Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Thuyết Trình

Pháp Luật Đại Cương
by

Trần Hoàng

on 15 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Thuyết Trình

Bộ Môn Pháp Luật Đại Cương Các thành viên trong nhóm GV: Cô Nguyễn Cửu Thị Hương Lưu Trần Lê Quốc Hoàng
Phan Thị Dung
Phạm Thị Duyên
Phan Thị Loan
Nguyễn Thị Nga
Hồ Tuấn Đạt
Trương Thị Lan
Phạm Hữu Quỳnh Như
Nguyễn Thị Bích Trâm
Đào Thị Mỹ Quyên Mục đích:

Hiểu được “Quy chế Pháp lý Hành chính” và “Trách nhiệm Hành chính” là gì?

Nắm vững những nội dung cơ bản về quy chế pháp lý đối với từng đối tượng cũng như các vi phạm, trách nhiệm, xử phạt và biện pháp khắc phục vi phạm hành chính. Phần Thuyết Trình Nhóm 10 Nội dung bài học Chương 5 : LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM
V. Quy chế pháp lý hành chính đối với các tổ chức Xã hội, công dân , người nước ngoài, người không quốc tịch
1. Tổ chức xã hội
2. Công dân
3.Người nước ngoài và người không quốc tịch


VI.Trách nhiệm hành chính
1.Vi phạm hành chính
2. Trách nhiệm hành chính CÔNG DÂN xử phạt vi phạm
hành chính Xử phạt
bổ xung Tước quyền sử dụng giấy phép,
chứng chỉ hành nghề Tịch thu tang vật, phương tiện Trục Xuất xử phạt chính Cảnh Cáo

Phạt Tiền CÁC HÌNH THỨC
XỬ LÝ
VI PHẠM
HÀNH CHÍNH 1.Xử phạt vi phạm hành chính
Khái niệm: là hoạt động của các chủ
thể có thẩm quyền theo quy định
của pháp luật áp dụng với các tổ
chức, cá nhân vi phạm hành
chính trong các lĩnh vực quản
lý hành chính nhà nước. XỬ PHẠT Các thẩm quyền xử lí vi phạm hành chính Cảnh sát biển Kiểm Lâm Quản Lý thị Trường Thanh Tra Việt Nam Khái niệm : khái niệm công dân gắn liền với khái niệm của quốc tịch
Quốc Tịch là mối liên hệ pháp lí của 1 người đối với nhà nước nhất định . Mối liên hệ pháp lý này được biểu hiện trong tổng các quyền và nghĩa vụ trong của mỗi người
|=> Người mang quốc tịch nước nào là công dân nước đó Mối liên hệ giữa công dân với nhà nước xuất hiện khi người đó sinh ra và kết thúc khi người đó chết ĐẶC ĐIỂM PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH CỦA CÔNG DÂN
- Công dân được làm mọi việc mà pháp luật không cấm
- Công dân được hưởng đầy đủ các quyền tự do cá nhân
- Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật
-Công dân được hưởng quyền đồng thời phải làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước. Công dân tham gia quan hệ hành chính trong cách trường hợp - - Khi công dân sử dụng quyền của mình

-Khi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình

-Khi quyền và lợi ích của công dân bị xâm hại nhà nước đứng ra khôi phục và bảo vệ những quyền lợi đó

