Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

cau 18

No description
by

Lê Vũ Ngọc Duyên

on 25 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of cau 18

II.
THƯ VIỆN QUỐC GIA
HÀ NỘI

XIN CHÀO
CÔ VÀ CÁC BẠN
THƯ VIỆN HỌC ĐẠI CƯƠNG
NGUYỄN THỊ THANH TRÚC
CHÂU THỊ PHƯƠNG THẢO
HUỲNH THANH HIẾU
NGUYỄN THỊ THU HIỀN
VÕ ĐẶNG THANH MY

HOÀNG THỊ THU HẰNG
a. Quản lý việc tổ chức hội họp
- Ban hành các quy định pháp lý về hội họp.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức hội họp thường kỳ của cơ quan
- Các cơ quan, tổ chức cần xây dựng chương trình công tác, quy chế làm việc và tăng cường đôn đốc, kiểm tra.
b. Thực hiện quy trình tổ chức hội họp.
Quy trình chung về hội họp với những công việc chính cần thực hiện như sau:
- Lập kế hoạch hội họp của cơ quan trong năm và hàng tháng.
- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp.
- Soạn thảo và gửi giấy mời họp.
- Xác định thành phần và số lượng người tham dự.
- Ấn định thời gian tiến hành cuộc họp.
- Quy định yêu cầu về tiến hành cuộc họp.
- Trách nhiệm của người chủ trì.
- Trách nhiệm của người tham dự.
- Biên bản và thông báo kết quả cuộc họp.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện.

Tổ chức một cuộc họp thực hiện nhiều công việc theo ba bước cơ bản sau đây:
Bước 1. Chuẩn bị
Bước 2: Trực tiếp tiến hành cuộc họp.
Bước 3: Sau cuộc họp
c. Vai trò, nhiệm vụ của các thành viên tham dự hội họp.
• Những người dự họp
• Người chủ trì
• Thư ký cuộc họp.
IV.
CÁC KỸ NĂNG TỔ CHỨC CUỘC HỌP HIỆU QUẢ.

a. Xác định mục tiêu cụ thể cho cuộc họp
b. Chuẩn bị chu đáo chương trình cuộc họp
c. Gửi tiến trình cuộc họp cho những người tham gia
d. Phát huy vai trò của người chủ trì
e. Cử thư ký cuộc họp
f. Khuyến khích các thành viên đóng góp ý kiến
g. Lắng nghe và tổng hợp ý kiến
h. Tóm tắt và tổng hợp cuộc họp.
i. Theo dõi việc thực hiện các
nhiệm vụ tiếp theo.

- Xác định đúng,thời gian và địa điểm
- Trước lúc cuộc họp diễn ra, có thể gọi điện trước một hoặc hai ngày để nhắc khách mời
- Xác định đúng đối tượng được mời là ai
- Phải thiết kế và trang trí bàn, ghế, những trang thiết bị phù hợp với cuộc họp,
- Có thể trục trặc kỹ thuật như mất điện, máy điều hào bị hỏng, có thể chuẩn bị trước máy phát điện,
- Cần phải xác định số lượng chính xác khách mời
- Nắm được nội dung của cuộc họp để chuẩn bị tài liệu phát cho khách mời đúng nội dung
- Trước khi cuộc họp diễn ra cần phải kiểm tra kỹ thuật một lần nữa như máy chiếu, micro, âm thanh, ánh sáng
- Trong qua trình diễn ra cuộc họp, phải đảm bảo sự an toàn và bảo mật nội dung cuộc hợp.


V. CÁC RỦI RO CÓ THỂ GẶP TRONG TỔ CHỨC CUỘC HỌP HỘI NGHỊ CỦA CƠ QUAN
- Rủi ro về thời gian, địa điểm
- Rủi ro về khách mời.
- Xác định sai đối tượng khách mời
- Rủi ro đối với những dụng cụ như thiếu ánh sáng , thiếu micro, thiếu loa,…
- Rủi ro do chuẩn bị không chu đáo như là: Thiếu những tài liệu liên quan đến cuộc họp để phát cho khách mời, thiếu nước,…

- Rủi ro về an ninh bảo mật cuộc họp.

