Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

RODZAJE WOJEN

No description
by

ABC ASG

on 9 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of RODZAJE WOJEN

RODZAJE WOJEN
Wojna, w czasie której walka zbrojna prowadzona jest przy szerokim stosowaniu manewru sił oraz przy braku przez dłuższy czas stabilnych linii frontów.
WOJNA MANEWROWA
WOJNA RADIOWA
jest to wojna polegająca na skutecznym ukrywaniu sił i środków własnych, poprzez całokształt przedsięwzięć uniemożliwiających lub ograniczających efektywne stosowanie środków radioelektronicznych przez przeciwnika.

stan, w którym dwa państwa lub bloki państw podwyższają wobec siebie stawki celne, dążąc do wywarcia nacisku na stronę przeciwną lub zachwiania podstaw gospodarki oponenta.
WOJNA CELNA
koncentracja na precyzji w określaniu celu ataków, oraz dostosowywaniu do niego środków tak aby zminimalizować straty; wiedza, informacje, dane zaczynają rywalizować z bronią. Zwiększenie wpływów lokalnego dowództwa z przyzwoleniem na improwizację, zmniejszenie ilości użytych środków (w tym żołnierzy)
WOJNA TRZECIEJ FALI
pojęcie z zakresu prawa międzynarodowego, pod którym rozumie się zbrojny akt agresji na terytorium obcego państwa.
WOJNA NAPASTNICZA
WOJNA LEGALNA/NIELEGALNA
jest pojęciem związanym z kartą narodów zjednoczonych. Legalna to akt samoobrony
dokonujący aktu samoobrony musi mieć przekonanie, że zagrożenie jest realne, a nie (zaledwie) postrzegane.
Drugim warunkiem jest to, że siła używana w samoobronie musi być proporcjonalna do szkody, którą sprawca jest potencjalnie zagrożony.
WOJNA RAKIETOWO JĄDROWA
Działania zbrojne podjęte w celu uprzedzania ataku przeciwnika lub powstrzymania jego agresji. Cechuje ją zasada 3J lub 3S: -Jus ad bellum(sprawiedliwy przed wojną) – jest w obronie przed agresją , niekoniecznie zbrojną ale również w przypadku: ataków terrorystycznych, blokady handlowej itp. -Jus in bellum(sprawiedliwy w trakcie wojny)- wojnę prowadzi się bez użycia zakazanych środków), ludność i żołnierze są traktowani z godnością , brak przypadków zbrodni wojennych.

-Jus post bellum(sprawiedliwy po wojnie)- po wojnie przestrzega się zasad pokoju, nie stosuje się represji na przegranej stronie, nie ograbia się zajętego terenu Wojna prewencyjna jest prowadzona nie tylko przeciw państwom ale też: regionom, narodowościom, organizacjom, religią. Klasycznym przykładem wojny prewencyjnej jest Wojna w Afganistanie czy Wojna z Państwem Islamskim
WOJNA PREWENCYJNA
Wojna prowadzona na stosunkowo niewielkim obszarze przy użyciu niewielkich sił i środków. Prowadzona jest przez państwo w celu: -stłumienia powstania -zajęcia niewielkiego terenu -pacyfikacji ludności -zniewolenia narodu bądź wspólnoty religijnej lub narzuceniu swojego ustroju Wojnie takiej mogą towarzyszyć zbrodnie wojenne, użycie niekonwekcjonalnych środków. Ten typ wojny może łatwo przerodzić się w inne typy wojny.
WOJNA LOKALNA
Wojna prowadzona przez dwóch lub więcej pretendentów do objęcia władzy po zmarłym władcy, obalonym rządzie lub na zdobytym terenie przez byłych sojuszników. Wojna jest prowadzona między stronnikami (jeśli tej samej narodowości może przerodzić się w wojnę domową) tej samej lub różnej narodowości. Każd stronnik może być wspierany przez inne państwa. W wojnie takiej nie stosuje się broni masowego rażenia (mimo iż jest to możliwe), nie dokonuje się zbrodni wojennych ale zwykle dopuszcza się do aktów okrucieństwa wobec jeńców. Wojna sukcesyjna może toczyć się również między państwami o dominację w danym regionie.
WOJNA SUKCESYJNA
Wojna przy użyciu broni standardowej (nie masowego rażenia) oraz standardowej taktyce i strategi walki między dwoma lub więcej państwami w otwartej konfrontacji (wyznaczają się fronty). Wojna siły militarnej i gospodarczej. Strategia i przeszkolenie mają mniejsze znaczenie. Wojnę wygrywa ten kto "wytrzyma dłużej".
WOJNA KONWENCJONALNA
Filozoficzna koncepcja wojny według której istnieją wojny słuszne. Są przeciwieństwem wojen agresywnych. Aby wojna byłą sprawiedliwa musi spełniać ns warunki: podmiot (osoba wojująca winna nadawać się do walczenia, czyli być osobą świecką, ponieważ duchownemu nie wolno rozlewać krwi z wyjątkiem wypadku nieuniknionej konieczności);

