Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Från platser och röster till form och möjligheter

Presentation på en konferens den 27 februari 2013 på Mixgården i Hammarkullen som forskningsprojektet Mellanplats organiserade
by

Jenny Stenberg

on 8 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Från platser och röster till form och möjligheter

Från platser och röster till form och möjligheter Presentation 27 feb 2013 på Mixgården i Hammarkullen på en konferens som forskningsprojektet Mellanplats bjöd in till om samspelet mellan medborgarinitiativ och inbjudet deltagande i stadsplanering Jenny Stenberg Docent
Chalmers Arkitektur Foto: Albin Holmgren Mötesplatsen Uteplatsen Mellanplats Advocacy planning – en ny roll utvecklas? Foto: Jenny Stenberg Foto: Jenny Stenberg Foto: Jenny Stenberg Foto: Jenny Stenberg – ett initiativ från medborgare – inbjudet deltagande från kommunen startade 2011
sprunget ur protestgrupp
konstruktiv dialog
stötte på motstånd
fick också stöd
befolkade torget
integration
kunskapsproducenter
samhällsbyggare
initiativet passade inte in
stor press, utbrändhet
lade ner efter 2 år
större stöd hade behövts Mötesplatsen Biskopsgården 2002
Foto: J Stenberg Foto: J Stenberg
Hur kan vi hitta nya former för att stötta invånarinitiativ ekonomiskt, mänskligt och tekniskt?
Hur kan vi underlätta för efterfrågestyrda satsningar eller modeller där invånarna själva gör prioriteringarna?
Hur kan vi stödja att invånargrupper utvecklar externa band med gräsrotsorganisationer, kommuner, lärare, studenter och politiker?
Hur kan vi bidra till att ’kreativ spänning’ uppstår när vi samverkar med invånarinitiativ? Fyra kriterier för framgång: William Peterman (2000). Neighborhood Planning and Community-Based Development: The Potential and Limits of Grassroots Action. Thousand Oaks, Sage.
Varför ska vi arbeta med medborgardialoger i stadsutveckling?
Hur kan vi utveckla demokratin så att invånare får nya möjligheter till inflytande över stadens utveckling?
Kan vi förändra våra professionella roller i stadsutveckling för att stödja en sådan utveckling?
Vad saknas i form av kunskap, stöd, resurser av olika slag? anställd fick tvådelat uppdrag:

mötesplats under flyttbart tak/tält utomhus på torget
föra in kunskap om medborgardeltagande i lokal förvaltning

alltså: genom att 'medskapa' mötesplats på torget utveckla sådan kunskap i förvaltning

–torget ändrades till parken
–tak/tält ändrades till uteplats/scen två arkitekter kunniga i medskapande design engagerades
en lång rad möten med invånare formade designen av en scen i parken Uteplatsen beroende av Mötesplatsen inbjudet initiativ medskapande design av scenen förde med sig en diskussion om att den också behöver BYGGAS medskapande, annars faller platsen i händer som gör parken otrygg
utveckla social upphandling så att MÅNGA av de goda krafterna lokalt engageras i byggandet: ungdomar, konstnärer, mfl – om dialogens platser och former hur ser det mötet ut? hur samspelar den fysiska miljön med den sociala? fysisk miljö som hjul för sociala processer,
och vice versa MELLANPLATS rum är formade för olika typer av utbyte hur ser rum ut för utbyte mellan invånariniativ och inbjudet deltagande? – om ansvar för dialog Foto: Henric Benesch hur agerar vi i rummet
hur formar vi en process där alla kommer till tals, om det är tanken
där de tysta lyfts fram
de frånvarande får en röst vem tar ansvar för att så sker, samhällsbyggaransvar advocacy planning rötter i 60-talets USA
planerare är inte neutrala
ge röst åt invånare
särskilt fokus på utsatta grupper
argumentativ planering utvecklas 'Davidoff, som initierade begreppet, avfärdar att planerare skulle kunna agera som neutrala tekniker i en planeringsprocess eftersom planeringens mål aldrig kan vara värdeneutralt – planering är en politisk process i sig själv' (Peterman 2000: 26; Davidoff 1965) Foto: J Stenberg Foto: J Stenberg Foto: J Stenberg Foto: J Stenberg Foto: J Stenberg Design: Mia Börjesson och Frida Skarp Design: Mia Börjesson och Frida Skarp Foto: J Stenberg Foto: J Stenberg Foto: J Stenberg Foto: J Stenberg Foto: J Stenberg Advocacy planning
Full transcript