Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

psychologia zdrowia - temperament i osobowość a zdrowie

No description
by

Magda Pogodzińska

on 27 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of psychologia zdrowia - temperament i osobowość a zdrowie

temperament to materiał wyjściowy, na podstawie którego kształtuje się osobowość
temperament jest częścią składową osobowości, obejmując te jej cechy, które są obecne od wczesnego dzieciństwa i mają podłoże biologiczne
temperament a osobowość
typy osobowości - TYP A
3 wymiary struktury osobowości wg Eysenck'a
ekstrawersja
neurotyczność
introwersja

Magda Pogodzińska
psychologia zdrowia - temperament i osobowość a zdrowie
wielka piątka, wg Costa i McCrae (1985)
Ekstrawersja
Ugodowość
Sumienność
Neurotyczność
Otwartość
ciągły pośpiech
dążenie do perfekcji
robienie kilku rzeczy na raz
brak aprobaty dla nawet najmniejszych opóźnień i niepunktualności
nadmierna ambicja,
wysokie wymagania wobec siebie i innych
zamiłowanie do rywalizacji
wrogość, agresja i niechęć wobec otoczenia,
nie potrafi się relaksować
Typy osobowości - TYP B


ambitny, ale nie stawiający sobie zbyt wygórowanych czy nieosiągalnych celów.
Ważniejsza w życiu jest dla niego jakość a nie ilość.
niski poziom stresu
cierpliwy, uważny,
nastawiony na współpracę - nie rywalizację,
bardziej poddaje się prądowi życia niż walce o osiągnięcia.
Potrafi panować nad emocjami,
jest postrzegany jako przyjacielski, rozluźniony.

typy osobowości - TYP C
nie zdolny do zachowań agresywnych,
cierpliwy, kooperatywny, nie asertywny,
ukrywa negatywne emocje (zwłaszcza gniew)
uległy wobec zewnętrznych autorytetów
ma poczucie bezradności, beznadziejności, bankructwa życiowego
pesymista życiowy
ukrywa się za fasadą łagodnej dobroci,
niska satysfakcja z życia seksualnego,
głębokie poczucie winy,
poczucie opuszczenia i samotności,
powierzchowność i niestałość związków
większa skłonność do poświęcania się dla innych, chowanie emocji,
niekonfliktowość, altruizm
skłonny do użalania się nad sobą i samoudręki
Długo chowa urazę i z trudem wybacza innym.
typy osobowości - TYP D
negatywna emocjonalność - skłonności do przeżywania silnych negatywnych emocji,
tendencja do zamartwiania się i odczuwania napięcia,
niskie poczucie bezpieczeństwa,
pesymistyczny sposób patrzenia na świat,
poczucie bycia nieszczęśliwym,
tendencja do obwiniania się,
nieśmiałość i słabe więzi z innymi ludźmi,
dyskomfort w obecności innych ludzi, zwłaszcza obcych,
dystans wobec innych i niska skłonność do dzielenia się emocjami z obawy przed dezaprobatą i odrzuceniem (świadome)
BIBLIOGRAFIA
http://www.wup.lodz.pl/files/ciz/osobowosc_typu_abcd.pdf

"Wprowadzenie do psychologii klinicznej", Helena Sęk, wyd. naukowe Scholar, Warszawa 2012, strony 236-242

"Psychologia Temperamentu", Jan Strelau, wyd. naukowe PWN, Warszawa 2001, rozdział 7

"Psychologia - podręcznik dla studentów kierunków medycznych", pod red. Anny Trzecienieckiej - Green, wyd. Universitas, Kraków 2006, rozdział 6

"Psychologia i życie", R. J. Gerrig, P. G. Zimbardo, wyd, naukowe PWN, 2006
korzyści zdrowotne z ujawniania emocji - badanie, Kelley i in. ; 1997
72 ucestników ze stwierdzonym
RSZ

I grupa
- badani przez 4 dni 15 minut dziennie nagrywali się na magnetofon opowiadając o swoich uczuciach, które towarzyszyły im w sytułacjach stresowych

II grupa
- kontrolna - badani przez 4 dni 15 minut dziennie opisywali kolorowe pejzarze
grupa I - pacjenci o wysokim poziomie samoobserwacji

grupa II pacjenci o niskim poziomie samoobserwacji
przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów poddanych hemodializie - badanie, Christensen i in. ; 1997
WYNIKI
Pacjenci z grupy I - o wysokim stopniu samoobserwacji rzadziej przestrzegają zaleceń swojego lekarza!
W Y N I K I
TERAPIA BEHAWIORALNA DOTYCZĄCA WROGOŚCI - Gidron i in. ; 1999
uczestnicy - mężczyźni z WZA ze zdiagnozowaną chorobą wieńcową serca
Po 8 tgodniach u mężczyzn, którzy brali udział w interwencji zanotowano niższy poziom wrogości i niższe ciśnienie krwi niż u mężczyzn w grupie kontrolnej
redukcja złości
radzenie sobie zorientowane na problem
restrukturyzacja poznawcza
wrogość a chroba wieńcowa serca - badanie podłużne, Niaura i in. ; 2002
1986 - 776 mężczyzn ( zdrowych ! )

2002 - wyniki badań
podzielonych na percentyle w zależności od poziomu wrogości
wyniki
- 3 miesiące po leczeniu pacjenci z grupy I w mniejszym stponiu doświadczali dysfunkcji fizycznych niż osoby z grupy II
Full transcript