-khi công đan không thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước Vi Phạm hành chính :
Khái niệm : một dạng cụ thể
vi phạm pháp luật xảy ra khá
phổ biến trong cách lĩnh vực
của quả lý nhà nước - Mức độ nguy hiểm thấp hơn tội phạm
hình sự - Hành vi cố ý hay vô ý , đe dọa , gây thiệt hại lợi ích của các nhân tập thể cũng như lợi ích chung của toàn xã hội đặc điểm vi phạm hành chính Chủ thể đa
dạng có thể
là cơ quan
tổ chức với
cá nhân Là vi phạm
pháp luật
có mức độ
nguy hiểm
thấp hơn
tội phạm
hình sự Xâm hại đến các
quy tắc quản lý nhà nước trong
lỉnh vực đời
sống xã hội Vi phạm hành chính chỉ ở mức phạt tiền
hay tước giấy phép kinh doanh .
Còn tội phạm hình sự là đem ra truy cứu pháp
luật và có thể ở tù nhiều năm Ví dụ nghị đinh 46 về việc xử phạt hành chính
ở lỉnh vưc y tế :
Những người làm công việc liên quan trực tiếp
đến công việc chế biến sản xuất lương thực thực
phẩm , các loại nước uống, thuốc không chấp hành
các quy định về vệ sinh cá nhân gây mắc bệnh truyền nhiểm , bềnh ngoài da hay không có giấy chứng nhận đã qua huấn luyện về vệ sinh an toàn thực phẩm Phạt từ
20.000 đồng
đến
50.000 đồng Yêu cầu:
Ngắn gọn, dễ hiểu, đơn giản và súc tích. Trách nhiệm
hành chính Đặc điểm Thứ 3 : Đối tượng áp dụng là các tổ chức , các nhân (Việt Nam và nước ngoài)
có hành vi vi phạm pháp luật hành chính Khái niệm: trách nhiệm hành chính là 1 loại trách nhiệm pháp lý áp dụng để xử lý các hoạt động vi phạm hành chính xâm hại quy tắc quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của dân sự
xã hội Có 5 đặc điểm :
Thứ nhất : là hình thức trách nhiệm pháp lý áp dụng với cá nhân tổ chức có hành vi , vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Thứ 2: Chủ thể có thẩm quyền áp dụng chủ yếu là các cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ công chức của các cơ quan đó Thứ 4 : là trách nhiệm pháp lý mà tổ chức các nhân phải gánh chiệu trước nhà nước khi họ vi phạm hành chính Thứ 5 : Việc truy cứu trách nhiệm hành chính được tiến hành trên cơ sở các quy định pháp luật hành chính và theo thủ tục hành chính Điều 5. Đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính
Xử phạt hành chính được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính bao gồm tất cả cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính trên các lĩnh vực khác nhau của quản lý hành chính nhà nước chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. 1. Các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:
a) Đối với cá nhân: Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý;
Người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính.
Khi phạt tiền đối với họ thì mức phạt tiền không quá 1/2 mức phạt tiền đói với người thành niên; trong trường hợp không có tiền nộp phạt thì cha mẹ hoặc người giám hộ phải nộp thay. Người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân vi phạm hành chính thì bị xử lý như đối với công dân khác; b) Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra; c) Cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính trong phạm vi lãnh thổ, vùng tiếp giáp lãnh hải.... thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác. Đối tượng bị xữ phạt hành chính 2. Đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính là cá nhân được quy định tại các điều 90, 92, 94 và 96 của Luật này.
Các biện pháp xử lý hành chính không áp dụng đối với người nước ngoài. Một số loại máy phát
hiện vi phạm Tổ chức xã hội được hình thành trên các nguyên tắc
tự nguyện, tự quản được tổ chức và hoạt động theo điều lệ hay theo các quy định của nhà nước nhân danh tổ chức mình khi tham gia vào quản lý nhà nước, quản lý xã hội nhằm bảo vệ lợi ích của thành viên. Nâng cao ý thức và trách
nhiệm, sống và làm việc
theo pháp luật ĐẶC ĐIỂM Tự nguyện, có cùng chung một lợi ích, một mục đích hay giai cấp, nghề nghiệp Khi quản lý thì nhân danh tổ chức mình không
nhân danh nhà nước. Theo chế độ tự quản và được xác định trong
điều lệ do thành viên xây dựng nên Chức năng: bảo vệ quyền và lợi ích, đồng thời
giáo dục, động viên các thành viên có ý thức trách nhiệm. CÁC LOẠI TỔ
CHỨC XÃ HỘI Tổ chức chính trị Tổ chức chính trị - xã hội Tổ chức chính trị - xã hội
nghề nghiệp Các tổ chức khác THỦ TỤC SỬ PHẠT HÀNH CHÍNH THỦ TỤC ĐƠN GIẢN THỦ TỤC BIÊN BẢN THỦ TỤC ĐƠN GIẢN TỪ 10.000 200.000đồng Thường là người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt tại chổ mà không cần lập biên bản .
NẾU hành vi được phát hiện =phương tiện ,thiết bị nghiệp vụ ,… thì BẮT BUỘC phải lập biên bản. THỦ TỤC BIÊN BẢN Trên 200.000 đ Lập biên bản (theo thủ tục quy định ) Các đối tượng vi phạm hành chính trên 200.000 đồng :
+ phát hiện và lập biên bản .
+ ra quyết định sử phạt chậm nhất là 10 ngày.
Nếu tình tiết của vụ việc phức tạp thì ra thời hạn là 1 tháng (30ngày). *các tổ chức cá nhân vi phạm :
Tự nguyện thi hành quyết định xử phạt. Nếu không thì sẽ bị cưỡng chế như:… Chú ý :các tổ chức cá nhân vi phạm có thể khiếu nại về người thi hành xử phạt theo hình thức tố cáo, khiếu nại hành chính. 3. Người nước ngoài và người không quốc tịch NGười nước ngoài là người cư trú của một nước nhưng mag quốc tịch của một nước khác Quy tắc pháp
Lý Nguyên tắc tiến bộ Phù hợp với luật quốc tế Tập Quán quốc tế Người không quốc tịch là người không mang quốc tịch của 1 nước nào cả Nguyên Nhân Mất quốc tịch hay không quốc tịch Luật quốc tế của các nước mâu thuẫn nhau Cha mẹ mất quốc tịch hay cũng không có quốc tịch -> con cũng không có quốc tịch Những đặc điểm hành chính của người nước ngoài ở Việt Nam Đặc điểm Được Chịu sự điều chỉnh của hệ
thống pháp luật Không
được Nghĩa vụ quân Sự Quyền Bầu Cử Quyền tự do cử trú và đi lại Quy chế Pháp lý
hành chính Quy định về xuất nhập cảnh đăng ký thường trú ngoại trú Quyền và nghĩa vụ của họ trong thời gian thường trú tạp trú tại Việt Nam Quy định về cư trú đi lại Ngành nghề công việc không được làm Hội liên hiệp
phụ nữ Việt Nam Đoàn thanh niên cộng sản
Tp. Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam Hội nông dân Việt Nam Hội Luật Gia Việt Nam Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam Hội Chữ Thập đỏ Đội công tác Xã Hội Gấu Trắng ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ngoài ra, trong một số trường hợp đặc biệt do pháp luật quy định, nó mới nhân danh nhà nước.
Mặt khác, có các tổ chức không có điều lệ mà được hoạt động theo quy định của Nhà nước như tổ chức thanh tra nhân dân, tổ chức hòa giải… Rút tiền trong tài khoản ngân hàng Bị lấy tiền trực tiếp tại nơi
người vi phạm :( camera máy đo nồng độ cồn Thai Lan Đài Loan Hồng Kong VI. TRÁCH NHIỆM HÀNH
CHÍNH
Full transcript