* przedmiot (odzyskanie bezprawnie utraconej własności lub obrona ojczyzny);

* przyczyna (chęć osiągnięcia pokoju);

* duch (wojna nie może być prowadzona z nienawiści, żądzy zemsty ani chciwości, a jedynie z miłości, sprawiedliwości i posłuszeństwa);

* Wojna jest prowadzona za przyzwoleniem rządu lub władcy.
WOJNA SPRAWIEDLIWA
Dżihad
W kulturze islamu pojęcie pierwotnie oznaczające dokładanie starań i podejmowanie trudów w celu wzmocnienia wiary i islamu[potrzebne źródło]. W tradycji europejskiej termin ten często, choć nie do końca precyzyjnie, tłumaczy się jako „święta wojna”. Termin dżihad często jest zawężany do walki zbrojnej kital. W rzeczywistości kital, w tym walka zbrojna przeciwko „niewiernym” oraz heretykom i hipokrytom jest jednym z kilku rodzajów dżihadu. Zbrojny dżihad może mieć charakter zarówno obronny (dżihad al-daf’) jak i ofensywny (dżihad talab), kiedy to muzułmanie są stroną atakującą. Zgodnie z tradycją udział w dżihadzie jest jednym z najbardziej chwalebnych uczynków, jakich może dokonać muzułmanin a wierny, który zginie w jego trakcie jest uważany za męczennika i udaje się po śmierci do krainy szczęśliwości zwanej dżannah.
Koncepcja dżihadu nie była skodyfikowana za czasów proroka Mahometa, lecz formowała się później, stąd różne jej interpretacje. Tylko jeden odłam islamu, charydżyzm, wysuwał koncepcję dżihadu jako bezwzględnej walki zbrojnej przeciwko innowiercom, obowiązującej każdego muzułmanina, traktowanej nawet jako szósty filar wiary.


WOJNA JĄDROWA
użycie broni jądrowej na masową skalę w trakcie działań wojennych. Ten hipotetyczny sposób prowadzenia wojny charakteryzuje się ogromnymi zniszczeniami infrastruktury, licznymi ofiarami wśród żołnierzy oraz cywilów, długotrwałym skażeniem środowiska. Taki typ wojny nie miał nigdy miejsca w historii ludzkości. Wielu teoretyków upatruje w nim ostateczną zagładę gatunku ludzkiego (wojna totalna).
W okresie zimnej wojny przeciwstawne bloki wojskowe (UW i NATO) posiadały plany uderzeń jądrowych na potencjalnego przeciwnika. W USA plany takie przygotowywano już od 1946 r. W 1960 r. opracowano zintegrowany plan operacyjny SIOP (Single Integrated Operational Plan), którego kolejne wersje obowiązywały aż do początku XXI w. Podobne plany operacyjne posiadały także ZSRR i Chiny. Sugeruje się, że III wojna światowa mogłaby być wojną jądrową.
WOJNA KOLONIALNA
Rodzaj wojny toczonych w koloniach danego państwa lub o kolonie z innymi państwami. Częsta przyczyna wojen dla okresu początków kolonizacji europejskiej oraz XIX wieku.
Polega na użyciu broni jądrowej na masową skalę. Głowice przenoszone są na rakietach, więc można niszczyć cele będąc w bezpiecznej odległości.
WOJNA INFORMACYJNA
Warunki:
rywalizacja o dostęp do informacji w różnych intencjach:
uzyskanie danych taktycznych
weryfikacja dotychczas zebranych informacji
rozprzestrzenianie propagandy (demoralizacja, dezinformacja, manipulacja społeczeństwem i rządem)
rozwinięta technologia i komunikacja (w tym medialna)
podważanie wartości i jakości danych przeciwnej strony konfliktu oraz ograniczenie możliwości zyskania informacji drugiej strony
niekoniecznie rozgrywa się pomiędzy dwoma państwami, ataki przeprowadzać mogą pojedyncze jednostki
obecność informacji w społeczeństwie
łączy się z wojnami psychologicznymi (rozprzestrzenianie propagandy za pomocą odwołania się do wierzeń, systemu wartości, emocji, motywów, rozsądku i zachowania)
dostęp do specjalistów z dziedzin informatyki i cybernetyki, a także do rozwoju dynamicznie rozwijającej się technologii