- Rủi ro trong việc không thiết kế, tính toán đủ số lượng bàn ghế
- Rủi ro trong tình huống mất điện, mất đường cable internet.
- Thiết kế bài trí không gian trong phòng họp không phù hợp
8
Phụ trách gắn phông chữ, băng rôn, trang thiết bị, sắp xếp bàn ghế
9
10
11
12
7
Ban hậu cần
Phụ trách quay phim, chụp ảnh
Ban truyền thông
Phụ trách việc kiểm tra, quan sát và giữ an ninh cho phòng họp hội nghị
Phụ trách trực sổ thống kế ý kiến của khách mời
Ban an ninh
Thư kí
Vệ sinh khu vực tổ chức hội nghị
Ban hậu cần
Làm báo cáo tổng kết công tác tổ chức hội
nghị
Thư kí
13
Chạy/sửa chữa các thiết bị kĩ thuật
Ban kĩ thuật
5
10. Các khoản dự tính chi
STT
Nội dung chi
1
2
3
4
5
Băng rôn
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Ghi chú
Thiết bị kĩ thuật
Hoa tươi trang trí
Hoa tặng cho khách mời
Nước uống
Xét duyệt của Ban tổ chức
Ban tổ chức đồng ý và thông qua
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2016
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã kí)
Ngày 02 tháng 04 năm 2016

Cách khắc phục rủi ro
THANK FOR LISTENING
Bài tập 18 :
Tìm hiểu các loại trang thiết bị đa phương tiện trong thư viện và các tính năng và công suất. Minh họa bằng hình ảnh cụ thể

Phòng lưu chiểu
Phòng tin học
Phòng bảo quản
Phòng bổ sung
trao đổi
Phòng phân loại -
biên mục
Phòng nghiên cứu
và HDNV
Phòng đọc sách
Phòng đọc báo -
tạp chí
Phòng thông tin
tư liệu
Phòng quan hệ
quốc tế
Phòng hành chính
tổ chức
Tạp chí
Thư viện
Phòng bảo vệ
CƠ SỞ VẬT CHẤT - HẠ TẦNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- Xây dựng hệ thống thông tin thư viện điện tử / thư viện số tại TVQG

- Tăng cường năng lực Thư viện số và Bảo quản số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam
NGUỒN LỰC THÔNG TIN

- Hơn 2,5 triệu đơn vị tư liệu và bộ sưu tập số
- Gần 5 triệu trang do TVQG tạo lập
- Hơn 5000 bản Hán Nôm viết tay
- Gần 4000 tư liệu thời kì kháng chiến
- 9000 tên báo tạp chí trong và ngoài nước
Một số CSDL mua quyền truy cập
- CSDL trực tuyến Proquest

- CSDL điện tử Wilson

- Sách điện tử IG Publishing

- CSDL Sage Journals
II/ THƯ VIỆN QUỐC GIA HÀN QUỐC
THƯ VIỆN QUỐC GIA HÀN QUỐC
( National Library of South Korea )
Cơ cấu tổ chức
Bổ sung lưu chiểu
Tự động hoá thư viện và chuẩn hoá
Đào tạo cán bộ thư viện
Hoạt động hợp tác
1. CƠ CẤU TỔ CHỨC
GIÁM ĐỐC
Phòng lập kế hoạch
& quản lý
Phòng phục vụ
thư viện
Thư viện Quốc gia cho
Trẻ em và Thanh niên
Bộ phận đảm nhiệm
chung
Bộ phận quan hệ
Quốc tế & Chính sách
Thư viện
Bộ phận xúc tiến
Thư viện nhỏ
Bộ phận công nghệ
thông tin
Bộ phận bổ sung và
xử lý kỹ thuật
Bộ phận phục vụ
người đọc
Bộ phận ấn phẩm
Chính phủ & Ấn
phẩm định kỳ
Nhóm hỗ trợ chung
Nhóm hợp tác & Lập
kế hoạch
Nhóm phục vụ thông tin
2. Bổ sung và lưu chiểu
- Thư viện có một toà nhà dành riêng cho tài liệu lưu trữ

- Khả năng lưu trữ 3,6 triệu tài liệu

3. Tự động hoá thư viện và chuẩn hoá
- Tự động hoá thư viện

- Chuẩn hoá việc xử lý tin

- Xây dựng CSDL

- Xây dựng quản trị mạng máy tính thông tin thư viện
4. Đào tạo cán bộ thư viện
Từ năm 1988, Thư viện đã được Bộ hành chính công và nội vụ chỉ định là Viện đào tạo cán bộ Thư viện
5. Hoạt động hợp tác
- Hợp tác trong nước


