Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nederland

No description
by

Tessa van Wayenburg

on 4 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nederland

Samenvatting dorpen en steden Aardrijkskunde
Afrika
Verenigde Staten
BB 142
nederzetting
= verzameling woningen en huizen
Nederland
Stad
Dorp
gebouwen dicht op elkaar
veel hoogbouw
bevolkingsdichtheid: hoog
veel voorzieningen+werk
In ontwikkelde landen wonen veel mensen in de stad
in de rijke industrie landen woont 75% tot 90% in de stad
veel ruimte om de huizen
geen hoogbouw
bevolkingsdichtheid: laag
weinig voorzieningen+werk
In de ontwikkelingslanden werken veel mensen op de landbouw dus wonen ze op het platteland
er woont in ontwikkelingslan-den meestal niet meer dan 40% in de stad
BB 143
Agglomeratie:
een centrale met daaraan vastgegroeide steden en dorpen
een
stadsgewest
is een centrale stad met alle dorpen en steden ,die hun voorzieningen en werk van de centrale stad halen, er aan vast gegroeid.
een stadsgewest word ook wel een
netwerkstad
genoemd omdat de steden die aan de centrale stad gegroeid zijn allemaal een eigen 'eigenschap' hebben.
Als stadsgewesten aan elkaar groeien word het een
stedelijk gebied
genoemd
Als stedelijke gebieden aan elkaar groeien, word dat een
megalopolis
genoemd
Een
metropool
is een énorm grote agglomeratie.
BB 144
Landelijk gebied

Open gebieden zonder bebouwing heten:
landelijke gebieden
of platteland
Landbouw


natuurgebied


Reacreatie
grootste ruimte gebruiker
zeldzame planten/dieren, mooi landschap
recreatie: fiets/loop paden
langzaam verandert de landbouwgrond in recreatie of natuur gebieden
recreatie gebied
natuurgebied
platteland
Urbanisatie & suburbanisatie
Urbanisatie
=
Verstedelijken
= Uitbreiding van stedelijke gebieden door de groei van inwoners
urbanisatie
suburbanisatie
suburbanisatie
=
voorsteden
= mensen die wonen op het platteland, maar werken in de centrale stad
nieuwe steden
suburbanisatie
aanvraag platteland dorpen
in dorpen komen nieuwe woonwijken
die dorpen worden
groeikernen
genoemd
bv. Den Haag; Zoetermeer, Utrecht; Nieuwegein en Houten
Forensisme & mobiliteit
als mensen in het platteland wonen, maar in de centrale stad werken, moeten ze verder reizen, dat heet:
forensen
Het werk ging ook verhuizen uit de binnensteden naar de steeds groter wordende dorpen toen kwam er ook forensisme uit de centrale stad
weetje:
Mobiliteit
= het aantal reizen/verkeersbewegingen die een mens maakt
Automobiliteit
= het aantal reizen/verkeersbewegingen dat een mens maakt met een auto

files
BB 157
model van een stad
Binnenstad=
het oudste deel van de stad.Vroeger dichtbevolkt, nu veel winkels
De binnenstad is nu belangrijk voor winkelen en uitgaan=
cityvorming
stadscentrum
Centrale zakenwijk
/
central business district
=als kantoren en winkels overheersen
oude woonwijken
=wijken gebouwd in de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw
BB 158
grondprijs & grondgebruik
Het grondgebruik hangt af van de grondprijs
Binnenstad
gebied in stad
kost
erg duur
want
daar zit je lekker centraal
Er is meer aanvraag naar huizen in de binnenstad dan er aanbod is
de prijs voor huizen in de binnenstad is heel erg duur
bijna alleen kantoren & winkels een stuk grond in de binnenstad kunnen kopen
hoe verder je bent van het stadscentrum hoe lager de prijs is
industrie
verder weg van stadscentrum
stadscentrum
kantoren warenhuizen
wonen
(dit is maar een model, het ligt aan meerdere dingen dan alleen de grondprijs waar een gebouw staat)
afstand
binnenstad
voorstad
grondprijs
BB 159
ruimtelijke ordening
er zijn vele meningsverschillen over de inrichting van ruimte, daarom is er een wet in Nederland die bepaalt welke bestemming een stuk grond krijgt
In Nederland zijn er overheden* op drie niveaus: Het rijk, de provincie, de gemeente
*een organisatie die een gebied bestuurt
Rijk:
zorgt alleen voor de grote lijnen. Inrichting Nederland geheel bv. grote woonwijken, snelwegen, spoorwegen
Provincie:
werkt in
streekplannen
bv. Gelderland : een streekplan voor de veluwe, de rivierengebied, achterhoek, stedelijk gebied Arnhem-Nijmegen. Er staat in een streekplan in grote lijnen beschreven wat er met de grond moet
Gemeente:
de gemeente werkt de streekplannen uit tot bestemmingsplannen. Daarin staat nauwkeurig in beschreven wat er met de grond moet gebeuren
BB 160
herinrichten
Het inrichten is op de aarde nooit af omdat de behoeften steeds anders zijn en de bevolking steeds groter word
de levensbehoeften van mensen veranderen
toenemende welvaart & technische en maatschappelijke ontwikkelingen
oorzaak & gevolg
meer vraag naar luxe
auto bezit is toegenomen
automobiliteit is toegenomen
meer snelwegen
minder veiligheid
in Nederland komen er per jaar ong. 90'000 mensen bij. De helft is in Nederland geboren en is dus baby, de andere helft is immigrant en varieert in leeftijd. Door al die nieuwe bewoners is er ook herinrichting
kinderen
immigranten
Full transcript