir,
*Şişliği azaltmak için bölge yukarı
kaldırılır,
*Hareket ettirilmez,
*Tıbbi yardım istenir.
(112)
ÇIKIK VE BELİRTİLERİ
* Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
Kendiliğinden normal konumuna dönemez.
Belirtileri:
*Yoğun ağrı
*Şişlik ve kızarıklık
*İşlev kaybı
*Eklem bozukluğu
ÇIKIKLARDA İLKYARDIM
*Eklem aynen bulunduğu şekilde tespit
edilir,
*Kırık yerine oturtulmaya çalışılmaz,
*Hasta / yaralıya ağızdan hiçbir şey
verilmez,
*Bölgede nabız, deri rengi ve ısısı kontrol
edilir,
*Tıbbi yardım istenir (112)
BURKULMA-ÇIKIK
BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM
BİLİNÇ KAYBI NEDİR?
Beynin normal faaliyetlerindeki bir aksama
nedeni ile uyku halinden başlayarak
(=bilinç bozukluğu), hiçbir uyarıya
cevap vermeme haline kadar giden
(=bilinç kaybı) bilincin kısmen yada
tamamen kaybolması halidir.
BAYILMA-KOMA
BAYILMA:Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç
kaybıdır.
Beyne giden kan ak Beyne giden kan akışının azalmas n azalması sonucu sonucu
oluşur.
KOMA:Yutkunma ve öksürük gibi reflekslerin ve
dışarıdan gelen uyar dan gelen uyarılara kar lara karşı tepkinin tepkinin
azalmas azalması yada yok olmas yada yok olması ile ortaya ç ile ortaya çıkan
uzun süreli bilinç kaybıdır.
BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM
Kişi başının döneceğini hissederse:
Sırt üstü yatırılır, ayakları 30 cm. kaldırılır,
Sıkan giysiler gevşetilir,
Kendini iyi hissedinceye kadar dinlenmesi
sağlanır.
EĞER KİŞİ BAYILDIYSA
Sırt üstü yatırılarak ayakları 30 cm kaldırılır.,
Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve
açıklığın korunması sağlanır,
Sıkan giysiler gevşetilir,
Kusma varsa yan pozisyonda tutulur,
Solunum kontrol edilir,
Etrafındaki meraklılar uzaklaştırılır.
BİLİNÇ KAPALI İSE
Hasta/yaralının yaşam bulguları
değerlendirilir (ABC),
Hasta/yaralıya koma pozisyonu verilir ,
Yardım çağrılır (112),
Sık sık solunum kontrol edilir,
Yardım gelinceye kadar yanında beklenir.
ZEHİRLENME
ZEHİRLENME NEDİR
Vücuda toksik bir maddenin girmesi ile normal
fonksiyonlarının bozulmasıdır. Vücudun
yaşamsal fonksiyonlarına
zarar verebileceğinden vücuda
giren her türlü yabancı maddenin toksik
olduğu varsayılır.
ZEHİRLENME YOLLARI ÜÇ GRUPTA TOPLANIR
Sindirim yoluyla:
* En sık rastlanan zehirlenme yoludur. Sindirim yoluyla alınan zehirler genellikle ev yada bahçede kullanılan kimyasal maddeler, zehirli mantarlar, bozuk besinler, ilaç ve aşırı alkoldür.
SOLUNUM YOLUYLA
Zehirli maddenin solunum yolu ile alınmasıyla oluşur.
* Genellikle karbon monoksit (tüp kaçaklar ı, şofben,
bütan gaz sobaları),
* Lağım çukuru veya kayalarda biriken
karbondioksit, havuz hijyeni için kullanılan klor,
* Yapıştırıcılar,
* Boyalar,
* Ev temizleyicileri vb. maddelerle olu şur.
CİLT YOLUYLA
Zehirli madde vücuda direk deri aracılığı ile
girer. Bu yolla zehirlenme böcek sokmaları,
hayvan ısırmaları. İlaç enjeksiyonu yada
sarmaşık, zirai ilaçlar gibi zehirli maddelerin
deriden emilmesi ile olur
SİNDİRİM YOLUYLA ZEHİRLENMELERDE, İLKYARDIM
* Bilinç kontrolü yapılmalıdır,
* Ağız zehirli madde ile temas etmişse su ile
çalkalanmalıdır ,Zehirli madde ele temas
etmişse el sabunlu su ile yıkanır,
*Yaşam bulguları değerlendirilir,
*Kusma, bulantı, ishal vb. belirtiler
değerlendirilir,*Kusturulmaya çalışılmaz, özellikle yakıcı maddelerin
alındığı durumlarda hasta asla kusturulmamal ıdır
SOLUNUM YOLUYLA ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM
* Hasta temiz havaya çıkarılır yada cam ve
kapı açılarak ortam havalandırılır,
* Yaşamsal belirtiler değerlendirilir (ABC),
* Yarı oturur pozisyonda tutulur,
* Bilinç kapalı ise koma pozisyonu verilir,
* Tıbbi yardım istenir (112).
CİLT YOLU İLE ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM
* Yaşam bulguları değerlendirilir,
* Ellerin zehirli madde ile teması önlenmelidir,
* Zehir bulaşmış giysiler çıkartılır,
* 15-20 dakika boyunca deri bol suyla
yıkanmalıdır,
* Tıbbi yardım istenir (112).
ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM
TEŞEKKÜRLER
Full transcript