- Hợp tác quốc tế
Khái niệm khoa học
: “Khoa học là hệ thống gồm những quy luật về tự nhiên xã hội và tư duy được tích lũy trong quá trình nhận thức trên cơ sở thực tiễn được thể hiện bằng những khái niệm phán đoán, học thuyết nhiệm vụ của khoa học là miêu tả hiện tượng một cách chính xác và phát hiện ra những quy luật khách quan các hiện tượng ngẫu nhiên và lộn xộn để giải thích và dự kiến chúng khoa học giúp cho con người ngày càng có khả năng chinh phục tự nhiên và xã hội”
- Thư viện học nghiên cứu quy luật phát triển, sự vận động của TV, công tác TV, sự nghiệp TV

- Các thư viện ra đời và phát triển do nhu cầu khách quan của sự phát triển xã hội loài người

- Sự nghiệp thư viện là một trong những loại hình hoạt động của con người, được tổ chức và thiết lập nhằm phục vụ con người- Thư viện học là khoa học xã hội vì hệ thống tri thức của thư viện học bao gồm cả các vấn đề lý thuyết và thực tiễn đều được ứng dụng vào công tác thư viện

- Thư viện học là khoa học xã hội vì đó là khoa học bảo vệ quyền con người, quyền sử dụng TV của mọi người dân và quyền tiếp cận tự do, không hạn chế tới tri thức

- Các nhà TV học và các hiệp hội thư viện cũng đã có nhiều tác phẩm nhấn mạnh vai trò xã hội của TV

- Đến giữa thế kỷ XX, các nhà thư viện học trên thế giới đã đi đến thống nhất quan điểm thư viện học là một ngành khoa học, thuộc khoa học xã hội

TRANG THIẾT BỊ DÙNG TRONG THƯ VIỆN TRUYỀN THỐNG
TRANG THIẾT BỊ DÙNG TRONG THƯ VIỆN HIỆN ĐẠI
I. TRANG THIẾT BỊ DÙNG TRONG THƯ VIỆN TRUYỀN THỐNG
1. Giá để sách, báo
- Thiết kế phù hợp với từng loại hình, kích cỡ của tài liệu
- Tiêu chuẩn xếp giá
Đối với thư viện phổ thông,dài 1m, 14 ngăn 2 phía, mỗi ngăn xếp được 700 cuốn, chiếm diện tích sàn 1,7 m2
Đối với thư viện khoa học,1 giá như trên xếp được 750 cuốn, 1m2 sàn xếp được 450 cuốn. Đối với kho bảo quản xếp được 1000 cuốn / 1m2

2. Bàn ghế
+ Bàn, ghế cho cán bộ ngồi làm việc
+ Bàn, ghế cho bạn đọc ngồi học tập, nghiên cứu
+ Bàn ghế phải đảm bảo đủ số lượng theo qui định đối với từng loại hình thư viện

3. Tủ mục lục
- Kích thước bên trong ô kéo 7,8 cm x 13 cm x 40 cm
- Số phiếu trung bình trong 1 ô kéo 850 phiếu
- Thư viện thường có 3 mục lục, 1m2 sàn tương ứng 1400 sách, mỗi sách 3,5 phiêu.
- Thư viện có 2 mục lục, 1 m2 sàn tương ứng 2000 sách, mỗi sách 2,5 phiếu.
- Tủ mục lục chữ cái: mục lục chữ cái theo nhan đề tài liệu, mục lục chữ cái theo tên tác giả
4. Xe đẩy sách
:
Xe đẩy sách là dụng cụ để vận chuyển sách từ vị trí này sang vị trí khác như: từ phòng xử lý xuống kho sách, từ phòng đọc sang phòng mượn hoặc để vận chuyển sách trong khi sắp xếp sách lên giá.