Cele:
zakłócenie pracy państwa w zakresie komunikacji, finansów, transportu i sieci energetycznych
wzburzenie społeczeństwa wrogiego państwa
zdemaskowanie nielegalnej aktywności rządu
obniżenie prestiżu państwa na arenie międzynarodowej
WOJNY HEGEMONICZNE
Warunki:
zasięg globalny
rozgrywa się między dominującymi mocarstwami, a pretendentami do przejęcia hegemonii
inicjatorem jest kraj-pretendent do objęcia supremacji politycznie ekonomicznej o potencjale równym aktualnym dominantom, (aczkolwiek nie będącym w stanie wykorzystać go przez obowiązujący system międzynarodowy)
opozycję agresywnej nacji tworzą państwa, w których interesie leży zachowanie dotychczasowego porządku
udział bierze większość państw, niezależnie od wielkości czy wpływów
najbardziej cierpią kraje o niekorzystnym położeniu geopolitycznym, zlokalizowane pomiędzy wrogimi sobie mocarstwami
okres pomiędzy wojnami hegemonicznymi to 80-100 lat, podczas których zwycięska strona dokonuje przewrotu

Cele:
objęcie władzy nad systemem światowym w gospodarce i polityce
zwiększenie swoich wpływów na arenie globalnej
obalenie rządów lub całego systemu, które miały intensywny wpływ na system międzynarodowy
zdobycie terenów
WOJNY CYBERNETYCZNE
Warunki:
rozgrywają się na płaszczyźnie wirtualnej, internetowej
wyłączanie oficjalnych stron internetowych (np. rządowych)
zakłócenie lub ograniczenie dostępu do podstawowych usług (komunikacja, giełda, etc.)
paraliż gospodarki (w ostateczności kryzys ekonomiczny)
konfliktu mogą doświadczyć mogą państwa, jednostki cywilne/publiczne, oraz organizacje pozarządowe
manipulacja komputerami osób postronnych za pomocą spamu, wirusów, itp., bez wiedzy właścicieli
trudność z wytropieniem źródła ataku cybernetycznego, a tymbardziej z udowodnieniem przynależności hackerów do danego kraju
działania wojenne o charakterze niekonwencjonalnym

