Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Atık Hurda Sunumu

Dökümhane atıklarının değerlendirilmesi
by

Perim Özkalafat

on 8 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Atık Hurda Sunumu

1 Giriş
2 Dökümhane atıklarının sınıflandırılması
3 Türkiye’de dökümhane atıklarının değerlendirilmesi
4 Türkiye'de Konu ile İlgili Yapılan Araştırmalar
5 Mevcut en iyi teknikler ve atıkların azaltılması
6 Kaynakça
İÇERİK
DÖKÜMHANE ATIKLARI VE GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN ÖNERİLER
Atık & Hurda Değerlendirme Prosesleri
Aysel ŞEN 506111204
Perim ÖZKALAFAT 506111234
Demir
Demirdışı
Al, Zn, Cu, Mg
Pik
Sfero
Çelik
Kullanılan Kalıba Göre Döküm Çeşitleri
Metal Kalıba Döküm
Basınçlı Döküm
Savurma Döküm
Sürekli Döküm
Kum Kalıp
Kabuk Kalıp
Seramik Kalıp
Hassas Döküm
(Mum Kalıp)
Kalıcı Kalıp
Harcanan Kalıp
Döküm Adımları
Maça sandığı/Maça Yapımı
Kalıplama
Ergitme
Dökme
Temizleme
Yüzey İşleme
Dökümhane Atıklarının
Sınıflandırılması
1 Model/Maça Yapımı

2 Maça Üretimi

3 Kalıplama

4 Ergitme Döküm

5 Temizleme
Ambalaj
Kağıt, naylon, plastik
Metal talaşı
Kişisel korucu atık
Evsel atık
Ambalaj
Kağıt, naylon, plastik
Reçineli maça kumu
Filtre toz
Dış Emisyon
Kişisel koruyucular
Evsel atık
Ambalaj
Kağıt, naylon, plastik
Atık kalıp kumu
Maça kumu
Filtre toz
Dış emisyon
Kişisel koruyucular
Evsel atık
Ambalaj
Kağıt, naylon, plastik
Kalıp kumu
Curuf
Filtre toz
Dış emisyon
Kişisel korucuyular
Evsel atık
Ambalaj
Kağıt, naylon, plastik
Kalıp kumu
Atık boya
Filtre toz
Dış emisyon
Kişisel koruyucular
Evsel
İşletme Atıklarının Sınıflandırılması
1 Bakım