5. Chặn sách:
Chặn sách là dụng cụ giúp cho việc sắp xếp tài liệu, sách vở được ngay ngắn, gọn gàng, ở trên giá sách và trên bàn làm việc.
6. Tủ gửi đồ:
Là thiết bị để bạn đọc gửi đồ đạc, tư trang cá nhân không được phép mang vào thư viện.
II. TRANG THIẾT BỊ DÙNG TRONG THƯ VIỆN HIỆN ĐẠI
1. Hệ thống máy tính
Là trang thiết bị không thể thiếu trong một thư viện hiện đại và được coi là công cụ làm việc của cán bộ thư viện.
+ Sử dụng máy tính để bổ sung tài liệu
+ Máy tính được sử dụng để xử lý tài liệu
+ Lưu trữ, bảo quản tài liệu
+ Máy tính được sử dụng để tìm kiếm tài liệu trong thư viện
+ Kiểm kê tài liệu
+ Quản lý cán bộ, độc giả
+ Máy tính là công cụ, phương tiện học tập, nghiên cứu của bạn đọc…

2. Hệ thống mạng

- Hệ thống mạng nội bộ ( mạng LAN) Mạng LAN (local area network) là mạng cục bộ, mạng tư nhân trong một tòa nhà, một khu vực, ở đó các máy tính được nối với nhau để chia sẻ tài nguyên thông tin và được phân bổ trên một khoảng không gian hẹp với đường kính không quá 2km

- Mạng vòng. Các máy nối nhau như trên và máy cuối lại được nối ngược trở lại với máy đầu tiên tạo thành vòng kín. Thí dụ mạng vòng thẻ bài IBM (IBM token ring).
• Mạng MAN MAN (từ Anh ngữ: metropolitan area network), hay còn gọi là "mạng đô thị", là mạng có cỡ lớn hơn LAN, phạm vi vài km
• Mạng WAN + Mạng WAN (wide area network), còn gọi là "mạng diện rộng", dùng trong vùng địa lý lớn thường cho quốc gia hay cả lục địa, phạm vi vài trăm cho đến vài ngàn km.
Mạng không dây
: Mạng không dây ( wireless network) là mạng điện thoại hoặc mạng máy tính sử dụng sóng radio làm sóng truyền dẫn (carrier wave) hay tầng vật lý.
Mạng Internet (
Liên mạng) (internetwork viết gọn thành internet) là hai hay nhiều mạng máy tính nối với nhau bằng các thiết bị định tuyến (router), cho phép dữ liệu được gửi qua lại giữa chúng
Mạng World Wide Web
gọi tắt là Web hoặc WWW, mạng lưới toàn cầu là một không gian thông tin toàn cầu mà mọi người có thể truy nhập (đọc và viết) qua các máy tính nối với mạng Internet
3. Hệ thống máy in
Máy in thẻ bạn đọc: được sử dụng để in thẻ bạn đọc bằng phôi cứng
Máy in phiếu mục lục
Máy in hóa đơn: dùng để in hạn trả sách của bạn đọc
Các loại máy in có thể sử dụng để in ấn tài liệu: được sử dụng để in ấn tài liệu của thư viện và của bạn đọc.
Máy in mã vạch là một loại máy in chuyên dụng, thường được kết nối với máy tính, như một thiết bị ngoại vi để in mã vạch..

4. Thiết bị sao chụp tài liệu
Giảm chi phí vận chuyển
- Làm đầu ra cho máy tính điện tử
- Tiết kiệm thời gian tra cứu
- Sử dụng lâu dài, bảo quản tốt có thể sử dụng được 500 năm.
• Hạn chế
- Đọc vi phim, vi phiếu không thuận tiện
- Bảo quản trong môi trường sạch, không bụi
- Nhiệt độ lý tưởng là 20o C, độ ẩm nhỏ hơn hoặc bằng 60%

5. Thiết bị đọc mã vạch

a. Thiết bị đọc mã vạch di động cầm tay : Là thiết bị tích hợp với phần mềm Thư viện điện tử - được sử dụng trong nghiệp vụ kiểm kê kho, giúp cho công tác kiểm kê được thực hiện một cách nhanh
chóng, thuận tiện..

b. Thiết bị đọc mã vạch tại bàn: Là thiết bị tích hợp với phần mềm Thư viện điện tử - được sử dụng trong nghiệp vụ quản lý ấn phẩm, nghiệp vụ lưu thông mượn trả...


6. Trang thiết bị an ninh

• Hệ thống cổng từ Là thiết bị điện từ trường nhưng an toàn tuyệt đối, dùng để phát hiện ra các bạn đọc mang sách ra khỏi thư viện trái phép bằng cách phát ra tiếng chuông kêu thông báo cho thủ thư biết

• Máy nạp từ, khử từ: Là thiết bị dùng để khử từ và tái nhiễm từ cho tài liệu tại bàn thủ thư...

• Hệ thống thiết bị Camera...

THANK YOU
Full transcript