Cele:
uzyskanie dostępu do informacji lub ich systemów
manipulacja danymi
rozprzestrzenienie informacji lub dezinformacji
osłabienie sytuacji polityczno-ekonomicznej podmiotu, na którym przeprowadzony został atak
chwilowe osłabienie organów obronny kraju
WOJNY ABC
Wojny ABC (atomowe/biologiczne/chemiczne) to wojny nastawione na całkowite wyniszczenie przeciwnika przy użyciu broni masowego rażenia, która służy do wyniszczenia całego narodu, a nie tylko do pokonania wojska danego kraju.
WOJNA TOTALNA
Wojna totalna to wojna, w której do walki z wrogiem angażuje się absolutnie wszystkie środki, które mogą pomóc w zupełnym zniszczeniu tego przeciwnika. W wojnie bierze udział wojsko, społeczeństwo, ekonomia.
ZIMNA WOJNA
Zimna wojna to umowna nazwa stanu wzmożonej rywalizacji ideologicznej, militarnej i politycznej pomiędzy krajami Bloku Wschodniego (Układ Warszawski na czele z ZSRR) i Zachodniego w latach 1947-1991. Ten konflikt opierał się o między mocarstwowy wyścig ekonomiczny, zbrojeń i kosmiczny.
WOJNA POZYCYJNA
Wojna pozycyjna polega na prowadzeniu działań wojennych opartych o utrzymanie swojego terytorium na prawie nieruchomym froncie. Ścierające się siły nie prowadzą bezpośrednich, szybkich ataków. Charakterystyczne dla tego rodzaju wojny jest utrzymywanie swoich pozycji na umocnieniach i atakowanie przeciwnika podjazdami. Zadaniem podjazdów nie jest zniszczenie lub zajęcie pozycji wroga, tylko nękanie i fizyczne wykańczanie go. Teren znajdujący się pomiędzy fortyfikacjami jednej i drugiej strony konfliktu to tzw. Ziemia Niczyja. Takie prowadzenie wojny było charakterystyczne w czasach mocno ograniczonej mobilności wojsk, szczególnie podczas I Wojny Światowej. Wówczas obrona obu stron była tak silna, że nawet jeśli udało się przejąć pozycje wroga to wiązało się to z gigantyczną liczbą ofiar po stronie atakującego.
BLITZKRIEG
taktyka wojenna polegająca na przeprowadzeniu zmasowanego, natychmiastowego ataku na przeciwnika. Najczęściej wiąże się z równoczesnym użyciem lotnictwa, wojsk lądowych i marynarki wojennej. Cechą charakterystyczną jest też punktowość ataków, działania wojenne przewidują przerwanie linii obrony w wyznaczonych miejscach i atakowanie pozostałych pozycji od wszystkich możliwych stron. Ta metoda prowadzenia wojny wiąże się z ciągłym napieraniem na wycofujące się wojsko wroga i nieskupianiu się na umacnianiu zdobytych pozycji.
Wojny niebezpośrednie tzn. takie, w których w żadnym wypadku nie dochodzi do bezpośredniego starcia między żołnierzami obu mocarstw, stojących za stronami konfliktu. Na przykład państwa dostarczają zaopatrzenie krajom trzecim na których terenie odbywa się konflikt.
WOJNA POŚREDNIA
Polega na konkurencji między państwami na podłożu gospodarczym na przykład w sprzedaży gazu lub ropy. O produkty energetyczne niektóre państwa toczą spory militarne.
WOJNA ENERGETYCZNA
WOJNA RELIGIJNA
Wojna o tle religijnym spowodowana (tłumaczona) różnicom wyznań i ideałów oraz chęciom wyniszczenia bądź nawrócenia. Często jest konfliktem zbrojnym. Wojna ta nie musi toczyć się między dwoma lub więcej państwami. Może mieć charakter wojny domowej.
WOJNA AGRESYWNA
Przeciwieństwo wojny obronnej. Jest to wojna w której biorą udział dwa państwa, agresorem i obrońca. W świetle Konwencji Londyńskich agresorem jest państwo, które pierwsze popełni jeden z następujących czynów:
1. wypowie wojnę innemu państwu;
2. dokona najazdu za pomocą sił zbrojnych na terytorium innego państwa, nawet bez wypowiedzenia wojny;
3. zaatakuje za pomocą sił lądowych, morskich lub powietrznych terytorium, okręty lub samoloty innego państwa, nawet bez wypowiedzenia wojny;
4. zastosuje blokadę morską wybrzeża lub portów innego państwa;
5. udzieli poparcia zbrojnym bandom, które zorganizowały się na jego terytorium i dokonują napadu na terytorium innego państwa lub odmówi, pomimo żądania państwa napadniętego, wydania na swym własnym terytorium wszelkich będących w jego mocy zarządzeń w celu pozbawienia tych band pomocy lub opieki.
Full transcript