2 Laboratuvar

3 Sevkiyat Ambarı

4 Revir

5 Mutfak

6 Sosyal Tesisler
En İyi Teknikler
Tehlikesiz ambalaj
Kağıt, naylon, plastik
Bitkisel atık yağ
Evsel atık
Ambalaj
Kağıt, naylon, plastik
Laboratuvar kimyasalları
Kişisel koruyucular
Evsel atık
Kağıt, naylon, plastik
Kişisel koruyucular
Evsel atık
Tıbbi atık
Evsel atık
Tehlikesiz ambalaj
Kağıt, naylon, plastik
Bitkisel atık yağ
Evsel atık
Kağıt, naylon, plastik
Elektronik atık
Evsel atık
Türkiye'de Dökümhane Atıklarının Değerlendirilmesi
Atık Döküm Kumunun Betonda Kullanılabilirliği (Anadolu Üniversitesi, 2001)
1 2 3 4
5 6 7 8
Tesis içi depolama
Metal geri kazanımı
Farklı alanlarda değerlendirme
Atık sahalarında bertaraf
Ocak Curufu
Tesis içi depolama
Seramik yapı malzemesi
Atık sahalarında bertaraf
Pota Ergitme
Curufu →
Furan oluşumu önlenmesi
Dioksin oluşumu önlenmesi
Bağlayıcıdan
Kaynaklı
Emisyonlar
Tesis içi depolama
Kum rejenerasyon yöntemleri
Farklı alanlarda değerlendirme
Kalıp ve Maça
Kumu
Konteynerler ve Tekneler
Big bag ve toz geçirmeyen IBC‘ler
Rejenerasyon sistemi kontrolü
Kalıp malzemesi
Konteynerler
Tekneler
Big bag ve silolar
Vakum veya maske kalıpları
UOB, NOx, SO2, CO, furan dioksin, metal emisyonları
Tesis içi depolama
Kontrollü kum geri kazanımı
Kuru toz temizleme
İnşaat sektöründe değerlendirme
Temizlemeden
Gelen Tozlar
Kumlama
Kumları
Hava
Emisyonları
Kum Çamurları
Ham Maddenin
Depolanması ve Dağıtımı
Açık hurda sahası
Kapalı hurda sahası
Metal Ergitme Fırınları
Kum Rejenerasyonu,
Geri dönüşümü, Yeniden
Kullanım ve Bertarafı
Atık Su İşleme
Yılda 30.000 ton kum kullanımına göre mekanik ve termal rejenerasyon sistemi kurulduğu takdirde yıllık kazanç 609.000 €/yıl olacaktır.
Ayrıca kullanılmış atık kumun fabrikalardan uzaklaştırılması maliyeti 207.000 €/yıl ‘dan ~62.100 €/yıl’ye düşecektir.
Toplam yıllık kazanç : 753.900 €/yıl olacaktır.
Gelişmiş metal ayırıcı sistemler
Membranla filtrasyon
Sedimantasyon
Yaş toz giderme yerine kuru toz giderme
Kullanılan fenol ve yağların azaltılması
Ters ozmos, iyon değişimi gibi teknolojilerle atık su zehirliliği oranının azaltılması
Gürültü azaltma
Enerji verimliliği
Devreden çıkarma, bertaraf
Çevre yönetimi
Kupol Fırını
Elektrik Ark Fırını
İndüksiyon Fırını
Duman, Baca Tozu ve
Atık Gaz Tutma
Torba Filtre
Siklon
Hava Emisyon Değerleri
Mekanik / Isıl Rejenerasyon için Basitleştirilmiş Kum Dengesi (BAT)
Mekanik, Termal Kum Rejenerasyon Sistemi - 1
Mekanik, Termal Kum Rejenerasyon Sistemi - 2
Rejenere Silis Kumu ve Silis Kumu Maliyet Karşılaştırması
Silis kumu maliyeti
Rejenere silis kumu maliyeti
Toplam Kum Maliyeti
43,3 €/ton
Rejenere
10 €/ton
10 €/ton
13 €/ton
23 €/ton
43,3 €/ton
fark
20,3 €/ton
Diğer Teknikler
Farklı miktarlarda üretim yapan iki dökümhanenin yaş kum ve indüksiyon ocağı kullanımı parametreleri göz önünde bulundurularak oluşturdukları atıkların kıyaslanması ve değerlendirmesi, en iyi tekniklerin yorumlanması (ODTÜ, 2011)
Ferrodöküm geri dönüşüm/ kazanım uygulamaları (4. Döküm ve Çevre Sempozyumu, 2011)
Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları (Erkunt Sanayi A.Ş / 3.Döküm ve Çevre Sempozyumu, 2009)
1
2
3
4
Türkiye'de Yapılan Araştırmalar
http://images.wikia.com/civilization/images/7/78/Metal_casting_(civ5).png
http://fazlabul.com/teknikrehber/wp-content/uploads/2010/01/2010-01-14_193906.gif
Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on
Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry, European Commission, Mayıs 2005
Draft BAT Guidance Note on Best Available Techniques for Ferrous Metal Foundries, Environmental Protection Agency, 2011
Environmental, Health, and Safety Guidelines
for Foundries, IFC, 2007
Dökümhanelerden Kaynaklı Tehlikeli Atıkların Yönetimi, Eckart Schultes, Life Hawaman Projesi, 2006
Türkiye’de Sanayiden Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Yönetiminin İyileştirilmesi, Döküm Sektörü, Life Hawaman Projesi, 2009
Waste Management in Foundries, C. Yigit, G. Olmez, F. Dilek, T. Karanfil ve U. Yetis, 2011
Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları, Erkunt Sanayi A.Ş., 2010
Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş. Geri Dönüşüm/Kazanım Uygulamaları, 2011
Atık Döküm Kumunun Betonda Kullanılabilirliği, Anadolu Üniversitesi, 2001
KAYNAKLAR
http://karabulutdokum.com/images/dokum1.gif
DÖKÜM
ATIKLAR
Model/Maça Yapımı
Maça Üretimi
Kalıplama
Ergitme & Döküm
Temizleme
Bakım
Laboratuvar
Sevkiyat Ambarı
Revir
Mutfak
Sosyal Tesisler
TR
02.04.2012
Ambalaj
Kağıt, naylon, plastik
Elektronik&Flüoreson
Pil/Akü
Atık yağ
Hurda
Kişisel Koruyucular
Evsel
Kağıt, naylon, plastik
Elektronik atık
Evsel atık
TEŞEKKÜR EDERİZ
Full transcript