Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Olika texttyper

No description
by

Linda Ellinore Lindberg

on 12 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Olika texttyper

Olika texttyper
OLIKA TEXTTYPER
Att beskriva synligt
Använd sinnesintrycken: syn, lukt, hörsel, känsel och smak.
beskriv bilder och kontraster :
"Hennes röst var len som sammet, men hans var hård som stål."
"han sa det med mustunn röst"
"Hon bar en vaniljgul klänning"
"Hans tänder var äggula efter mångårig rökning"
En riktigt bra bild stannar kvar som en illustration i minnet.
Referat
Att referera är att återge huvudinnehållet i något.
Ett vanligt nyhetsprogram är ett exempel på referat. Att referera innebär att återge det viktigaste i en helhet. Man väljer alltså ut och väljer bort.
1. Korta ned texten genm att välja ut det viktigaste.
2. Skriv med egna ord.
3. Var saklig och opartisk.
4. Berätta alltiv var uppgifterna är hämtade.
Urvalet får inte vara tendentiöst, dvs, snedvridet i avsikt att ändra innebörden i det som sägs.
Insändare & debattinlägg
Det är viktigt att skilja på tes och argument. En tes representerar den åsikt eller ståndpunkt man har i en viss fråga. "Skolan borde låta eleverna göra sina scheman själva" är en tes. "Det kan ge dem större frihet och längre sovmorgon" är exempel på argument.
Argument ska föras fram så klart och tydligt som möjligt i syfte att övertyga andra.
Många tidningar har särskilda insändarsidor. En insändare är vanligtvis kort och handlar ofta om något lokalt.
En debattartikel är oftast längre och handlar gärna om ämnen som berör många människor - EU, abort, kärnkraft. Se exempelvis på dagstidningarnas opinionssidor.
Att skriva en essä
Ordet essä betyder försök. En essä är en text där någon försöker gestalta sin tankar och kunskaper inom ett specifikt ämne eller en frågeställning. Vad författaren gör är att vända och vrida på sina egna och jämföra detta med andras tankar inom samma ämne. En bra essä ställer nya frågor och förmedlar både kunskap och nya infallsvinklar till läsaren.
En essä har tre delar:
en inledning, en fördjupning och en avslutning.
Recension
En recension har både en informerande och en vägledande funktion. En recension är ett slags referat som innehåller åsikter. Den som ska ta del av en bok eller en film undrar "Är detta något för mig?
Översiktsschema för en recension, oavsett om det gäller en bok, film, musik eller sportevenemang, kan se ut så här:
Inledning: titel, avsändare, genre/idrottsgren
Referat: När? Var? Hur? Vad händer?
Undersökning: Berättarteknik, personskildring.
Omdöme: Budskap, beskrivning av tycke, varför bra varför dåligt, motivera skäl - och slutligen betyg.
Reportage
Ordet reporter kommer ursprungligen från latin och betyder "en som för tillbaka". En reporters uppdrag är att se, lyssna och undersöka.
I ett reportage blir det därför viktigt att sammanfatta intryck och erfarenheter, nästan som ett slags berättelse.
Reportern försöker skapa en närvarokänsla och kan ses som en blandning av olika texttyper - intervju, beskrivning och delvis referat.
Att skriva om sig själv/andra
Hur kan skribenten skriva för att göra en beskrivning mer levande?
yttre drag: kön, ålder, frisyr, hållning, klädsel
karaktär: temperament, intelligens, moraluppfattning
sociala förhållanden: samhällsklass, utbildning, religion, intressen, politisk inställning

Listan ovan kan fungera som en påminnelse om hur mycket som faktiskt finns att säga om en människa. Omedvetet registrerar vi människor runtomkring oss.
Viktigt är också att ställa sig frågan: Varför blev jag den jag är eller varför blev hen så?
Vad är anledningen?

Argumenterande text
Kännetecken för en argumenterande text är skribenten är insatt i ämnet och både fakta och värderingar som ger hens tes stöd. Vanligtvis finns det en inledning som väcker läsarens engagemang för frågan. Tesen är tydligt och ofta slagkraftig.
Till tesen kopplas sedan olika typer av argument som är tydliga så att läsaren lätt kan följa skribentens tankar. Syftet är att övertyga andra. Språket ska vara varierat och effektivt i resonerande ton - inte aggressivt.
Utredande text
En utredande text består av sakprosa, texten är alltså inte påhittad (fiktion). Syftet med en utredande text är att beskriva, analysera, värdera och diskutera ett ämne. En utredande text (skriven i formell och saklig ton) kan se ut på olika sätt:
rapport (laborationsrapport)
sammanfattning (referat)
kort essä (kort redovisning av något)
längre utredande text (gymnasiearbetet)

Källor
I utredande texter är det särskilt viktigt att man referar till var man har hämtat uppgifter. Man kan exempelvist använda referatmarkörer "det menar rektor Jerry Ahlström, på Pauliskolan i Malmö". Men man kan också använda fotnoter, när man inforgar en hänvisning med ytterligare information om var man kan hitta uppgifterna man refererar till i slutet av varje sida.
Källor:
"Fixa Genren", Natur & Kultur
"Handbok Svenska språket", Almqvist & Wiksell
"infokoll. nu", internet
Berättelse
En berättelse kan se ut på många sätt. Men en påtaglig handling är nödvändig. Vanligtvis finns det flera huvudpersoner som stöter på hinder och försöker övervinna dem - läsarens drivkraft är att man "vill veta hur det går". Ett vanligt upplägg är att skriva efter en dramaturgiskt modell:
Anslag
Presentation
Fördjupning
upptrappning
Klimax
Avrundning
Varje vecka läser vi många olika typer av texter. För att bättre kunna avgöra om en text är skriven för att förmedla fakta eller exempelvis åsikter bör man känna till olika typer av texter och veta hur de är utformade.
Full transcript